สมาชิก
แลกเปลี่ยน

รายงานโครงงาน เรื่อง การทำพานบายศรี

 เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยโครงงาน เล่มนี้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยมีวัตถุประสงค์
1. รับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นอย่างมีเหตุผล
2. ยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่ม  
3. วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
4. มีความสามัคคีในหมู่คณะ
5. เสียลสะ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
6. รักความเป็นไทย  อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
download : 

http://boonaon.files.wordpress.com/2011/11/e0b89ee0b8b2e0b899e0b89ae0b8b2e0b8a2e0b8a8e0b8a3e0b8b5.pdf 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

· คำสำคัญ: ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี พานบายศรี 
· หมายเลขบันทึก: 469432 · เขียน:  
· อ่าน: แสดง 
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์