JJ2011V11_12 สภาเภสัชกรรมประเมินสถาบัน

สภาเภสัชกรรมประเมินสถาบัน

 รายงานสดสด บรรยากาศ คณะอนุกรรมการ จาก สภาเภสัชกรรม มาประเมินสถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าในการจัดสรรทรัพยากร ที่ คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการเรียนรู้ สำหรับ นิสิตเภสัชศาสตร์ Marine Pharmacy

 อธิการบดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รวมทั้ง คณาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ

และ ให้ข้อมูลกับตัวแทน จาก สภาเภสัชกรรม

ตัวแทนทั้ง สภาเภสัชกรรม และ คณะเภสัชศาสตร์ ภาพล่าง ขวา ภญ.รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ และ รศ.อาภรณี ไชยาคำ จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรยากาศ ก่อนเริ่มนำเสนอ ความก้าวหน้าในการพัฒนา ระดับสถาบัน รูปขวาล่าง ประธาน อนุกรรมการประเมินสถาบัน ชุดที่ ๑ ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ภก.ผศ.ดร.มังกร ประพันธ์วัฒนะ เลขาธิการ

ภาพด้านล่าง คือ อนาคตของเราที่จะมี อาคาร ๑๒ ชั้น และ อาคารวิจัย

 

JJ2011 ร่วมพลี ร่วมพัฒนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 468249
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

jira
IP: xxx.28.78.12
เขียนเมื่อ Tue Nov 15 2011 10:13:02 GMT+0700 (ICT)

รวดเร็วมากครับอ.JJ

JJ
เขียนเมื่อ Tue Nov 15 2011 10:28:57 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน อ.เจน ททท ครับ

JJ
เขียนเมื่อ Tue Nov 15 2011 12:26:52 GMT+0700 (ICT)

ประเด็นสำคัญที่ คณะอนุ กก เสนอ แนะ คือ

  1. เรื่อง แหล่งฝึก คือ การเขียนแผนที่จะพัฒนาและใช้แหล่งฝึกใด เมื่อไหร่ นิสิตปีใดที่ออกไป รวมทั้งคู่มือการเรียนรู้ในการออกไปปฏิบัติงานตามแหล่งฝึกต่างๆ
  2. หน่วยกิตที่ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติที่ต้องปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ ของ สภาเภสัชกรรม
JJ
เขียนเมื่อ Tue Nov 15 2011 12:29:00 GMT+0700 (ICT)

ช่วงบ่าย ทาง คณะ อนุ กก ทั้งชุดจะไปดูสถานที่

  1. ที่เรียนรู้ที่ คณะสหเวชศาสตร์
  2. ที่เรียนรู้ที่ คณะแพทยศาสตร์
  3. สถานที่ก่อสร้าง ห้องยา และ คณะเภสัชศาสตร์ ในอนาคต
  4. เครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการที่ นิสิต จะต้องใช้ ในปีการศึกษาถัดไป
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
    บันทึกก่อนนี้
    บันทึกใหม่กว่า