การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆ ในร่างกาย ...21 มิถุนายน 2554

 ปริมาณน้ำที่ร่างกายได้รับและขับออกไม่สมดุลกัน  

การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆ ในร่างกาย  ...21 มิถุนายน 2554

วันนี้มาถึงโรงเรียน  07.00น.ลงชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน คุมเด็กทำความสะอาดห้องเรียน เช็คซื่อเด็กตอนเข้าแถว หน้าเสาธงวันนี้พูดเรื่อง การไหว้ครู

ตอนเช้า 08.00 น. ช่วยงานทางห้องสาระวิทยาศาสตร์  เตรียมการสอน

ตอนบ่าย 14.00 น. เนื้อหาที่สอน การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆ ในร่างกาย   ถ้าปริมาณน้ำที่ร่างกายได้รับและขับออกไม่สมดุลกัน  จะทำให้ความเข้มข้นของเลือดเปลี่ยนแปลง  ส่งผลให้ความดันเลือดในร่างกายสูงหรือต่ำกว่าปกติ  และมีผลต่อเนื่องไปถึงการทำงานของร่างกายและระบบต่างๆ ตัวอย่างเช่น  ถ้าปริมาณน้ำที่เข้าสู่ร่างกายมากกว่าปริมาณน้ำที่ขับออกจะทำให้เกิดการบวม  แต่ถ้าปริมาณที่ขับออกมากกว่าที่เข้าสู่ร่างกายจะทำให้เซลล์เหี่ยว  เช่น  คนท้องเสียร่างกายต้องเสียน้ำเป็นอย่างมาก  ทำให้ผู้ป่วยตัวซีด  หมดแรง  มือเท้าเย็น  เป็นตะคริวและอาจช็อกได้  ต้องมีการให้น้ำเกลือเพื่อชดเชยน้ำที่เสียไป  และกรณีของคนที่เป็นโรคไต   ปริมาณน้ำที่ขับออกมาจะน้อยกว่าปริมาณน้ำที่รับเข้าไป  ทำให้มีอาการบวมอันเนื่องมาจากมีน้ำคั่งภายในเซลล์  ซึ่งแพทย์อาจให้รับประทานยาช่วยขับน้ำ  การเรียนการสอนดำเนินไปยังปกติ

17.00 น.  ลงชื่อ กลับบ้าน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า