พยาบาลเวชปฏิบัติ

 บทเรียน/ขอบเขตการปฏิบัติและคุณลักษณะของ พยาบาลเวชปฏิบัติ 

พยาบาลเวชปฏิบัติเชิญทางนี้

       บทความวิชาการเกี่ยวกับพยาบาลเวชปฏิบัติของ ศาสตราจารย์ ดร. สมจิต  หนุเจริญกุลซึ่งเนื้อหามีประโยชน์สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติมากจึงสรุปเนื้อหาคร่าวๆดังนี้

พยาบาลเวชปฏิบัติ NP  /  ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง APN

      เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้พัฒนาตนเองจนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการตัดสินใจทางคลินิกที่ซับซ้อน และมีสมรรถนะในการปฏิบัติทางคลินิกในขอบเขตที่กว้าง ซึ่งคุณลักษณะของการปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ พยาบาลเวชปฏิบัติควรจะมีการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาล (ICN, 2005)

ชื่อที่ใช้เรียกพยาบาลเวชปฏิบัติ

พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  ๔ เดือน

พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ๔ เดือน

พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ปริญญาโท

บทเรียนของ APN/NP

1. NP ได้รับอนุญาตให้ทำงานถูกต้องตามกฎหมายกับคนยากจน คนชนบท เข้าไม่ถึงระบบสุขภาพ

2. การบันทึกผลลัพธ์จากการปฏิบัติของ APN/NP เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ APN อยู่รอด

3. โครงสร้างขององค์กร การได้รับวุฒิบัตรรับรอง และ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

4. ในการขยายบทบาทของ APN/NP ยังมีข้อขัดแย้งทั้งในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพ

5. ปัจจัยทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และนโยบายสุขภาพ มีผลต่อการพัฒนา APN

ขอบเขตการปฏิบัติของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

1. บูรณาการความรู้เกี่ยวกับโรค การรักษา ประสบการณ์และการตอบสนองของบุคคลต่อความเจ็บป่วยเพื่อประเมิน วินิจฉัย ให้การบำบัด และประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลแบบองค์รวม

2. จัดการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

3. จัดทำหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริการโดยบูรณาการ การบำบัดทางการพยาบาล และการรักษาของแพทย์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการบริการที่มีคุณภาพและคุ้มค่าใช้จ่าย (Best practice)

4. เป็นผู้นำ เป็นที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยง และผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลในกลุ่มที่ตนเองเชี่ยวชาญให้ได้คุณภาพ และคุ้มค่าใช้จ่าย

5. เป็นผู้นำในการพัฒนานวตกรรมและระบบการดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งในสถานพยาบาล และกับเครือข่ายในระดับปฐมภูมิ

คุณลักษณะของพยาบาลเวชปฏิบัติในแต่ละด้าน

ด้านการศึกษา

๏ต้องได้รับการเตรียมหลังการจบการพยาบาลทั่วไป ในระดับขั้นสูง

๏หลักสูตรการศึกษาจะต้องได้รับการรับรอง๏จะต้องมีระบบในการให้ใบอนุญาต โดยการขึ้นทะเบียนและการให้วุฒิบัตรรับรองการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

ด้านการปฏิบัติ

๏บูรณาการการวิจัย การศึกษา การปฏิบัติและการจัดการ

๏ มีเอกสิทธิและมีอิสระในการปฏิบัติ๏ มีผู้ป่วย / ผู้ใช้บริการอยู่ในความรับผิดชอบ / มีการจัด การในการดูแลผู้ป่วย ผู้ใช้บริการแต่ละคน    (own case  load / case management)

๏ มีทักษะขั้นสูงในการประเมินสุขภาพ การตัดสินใจทางคลินิก และการใช้เหตุผลในการ วินิจฉัย

๏ มีสมรรถนะทางคลินิกขั้นสูง

๏ ให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่สุขภาพอื่น ๆ

 ๏ วางแผนโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติและประเมินผล

๏ เป็นด่านแรกที่ผู้ใช้บริการมาติดต่อขอความช่วยเหลือ

จากบทความของ ศาสตราจารย์ ดร. สมจิต  หนุเจริญกุล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): พยาบาลเวชปฏิบัติ 
 หมายเลขบันทึก: 50422
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 30  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

apple
IP: xxx.31.73.249
เขียนเมื่อ Fri Apr 03 2009 09:59:01 GMT+0700 (ICT)

ถ้าจะสอบเรียน ป.โท สาขาเวชปฏิบัติ ข้อสอบยากไหม เรียนยากหรือเปล่า มีหนังสือแนะนำที่สามารถอ่านและนำไปสอบได้บ้างหรือเปล่า อยากเรียนต่อมากๆๆๆๆๆๆๆ ช่วยตอบหน่อยน่ะคะ ขอบคุณคะ

พยาบาลฝึกหัด
IP: xxx.47.234.46
เขียนเมื่อ Sat Jun 13 2009 19:31:44 GMT+0700 (ICT)

อนาคตของผมคือพยาบาลเวชปฏิบัติ

555+++

พยาบาลชายแดน
IP: xxx.114.123.91
เขียนเมื่อ Tue Jun 16 2009 22:19:55 GMT+0700 (ICT)

ผมอยากเรียน ป.โทเวชปฏิบัติครับ แต่ไม่รู้จำทำยังไงดี เพราะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย อาจารย์พอจะส่งให้ได้หรือเปล่าครับ อยากได้ความรู้มาใช้กับที่ทำงาน

พลอย
IP: xxx.42.101.7
เขียนเมื่อ Sun Aug 09 2009 10:17:24 GMT+0700 (ICT)

เรียนต่อโทเวชปฏิบัติที่ใดเปิดสอนบ้างแล้วใช้วุมิบัตรเวชปฏิบัติ4เดือนเทียบโอนอย่างไรรบกวนท่านอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยขอบคุณคะ

IP: xxx.26.103.72
เขียนเมื่อ Fri Sep 18 2009 12:54:03 GMT+0700 (ICT)

จบปฏิบัติเวช ฯ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น สามารถเรียนต่อโทที่ใดได้บ้างคะ และเทีบบโอนวิชาใดได้บ้างคะ

กำไล
IP: xxx.26.45.170
เขียนเมื่อ Tue Oct 06 2009 12:08:47 GMT+0700 (ICT)

เรียนต่อเวชปฏิบัติ ป.โท ได้ที่ใดบ้างคะ ขอความกรุณาช่วยบอกด้วยคะ ขอบคุณคะ

IP: xxx.174.21.139
เขียนเมื่อ Sun Oct 18 2009 19:22:40 GMT+0700 (ICT)

หนูจบเวชปฏิบัติ 4 เดือน อยากเรียนต่อป.โท ที่ไหนเปิดสอนบ้างค่ะ และเทียบโอนหน่วยกิจได้ไหมค่ะอาจารย์ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ส่งข้อมูลให้หนูหน่อยได้ไหมค่ะ

ศิริเนตร เรืองหน่าย
IP: xxx.42.70.3
เขียนเมื่อ Fri Nov 13 2009 15:13:13 GMT+0700 (ICT)

หนูจบเวชปฏิบัติ 4 เดือน อยากเรียนต่อป.โท ที่ไหนเปิดสอนบ้างค่ะ และเทียบโอนหน่วยกิจได้ไหมค่ะอาจารย์ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ส่งข้อมูลให้หนูหน่อยได้ไหมค่ะ

neesusai
IP: xxx.128.51.252
เขียนเมื่อ Wed Nov 18 2009 11:58:35 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แนวข้อสอบ โท เวชปฏิบัติชุมชนค่ะ ของ มหาลัยบูรพา ช่วยหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ จะไปสอบ 9 ม ค 53 นี้แล้ว

ศิรินภา กุลสุวรรณ
IP: xxx.27.19.252
เขียนเมื่อ Fri Dec 04 2009 17:08:50 GMT+0700 (ICT)

หนูจบพยาบาลมา 4 ปีค่ะ ทำงานที่หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

อยากเรียนต่อเวชปฏิบัติ ป.โท ได้ที่ใดบ้างคะ

ลองค้นในเนตแล้วไม่พบค่ะ

ขอความกรุณาช่วยบอกด้วยคะ ขอบคุณคะ

พิกุล อุทธิยา
IP: xxx.42.73.183
เขียนเมื่อ Tue Dec 22 2009 12:35:53 GMT+0700 (ICT)

จบเวชปฏิบัติ 4 เดือนมาแล้วค่ะ อยากจะรบกวนถามว่าอยากจะเรียนต่อปริญญาโทด้านนี้ จะต้องทำยังไงบ้างค่ะ

ช่วยตอบด้วยค่ะ

chuthathip
IP: xxx.149.25.234
เขียนเมื่อ Sun Dec 27 2009 22:22:50 GMT+0700 (ICT)

เวชปฏิบัติครอบครัวคืออะไรคะ ขอบเขตวิชาเป็นอย่างไรบ้างคะ แล้วเรียนยากหรือเปล่าคะอาจารย์ ช่วยให้ความกระจ่างหน่อยค่ะ จะไปสอบ 9 ม.ค.นี้แล้วยังไม่ทราบขอบเขตวิชาเลย ช่วยหน่อยนะคะอาจารย์

ณัฐณิชา
IP: xxx.172.120.34
เขียนเมื่อ Sat Jan 09 2010 20:34:20 GMT+0700 (ICT)

ต้องการเรียน ป.โทเวชปฏิบัติชุมชน ที่ ม.บูรพาแต่ไม่รู้แนวข้อสอบเลยคะ ขอความกรุณา อาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยนะค่ะ

สุภณิดา
เขียนเมื่อ Wed Jan 13 2010 19:21:31 GMT+0700 (ICT)

กำลังจะไปอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ 4 เดือนค่ะ ไม่ทราบยากไหม

ขนิษฐา
IP: xxx.142.208.109
เขียนเมื่อ Fri Jan 15 2010 15:37:29 GMT+0700 (ICT)

ใบอนุมัติบัตรเวชปฏิบัติทั่วไป4เดือนจะหมดอายุปี53 ไม่ทราบต้องดำเนินการอย่างไร เคยไปฟื้นฟูแต่นานแล้วไม่รู้จะเก้บหน่วยกิตได้หรือเปล่า แล้วจะมีทำข้อสอบทางอินเตอร์เน็ตเหมือนใบอนุญาตพยาบาลมั้ย?

tiwty
IP: xxx.26.145.149
เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 12:04:22 GMT+0700 (ICT)

ขอด้วยคนค่ะข้อสอบต่อป.โท เวช ขอบคุณค่ะอาจารยื

พยาบาล อีสาน
IP: xxx.175.76.78
เขียนเมื่อ Sun Feb 21 2010 19:15:16 GMT+0700 (ICT)

จบ NP ได้พักใหญ่แล้วยังไม่ได้ขอขึ้นทะเบียน

จะส่งผลกระทบอะไรหรือเปล่าครับอาจารย์

พยาบาลลูกรัง
IP: xxx.26.188.72
เขียนเมื่อ Sun Feb 28 2010 16:54:35 GMT+0700 (ICT)

อยากพัฒนาศักยภาพตัวเองเพื่อไปพัฒนาชุมชนอยากทราบแนวข้อสอบเวชชุมชนค่ะ

zatal
IP: xxx.173.61.187
เขียนเมื่อ Tue Mar 09 2010 14:32:24 GMT+0700 (ICT)

อยากเรียนโทเวชด้วย...ที่ไหนง่ายสุด..อิอิ

นรากร
IP: xxx.19.66.127
เขียนเมื่อ Sat Jun 05 2010 10:43:55 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ที่เคารพครับ

ผมอยากต่อโทเวชปฏิบัติครับ

ผมต้องจบไรมาครับ(ตอนนี้ผมจบพยาบาลครับ)

ผมสามารถสมัครเรียนได้เลยไหมครับ

ถ้าเรียนต้องเรียนที่ไหนบ้างครับ

รบกวรอาจารย์ช่วยตอบด้วยครับ

ขอบพระคุณครับ

sao
IP: xxx.27.210.14
เขียนเมื่อ Sat Jun 19 2010 13:33:13 GMT+0700 (ICT)

มีที่ไหนบ้าง ป.โท หลักสูตรเวช

ที่ มอ.ดีมั้ย

best
IP: xxx.175.211.109
เขียนเมื่อ Wed Jun 30 2010 17:30:17 GMT+0700 (ICT)

อยากเรียนเหมือนกันครับ

แต่ไม่ทราบรายละเอียดเลยครับ

ลบกวนขอให้อาจารย์แนะนำหน่อยครับ

ที่ มข.คงมีนะครับ

ศศิภา
IP: xxx.28.62.245
เขียนเมื่อ Thu Sep 16 2010 23:20:06 GMT+0700 (ICT)

เป็นพยาบาลอยู่ห้องฉุกเฉิน ตอนนี้อยากเรียน ป.โท เวชปฏิบัติทั่วไป ภาคสมทย มีที่ไหนเปิดบ้างคะ

พรรณนิภา เกิดน้อย
IP: xxx.25.16.60
เขียนเมื่อ Sat Nov 20 2010 21:24:39 GMT+0700 (ICT)

จบเวชปฏิบัติ 4 เดือนแล้ว อยากเรียนต่อป.โท ยากไหมคะ อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

ศิริมา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
IP: xxx.173.168.134
เขียนเมื่อ Fri Jan 07 2011 13:21:16 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบที่ต่อโทคะหนูจบเวชรักษาทั่วไปมา 4 เดือนรบกวนตอบด่วนนะคะและหนังสือสอบเข้าต้องเตรียมตัวไงบ้างคะขอบคุณมากๆคะ

พรทิพย์ เรืองนะ
IP: xxx.205.203.188
เขียนเมื่อ Fri Feb 25 2011 11:24:25 GMT+0700 (ICT)

อยากเรียนต่อป.โทเวชปฏิบัติ มหาวิทยาลัยที่รับโอนหน่วยกิจจากหลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป

4 เดือนมีที่ไหนบ้างค่ะ อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

 

กชนัฑ
IP: xxx.232.28.16
เขียนเมื่อ Wed Jun 01 2011 16:25:01 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ค่ะ ดิฉันกำลังจะสมัครเรียนปริญญาโท สาขาเวชปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเอกชนกับรัฐบาลเรียนหลักสูตรเหมือนกันมั้ยค่ะ

แล้วเรียนที่ไหนดีกว่ากันค่ะ จบมาแล้วเป็นที่ยอมรับพอๆกันมั้ยค่ะ ...................ขอบคุณค่ะ

khwanjai
เขียนเมื่อ Sun Jun 12 2011 20:49:59 GMT+0700 (ICT)

ถ้าจะสอบเรียนต่อป.โทเวชปฏิบัติชุมชนต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ อยากเรียนมากๆค่ะ

นันทพร ทำมาตา
IP: xxx.52.94.157
เขียนเมื่อ Wed Aug 29 2012 12:06:36 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ค่ะ..หนูรบกวนถามว่ามีหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติครอบครัวเปิดสอนแล้วรึยังค่ะ+เปิดที่ไหนบ้าง..ขอบคุณมากค่ะ

อำนวย
IP: xxx.26.223.7
เขียนเมื่อ Tue Apr 02 2013 23:57:08 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์คะ หนูอยากเรียนป.โท เวชปฏิบัติมีที่ไหนเปิดสอนคะ ขอบคุณค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า