อบต เกิดทีหลังประชาชน!!

ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมเวทีชาวบ้านในประเด็นการจัดการชุมชนเข้มแข็ง ในเวทีประชุมมีทั้งชาวบ้าน ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน ที่ร่วมกันทำงานมาตั้งแต่ต้น บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายนั่งล้อมวงแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่ง พัฒนากรท่านหนึ่งแสดงความคิดเห็นไว้น่าฟังมาก 

" อบต เกิดมาทีหลังประชาชน และจุดประสงค์ของการเกิด อบต คือเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดประชาชนและเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนท้องถิ่น อบต ประกอบด้วย 2 ระบบ คือระบบภายในองค์กรและระเบียบ ซึ่งจะต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพราะประชาชนเป็นเจ้าของหรือเป็นหัวใจหลักในการทำงานของ อบต ถ้า อบต ไม่ทำงานกับประชาชนแล้วจะทำงานกับใคร...การดำเนินแนวทางในการพัฒนาจึงจะต้องศึกษาความต้องการของชาวบ้านและชาวบ้านคือศูนย์กลางในการทำงาน ไม่ใช่เอาไปรวมไว้ที่ อบต ความรู้สึกเป็นเจ้าของจึงจะเกิดขึ้นจริง"

น่าคิดนะครับถ้าคนที่ทำงานอยู่ด้านบนสามารถที่จะเข้าใจประชาชนอย่างแท้ จริงและให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางได้ อีกหนึ่งท่านเป็นอดีตข้าราชการเกษียณ ท่านก็พูดไว้น่าฟังครับ

"อยากให้ท้องถิ่นมีจิตสำนึก ยึดหลักการพึ่งตนเอง ภารกิจของ อบต มีอำนาจหน้าที่กำหนดไว้ตามกฏหมายอยู่แล้วแต่ท้องถิ่นส่วนใหญ่ทำไม่ครบตามภารกิจที่กำหนดไว้ ส่วนใหญ่ทำกันแต่ถนนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย แต่ไม่ทำสิ่งที่ยาก จึงอยากฝากให้ท้องถิ่นเริ่มทำจากจุดเล็กๆแล้วค่อยนำไปสู่เรื่องใหญ่ๆเพราะรูปแบบภารกิจที่มีอยู่ปัจจุบันสามารถทำได้อยู่แล้ว ถ้าจะผิดระเบียบมันก็ผิดไปนานแล้ว แต่เชื่อว่าอย่างไรก็ไม่ผิดระเบียบเพราะทำตามความต้องการของประชาชน"

น่าคิดไหมละครับแบบนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): อบต 
 หมายเลขบันทึก: 514798
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า