การสอนประวัติศาสตร์ให้สนุก

 การสอนวิชาประวัติศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและผู้เรียนเกิดความสนุกในการเรียนรู้และกระตือรือร้นที่จะเรียนประวัติศาสตร์ก็จะทำให้การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์บรรลุจุดมุ่งหมายทำให้ผู้เรียนความมีตระหนักในประวัติสาสตร์ชาติและท้องถิ่นโดยอาศัยเทคนิคของการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

การสอนประวัติศาสตร์ให้สนุก

          บทความนี้จะกล่าวถึงการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของครูในอดีตว่ามีความน่าเบื่อและ ประวัติสาสตร์ถูกมองว่าเป็นยาขมของผู้เรียน ผู้เรียนจะเบื่อหน่ายต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์แท้จริงแล้วเนื้อหาวิชาประวัติไม่ได้น่าเบื่อแม้แต่น้อย แต่ตัวแปรสำคัญที่ทำให้การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ นั้นน่าเบื่อคือ ครู นั่นเอง ซึ่งครูจะสอนประวัติศาสตร์แบบบรรยายและเน้นความรู้ความจำ จึงทำให้เสียอรรถรถของประวัติศาสตร์โดยสิ้นเชิง ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกด้านเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนประวัติศาสตร์และไม่อยากรับรู้ประวัติศาสตร์ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อสังคมและประเทศชาติ หากปัญหานี้หมักโหมไม่ได้รับการแก้ไขจะทำให้ผู้เรียนรู้สึกในแง่ลบต่อประวัติศาสตร์ชาติและท้องถิ่น  ในขณะเดียวกันนั้นหากครูมีเทคนิคและวิธีการ รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและผู้เรียนเกิดความสนุกในการเรียนรู้และกระตือรือร้นที่จะเรียนประวัติศาสตร์ก็จะทำให้การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์บรรลุจุดมุ่งหมายทำให้ผู้เรียนความมีตระหนักในประวัติสาสตร์ชาติและท้องถิ่นโดยอาศัยเทคนิคของการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย จากรณีตัวอย่างครูที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์อย่างได้ผลซึ่งอาศัยการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งจากสถานที่จริงในชุมชน การอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ เพราะประวัติศาสตร์ไม่ใช่ข้อมูลที่ตายตัว จะมีข้อมูลใหม่ๆ อยู่ตลอด ขณะเดียวกันครูจะต้องพัฒนาสื่อให้สอดรับ เช่น หนังสือระบายสี หนังสือการ์ตูน เน้นรูปภาพ รวมถึงการใช้เทคนิคเฉพาะตัวของครูในการสอดแทรกมุขตลก เพื่อดึงดูดผู้เรียนให้สนใจบทเรียนในวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติ 

การนำเทคนิคมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา

          ปัญหาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษานั้นจะคล้ายคลึงกับวิชาประวัติศาสตร์มากนั่นคือผู้เรียนมองว่าวิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่น่าเบื่อและไม่น่าสนใจ ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวเกิดมาจากครูผู้สอน ที่ยังคงสอนแบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่ หากครูผู้สอนมีเทคนิควิธีการสอน เช่น การใช้นวัตกรรมการสอน การอัพเดทข้อมูล การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจมีอย่าสร้างสรรค์ ตลอดจนการใช้เทคนิคในการดึงดูดผู้เรียน เช่นการสอดแทรกมุขตลก การเชื่อมโยงประสบการณ์การจริง ก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนการสอนสังคมศึกษา จะทำให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาได้เป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 472703
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า