ช่วยกันหาลูกค้ามาเรียน กศน. จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน

 เรียน กศน. จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน 

       ภารกิจที่สนองนโยบายของรัฐบาลในการเรียน กศน. จบ ม. 6 ภายใน 8 เดือน ที่ กศน.เพื่อนเรียนรู้ที่อยู่เคียงข้างกับประชาชนต้องหาหนทางพัฒนาหลักสูตรให้เป็นจริงได้ในความหมายของการพัฒนาเนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนรู้ สู่การวัดผลประเมินผลการศึกษาที่เทียบคุณค่ามัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความหมายกับการใช้ในชีวิตประจำวันเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตรนี้ได้ผ่านการคิดออกมาเพื่อจะนำพาสู่การปฏิบัติต่อไป ให้ กศน.อำเภอต่างๆ ไปหาลูกค้ารอไว้เมื่อประกาศใช้รับได้ทันทีในเร็ววันนี้ มีสาระสำคํญเพื่อสร้างความเข้าใจการเทียบระดับความรู้แบบเก่าและใหม่ดัง Mindmap ต่อไปนี้

 

1 แบบเดิม

1.1 ผู้สมัครต้องอายุ 20 ปี

1.2 ยังต้องเทียบระดับทีละระดับ

1.3 พระภิกษุสมัครไม่ได้

1.4 ต้องมีอาชีพอย่างน้อย 1 ปี

2 แบบจบ ม.6 ภายใน 8 เดือน

2.1 ผู้สมัครต้องอายุ 18 ปี

2.2 ไม่รับเทียบระดับประถม

2.3 รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีวุฒิ ป.6 เทียบให้จบ ม.ปลายเลย

2.4 ต้องมีอาชีพอย่างน้อย 3 ปี

2.5 หรือเป็นพระภิกษุ

2.5.1 นอกจากจบ ป.6 แล้ว

2.5.2 ยังต้องได้นักธรรมตรีด้วย

2.5.3 ถ้าได้นักธรรมเอก ไม่ต้องจบ ป.6

3 สมัครที่จังหวัดไหนก็ได้

3.1 เพราะไม่ต้องประเมินอาชีพ ณ สถานประกอบการ

3.2 แต่ประเมิน 9 วิชา

3.2.1 เริ่มต้นด้วยการขอประเมินก่อนเลย

3.2.2 วิชาไหนผ่านก็ผ่านเลย (เกณฑ์ 60%)

3.2.3 วิชาไหหนไม่ผ่าน

เรียนรู้ทบทวน โดยครูที่ปรึกษาและมีสื่อให้

3.2.4 ครบแล้วจบ ม.ปลาย

4 9 วิชา ใน 4 หมวด

4.1 หมวด 1 เครื่องมือสร้างความรู้ความสำเร็จ

4.1.1 1.การใช้คอมพิวเตอร์

4.1.2 2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

4.1.3 3. การผลิต การตลาด การบริโภค นำไปสู่ชุมชน SME

4.2 หมวด 2 พัฒนาองค์กร -ชุมชนเข้มแข็ง

4.2.1 4. ระบอบประชาธิปไตย และการเป็นพลเมืองดี

4.2.2 5.การบริหารจัดการชุมชน/องค์กร

4.3 หมวด 3 ภาษาเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา

4.3.1 6. การสนทนาภาษาอังกฤษ (หรือภาษาจีน)

4.3.2 7. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

4.4 หมวด 4 ความรู้ทั่วไปในการดำเนินชีวิตและวิจัยชุมชน

4.4.1 8. การวิจัยชุมชน

4.4.2 9. การจัดการอาหารเพื่อครอบครัวและชุมชน


     ล่าสุดมีการปรับรายละเอียดใหม่ดังนี้ครับ http://www.gotoknow.org/posts/511785


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): กศน.จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน 
 หมายเลขบันทึก: 486926
 เขียน:  
 ดอกไม้: 34  ความเห็น: 303  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
พิมพ์สุภา
เขียนเมื่อ Thu May 03 2012 15:09:20 GMT+0700 (ICT)

โอ๋มีคำถามค่ะ ผอ. 1.ผอ.ต้องมีอาชีพอย่างน้อย 3 ปี หมายถึงต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทที่เขาทำงานอยู่มาใช่ไหมค่ะ 2.ที่มีบางคนพูดว่าต้องเป็นคนที่ทำงานประกอบธุรกิจที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ถึงจะเทียบได้ เช่น จำพวกเจ้าของกิจการใหญ่ๆ จริงหรือเปล่าค่ะ แล้วเอาอะไรมาวัดว่ากิจการใครใหญ่ กิจการใครมั่นคงค่ะ 3.ถ้าเขาเป็นเกษตรกร เทียบได้ไหมค่ะ 4.สมมติว่าเขาเป็นนายกเทศบาลฯ และมีธุรกิจขายแอร์เล็กๆๆเป็นของตัวเองด้วย เทียบได้ไหมค่ะ 5. วุฒิเทียบโอน ๘ เดือน เอาไปเรียนต่อ ปริญญาตรีได้ไหมค่ะ

นาง ดวงตา จำนงค์
เขียนเมื่อ Thu May 03 2012 16:03:22 GMT+0700 (ICT)

ดูแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะค่ะผอ ต้องรีบสร้างความเข้าใจระดับผู้ปฎิบัติควรเรียกประชุมแลสร้างความเข้าใจด่วนก่อนประชาสัมพัน

sombut
เขียนเมื่อ Thu May 03 2012 18:12:04 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณค่ะ ผอ. มีความชัดเจนขึ้นค่ะ

เอกชัย กศน.ผักไห่
เขียนเมื่อ Thu May 03 2012 18:34:47 GMT+0700 (ICT)

ขออนุญาตตอบคุณโอ๋ (พิมพ์สุภา) ในบางส่วนก่อนนะครับ

1. เรื่องหลักฐานการประกอบอาชีพนั้น ถ้าเทียบเคียงกับการเทียบระดับเดิม หลักฐานการประกอบอาชีพ ให้เป็นไปตามลักษณะของอาชีพ
    1.1 อาชีพที่มีองค์กร/ที่ทำการชัดเจน หลักฐานคือ บัตรประจำตัวพนักงาน/ลูกจ้าง/ข้าราชการ หรือหลักฐานการเสียภาษี หรือหลักฐานการจดทะเบียนการค้า หรือโฉนดที่ดิน
    1.2 อาชีพที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 1.1 ให้ใช้หนังสือรับรองของนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา
    1.3 อาชีพที่ไม่มีหลักฐานและไม่มีทั้งนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา ให้ใช้หนังสือรับรองของผู้เกี่ยวข้องที่เชื่อถือได้ เช่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน-ผู้นำชุมชน-ข้าราชการ 

2. ไม่ได้บอกว่า ต้องเป็นคนที่ทำงานประกอบธุรกิจที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเช่นจำพวกเจ้าของกิจการใหญ่ๆถึงจะเทียบได้ แต่ระบุว่า "เป็นอาชีพที่เลี้ยงตนเองหรือครอบครัวได้" ซึ่งผมยอมรับว่ายังไม่ชัดเจนว่าใช้เกณฑ์อะไรวัด สถานศึกษาอาจตั้งเกณฑ์รายได้หรือเกณฑ์อะไรขึ้นมา แต่อย่างน้อยเจ้าตัวเขาต้องระบุว่าเลี้ยงตนเองหรือครอบครัวได้

3. อาชีพเกษตรกรก็ได้ ถ้ามีปริมาณและมีการพัฒนาจนเลี้ยงตนเองหรือครอบครัวได้

4. เป็นนายกเทศมนตรีและมีธุรกิจขายแอร์เล็ก ๆ เป็นของตัวเองด้วย ถ้ารวมรายได้สามารถเลี้ยงตนเองหรือครอบครัวได้ ก็เทียบได้

5. วุฒิเทียบระดับฯ และแบบจบ ม.6 ใน 8 เดือนนี้ มีศักดิ์และสิทธิ์เท่า ม.6 ในระบบ แต่มีปัญหาที่ "ไม่มีเกรด" จึงเอาไปเรียนต่อแบบที่ต้องใช้เกรดไม่ได้ เช่นเข้าระบบแอดมิดชั่นไม่ได้ แต่ใช้เรียนต่อกับหลักสูตรปริญญาตรีที่ไม่ต้องใช้เกรด เช่น มสธ. ม.ราชภัฏ ได้

รายละเอียดเหล่านี้คงจะมีการพัฒนาให้ชัดเจนขึ้นต่อไป

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Thu May 03 2012 19:37:40 GMT+0700 (ICT)

ครูโอ๋ ถามดีมาก ครับ. ขอบคุณ อ.เอกชัยที่ช่วยตอบอย่างชัดเจน แต่ที่สำคัญคือคงต้องใช้เกณฑ์ที่ค่อนข้างยืดหยุ่นกว้างๆ อันต้องพึ่งดุลพินิจจากคณะกรรมการด้วย ซึ่งคณะทำงานกำลังพิจารณากันด้วยอาชีพนั้นมีความหลากหลายมากๆ ครับ

ณภัทธิรา
เขียนเมื่อ Thu May 03 2012 19:38:08 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ ผอ.ค่ะ ที่ให้ความรู้ เพิ่มเติมปัญญา

พิมพ์สุภา
เขียนเมื่อ Thu May 03 2012 22:03:56 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ ผอ.ดิศกุล และ อาจารย์เอกชัย ที่ได้ยินเหมือนคุณสมบัติของผู้เทียบอยู่ไกลมากจนเหมือนต้องไปหารับ คุณตัน โออิชิมาเรียน เลยท้อ ว่าจะหาได้ไหม ตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะ

นางสาว สมบัติ ประกอบทอง
เขียนเมื่อ Thu May 03 2012 23:01:58 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะที่ให้ความกระจ่างมากขึ้น..ต่อไปนี้จะต้องมีคนจบม.6 มากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

อัมพวรรณ์ ภู่เรือหงษ์
เขียนเมื่อ Thu May 03 2012 23:05:21 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณผอ.กับอ.เอกชัย สำหรับความรู้ใหม่นะคะ ดีใจที่ กศน.เราให้โอกาสคนมากขึ้น

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Fri May 04 2012 08:16:07 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณทุกท่านครับ

เอกชัย กศน.ผักไห่
เขียนเมื่อ Fri May 04 2012 09:21:22 GMT+0700 (ICT)

รายได้เท่าไร จึงจะเลี้ยงตนเองได้

เรื่องนี้แล้วแต่จะอ้างอิงทฤษฎีใด เช่น อ้างอิง “ค่าจ้างขั้นต่ำ”

ถ้า อ้างอิง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ข้อ 6. วรรคสอง ( สำหรับผู้ที่วุฒิใดก็ได้ ) และข้อ 7/1 ( สำหรับทหารเกณฑ์ )  ระบุว่า   “กรณีจำนวนเงินที่ได้รับ.. รวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท”

จึงพอจะสรุปได้ว่า รายได้ที่เพียงพอแก่การครองชีพ คือเดือนละ 8,610 บาท

อย่างไรก็ตาม การกำหนดเกณฑ์ “อาชีพที่เลี้ยงตนเองหรือครอบครัวได้” นี้ ควรกำหนดโดย “คณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา” ของสถานศึกษา ( ไม่เกิน 5 คน )

ทรงชัย สุทธิพันธ์
เขียนเมื่อ Fri May 04 2012 10:34:36 GMT+0700 (ICT)
 ขอบคุมากคับอยากรู้เรื่องนี้มานานแล้วเพราะมีผู้สนใจที่จะสมัครมาถามผมมาก แต่ไม่สาารถให้คำตอบเขาได้ชัดเจน เลยไม่กล้าที่จะให้ข้อมูลเขาไปกลัวผิดพลาดแล้วจะเกิดผลเสียต่อ กศน. แต่ตอนนี้กระจ่างแล้วครับ

angkana ming
เขียนเมื่อ Fri May 04 2012 10:45:45 GMT+0700 (ICT)

ปากเกร็ดมีผู้มาสมัครบ้างแล้วค่ะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Fri May 04 2012 15:56:38 GMT+0700 (ICT)
  • ผอ.ครับ
  • ลองให้คุณครู กศน ใช้ 
  • http://www.classstart.org
  • ในการสอนบ้างหรือยังครับ
ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Fri May 04 2012 22:02:54 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ ดร.ขจิต สนใจเหมือนกันครับแต่ยังไม่มีเวลาศึกษาอย่างจรืงจัง เมื่อฟื้นฟูเครื่องมือ ICT. ในนนทบุรีได้ ok. แล้ว รบกวน ดร.ขจิตมาให้คำแนะนำนะครับ

นาย เริง กองแก้ว
เขียนเมื่อ Fri May 04 2012 22:53:58 GMT+0700 (ICT)

นับว่าป้นนวัตกรรมทางการศึกษาได้เลย

พิสมัย รัตนมณี
เขียนเมื่อ Sat May 05 2012 22:39:05 GMT+0700 (ICT)

กศน.อำเภอบางใหญ่มีคนรอสมัคร 8 เดือน จบ ม.ปลาย หลายคนค่ะ

บังอร แก้ววิไล
เขียนเมื่อ Sun May 06 2012 06:44:40 GMT+0700 (ICT)
  • สวัสดีค่ะ ผอ.  
  • ขอบพระคุณค่ะ สำหรับความรู้ใหม่ๆ  ที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นค่ะ
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Sun May 06 2012 13:51:56 GMT+0700 (ICT)
เอกชัย กศน.ผักไห่
เขียนเมื่อ Mon May 07 2012 06:36:59 GMT+0700 (ICT)

ใครสนใจเรื่อง
"ให้จังหวัดเป็นผู้จ้างบรรณารักษ์, ถ้า พรบ.ผ่าน ครู กศน.จะเป็นอย่างไร, บรรจุครูผู้ช่วย, ลาพักผ่อนได้ 40 วัน, ออกใบ รบ.ภาษาอังกฤษ, เทียบโอนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ, เทียบระดับ-รายได้อาชีพ, ลืมรหัส IT เก่า, วุฒิที่ กคศ.กำหนดฯ, เครื่องแบบฯ"
ดูได้ที่
http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/nfeph999

patty_lovemetan
เขียนเมื่อ Mon May 07 2012 22:10:26 GMT+0700 (ICT)

รับทราบครับ

ครูลักษณ์ กศน.ตำบลเกาะเรียน
เขียนเมื่อ Tue May 08 2012 12:54:43 GMT+0700 (ICT)
  • ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ กศน.ทุกท่านค่ะ

 

มะลิ มะลิ สิงห์ชัย
เขียนเมื่อ Tue May 08 2012 15:55:53 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ดร.ดิศกุล ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องาน กศน.ค่ะ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

เอกชัย กศน.ผักไห่
เขียนเมื่อ Wed May 09 2012 05:31:18 GMT+0700 (ICT)
ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Wed May 09 2012 07:19:43 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณทุกท่านครับ

นาง กอบแก้ว แก้ว จริงจิตร
เขียนเมื่อ Wed May 09 2012 18:26:15 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ ผอ.ที่ให้ข้อมูลกระจ่างขึ้นกว่าเดิมค่ะ แม้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ไม่ใช่เรื่องยากที่กศน.จะปฎิบัติค่ะ

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Wed May 09 2012 22:18:56 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณพี่แก้วครับ

นันทกา
IP: xxx.8.94.223
เขียนเมื่อ Mon May 14 2012 21:43:48 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ก้อยอยากทราบว่า ที่ต้องมีอาชีพอย่างน้อย 3 ปี คือ อย่างก้อยทำงานที่เก่ามาประมาณ 2 ปี 6 เดือน แล้วปัจจุบันทำงานที่ใหม่มาประมาณ 10 เดือน อย่างนี้ได้หรือเปล่าค่ะ หรือต้องทำงานที่ปัจจุบัน 3 ปีเลยค่ะ แล้วที่เขตบางคอแหลม สามารถสมัครได้ที่ไหนบ้างค่ะ

เอกชัย กศน.ผักไห่
เขียนเมื่อ Tue May 15 2012 04:43:37 GMT+0700 (ICT)

ขออนุญาตตอบคุณนันทกาบางส่วนก่อนท่าน ผอ.ดิศกุลนะครับ
ถ้าเป็นแบบ "จบ ม.6 ใน 8 เดือน" ต้องรออีกนิดจึงจะรู้ว่ารับทุกอำเภอ/เขต หรือรับที่ไหนบ้าง ส่วนอาชีพนั้นเปลี่ยนที่ทำงานได้ 

นันทกา
IP: xxx.8.168.9
เขียนเมื่อ Tue May 15 2012 13:01:56 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ คุณเอกชัยที่ตอบข้อสงสัยค่ะ ถ้าอยากได้รายละเอียดมากกว่านี้ต้องเข้าไปศึกษาที่ไหนดีค่ะ คือตอนนี้อยากเรียนให้จบ ม.6 เร็วๆๆนะค่ะ อยากไปเรียนต่อนะค่ะ แล้วใน 8 เดือนนี้ เราต้องไปเรียนทุกวันหรือเปล่าค่ะ อยากทราบรายละเอียดนะค่ะ

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Thu May 17 2012 14:01:07 GMT+0700 (ICT)

คุณนันทกาครับ ไม่ต้องเรียนทุกวันครับ จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ปรึกษา ประเมินผ่าน. 9 วิชาก็จบ วิชาไหนไม่ผ่านจึงเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะจัดให้ ติดต่อ กศน.จังหวัด/อำเภอทุกแห่งที่อยู่ใกล้บ้านได้ครับ

นาย ชัยณรงค์ มีเกาะ
เขียนเมื่อ Mon May 21 2012 09:45:22 GMT+0700 (ICT)

คือผมอยากทราบว่า จะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ครับ และค่าสมัครเท่าไหร่

ผมต้องการที่จะเรียนต่อในหลักสูตรนี้ครับ ต้องทำอย่างไรบ้าง

ผมอยู่จังหวัดสิงห์บุรี จะสมัครได้ที่ไหน ครับ

ขอบคุณครับ

เอกชัย กศน.ผักไห่
เขียนเมื่อ Tue May 22 2012 03:19:28 GMT+0700 (ICT)

"คาด" ว่า จะรับสมัครปลายเดือน มิ.ย. ค่าสมัคร 1,500 บาท สมัครที่ กศน.อำเภอ ครึ่งจังหวัด คืออำเภอเว้นอำเภอ แต่ผมจำไม่ได้ว่าที่สิงห์บุรีอำเภอไหนบ้าง ( รอดูรายละเอียดอีกหน่อยครับ ยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้อีก )

นาย ชัยณรงค์ มีเกาะ
เขียนเมื่อ Wed May 23 2012 08:18:11 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลที่ให้มา ยังไงผมก็จะรอติดตามข่าวสารต่อนะครับ

อยากเรียน แต่ผมมีข้อสงสัยอยู่คือว่า ตอนนี้ผมเรียน ม.ต้นที่นี่อยู่ เทอมนี้เทอมสุดแล้วแล้ว

ผมจะยังสามารถ สมัครเรียนในหลักสูตรนี้ได้มั้ย ครับ

ขอบคุณครับ

นาย ชัยณรงค์ มีเกาะ
เขียนเมื่อ Wed May 23 2012 08:18:41 GMT+0700 (ICT)

เพิ่มเติมนิดนึงครับ ที่เรียนอยู่ คือ กศน. นะครับ

เอกชัย กศน.ผักไห่
เขียนเมื่อ Wed May 23 2012 20:34:30 GMT+0700 (ICT)

ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินเทียบระดับ ต้องไม่ได้กำลังเรียนสายสามัญอยู่ครับ

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Mon May 28 2012 04:49:26 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ อ.เอกชัยครับที่ช่วยตอบให้

rachata
IP: xxx.42.89.205
เขียนเมื่อ Mon Jun 11 2012 14:12:46 GMT+0700 (ICT)

ไม่ทราบว่าช่วง ปลาย มิถุนายน นี้ คือวันไหนเหรอครับ ที่เป็นไปได้อ่ะครับ จะได้เตรียมพร้อมถูก

เอกชัย กศน.ผักไห่
เขียนเมื่อ Mon Jun 11 2012 20:24:20 GMT+0700 (ICT)

คอยประกาศที่ชัดเจนก่อนครับ ใจเย็น ๆ ส่วนกลางกำลังเร่งพัฒนาพวกหนังสือเรียน ข้อสอบ อยู่ ยังไม่เสร็จเรียบร้อย จึงยังกำหนดวันไม่ได้ อาจเลื่อนเป็นเดือนกรกฎาคม...

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Wed Jun 13 2012 21:12:29 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณทุกท่านครับ

ศุภชัย
IP: xxx.9.227.12
เขียนเมื่อ Thu Jun 14 2012 08:43:38 GMT+0700 (ICT)

อยากเรียนช่วยแนะนำที่ว่าที่ไหนเปิดรับสมัครบ้างครับ จะได้ไปสมัคร

อ้อม
IP: xxx.130.95.160
เขียนเมื่อ Fri Jun 15 2012 19:57:36 GMT+0700 (ICT)

รบกวนน่อยนะค่ะ .. บังเอินหนูมีคำถามค่ะถ้ารายได้หนูไม่ถึง 8,610 บาท/เดือน หนูไม่มีสิทที่จะได้เรีบน ม.6 -8 เดือนจบหร๋อค่ะถ้าหนูอยากเรียนแต่หนูไม่มีอาชีพเรียนได้ไหมค่ะหรือว่ามีรายได้ไม่ถึง เช่น เลี้ยงเด็ก รายได้ประมาน 5000 เรียนได้ไหมค่ะแล้วต้องมีสลิปเงินเดือนเพื่อยื่นในการสมัครรึป่าวค่ะ ที่ถามมาทั้งหมดอ่านข้อความข้างบนก็ม่ายเข้าใจเลยอ่ะค่ะ ยังติด ๆ อยู่นิด ๆ คือ เรื่องเงิน 8,610 บาท คือต้องเปนรายได้ต่อเดือนหร๋อค่ะถึงจะเรียนได้

เอกชัย กศน.ผักไห่
เขียนเมื่อ Sat Jun 16 2012 05:48:52 GMT+0700 (ICT)

"การเทียบระดับการศึกษา" เป็นช่องทางสำหรับผู้ที่มีอาชีพเท่านั้นครับ ผู้ที่ยังไม่มีอาชีพต้องเข้าช่องทางอื่น เช่น เรียน กศน.ขั้นพื้นฐานแบบพบกลุ่มหรือแบบอื่น ๆ
         ในระเบียบไม่ได้กำหนดว่าต้องมีรายได้ 8,610 บาท/เดือน เลยครับ ในระเบียบบอกแต่ว่า มีอาชีพที่เลี้ยงตนเองหรือครอบครัวได้ ซึ่งไม่ชัดเจน แต่ละ กศน.อำเภอ จึงพิจารณาแตกต่างกัน ผมเพียงแต่นำวิธีพิจารณาของบาง กศน.อำเภอ มาเล่าให้ฟังเท่านั้นเอง หลายอำเภอก็ไม่ได้กำหนดที่ 8,610 บาท   อย่างเช่นที่ กศน.อำเภอผักไห่ กำหนดให้เฉลี่ย 7,940 บาท/เดือน โดยให้นำรายได้ทุกอย่างมารวมด้วยได้

น้อง
IP: xxx.205.27.157
เขียนเมื่อ Fri Jul 06 2012 15:21:07 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วหรือยังค่ะ หรือจะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่มีกำหนดการหรือยังค่ะ แล้วะเปิดรับสมัครที่เขตใหนบ้างค่ะ รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

นางสาว สุนีย์ สุ กลัดแพ
เขียนเมื่อ Fri Jul 06 2012 16:16:40 GMT+0700 (ICT)

ทราบค่ะ

เอกชัย กศน.ผักไห่
เขียนเมื่อ Fri Jul 06 2012 19:16:54 GMT+0700 (ICT)

ยังไม่กำหนดวันเปิดรับสมัครครับ ต้องแก้กฎกระทรวงให้สามารถข้ามระดับ ( วุฒิประถม เทียบเป็น ม.ปลายเลย ) ก่อน

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Fri Jul 06 2012 22:39:24 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ อ.เอกชัยครับที่ช่วยตอบคำถามครับ

อรวรรณ
IP: xxx.1.212.183
เขียนเมื่อ Sun Aug 05 2012 20:18:59 GMT+0700 (ICT)

เรียนคณะคุณครูทุกท่านดิฉันมีวุฒิ ม ห้า นะค่ะอยากทราบว่าเรียนต่อ มหกต้องใช้เวลานานเท่ารัยค่ะ

เดือนเพ็ญ
IP: xxx.90.111.95
เขียนเมื่อ Tue Aug 14 2012 21:59:05 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้เปิดรึยังค่ะ อยากเรียนมากเพื่อนำวุฒิไปศึกษตาต่อค่ะ ต่อปวส.ได้ไหมค่ะ รบกวนตอบทางเมล์ให้ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณมากคร่ะ

เดือนเพ็ญ
IP: xxx.90.111.95
เขียนเมื่อ Tue Aug 14 2012 22:00:03 GMT+0700 (ICT)

รบกวนด้วยนะค่ะ

ตินดนัย
IP: xxx.88.249.70
เขียนเมื่อ Sat Sep 01 2012 17:42:42 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียน ผอ ครับ ผมพึ่งปลดทหารมาเมื่อเดือนเมษายน 2555 และตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทโรงพิมพ์ ต้องการจบ ม.6 โดยเร็ว เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถสมัครเรียนได้ที่ไหนใน กทม ครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบพระคุณครับ

นาย อภิภู คหินทพงศ์
เขียนเมื่อ Sat Sep 01 2012 17:51:06 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ ถ้ามีใครถามจะได้ตอบได้ในเบื้องต้นครับ

ปกาศิต ทิพจร
IP: xxx.42.90.244
เขียนเมื่อ Tue Sep 04 2012 15:30:57 GMT+0700 (ICT)

คือ ตอนนี้ผมติดตามรายละเอียดมาอย่างต่อเนื่องเลยครับ เพราะต้องการเข้าเรียน แบบ 8 เดือนให้จบ เอาวุฒิโดยเร็วครับ จะไปใช้ทำโครงงานและเข้ามหาลัยที่ ออสเตรเลียครับ แต่ติดที่ วุฒิ ม6 อย่างเดียว ตอนนี้ก็อยากรู้ครับว่า ร่า่งกฏกระทรวงไปถึงไหนแล้วครับ และจะเปิดรับสมัคร ตอนไหน เร็วนี้ หรือ เดือนตุลา เพราะที่คิดไว้แล้วก็คือ หลักสูตรตอนนี้ก็อนุมัติแล้ว และรอแค่ร่างกฏกระทรวง ซึ่งยังไง เรียน8เดือนก็เปิดไม่พร้อมหลักสูตรอื่นอยุ่แล้ว ก็น่าจะเปิดภายในเดือนกันยายนและน่าจะจบช่วงเมษายนหรือพฤษภาคมแน่นอน หรือ ตอนไหน บอกหน่อยครับ เพราะผมหวังพึ่งหลักสูตรนี้จริงจริงครับ กลัวความล่าช้าในการดำเนินเอกสารจะทำให้ตัวผมไปไม่ถุกอ่ะครับ เพระาตอนนี้ โครงงานเข้ามหาลัย และหลายอย่างก็พร้อมแล้ว

มหาลัยของผมที่ออสเตรเลียจะเปิดช่วง มีนาคม และ กรกฏาคม ถ้าผมเริ่มเรียนได้ในเร็วนี้ก็จะสามารถ ดำเนินการเรื่องเรียนของผมได้แบบไม่ลังเลใจได้ครับเพราะตอนนี้ก็นานแล้วที่ผมรอมา ขอความร่วมมือให้เปิดรับสมัครในเร็ววันด้วยครับ

ด้วยความเคารพ

ปกาศิต ทิพจร

รวิษฎา
IP: xxx.9.247.237
เขียนเมื่อ Mon Sep 17 2012 20:30:54 GMT+0700 (ICT)

ที่กทมเปิดให้เรียนแบบจบ 8 เดือน หรือยังค่ะสมัครเรียนได้ที่ไหนค่ะ

สมบูรณ์
IP: xxx.171.10.39
เขียนเมื่อ Wed Sep 19 2012 20:04:00 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าเปิดรับสมัครหรือยังแล้วมีขั้นตอนสมัครยังไงบ้าง ผมอยู่กรุงเทพที่ไหนเปิดรับสมัครบ้างแถวลาดพร้าวมีไหมแล้าจบไปสมัครงานแบบคนจบการศึกษาแบบปกติได้ไหม ขอบคุณครับ

เอกชัย กศน.ผักไห่
เขียนเมื่อ Wed Sep 19 2012 20:38:39 GMT+0700 (ICT)

ยังไม่เปิดรับสมัครครับ
เทียบระดับไม่มีเกรด สมัครเรียนต่อได้เฉพาะ สถานศึกษา/สาขา ที่ไม่ดูเกรดเดิม เช่น มหาวิทยาลัยเปิด, ราชภัฏ(บางสาขา) 

พชรพล
IP: xxx.87.64.144
เขียนเมื่อ Thu Sep 20 2012 13:17:03 GMT+0700 (ICT)

คือ สถานที่ จะรับสมัครนี่ เป็นที่ไหนบ้างเหรอครับ อยากทราบจริงๆครับ แล้วต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรหรือไม่ครับ ต้องการวุฒิมากครับ เพราะจะไปสมัครงาน ตอนนี้ ม.3 หางานยากมากครับ ยังไงรบกวนตอบทางเมล์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

แคทรินทร์
IP: xxx.120.228.114
เขียนเมื่อ Sun Sep 30 2012 22:44:58 GMT+0700 (ICT)

เรียนแบบเทียบ 6 เดือน กับ8เดือน จบม6 แล้วเรียนพรีดีกรี ราม ต่อปอตรี ที่รามได้ไหมคะ

ไปรยา
IP: xxx.121.216.2
เขียนเมื่อ Tue Oct 02 2012 13:13:42 GMT+0700 (ICT)

หลักสูตรจบใน8เดือน ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วใช่มั้ยคะ รับสมัครอย่่างเดียวหรือว่าดำเนินการเรียนการสอนด้วยแล้วคะ ขั้นตอนในการที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนี้ หนูต้องทำอย่างไรบ้างคะ รบกวนช่วยตอบทีค่ะ ข้องใจมากๆๆ

แมวเล็ก
IP: xxx.121.65.127
เขียนเมื่อ Wed Oct 03 2012 04:46:33 GMT+0700 (ICT)

คืออยากทราบว่า 1.3 อาชีพที่ไม่มีหลักฐานและไม่มีทั้งนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา ให้ใช้หนังสือรับรองของผู้เกี่ยวข้องที่เชื่อถือได้ เช่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน-ผู้นำชุมชน-ข้าราชการ

ถ้ามีข้าราชการ จะให้ท่านออกหนังสือรับรองให้ประมาณไหนอะค่ะ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมค่ะ

วิลาพร
IP: xxx.98.69.213
เขียนเมื่อ Fri Oct 05 2012 19:56:50 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าเขตตลิ่งชัน หรือบางกอกน้อย มีการเรียนกศน.แบบ 8 เดือนจบหรือป่าวคะ ตอนนี้หนูอายุ 19 ปี บริบูณ์ มีความต้องการจบ ม.6 เพื่อนำวุฒิไปศึกษาต่อ อาชีพเป็นพนักงานเฝ้าร้านอินเตอร์เน็ต (แต่เป็นกิจการของที่บ้าน)ทำมาประมาณ 4-5 ปีแล้ว ได้เงินเดือน เดือนละ 6,000.- บาท มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์พอประมาณ แบบนี้หนูสามารถเรียนได้รึ๊ป่าวคะ แล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ ? เริ่มเปิดรับสมัครเมื่อไหร่คะ ? ถ้าต้องการสมัครต้องไปสมัครที่ไหน ? รบกวนตอบคำถามให้หน่อยนะคะ ว่าหนูสามารถเรียนในโครงการ ม.6 8 เดือนจบนี้ได้รึ๊ป่าว (หนูหวังกับโครงการนี้มาก ๆ เลยคะ)

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Sat Oct 06 2012 18:58:19 GMT+0700 (ICT)

ทุกท่านครับ โดยหลักการสมัครได้ที่ กศน.อำเภอ/เขต ทุกแห่งครับ ตอนนี้รอรายละเอียดแนวทางให้กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติก่อนครับ ให้เตรียมรอไว้ก่อนเมื่อประกาศใช้จะรีบเผยแพร่โดยเร็วครับ

กิตติศักดิ์ชัย
IP: xxx.206.235.177
เขียนเมื่อ Mon Oct 08 2012 11:07:06 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคับ ตอนนี้อายุ 19 มีวุธ ม.3 แล้วถ้าผมยังไม่มีรายได้ล่ะคับ ไม่มีอาชีพถึงสามปี จะเรียนก.ศ.น ได้มั๊ยคับ

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Mon Oct 08 2012 16:42:59 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณกิตติศักดิ์ชัย คุณสามารถเรียนกศน.ได้ครับ จะเรียนทางไกลหรือแบบพบกลุ่มก็ได้ครับ แต่สำหรับวิธีเทียบระดับการศึกษานี้ไม่ได้ครับ

b k
เขียนเมื่อ Tue Oct 30 2012 15:22:42 GMT+0700 (ICT)

คนที่ใช้วุฒิการศึกษาปลอมเยอะมากครับที่เอาไปสมัครงาน ได้ทำงาน และกำลังทำงานอยู รัฐบาลจะมีแบบนี้ตั้งนานแล้วนะครับ เฉพาะท่านที่อายุ 20 ขึ้นไป ผมเรียน กศน 5ปีแล้วครับไม่จบซักที ไม่มีเวลาไปเรียน ไม่มีเวลาไปเข้าค่ายต่างๆเลยครับ ลางานก็ยากมากเขาไม่ค่อยจะได้ลา เลยไม่จบซักทีครับ ท้อจนไม่อยากเรียนเอาวุฒิจริงแแล้ว ถ้ารัฐบาลช่วยประชนแบบนี้ได้ก็จะดีครับ

b k
เขียนเมื่อ Tue Oct 30 2012 15:30:09 GMT+0700 (ICT)

มีอีกเรื่องครับ สมมุติคนที่ใช้ ว. ปลอมและทำงานอยู่ (การประเมินแบบเก่า ที่ต้องประเมินที่ทำงาน (ประเมินสถานประกอบการก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากที่พนักงานของตนเข้าไปประเมิน ) ( การประเมินใช้ไม่ได้แน่ครับที่ทำงานรู้มีหวังไม่ได้ทำงานแน่ครับ )

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Wed Oct 31 2012 07:13:52 GMT+0700 (ICT)

คุณbkครับ เตรียมแจ้งประสาน กศน.อำเภอ/เขต กศน.จังหวัดในการสมัครเรียนได้แล้วครับเดือนหน้าจะมีการเปิดตัวโครงการครับ

b k
เขียนเมื่อ Wed Oct 31 2012 10:22:43 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งครับ ผมจะเตรียมตัวเลยครับ

สวรรค์ จันทร์อุไร
เขียนเมื่อ Wed Oct 31 2012 11:16:29 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณแมวเล็ก

หนังสือรับรองทาง กศน. จะมีแบบฟอร์มให้ครับ ในแบบฟอร์มจะให้ผู้รับรองระบุอาชีพของผู้สมัคร วันเดือนปี ที่เริ่มประกอบอาชีพ สถานที่ประกอบอาชีพ ฯลฯ โดยผู้สมัครจะต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับรอง โดยเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยครับ

จันทิมา รอดบาง
เขียนเมื่อ Mon Nov 12 2012 01:18:02 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ. ดิฉันเคยเรียนปวส ที่กศนแห่งหนึ่ง เรียนได้2ปี ไปสอบทุกครั้ง จากนั้นก็ไม่ได้ไปเรียนอีกเลยเนื่องจากย้ายมาอยู่อีกจังหวัด ขณะที่ย้ายมายังไม่ทราบผลการเรียน และไม่ได้รับผลการเรียน2ปีที่ได้เรียนไป. ดิฉัน อยากจะทราบว่า (1)ข้อมูลการเรียนว่าเคยเรียนวิชาใดไปแล้วบ้างและผลการเรียนทึ่เคยสอบ รวมถึงรายชื่อของดิฉันจะยังอยู่ที่กศน นั้น มั้ยคะ (2) ดิฉันจะกลับไปเรียนต่อจากที่เคยเรียนมาโดยไม่ต้องเริ่มเรียนใหม่ได้มั้ยคะ. หรือต้องเริ่มเรียนใหม่เลย ช่วยตอบหน่อยค่ะ

b k
เขียนเมื่อ Mon Nov 12 2012 13:29:12 GMT+0700 (ICT)

เรียนสอบถามครับ ความคืบหน้าการเปิดโครงเป็นอย่างไรบ้่างครับ ตอนนี้ยังเห็นเปิดรับการประเมินเทีบยระดับแบบเก่าอยูเลยครับ ขอบพระคุณครับ

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Mon Nov 12 2012 22:42:33 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณจันทิมาครับ คุณสามารถกลับไปเรียนต่อที่ กศน.เดิมที่เรียนได้ครับข้อมูลการเรียนยังคงอยู่ในระบบทะเบียนครับ. ไม่ต้องเริ่มเรียนใหม่

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Mon Nov 12 2012 22:47:52 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณ bk ครับ กำหนดเปืดตัวโครงการ ม.6. แปดเดือน. ในวันที่ 21. พ.ย 55 นี้ที่อืมแพคเมืองทองธานี กศน.ปต่ละจังหวัดต้องนำนักศึกษานี้ไปร่วมงานจังหวีดละ 20 คนครับ จึงเปิดรับสมัครแล้วครับ

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Tue Nov 13 2012 11:25:53 GMT+0700 (ICT)

ขอเปลี่ยนแปลงวันเปิดตัวโครงการ ม.6 แปดเดือน _จาก 21 พย. เป็น 21 ธันวาคม 2555 ครับ

เดือนเพ็ญ ปัติโชติชัย
เขียนเมื่อ Sun Nov 18 2012 14:44:18 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าเรียนหลักสูตร8เดือนนี้สามารถเข้าเรียนในมหาลัยรามคำแหงได้ไหม และคณะที่สามารถเลือกเรียนได้เหมือนกับการเทียบระดับแบบเก่าหรือไม่ ถ้าทำงานเป็นลูกจ้างร้านขายของมาเกิน5ปีใช้อะไรเป็นหลักฐานการทำงาน เคยลงเรียนมอต้นกศนไว้เมื่อเกือบสิบปีที่แล้วแต่เข้าเรียนไม่กี่อาทิตย์ก็ไม่ได้เข้าเรียนอีก ยังสามารถใช้วุฒิประถมสมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้ไหม

เอกชัย กศน.ผักไห่
เขียนเมื่อ Sun Nov 18 2012 20:22:17 GMT+0700 (ICT)

1. ผ่านการเทียบระดับทั้งสองแบบ สามารถเรียนต่อ มสธ. และ ม.รามคำแหง ได้ ( ม.ราชภัฏ เรียนได้ในบางสาขา )

2. ทำงานเป็นลูกจ้างร้านขายของ อาจใช้หนังสือรับรองจากเจ้าของร้านหรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นหลักฐาน

3. ยังสามารถใช้วุฒิประถมสมัครเทียบระดับนี้ได้ครับ 

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Tue Nov 20 2012 22:52:55 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ อ.เอกชัยครับที่ช่วยตอบคำถาม

เดือนเพ็ญ ปัติโชติชัย
เขียนเมื่อ Tue Nov 27 2012 14:31:36 GMT+0700 (ICT)

ชักจะหวั่นใจกับโครงการนี้แล้ว คนไม่เห็นด้วยก็เยอะ แล้วหนูจะได้เรียนไหม ความหวังสุดท้ายฝากไว้กัยโครงการนี้แล้วให้เรียนปกติคงไม่ไหวจะเอาเวลาที่ไหนไปเรียนทำงาน7วันอย่างงี้ ขอให้ผ่านด้วยเถอะ

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Thu Nov 29 2012 07:18:45 GMT+0700 (ICT)

โครงการนี้มีแน่นอนครับจะเปิดตัวในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 นี้ครับ โดยได้เชิญนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการครับ

b k
เขียนเมื่อ Thu Nov 29 2012 10:41:45 GMT+0700 (ICT)

จะไปเรียนเฉพาะทาง ด้านอื่นก็ไม่ได้ ถ้าไม่วุฒิการศึกษาขั่นต่ำ ม.6 เสมือนปิดกั้นทางด้านความรู้การศึกษาในระดับอื่น เปรียบเทียบกับต่างชาต์เช่น อเมริกามีการสอบวัดผล หรือที่เรียกว่า GED คือการสอบและรับวุฒิไปเลย (เสีย 20,00 กว่าบาทคนไทยก็สอบได้ ) เพื่อประชาชนที่ขาดแคลนเวลาและทางด้านอื่นๆ และเพื่อสะดวกต่อการศึกษาในด้านอื่น ซึ่งแต่ละท่านมีความชอบของแต่ละด้านไม่เหมือนกัน

สนับสนุนโครงการนี้ครับ ไม่งั้นก็มีวุฒิการศึการปลอมเกลื่อนต่อไป

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Thu Nov 29 2012 13:32:52 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคุณ b k ครับ

Rungthip
เขียนเมื่อ Tue Dec 11 2012 00:22:22 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่าน ผอ

คือดิฉันได้จบ SPM มาจากประเทศมาเลเซียมาประมาณ 6 ปีที่แล้ว ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยเราก็คล้ายๆ ม.6 ค่ะ ตอนแรกมีแผนว่าจะเอาวุฒิการศึกษาที่ได้มาจากที่โน่นไปเทียบเพื่อที่จะเรียนต่อราม แต่ทีนี้ติดปัญหาอยู่ตรงที่ชื่อที่เราใช้เรียนที่โน่นจะเปนอีกชื่่อนึง ซึ่งถ้าเราต้องการเอามาเทียบที่ไทย เราต้องมีใบเปลี่ยนชื่อกำกับไปด้วย แต่ว่าเอกสารตัวนี้ได้สูญหายไปแล้ว ดิฉันเลยตัดสินใจทำงานไปก่อน และที่ๆทำล่าสุดทำมาประมาณ 2 ปีครึ่ง

อยากเรียนถามท่านว่าในกรณีเคสของดิฉัน พอจะมีโอกาศที่จะเรียนต่อ กศน ได้มั้ยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

b k
เขียนเมื่อ Wed Dec 12 2012 23:13:54 GMT+0700 (ICT)

เรียนสอบถาม ครับพอดีได้ติดามข่าวสาร และระเบียบการสมัครคือต้องทำงานมาแล้ว3ปี ซึ่งกระผมได้เปลี่ยนงาน และได้มาทำงานที่ใหม่ได้2ปีกว่าแล้วจะสามารถสมัครได้หรือป่าวครับ ขอบคุณครับ

b k
เขียนเมื่อ Wed Dec 12 2012 23:26:22 GMT+0700 (ICT)

ระเบียบการสมัครยืดหยุ่นได้หรือป่าวครับ

ju
IP: xxx.100.48.30
เขียนเมื่อ Thu Dec 13 2012 12:23:19 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่า วันที่ 20 นี่กำหนดเปิดตัวโครงการจริงๆๆ ไม่มีเลื่อนแล้วใช่ไหมครับ ผมก็หวังอย่างนั้นแหละครับ และถ้าเปิดตัววันนั้น จะได้สมัครตอนไหนครับ คือผมอยุ่หาดใหญ่อ่ะครับ อยากสมัครให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และหลังสมัครนี่ จะมีปฐมนิเทศหรือตรวจสอบพูดคุยอะไรหรือปล่าวครับ ส่วนตอนเปิดเรียนนี่จะเปิดเดือน มกราคม ปีหน้าใช่ไหมครับ และ เรียน8เดืือน ไม่มีปิดเทอมใช่ไหมครับผม เพราะต้องการเอาวุฒิไปเรียนต่อต่างประเทศ ปริญญา ช่วง กันยายน อ่ะครับ ขอรายละเอียดด้่วยครับ ไม่อย่างงั้น ถ้ามีอะไรผิดพลาดกับโครงการนี้อีก ผมก็คงต้องทำใจกับระบบ กศน ที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วหล่ะครับ เพราะนี่เล่นเลื่อนมาเป็นปีแล้ว

b k
เขียนเมื่อ Thu Dec 13 2012 21:54:37 GMT+0700 (ICT)

ประชาชนที่จะเข้าสู่โครงการนี้ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีองค์ความรู้ และมีอาชีพที่เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี  โดยมีหลักการสำคัญที่มุ่งเน้นให้คนที่มีงานทำมีอาชีพอยู่แล้ว มาประเมินวัดความรู้เพื่อรับวุฒิ ม.ปลาย ขณะที่การศึกษาปกติมีหลักการในการจัดการศึกษาเพื่อนำวุฒิการศึกษามาใช้ในการสมัครงาน


ผมว่าน่าจะใช้เพียงหนังสือรับรอง จากทางบริษัทของตนที่ทำงานอยู่ก็เพียงพอนะครับ ซึ่งหนังสือหนังที่ออกจากบริษัท ก็สามารถใช้ในด้านอื่นๆอยู่แล้ว มีการตรวจสอบอย่างชัดเจนจากสบันการเงินต่างๆ เช่น การยื่นกู้ต่อแบงค์ธนาคาร แต่หากจะรับคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องทำงาน3ปีขึ้นไป อย่างเดียว ซึ่งจะมีการตรวจสอบว่าผู้สมัครทำงานมาแล้วกี่จะตรวจจากทางประกันสังคมมากกว่า ซึ่งสามารถขอหลักฐานได้เลย

b k
เขียนเมื่อ Thu Dec 13 2012 22:16:07 GMT+0700 (ICT)

โปรดพิจารณาครับ


b k
เขียนเมื่อ Thu Dec 13 2012 22:31:08 GMT+0700 (ICT)

http://pic.free.in.th/code.php?id=a0090afbfe38a0e79e1a88e776d3b493

กนกการ
IP: xxx.100.48.30
เขียนเมื่อ Fri Dec 14 2012 12:34:24 GMT+0700 (ICT)

แล้วถ้าผมทำงานแบบ รับงานขาอีกที และได้เงินจากเจ้านายโดยตรง โดยที่ไม่มีหลักฐานอะไร มีแต่ งานเก่าๆๆ ให้ดูจะได้ไหมครับ เพระาไมไ่ด้ใช้บัญชี หรืออะไรเลย เขียนเว็บไซร์เสร็จก็เอางานไปส่งและเอาเงินสดมาเลย 3ปีกว่าๆๆ มีว่างบ้าง แต่ก็รับงานประจำ แบบนี้จะได้ไหม และ ถ้าอายุ 19 อ่ะครับจะเรียนได้ไหม เพระาปีหน้าต้องเรียนต่อมหาลัย ที่ ตปท พอดี ช่วงกันยายน และ พฤาภาคม ปีหน้า ก็ 20 พอดี ผมหวังว่าคงอนุโรมได้นะครับ

จิราพร
IP: xxx.48.194.131
เขียนเมื่อ Fri Dec 14 2012 13:41:08 GMT+0700 (ICT)

พอดีว่าพึ่งจะสมัครเรียน กศน ม.4 เทอมแรกไปแล้วเพิ่งรู้ว่ามีโครงการนี้เลยอยากทราบว่าจะต้องทำยังไง ต้องเรียนให้จบเทอมก่อนหรือว่าสามารถสมัครเรียน กศน ม6 8เดือนได้เลยค้ะหนูอยู่ที่กาญจนบุรีไม่ทราบว่าจะสมัครที่ไหนได้บ้างพอดีว่าอยากจะจบเร็วๆจะได้ไปต่อ มหาลัยราฎชพัดกาญจนบุรีได้ป่าวค้ะ

ศักดา
IP: xxx.26.172.98
เขียนเมื่อ Sat Dec 15 2012 16:13:45 GMT+0700 (ICT)

 ผมเรียน กศน ม.3 ยังไม่จบ เหลืออีก 2เทอม ผมสามารถสมัครเรียน แบบใหม่ได้ป่าวครับ

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Sat Dec 15 2012 20:58:50 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณRungthip ครับ

     คุณสามารถเรียน กศน.ได้ครับ หากมีวุฒิเดิมเป็นหลักฐานำมาเทียบเพื่อเรียนต่อยอด. แต่ถ้าหาหลักฐานไม่ได้ก็ต้องเรียนระดับประถมศึกษาใหม่โดยการเทียบระดับการศึกษาครับ สอบถามได้ที่ กศน.จังหวัด/อำเภอทุกแห่งครับ

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Sat Dec 15 2012 21:21:32 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคุณbk ครับ การทำงานต่อเนื่อง3ปีอาจจะสองที่เป็นกรณีที่คณะกรรมการคงต้องวินิจฉัย เป็นเรื่องใหม่แต่เชื่อว่า กศน.มีความยืดหยุ่นให้ผู้เรียนได้ประโยชน์ครับ ข้อเสนอคุณน่าสนใจครับ

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Sat Dec 15 2012 21:24:32 GMT+0700 (ICT)

คุณju ครับ 20 ธ.ค.นี้เปิดตัวโครงการครับ ที่ต้องล่าช้าเพราะต้องรอแก้กฏหมายที่มีขั้นตอนมากมายไม่ใช่ กศน.ไม่มีประสืทธิภาพครับ 

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Sat Dec 15 2012 21:49:01 GMT+0700 (ICT)

คุณศักดาครับ

สามารถใช้วุฒิ ป.6 มาสมัครได้ครับ แต่ต้องลาออกจากการเรียน กศน.เดิมก่อนจึงสมัคร แบบใหม่จบ ม.6. ใน 8. เดือนได้ ทั้งนี้ต้องดูคุณสมบัติอื่นๆด้วยครับ 

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Sat Dec 15 2012 21:55:34 GMT+0700 (ICT)

คุณจิราพรครับ คุณต้องลาออกจากการเรียน กศน.เดิมก่อนจึงจะสมัครแบบใหม่ ม6ใน8 เดือนได่ ครับ ต้องศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนนะครับ การจบใน 8 เดือนต้องผ่านการสอบ9 วิชา หากไม่ผ่านหมดการจบก็จะล่าช้าออกไปต้องเกิน 8 เดือน ครับ

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Sat Dec 15 2012 22:02:51 GMT+0700 (ICT)

คุณกนกการครับ กรณีงานถ้าแสดงหลักฐานการมีงานทำก็น่าจะไม่ยากจากผลงานที่คุณทำ. แต่อายุไม่ครบ 20 ปีเป็นหลักเกณฑ์ จะทำให้ขาดคุณสมบัติไปครับ ต่องรอให้ อายุครบ 20 ปีก่อนครับ

ครูอ้อย
เขียนเมื่อ Sun Dec 16 2012 10:36:30 GMT+0700 (ICT)

ผอ.คะของอ้อยมีผู้สมัครเข้าไปฟังรายละเอียด 1 คนค่ะในวันที่ 20 ธ.ค. แต่ยังสงสัยอยู่ว่า แบบเดิมข้อ 1.3 พระภิกษุสมัครไม่ได้ แต่ ข้อ 2.5 หรือพระภิกษุ แสดงว่าพระภิกษุสมัครได้ใช่ไหมคะ เพราะพระท่านมีความสนใจมาสอบถาน 2 ภาคเรียนแล้วค่ะ

BY
IP: xxx.168.1.142
เขียนเมื่อ Sun Dec 16 2012 14:09:50 GMT+0700 (ICT)

 พอดีว่าแถวบ้านหนูมีผู้หญิงคนหนึ่ง ตอนนี้เขาอายุ 20 ปี เขาอยากเรียนหนังสือมาก แต่เขาเรียนหนังสือไม่จบชั้น ป.6 อะค่ะ น่าจะเหลืออีก1 เทอม แล้วแม่เขาเสียชีวิตตอนนั้น เลยไม่มีใครส่งเขาเรียนหนังสือ แล้วทุกวันนี้เขาก็ทำงานเป็นคนงานก่อสร้างกับญาติของเขาเพื่อเลี้ยงตัวเขาและน้องของเขาอีก2คนอะค่ะ แล้วแบบนี้เขาจะมีโอกาสเรียน กศน หลักสูตร 8 เดือนนี้หรือป่าวค่ะ หรือว่าเค้าต้องไปเรียน กศน เทียบชั้นประถมใหม่เลย แล้วถ้าต้องไปเรียน กศน เทียบชั้นประถมเนี้ยอะค่ะ ต้องเรียนกี่ปีค่ะ ช่วยตอบคำถามหนูด้วยนะค่ะ หนูอยากให้เขาได้เรียนหนังสืออะค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ

เอกชัย กศน.ผักไห่
เขียนเมื่อ Sun Dec 16 2012 18:52:04 GMT+0700 (ICT)

ขออนุญาตช่วยตอบในเบื้องต้นนะครับ

ตอบ ครูอ้อย
เขาเปลี่ยนเป็นพระภิกษุเรียนไม่ได้อีกแล้ว สรุปว่าเทียบระดับแบบเดิม กับแบบจบ ม.6 ใน 8 เดือน คุณสมบัติเหมือนกัน ต่างกันแค่แบบเดิมประกอบอาชีพมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี แต่แบบใหม่นี้ประกอบอาชีพมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีครับ

ตอบ คุณ BY
การเทียบระดับแบบจบ ม.6 ใน 8 เดือน ต้องจบ ป.6 เรียบร้อยแล้วนะครับ
การเทียบระดับแบบเดิมมีการเทียบระดับประถม ( ป.6 ) แต่การเทียบระดับนี้สำหรับผู้ที่มีความรู้แล้วมาเทียบระดับเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเรียน ถ้าคิดว่าจะผ่านเพราะมีความรู้แล้วก็ลองไปสมัครเทียบระดับประถมแบบเดิมก่อน 
ถ้าจะใช้วิธีเรียน กศน. ( เรียน ไม่ใช่ เทียบ ) ก็สมัครเรียนระดับประถม โดยลาออกจากที่เคยเรียนเพื่อให้ได้หลักฐานว่าเคยเรียนผ่านแค่ไหนแล้ว อาจจะได้เรียนเพิ่มไม่นาน ( ปกติเรียนประถม กศน. ใช้เวลา 2 ปี แต่อาจจบไดเ้ร็วกว่านั้น ถ้าเคยเรียน/เคยมีความรู้บางส่วนแล้ว )

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า