รายงานโครงงาน เรื่อง การทำพานบายศรี

 เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยโครงงาน เล่มนี้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยมีวัตถุประสงค์
1. รับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นอย่างมีเหตุผล
2. ยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่ม  
3. วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
4. มีความสามัคคีในหมู่คณะ
5. เสียลสะ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
6. รักความเป็นไทย  อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
download : 

http://boonaon.files.wordpress.com/2011/11/e0b89ee0b8b2e0b899e0b89ae0b8b2e0b8a2e0b8a8e0b8a3e0b8b5.pdf 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 469432
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า