แหล่งเรียนรู้ : ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ

 แหล่งเรียนรู้ : ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ 

Eng%5b1%5d 

ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ     โรงเรียนได้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2 ได้มอบหมายให้โรงเรียนเป็นศูนย์ประสานการพัฒนาคุณภาพวิชาการภาษาอังกฤษ ในช่วงชั้นที่1-2      โดยมีโรงเรียนประถมศึกษา 8 โรงเรียน ร่วมมือกันสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้วิธีการและเทคนิคที่หลากหลายและบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ จัดกิจกรรม เช่น ละครภาษาอังกฤษ ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการสืบค้นข้อมูล สัมภาษณ์ผู้รู้ เขียนบทละคร แสดงตามบทบาทที่กำหนด รู้จักนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 48251
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า