ข้อเสนอสูตรการคำนวณบำนาญข้าราชการใหม่

        เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555  ผมไปประชุมที่ประชุมที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปขมท) สมัยสามัญ ครั้งที่ 61(1/25555)  ณ ห้องพญา อาคารเวียงพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา  ซึ่งมีวาระที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งที่ที่ประชุมติดตามความคืบหน้าและนำมารายงานต่อที่ประชุมทุกครั้ง คือ เรื่องการแก้ไขกฏหมาย กบข. โดยเฉพาะสูตรการคำนวณบำนาญข้าราชการ   โดยมีนายจรัญ  ฟุ้งเกียรติขจร  ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ปขมท.ให้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด

         เดิม  สูตรการคำนวณบำนาญข้าราชการ  "อัตราเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย  คูณด้วยอายุราชการหารด้วย 50 แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย  60 เดือนสุดท้าย"  ซึ่งเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2553 การขอแก้ไขกฏหมายดังกล่าวได้เข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภา และเสนอให้แก้ไขเป็น  "อัตราเงินเดือนเฉลี่ย 24 เดือนสุดท้าย คูณด้วยอายุราชการหารด้วย 50 แต่ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของเงินเดือนเฉลี่ย 24 เดือนสุดท้าย"  แต่แล้วกฏหมายนี้ก็ต้องตกไปด้วยเหตุผลทางเทคนิค

       ซึ่งนายจรัญ  ฟุ้งเกียรติขจร ได้รายงานว่า ปขมท.ได้ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อ 26 ส.ค. 54 ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดให้เสนอกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตอบว่ากำลังอยู่ในระหว่างการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน  นอกจากนั้น ปขมท.ได้เข้าร่วมกับองค์กรเครือข่ายสมาชิก กบข. แห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการดำเนินการในการผลักดันแก้ไขกฏหมายโดยเฉพาะสูตรการคำนวณให้เป็นธรรมมากขึ้น

       ล่าสุดทราบว่าพรรคเพื่อไทย ได้ร่างหนังสือเพื่อเสนอร่างกฏหมายดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาแล้ว  โดยมีสาระสำคัญคือ   "อัตราเงินเดือนเฉลี่ย 24 เดือนสุดท้าย คูณด้วยอายุราชการหารด้วย 50 แต่ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของเงินเดือนเฉลี่ย 24 เดือนสุดท้าย" ซึ่งคาดว่าจะสามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จและบังคับใช้ได้ภายในปี 2555  ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆ อานิสงส์จะเกิดกับข้าราชการที่จะเกษียณมากมายเลยทีเดียว  ใครที่คิดจะยื่นเรื่องเกษียณก่อนกำหนดในปี 2555 คิดให้มากๆ นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 478872
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า