สมาชิก
แลกเปลี่ยน
 

ความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการ และการจัดการห้องปฏิบัติการ

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 โทรศัพท์ 034-351-399 และ 034-281-092 โทรสาร 034-351-392 E-mail: rdikhc@ku.ac.th, rdicmk@ku.ac.th
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การจัดการห้องปฏิบัติการที่ดี และการประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ 
· หมายเลขบันทึก: 480334
· สร้าง:    · อ่าน: แสดง · ดอกไม้:
1
 
· สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็น