สมาชิก
แลกเปลี่ยน

จัตุรัสกลแบบ 3x3

จัตุรัสกลแบบ 3x3

จัตุรัสกลแบบนี้เป็นความรู้เก่าแก่ที่รู้จักกันมานานหลายพันปี ในเมืองจีนมีการขุดพบหลักฐานของจัตุรัสกลนี้กว่าสี่พันปีมาแล้ว ชนเผ่าโบราณเรียกว่าผนึกดาวเสาร์ใช้ในทางเวทมนตร์มาเป็นพันๆปี ในโลกอาหรับก็ใช้จัตุรัสกลสำหรับการทำนายต่างๆมาเป็นพันปีเช่นกัน ซึ่งต่อมาได้ถูกนำไปใช้ในโลกตะวันตกช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเมื่อหกเจ็ดร้อยปีมานี่ และแม้แต่สยามบรรพบุรุษของเราก็รู้จักและใช้ประโยชน์จากจัตุรัสกลมานานหลายร้อยปีแล้ว เรียกกันในชื่อว่าโสฬสสะระตะ ใช้สำหรับการหาเกณฑ์โชคลาภประจำวันต่างๆ เป็นต้น

 

จัตุรัสกลนี้มีการจัดรูปแบบคือ

8     1      6

3     5      7

4     9      2

 

ถ้าเราบวกด้านใดก็แล้วแต่ ผลที่ได้จะเท่ากับ 15 เสมอ

 

ถ้าเรานำค่า Phi เก้าลำดับใดๆ ใส่เข้าไปตามลำดับของตัวเลขจัตุรัสกลข้างบน
เช่น เริ่มที่เลข 15 เมื่อคิดตามลำดับค่า Phi เก้าลำดับโดยการคูณกับค่า 1.61803398874989จะได้

 

ลำดับแรก  15

ลำดับที่สอง  24.270509831

ลำดับที่สาม    39.270509831

ลำดับที่สี่    63.541019662

ลำดับที่ห้า    102.811529494

ลำดับที่หก    166.352549156

ลำดับที่เจ็ด    269.164078650

ลำดับที่แปด  435.516627806

ลำดับที่เก้า  704.680706456

 

จัดลำดับค่า Phi ข้างต้นตามลำดับของจัตุรัสกลดังนี้

435.516627806     15                          166.352549156

39.270509831       102.811529494     269.164078650

63.541019662       704.680706456     24.270509831

 

จะพบว่าผลคูณของแต่ละด้านใดๆ จะเท่ากันเสมอ เท่ากับ 1086739.5 (โดยประมาณ)

 

จะพบว่าเมื่อนำตำแหน่งสี่ตำแหน่งคูณกัน คือตำแหน่งที่ 8-6-2-4 จะได้ผลคูณเท่ากับผลคูณของอีกสี่ตำแหน่งคือตำแหน่งที่  1-7-9-3 หรือเท่ากับ 111729352 (โดยประมาณ)


และจะพบอีกว่าเมื่อหารผลคูณของสี่ตำแหน่ง ด้วยผลคูณของสามตำแหน่ง จะได้ค่าเท่ากับตำแหน่งที่ห้า หรือ 111729352 / 1086739.5 เท่ากับ102.8115 (โดยประมาณ)

 

สุพัฒน์ เจริญสรรพพืช

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

· คำสำคัญ: จัตุรัสกล phi ผนึกดาวเสาร์ 
· หมายเลขบันทึก: 508162 · เขียน:  
· ดอกไม้:
2
 · อ่าน: แสดง 
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์