ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 516729
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 357  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 16:49:38 GMT+0700 (ICT)

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 16:50:03 GMT+0700 (ICT)

ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 16:50:22 GMT+0700 (ICT)

ร้อยใจไทยรวมเป็นหนึ่ง เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อพ่อหลวงของชาวไทยทุกคน

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 16:57:27 GMT+0700 (ICT)

พ่อผู้หาคำเปรียบเทียบมิได้ ขอเทิดไท้พ่อหลวงของไทย

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 16:57:52 GMT+0700 (ICT)

เมื่อยามลูกทุกข์กายใจ พ่อหลวงบรรเทาให้ทุกครา ขอจงทรงพระเจริญ

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 16:58:20 GMT+0700 (ICT)

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 16:58:37 GMT+0700 (ICT)

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 17:00:01 GMT+0700 (ICT)

ความดีนั้นทำยาก แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 17:00:39 GMT+0700 (ICT)

คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นประการหนึ่งได้แก่ การให้ คือการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกัน ให้อภัยกัน ไม่ถือโทษกัน 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 17:01:37 GMT+0700 (ICT)

ลูกห่วงใยผู้อื่น ลูกรู้จักห่วงตนเองน้อยลง เมื่อลูกห่วงตัวเองน้อยลง ลูกก็จักมีความสุขมากขึ้น คำสอนของพ่อ

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 17:01:53 GMT+0700 (ICT)

หลากธรรมเนียมหลายที่มากี่ภาษาเชื้อชาติใดใด ฝากชีวิตบนพื้นดินไทย ทุกชีวิตทำมาหากินบนแผ่นดินสยาม ข้าวและน้ำที่กินทุกคำจดจำสำนึกคุณ ใต้แผ่นดินพระเจ้าอยู่หัว

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 17:02:37 GMT+0700 (ICT)

พอเพียง หมายถึง แต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น ต้องพอประมาณและมีเหตุผล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทรงเลิศล้ำ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนา

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 17:04:08 GMT+0700 (ICT)

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่  

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 17:05:30 GMT+0700 (ICT)

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 17:08:57 GMT+0700 (ICT)

ขอให้ในหลวงมีพระวรกายที่แข็งแรง

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 17:09:08 GMT+0700 (ICT)

คนไทยโชคดีที่มีพ่อหลวง ทรงห่วงใยทรงช่วยเหลือ

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 17:09:23 GMT+0700 (ICT)

ขอให้ในหลวงอยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานเท่านาน

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 17:09:55 GMT+0700 (ICT)

ผมจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 17:11:49 GMT+0700 (ICT)

ทรงเป็นพระบิดาของความพอเพียงที่ยั่งยืน

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 17:11:57 GMT+0700 (ICT)

King พ่อผู้หาคำเปรียบเทียบมิได้ ขอเทิดไท้พ่อหลวงของไทยผู้ทรงเป็นธรรม ประดุจล้ำเลิศ เมื่อยามลูกทุกข์กายใจ พ่อหลวงบรรเทาให้ทุกคราไป

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 17:12:24 GMT+0700 (ICT)

พ่อคือพลังของแผ่นดิน ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ���Pt0]o��่อยามลูกทุกข์กายใจ พ่อหลวงบรรเทาให้ทุกคราไป

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 17:13:32 GMT+0700 (ICT)

จะรัก เทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราไว้ยั่งยืนยิ่งไม่มีเปลี่ยนแปลง ���%��Pt0]o�ให้ทุกคราไป

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 17:13:47 GMT+0700 (ICT)

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย age:EN-�s-Pt0]ouage:TH'>  ���%��Pt0]o�ให้ทุกคราไป

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 17:14:12 GMT+0700 (ICT)

ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 17:15:59 GMT+0700 (ICT)

ในหลวงพ่อของแผ่นดิน อันเป็นที่รักและเคารพของปวงชาวไทย ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 17:16:27 GMT+0700 (ICT)

เศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเสียงเด่น ทั่วโลกเห็น ยอมรับน้อมนับถือ สหประชาชาติประกาศลือ คือยอดกษัตริย์ นักพัฒนา

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 17:16:55 GMT+0700 (ICT)

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2013 17:17:15 GMT+0700 (ICT)

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

นศท ณัฐกาน
IP: xxx.52.54.238
เขียนเมื่อ Thu Jan 24 2013 10:48:10 GMT+0700 (ICT)


  ธ คือองค์กษัตริย์วงศ์จักรี
ธ ทรงมีพระเมตตาไทยทั้งหลาย
ปวงราษฎร์น้อมแทบพระบาทตราบวางวาย
น้อมถวายพระพรยิ่งยืนนาน
ก้าวพระบาทที่ย่างไปทุกถิ่นที่
มาหลายปีให้ชาติได้สืบสาน
ขอทรงเป็นมิ่งขวัญไทยนานเท่านาน
ทรงพระเจริญตลอดกาลตลอดไป 

นศท ณัฐกาน
IP: xxx.52.54.238
เขียนเมื่อ Thu Jan 24 2013 10:49:04 GMT+0700 (ICT)


จะยากจนข้นแค้นแสนสาหัส  จะพรากพลัดอยู่แห่งใดไกลสุดแสน
                  
จะพิการแสนอนาถสุดขาดแคลน  จะแร้นแค้นอยู่หนใดในแผ่นดิน
                       
น้ำพระทัยของพระองค์ส่งไปถึง เป็นที่พิ่งที่ลูกไทยใฝ่ถวิล
ท่านทรงห่วงปวงประชาเรื่องหากิน ทุกสิ่งสิ้นพ่อหลวงทรงห่วงใย
                       
ยามนี้ท่านทรงประชวรลูกป่วนปั่น  ทุกวี่วันไทยสลดไม่สดใส
                   
อยากให้พ่อหายห่วงด้วยเร็วไว 
ทุกผองไทยใฝ่จงรักและภักดี
                        ขอให้พ่อมีแต่สุขเกษมสันต์ 
ทุกคืนวันจงไร้ทุกฃ์มีสุขศรี
                    ปวงประชาขอเดชะพระภูมี 
ด้วยภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

นศท นิติวัตติ์
IP: xxx.52.54.238
เขียนเมื่อ Thu Jan 24 2013 10:50:07 GMT+0700 (ICT)


เป็นพลัง
ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ
ไทยปรองดอง
ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปีมิ่งมหา มงคล
ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า
ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์ พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ
ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง
ของปวงชน

ร้อย.ร.ที่1.ร2.พัน1.รอ
IP: xxx.25.77.247
เขียนเมื่อ Thu Jan 24 2013 21:50:53 GMT+0700 (ICT)


ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ร้อย.ร.ที่1.ร2.พัน1.รอ
IP: xxx.25.77.247
เขียนเมื่อ Fri Jan 25 2013 06:40:39 GMT+0700 (ICT)

ร้อยใจไทยรวมเป็นหนึ่ง เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อพ่อหลวงของชาวไทยทุกคน

ร้อย.สร.สนับสนุน พัน.สร.๒ พล.ร.๒ รอ.
IP: xxx.25.78.102
เขียนเมื่อ Wed Jan 30 2013 08:21:09 GMT+0700 (ICT)

ขอให้ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวน และมีพระวรกายแข็งแรง

ร้อย. ร.ยก. ที่ ๓ ร.๒ พัน.๑ รอ.
IP: xxx.27.117.209
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 10:48:35 GMT+0700 (ICT)

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 12:53:39 GMT+0700 (ICT)

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวม

ดวงใจของคนทั้งชาติ


บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 13:00:09 GMT+0700 (ICT)

พระองค์ทรงห่วงใยดูแลประชาชนของท่านทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และปลูกจิตสำนึกสร้างแนวคิด


บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 13:01:20 GMT+0700 (ICT)

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก จงป้องกันให้ในหลวงรางกายแข็งแรงตลอดการ

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 13:02:22 GMT+0700 (ICT)

หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 13:03:01 GMT+0700 (ICT)

. พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 13:05:50 GMT+0700 (ICT)

. พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 13:06:21 GMT+0700 (ICT)

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 13:09:45 GMT+0700 (ICT)

ตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของพสกนิกรชาวไทย

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 13:11:06 GMT+0700 (ICT)

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติที่เราเคารพ

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 13:11:26 GMT+0700 (ICT)

.อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ

องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน

หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน

พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน

ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ

องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน

ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน

ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 13:11:50 GMT+0700 (ICT)

พระองค์คือผู้ให้ให้ลูกได้ทุกสิ่ง
จากใจจริงไม่เคลือบแฝงความสงสัย
ลงมาโปรดจากฟากฟ้าสุราลัย
เป็นดั่งดวงใจของลูกทุกเวลา

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 13:12:12 GMT+0700 (ICT)

.พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ฟ้าส่งมาโปรด
เป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน
มีเมตตากรุณาคุณอนันต์
เหมือนสายใยสายสัมพันธ์มิเสื่อมคลาย

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 13:13:04 GMT+0700 (ICT)

ขอพระองค์จงอยู่กับเราคนตลอดไป


บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 13:13:25 GMT+0700 (ICT)

ขอให้พระองค์ทรงมีความสุขความสำราญในทุก ๆ วัน


บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 13:15:02 GMT+0700 (ICT)

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง


บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 13:15:38 GMT+0700 (ICT)

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ให้มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชาวไทยตราบนานเท่านาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 13:16:10 GMT+0700 (ICT)

พระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ 


บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 13:16:40 GMT+0700 (ICT)

.ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสากลโลก จงบันดาลให้พระบาทสมเด็จ


บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 13:17:04 GMT+0700 (ICT)

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวย


บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 13:17:27 GMT+0700 (ICT)

ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญพระบารมีพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้ง หลายจงปกปักรักษา

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยทั้งปวงเทอญฯ 


บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:21:49 GMT+0700 (ICT)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:25:07 GMT+0700 (ICT)

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยืนยาวมีพระวรกายที่แข็งแรงทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตลอดไป

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:25:23 GMT+0700 (ICT)

ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระวรกายแข็งแรง มีพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชาวไทย

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:25:40 GMT+0700 (ICT)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญทุกทิวาราตรี ทรงพระบารมีแผ่ไพศาล ทรงพระชนมวาลย์ สถิต สถาพร

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:25:56 GMT+0700 (ICT)

พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน นิจนิรันดร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:26:16 GMT+0700 (ICT)

คนไทยทุกเชื้อชาติทุกหมู่เหล่าล้วนมีความสุขสราญใจที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:26:32 GMT+0700 (ICT)

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกปกป้องคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ให้ทรงเกษมสำราญชั่วกาลนานเทอญ


บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:26:54 GMT+0700 (ICT)

พระองค์เป็นกษัตริย์นักคิด ผู้สร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ประเทศไทย และคนไทยสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ไม่ลำบาก ในขณะที่เศรษฐกิจของโลกกำลังตกต่ำ พระองค์เป็นกษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพ่อ ที่คอยห่วงใยดูแลประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลา ท่านไม่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์ต้องแตกแยก ทะเลาะกันดังเช่นทุกวันนี้ ดังนั้นพวกเราทุกคนควรสมัครสมานสามัคคีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยเทอญ

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:27:12 GMT+0700 (ICT)

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว และขอให้พระองค์ทรงมีพระสุขภาพและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปด้วยเทอญ

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:27:23 GMT+0700 (ICT)

พระองค์ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:28:12 GMT+0700 (ICT)

พระองค์เป็นพ่อที่คอยห่วงใยดูแลประชาชนของพระองค์

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:28:26 GMT+0700 (ICT)

พระบารมีแผ่ไพศาล ชาวประชาน้อมเกล้าสดุดี

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:28:44 GMT+0700 (ICT)

พระองค์ทรงกษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:29:00 GMT+0700 (ICT)

พระองค์ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:29:15 GMT+0700 (ICT)

พระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:29:29 GMT+0700 (ICT)

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสระเสรีมาช้านาน

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:29:42 GMT+0700 (ICT)

ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:30:08 GMT+0700 (ICT)

เป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์มิเสื่อมคลาย คุณความดีของพระองค์ท่านคือทุกสิ่ง

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:30:20 GMT+0700 (ICT)

ทรงเป็นผู้สร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ปวงชนชาวไทยอยู่อย่างไม่ลำบาก

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:31:10 GMT+0700 (ICT)

พระองค์ทรงหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด


บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:31:21 GMT+0700 (ICT)

พระองค์ผู้ทรงเป็นบิดาของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:31:33 GMT+0700 (ICT)

ขอจงทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:31:50 GMT+0700 (ICT)

ขอสิ่งศักดิ์ในโลกปกป้องคุ้มครองพระองค์ด้วยเทอญ


บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:32:08 GMT+0700 (ICT)

พระองค์ทรงทำทุกอย่าง เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรของพระองค์


บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:32:27 GMT+0700 (ICT)

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้


บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:32:41 GMT+0700 (ICT)

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน


บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:32:57 GMT+0700 (ICT)

ด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตาโครงการในหลวงช่วยปวงชน


บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:33:25 GMT+0700 (ICT)

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน


บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 14:33:40 GMT+0700 (ICT)

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 17:11:55 GMT+0700 (ICT)

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 17:12:34 GMT+0700 (ICT)

หลังจากหายจากการประชวรแล้วขออย่าได้มีโรคภัยมาเบียดเบียนอีกเลยขอพระองค์จงมีความสุขมากๆ

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 17:12:42 GMT+0700 (ICT)

เป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์มิเสื่อมคลาย คุณความดีของพระองค์ท่านคือทุกสิ่ง

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 17:12:53 GMT+0700 (ICT)

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว และขอให้พระองค์ทรงมีพระสุขภาพ และพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปด้วยเทอญ

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 17:13:09 GMT+0700 (ICT)

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักคิด ผู้สร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ประเทศไทย และคนไทยสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ไม่ลำบาก ในขณะที่เศรษฐกิจของโลกกำลังตกต่ำ พระองค์เป็นกษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพ่อที่คอยห่วงใยดูแลประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลา

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 17:13:24 GMT+0700 (ICT)

ขอพระองค์หายจากพระประชวร โดยเร็ว ขอให้พระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่ง ขวัญปวงชนชาวไทย เป็นร่มฉัตร ปกปักษ์ประเทศไทย และทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 17:13:36 GMT+0700 (ICT)

เรารักในหลวงและราชวงศ์ทุกพระองค์

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 17:13:48 GMT+0700 (ICT)

ขอให้ในหลวงมีพลานามัยที่แข็งแรงและขอให้ในหลวงอายุมั่นขวัญ ขวัญยืนตลอดไป

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 17:14:07 GMT+0700 (ICT)

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 17:14:26 GMT+0700 (ICT)

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ สุขเกษมสำราญ มีพระพลานามัยที่แข็งแรง เป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทย เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 17:14:43 GMT+0700 (ICT)

ขอให้พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงมีพระชนมายุยืน และพระพลานามัยที่แข็งแรง และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 17:15:00 GMT+0700 (ICT)

ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนนาน และทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 17:15:12 GMT+0700 (ICT)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ แผ่นดินไทยโชคดีที่สุดในโลกที่มีพ่อผู้ทรงมีเมตตาต่อประชาชนคนไทย 

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 17:15:26 GMT+0700 (ICT)

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ .... องค์พระบิดา ... พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงมีความห่วงใยทุกข์สุขของประชาชนทั้งแผ่นดิน

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 17:15:42 GMT+0700 (ICT)

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป

บก.มว.ทพ.หญิง๔๗
IP: xxx.77.216.237
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2013 17:15:54 GMT+0700 (ICT)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า