สมาชิก
แลกเปลี่ยน

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ผลไม้น่ารู้

ชื่อกิจกรรม  ผลไม้น่ารู้

จุดประสงค์    1. เพื่อการสังเกต

                     2. เพื่อฝึกการแยกแยะประเภท

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม  1. แบ่งกลุ่มเด็กเป็นกลุ่มละ 5 คน โดยการจับฉลากรูปผลไม้ใครได้ผลไม้เดียวกันได้อยู่กลุ่มเดียวกัน

                                         2. แบ่งเป็นฐาน 4 ฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย

                                            - สังเกตรูปร่างลักษณะของผลไม้ทั้งภายนอกและภายในของผลไม้ 6 ชนิด คือ ส้ม  กล้วย  มะยม  ชมพู่   ฝรั่ง

                                            - สังเกตเมล็ดของผลไม้ ทั้ง 6 ชนิด คือ ส้ม กล้วย มะยม ชมพู่  ฝรั่ง

                                            - สังเกตรูปร่าง ขนาดที่แตกต่างของผลไม้ทั้ง 6 ชนิด

                                            - ชิมรสชาติของผลไม้ทั้ง 6 ชนิด คือ ส้ม กล้วย มะยม ชมพุ่   ฝรั่ง

                                         

                                       3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดภาพผลไม้และ นำเสนอผลการสังเกตลักษณะผลไม้ในแต่ละฐาน โดยมีคุณครูคอยตั้งคำถามและกระตุ้น

                                       4. คุณครูและนักเรียนอภิปรายถึงความแตกต่างของผลไม้แต่ละชนิดและบอกถึงประโยชน์ของผลไม้

                                       5. ให้นักเรียนวาดภาพผลไม้ที่นักเรียนชอบและนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

สื่อประกอบการกิจกรรม   1. ผลไม้ทั้ง 6 ชนิด คือ ส้ม กล้วย มะยม มะละกอ ชมพู่ ฝรั่ง

                                     2. จานรองผลไม้ ช้อน

                                     3. กระดาษ A 4 สีไม้ สีชอล์ก

  ประเมินผล                   1. เด็กสามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง

                                     2. เด็กสามารถวาดภาพผลไม้และอธิบายถึงความแตกต่างของรูปร่าง ลักษณะ พื้นผิว เมล็ดและขนาดได้อย่างถูกต้อง

                                     3.เด็กสามารถวาดรูปผลไม้และให้สีผลไม้ที่ตนเองชอบได้อย่างถูกต้อง


กิจกรรมนี้สัมพันธ์กับทักษะของการสังเกตและการแยกประเภท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

· คำสำคัญ: ปฐมวัย 
· หมายเลขบันทึก: 512371 · เขียน:  
· ดอกไม้:
3
 · อ่าน: แสดง 
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์