เด็กปฐมวัยของสพป.พล.3

 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครบทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญานั้นในหนึ่งวันควรครบทั้ง  6  กิจกรรม คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมสร้างสรรค์(ศิลปะ)  กิจกรรมเสรี(เล่นอิสระตามมุมการเรียนรู้)  และเกมการศึกษา  

            การจัดบรรยากาศในห้องเรียนนั้นควรมีมุมการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจไม่น้อยกว่า  5  มุม(ข้อตกลงของเพื่อนครูปฐมวัยสพป.พล. 3)  เช่น  มุมบ้าน  มุมหนังสือ  มุมน้ำ   มุมวิทยาศาสตร์  มุมหมอ  มุมศิลปะฯ   พร้อมทั้งมีสนามเด็กเล่นเพื่อพัฒนาด้านร่างกายทั้งกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กและพัฒนาสมองน้อย(บริเวณท้ายทอย)  ซึ่งหากสมองน้อยไม่ได้รับการพัฒนา  การเรียนรู้อื่น ๆ จะได้ยากเป็นไปได้ยาก

             ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง  ซึ่งครูควรวางแผนก่อนจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย  โดยการใช้สื่อ/เหตุการณ์/คำถามกระตุ้นให้เด็กสงสัย   คาดคะเนอย่างมีเหตุมีผล  ลงมือค้นหาคำตอบด้วยตนเอง/กลุ่ม    สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยการวาดภาพ/บอก/เล่า/อธิบายและครูจดบันทึกคำพูดของเด็กไว้ในชิ้นงาน  สำหรับสื่อสารให้ผู้ปกครองทราบถึงพัฒนาการของบุตรหลานตนเอง/เก็บไว้เป็นร่องรอยที่แสดงถึงพัฒนาการของเด็ก   (ฝึกอบรมทำบล็อกจ๊ะ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): การศึกษาปฐมวัย 
 หมายเลขบันทึก: 496753
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Tue Jul 31 2012 17:00:11 GMT+0700 (ICT)
  • รออ่านเรื่องการสอนปฐมวัยครับ
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า