ชีวนิเวศ (biomes)

 ชีวนิเวศ (biomes) 
  1. ไบโอมบนบก  (terrestrial  biomes) ใช้เกณฑ์ปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิเป็นตัวกำหนด                                                            1)  ไบโอมป่าดิบชื้น  (tropical  rain  forest  biomes)                              
         มีลักษณะภูมิอากาศร้อนและชื้น  มีฝนตกตลอดปี  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  200 – 400  เซนติเมตรต่อปี  พบพืชและสัตว์หลากหลายพัน สปีชีส์มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก                                                     

      2)  ไบโอมป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น  (temperate  deciduous  forest  
           biome)
           มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  100  เซนติเมตรต่อปีและมีอากาศค่อนข้างเย็น 
      พบไม้ต้น  ไม้พุ่ม  รวมถึงพืชล้มลุก ซึ่งต้นไม้จะผลัดใบก่อนถึงฤดูหนาว
      และ   จะเริ่มผลิใบอีกครั้งหลังฤดูหนาว

      3) ไบโอมป่าสน  (coniferous  forest  biome)
          ลักษณะภูมิอากาศมีฤดูหนาวค่อนข้างยาวนาน  อากาศเย็นและแห้ง 
      มีต้นไม้เขียวชะอุ่มตลอดปี  พืชเด่นที่พบ  ได้แก่  พืชจำพวกสน  เช่น 
      ไพน์  เฟอ  สพรุซ  เฮมลอค  เป็นต้น

      4)  ไบโอมทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น  (temperate  grassland  biome)
           สภาพภูมิอากาศมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  25 – 50  เซนติเมตรต่อปี 
      ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง  มีหญ้านานาชนิด  เหมาะกับการทำ
      การกสิกรรมและปศุศัตว์

      5)  ไบโอมสะวันนา  (savanna  biome) 
           ลักษณะภูมิอากาศร้อน  พืชส่วนใหญ่เป็นหญ้าและมีต้นไม้ขึ้นกระจาย
      เป็นหย่อมๆ  ในฤดูร้อนมักมีไฟป่าเกิดขึ้นอยู่เสมอ

      6)  ไบโอมทะเลทราย  (desert  biome) 
           มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่า  25  เซนติเมตรต่อปี  ทะเลทราย
       บางแห่งร้อนมากมีอุณหภูมิเหนือผิวดินสูงถึง  60  องศาเซลเซียส
       ตลอดวัน  บางแห่งค่อนข้างหนาวเย็น  พืชที่พบมีการป้องกันการสูญเสีย
       น้ำโดยใบลดรูปเป็นหนาม  ลำต้นอวบสะสมน้ำ  เช่น  กระบองเพชร

      7)  ไบโอมทุนดรา  (tundra  biome) 
           มีปริมาณน้ำฝนน้อยมาก  ลักษณะมีฤดูหนาวค่อนข้างยาวนาน 
       ฤดูร้อนช่วงสั้นๆ  ชั้นของดินที่อยู่ต่ำจากผิวดินชั้นบนลงไปจะจับตัวเป็น
       น้ำแข็งอย่างถาวร  พบพืชและสัตว์อาศัยอยู่น้อยชนิด  พืชที่พบเป็น
       ไม้ดอกและไม้พุ่ม  พบสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ  เช่น  ไลเคน  ด้วย                   

 2.  ไบโอมในน้ำ  (aquatic  biomes)  ประกอบด้วย  ไบโอมแหล่งน้ำจืด   และ  ไบโอมแหล่งน้ำเค็ม

       1)  ไบโอมแหล่งน้ำจืด  (freshwater  biome) 
            ประกอบด้วยแหล่งน้ำนิ่ง  เช่น  สระ  หนองหรือบึง  และทะเลสาบ 
            กับแหล่งน้ำไหล  ได้แก่  ลำธาร  และแม่น้ำ  เป็นต้น

       2)  ไบโอมแหล่งน้ำเค็ม  (marine  biome)
             ประกอบด้วยทะเลสาบ  ทะเล  และมหาสมุทร  พบในปริมาณมาก
             ถึง  ร้อยละ  71  ของพื้นผิวโลก  มีปัจจัยทางกายภาพที่แตกต่าง
             จากแหล่งน้ำจืดคือ  น้ำขึ้น   น้ำลง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ชีวนิเวศ (biomes) 
 หมายเลขบันทึก: 493734
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

Dr. Ple
เขียนเมื่อ Fri Jul 06 2012 13:41:48 GMT+0700 (ICT)

ไบโอมบนบก และไบโอมในน้ำ มีประโยชน์จริงๆค่ะ

ขอบคุณค่ะ สำหรับบทความดีดีนี้นะคะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า