สมาชิก
แลกเปลี่ยน

แหล่งเรียนรู้ : ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ

แหล่งเรียนรู้ : ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ

Eng%5b1%5d 

ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ     โรงเรียนได้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2 ได้มอบหมายให้โรงเรียนเป็นศูนย์ประสานการพัฒนาคุณภาพวิชาการภาษาอังกฤษ ในช่วงชั้นที่1-2      โดยมีโรงเรียนประถมศึกษา 8 โรงเรียน ร่วมมือกันสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้วิธีการและเทคนิคที่หลากหลายและบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ จัดกิจกรรม เช่น ละครภาษาอังกฤษ ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการสืบค้นข้อมูล สัมภาษณ์ผู้รู้ เขียนบทละคร แสดงตามบทบาทที่กำหนด รู้จักนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: แหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ 
· หมายเลขบันทึก: 48251 · เขียน:  
· อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์