สมาชิก
แลกเปลี่ยน

การปรับปรุงหนังสือเรียน กศน.หลักสูตรระดับการศึกษา 2551

 เพิ่มสาระอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

คุณครูทุกคน มีความตั้งใจสูงวิทยากรมีความเชี่ยวชาญและเอาใจใส่ทุกคนทำงาน

กันอย่างขยันขันแข็ง แม้อากาศจะร้อนแต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับครู กศน.

      วันที่ 17 พฤศจิกายน  2554 ซึ่งเป็นวันที่ สาม ของการประชุมปฏิบัติการทำแผนการเรียนรู้ กศน. โดยวิทยากรคือ ผอ.ผกาพันธ์ หรือป้าต๋อย ได้แนะนำ ให้ ครูกศน. ตำบล ของจังหวัดตรังทุกคน มีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยช่วยกันจัดทำคู่มือครู คู่มือผู้เรียน  ทำแผนพบกลุ่มรายสัปดาห์ รายภาค (20 สัปดาห์) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กศน.แบบบูรณาการเรียนรู้ ซึ่งแยกย่อยเป็น

      - แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

      - แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนเสริม

      - แผนการจัดการเรียนรู้การทำโครงการ

      - แผนการจัดการเรียนรู้โดยการทำโครงงาน

      - แผนการจัดการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม รายสัปดาห์ รายภาค

  โดยมีการจัดทำตามเนื้อหาในหนังสือเรียน กศน.ฉบับปรับปรุง ใหม่สุด ตามหลักสูตร  2551 ทีมีการสอดแทรกเนื้อหาเพิ่มเติม สาระอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยเน้นศักยภาพพื้นฐาน  5 ด้านและแบ่งกลุ่มอาชีพใหม่ 5 กลุ่ม ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เช่น ภาษาไทย เพิ่มภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ

เอกสารเริ่มเป็นรูปเล่มแล้ว นี่คือตัวอย่างคู่มือนักศึกษา

  บรรยากาศการประชุมปฏิบัติการวันนี้ ทุกคนทำงานโดยไม่ยอมไปทานอาหารเที่ยงเพราะอยากให้งานเสร็จตามเวลา  เอกสารชุดนี้จะทำให้ครูทำงานอย่าง Smart smile  และ วันที่สี่ จะมีการสาธิตการสอนด้วย

  ส่วนหนึ่งของทีมงานวิทยากรพี่เลี้ยง ซึ่งมีรองเกษร ธานีรัตน์เป็นหัวหน้าทีม /ผอ.ทุกอำเภอ/ทีมงาน ศึกษานิเทศน์และน้องใหม่ ..นักวิชาการศึกษา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

· คำสำคัญ: กศน.ตรัง เน้นอาชีพ เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
· หมายเลขบันทึก: 468597 · เขียน:  
· ดอกไม้:
1
 · อ่าน: แสดง 
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์