ไปดู...การประเมิน “กศน.ตำบลคำแคน”ของศึกษานิเทศก์ก่อนการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน กศน.ตำบล(๒๓/๐๘/๒๕๕๕)

 การประเมินกศน.ตำบล 

          เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่นได้ส่งศึกษานิเทศก์(อาจารย์มาลินี สุนทรศรและอาจารย์องอาจ  วีรภัทรสกุล)มาประเมิน กศน.ตำบลคำแคนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการศึกษาพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษา กศน.ตำบลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงาน กศน. โดยใช้กระบวนการ PDCA

          การพัฒนา กศน.ตำบลแบบมีส่วนร่วม จะมีการทำงานร่วมกันของ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอ กศน.ตำบล(หัวหน้า กศน.ตำบล/ครู กศน.ตำบล/คณะกรรมการ กศน.ตำบล)จะได้ร่วมกัน Plan Do Check และ Action ต่อไปในช่วง ๓ เดือน(สิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๕๕)

          ขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์ทั้งสองที่ได้มาประเมิน กศน.ตำบลคำแคนและได้พบปะพูดคุยแนะนำชี้แนะแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบลไว้หลายประเด็น เช่น การพัฒนาอาคารสถานที่บริเวณด้านนอกอาคาร การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย การจัดการเรียนรู้ของครู กศน.  การติดตามประเมินผลผู้เรียน  การจัดทำแผนพัฒนาและการรายรานสรุปผลต่างๆ  ผลงานที่ปฏิบัติได้ดีเด่น ฯลฯเป็นต้น

          บรรยากาศของการนิเทศประเมินผลเป็นไปอย่างกัลยาณมิตรและเต็มไปด้วยมิตรภาพ ถึงแม้จะมีการซักถาม โต้ตอบและพบข้อบกพร่องและอุปสรรคการทำงานที่จะทำให้ต้องมีการแก้ไขและหาวิธีข้ามอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นในโอกาสต่อไป ทำให้ กศน.ตำบลต่างๆได้รับประโยชน์และมีกำลังใจในการทำงานที่ดี จึงขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์ทั้งสองในการประเมินครั้งนี้และคงจะมีการประเมินผลครั้งต่อๆไปอีกในช่วงสามเดือนนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): การประเมินกศน.ตำบล 
 หมายเลขบันทึก: 499971
 เขียน:  
 ดอกไม้:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า