งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  ครั้งที่ ๖๑ จังหวัดชุมพร  ประจำปี ๒๕๕๔

61th  Art and Craft Contest for Southern Student Chumphon 2011

๗ - ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔

"รักษ์วัฒนธรรมพื้นเมือง  ลือเลื่องศักยภาพเด็กไทย  ก้าวไกลสู่สากล"

โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่ ให้เป็นศูนย์การแข่งขันภาษาไทย ๓ รายการได้แก่

  • การท่องอาขยานทำนองเสนาะ
  • การอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญของการอ่าน
  • หนังสือเล่มเล็ก

๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฝ่ายอำนวยการและฝ่ายดำเนินงาน ได้ประชุมวางแผนการทำงานเพื่อรองรับการแข่งขันในวันที่ ๗ - ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ณ  ศูนย์การแข่งขันภาษาไทยโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม

ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ ธันวาคม  ๒๕๕๔ คณะกรรมการจัดงานฝ่ายอำนวยการที่ได้รับมอบหมายในการจัดงานในครั้งนี้  ร่วมกันทำงานจนแล้วเสร็จได้ซุ้มประตูที่สวยงาม พร้อมที่จะรองรับการเป็นศูนย์การแข่งขันในครั้งนี้

วันที่  ๗  ธัวาคม  ๒๕๕๔  เช้ามาก ๆ เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. จากคำบอกเล่าของนักการภารโรง  เขาบอกมาเปิดโรงเรียนขณะนั้นมีครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมาอยูในบริเวณที่ทำการแข่งขันแล้ว ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนจาก สพป. ๓๑  หน่วย (รวมการศึกษาพิเศษ ๑) และ สพม. ๓๐  หน่วย  รวมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น  ๖๑ หน่วยแข่งขัน คุณครูสุพรรณี  นิลสังข์ เก็บภาพบางส่วนมาให้ชม

ภาพนี้นักเรียน  คุณครูและผู้ปกครองมาให้กำลังใจและรอลุ้น  ในการแข่งขันวันแรกวันที่ ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๔ ซึ่งมีการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับประถมศึกษา ป.๑ - ๓ และ ป.๔ - ๖  หนังสือเล่มเล็กระดับประถมศึกษา ป.๔ - ๖ ระดับมัธยมศึกษา ม. ๑ - ๓ และ ม.๔ - ๖

ลงทะเบียนทั้งครุผู้มาปฏิบัติงานและนักเรียนที่มาเข้าร่วมการแข่งขัน

ประชุมคณะกรรมตัดสินการแข่งขันก่อนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

การแข่งขันหนังสือเล่มเล็กทั้ง ๓ ระดับ

จับฉลากก่อนการแข่งขัน

แข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะป.๑ - ๓ และ ป. ๔ - ๖

 ท่านผู้อำนวยการเรืองชัย  จิตภิรมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเมือง ประธานศูนย์การดำเนินงานการแข่งขัน การตัดสินและประสานงานมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลการท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับ ป.๑ - ๓

 

นางสคราญ  วิเศษสมบัติ  ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม  รองประธานศูนย์การแข่งขันและรองประธานการดำเนินงานการตัดสิน มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันท่องขยานทำนองเสนาะระดับประถมศึกษา ป.๔ - ๖

 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็กทั้ง ๓ ระดับ การแข่งขันเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด แต่คณะกรรมการตรวจผลงานการแข่งขัน กว่าจะแล้วเสร็จเวลาล่วงเลยถึง ๒๔.๐๐ น. ไม่มีเวลาทานอาหารต้องอ่านไปทานไป

 

วันที่ ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๔  เป็นวันที่มีการแข่งขันภาษาไทยเป็นวันที่ ๒ กิจกรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.๑ - ๓ ม. ๔ - ๖และการอ่านออกเสียงจับใจความสำคัญระดับชั้นประถมศึกษา ป.๑ - ๓ และ ป. ๔ - ๖ เช้านี้มีนักเรียน  คุณครูและผู้ปกครองมารอรายงานตัวเช้าเช่นเคยเพื่อหนีรถติด หลาย ๆ กลุ่มมาร่วมถ่ายรูปบนเวทีมอบเกียรติบัตร

และมีการประชุมคณะกรรมการตัดสินเช่นเคย

ก่อนการแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ

ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ทุกคนที่ได้ฟังจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า "ขนลุก"  ไพเราะมาก ๆ ต้องยอมรับความความสามรถทั้งครูผู้ฝึกสอนและตัวเด็กเองด้วย

เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. นายปรีชา  ตรีทศ  ประธานศูนย์การแข่งขัน  มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัล (แข่งขันวันที่ ๗ ธันวาคม แต่ตรวจแล้วเสร็จเวลา ๒๔.๐๐ น.) มีคุณครูมารับแทนเพราะนักเรียนได้เดินทางกลับไปแล้ว

วันนี้กว่าจะเสร็จสิ้นกิจกรรมเป็นเวลา ๑๖.๐๐น. คุณครูและผู้ปกครองมาเฝ้ารอดูผลจากฝ่ายประมวลผล  เพราะต้องเดินทางกลับ บางคณะก็ได้เกียรติบัตรกลับไปด้วย แต่หลาย ๆ คณะก็ต้องรอเพราะทำให้ไม่ทัน โปรแกรมดำเนินการมีปัญหาเพราะคนใช้กันมาก ทุกคนก็เต็มใจที่จะรอและมารับในโอกาสต่อไป  ศูนย์ฯยินดีบริการ

วันที่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔  กรรมการฝ่ายตัดสินและประมวลผล รอเวลาคุณครูและผู้เกี่ยวข้องมารับเกียรติบัตรก่อนเดินทางกลับ

งานทุกอย่างสำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดี ขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายมาก ๆ ที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ และขอบคุณอดีตท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ท่านปรีชา  ตรีทศ ที่เสียสละเวลามาช่วยงานในครั้งนี้

ผู้บันทึก

 

 ชมผลงานนักเรียน  หนังสือเล่มเล็ก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ทักษะ54 
 หมายเลขบันทึก: 470768
 เขียน:  
 ดอกไม้:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า