รวบรวมเพลงที่ใช้ในกิจกรรมลูกเสือ

 กิจกรรมลูกเสือ อยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญ เพราะเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่องความสามัคคี ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย และอีกหลายอย่างที่เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อดีตสมัยนักเรียนตัวผมเองไม่ค่อยชอบกิจกรรมลูกเสือ เพราะเมื่อถึงชั่วโมงลูกเสือครูไม่สอน และชอบให้เก็บขยะ ทำความสะอาดโรงเรียน ซึ่งมาถึงปัจจุบันนี้ผมได้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือ มีอะไรที่หลากหลาย ตามคติพจน์ กฏ และคำปฏิญาณ ดังนั้นกิจการของลูกเสือจะเจริญก้าวหน้า ....ครู..ผู้จัดการเรียนรู้...มีส่วนเป็นอย่างยิ่ง 

                 ผมรวบรวมเพลงกิจกรรมลูกเสือ...จากแฟ้มสะสมงานลูกเสือของเพื่อนครูคนหนึ่ง ในช่วงที่ไปเป็นวิทยากรในเรือนจำฯ   พอดีตนเองเป็นคนพิมพ์ดีดสัมผัส ค่อนข้างเร็ว เลยใช้เวลาพิมพ์ไม่นาน และก็เห็นประโยชน์ น่าจะเผยแพร่สู่สารธาณชน ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือและยุวกาชาด ....ถ้าใครมีเพลงลูกเสือและยุวกาชาด นอกจากตรงนี้ ช่วยโพสต์มาด้วยครับ จักขอบคุณยิ่ง

ขออภัยที่รีบพิมพ์ และตรวจไม่ละเอียด อาจมีคำบางคำพิมพ์ผิดครับ       

 

                                           อาลีบาบา
 (สร้อย)  อาลีบาบา ลีบาลีบา (ซ้ำ) มะหั่นปูวันปะสันเดโย (ซ้ำ) มะหั่นปูวันลาลีมอ บูซายอรอลาลี ดี๋ดี ดีดีดี อีงาอีงา ลาบูลอ อาลีอาลอลีลามอ ดี๋ดีดีดีดี
 โอ้ใครเล่าหนาจะมาฝากใจ (ซ้ำ) ตามหาเท่าใดก็ไม่ยักเจอ (ซ้ำ) เฝ้าแต่ละเมอแต่ผู้เดียว ไม่แลไม่เหลียงให้หวาดให้เสียวบูซายอ ดี๋ดีดีดีดี (สร้อย)  โอ้ใครเล่าหนาจะเป็นเนื้อคู่ (ซ้ำ) บอกให้ดูจะตั้งตาแล (ซ้ำ) จะเป็นอายีหรือลาแบจะเป็นคนไหนกันแน่ จะเป็นคนแก่หรือคนบูดอ ดี๋ดีดีดีดี(สร้อย) 
 รางวัลเล็กๆ รางวัลน้อย ๆมันไม่ถึงร้อยมันไม่ถึงชั่ง รางวัลละห้าสตางค์ รางวัลละสิบสตางค์ คนที่มานั่งอาบังใจดี ดี๋ดีดีดีดี (สร้อย


                                                 งานสิ่งใด
 งานสิ่งใด งานสิ่งใด แม้ใครละเลยทิ้งปล่อย มัวแต่คอย เฝ้าแต่คอย หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกอง ไม่มีเสร็จไม่มีเสร็จรับรอง จำไว้ทุกคนต้องมีงานก็ต้องช่วยกัน ช่วยกันๆๆๆ

                                                 ตรงต่อเวลา
 ตรงต่อเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา ตรง ตรง ตรงเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา เราเกิดมาเป็นคนต้องหมั่นฝึกตนให้ตรงเวลา วันคืนไม่คอยท่าวันเวลาไม่เคยคอยใคร

                                                     มองหา
 มอง มองหา ขวัญตาเจ้าอยู่แห่งใด มองมองไป ขวัญใจทำไมไม่มา เธอหลอกให้พี่มารอ โอ้หนอช่างเป็นไปได้ เป็นเพระเหตุอันใด ขวัญใจทำไมไม่มา

                                                      มาไวไว
 มาไวไวพวกเราต้องมาไวไว ถ้าไม่เร็วไวจะทำให้เสียเวลา จะเกิดเสียหายถ้าได้เวลา หากว่าไม่รีบมาจะเสียเวลาฟรีๆ ลา ลา ลา ลา............
 ถ้ามัวใจเย็นเห็นจะไม่ได้การ ต้องรีบทำงานให้เสร็จพลันทันที เสร็จการงานแล้วอย่ามัวรอรี รีบมาทันทีจะได้ไม่เสียวเลา ลา ลา ลา ลา................

                                                       ได้เวลา
 ได้เวลาเรามาเข้ากลุ่มพลัน อย่าได้ไหวหวั่นมาพบกันอีกที รีบมาเร็วๆ มาฟังเรื่องดี ได้ความรู้ยิ่งดูก็แสนเพลิน มาซิขอเชิญ เชิญเข้ากลุ่มซี รีบมาเร็ว เรานี้รอคอย

                                                    เจอะกันสุขใจ
 เจอะกันวันนี้สุขใข สบายดีหรือบอกมา ห่างเธอฉันเหงาอุรา ร้องรำดีกว่าวันนี้สุขใจ (ซ้ำ)

                                                    คลายอารมณ์
 (สร้อย) ป่าม ป้าม ป่าม ปาม ป่าม ปาม ป้าม ป่าม ป้าม ป่าม ปาม ปาม ปาม
 มา มา มา เชิญมา มาเถิดเรามา มาร้องเพลงกัน ลืมความทุกข์เร็วพลัน สนุกสุขสันต์ กันให้เต็มทรวง ดนตรีดีแสนดี ไม่เคยจะมีความทุกข์ความลวง ฟังดนตรีชื่นทรวงไม่หลอกไม่ลวงให้เธอช้ำใจ (สร้อย)
 ดู ดู ความเนคนมันสับมันสนจนแสนระอา บางคนล้นเงินตรามีสุขหนักหนาพาพ้นโพยภัย บางคนจนส้นดี คนเลวคนดีมีคละกันไป ดู ดูความวุ่นวายจงผ่อนจงคลายหัวใจด้วยเพลง (สร้อย)

                                                พวกเรา
 มาเถิดพวกเรามาร่วมร้องเพลงกัน พวกเราทั้งนั้นมาร่วมกันทันที แล้วเราก็หันหน้ามาหากัน ยักคิ้วให้กัน แลบลิ้น 3 ที แพร็บ ๆๆๆๆ  เสร็จพลันแล้วก็หันกลับมา
 อย่ามัวช้าส่ายเอว 3 ที 1 2 3 4 5 (ซ้ำ 3 ครั้ง)  เสร็จพลันแล้วก็หันกลับมา อย่ามัวช้าหัวเราะ 3 ที เฮ้อ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า (ซ้ำ 3 ครั้ง)

                                                  จับ
    หู ตา จมูก จับให้ถูกจมูกตาหู
    จับใหม่จับให้ฉันดู (ซ้ำ) จมูก ตา หู หู ตา จมูก


                                               ยุงกัดขา
 ยุงกัดขา ยุงกัดขา ยุงกัดขา เราอย่าไปตี  ถ้ายุงมันกัดและมาราวี ต้องใช้วิธี...เป่าปี่...ไล่ยุง


                                                      ว่าว
 ว่าวที่ฉันชอบเล่น เช้าเย็นฉันชอบเล่นว่าว ว่าวน้อยที่ลอยสู่ดาว (ซ้ำ) ทุกคืนยังสาวเมื่อว่าติดลม
 (ซ้ำ โบกสะบัด สะวิดสะวัดเวียนวน (ซ้ำ) แลดูสับสนอยู่บนเมฆา (ซ้ำ)

                                                  ของเราเอง
 นี่คือ...มือ..ใช่ไหม นี่ก็คือ...มือ...ใช่ไหม  ไม่ใช่ของใครเป็นของเราเอง กระทบกันให้มันครื้นเครง
 (ซ้ำ) ฟังแล้วบรรเลงชื่นใจชื่นใจ (ซ้ำ

                                                      ลมพัด
 ลมเอย ชะเอย ลมพัด ลมพัดสะบัดใบพลิ้ว มานั่งตากลม กลมๆๆๆ ชะเอ๋ยชมวิว ชะเอย ชะเอยชมวิว อยู่ในทิวไม้เอย ชะเอ่อ เอย เอ่อ เอย เอิงเอย
 ลูกสาวลูกชายใครหนอ หน้าตาสวยหล่อคมสัน มานั่งอบรม ๆๆ ..ลูกเสือ..ด้วยกัน อบรมกันเพียง 3 วันเบิกบานหัวใจเอย ชะเอ่อ เอย เอ่อ เอย เอิงเอย

                                          หลานตาหวานเพลง
     หวานตาหวานเพลง (ซ้ำ)
     เรามาบรรเลงเป็นเพลงฮาวาย (ซ้ำ
     สนุกจริงหนาไม่ว่าหญิงชาย (ซ้ำ
     ระรื่นชื่นใจในวงฟ้อนรำ (ซ้ำ)

 

                                                 แมงอีฮูม
 ฝนเทลงมา เทลงมา เทลงมา ให้นาตูโฮง นาตูโฮง นาตูโฮง ให้โส่งตูเปียก โส่งตูเปียก โส่งตูเปียก
  ให้เสื้อตูเปียก เสื้อตูเปียก เสือตูเปียก แมงตับเต่าออกลูกข้างหลัง เป็นแมงอีหยัง
 โอ..แมงอีฮูม แมงอีฮูม แมงอีฮูม ใต้ต้นหมากเขียบ ต้นหมากเขียบ ต้นหมากเขียบ

                                              ยาฆ่าแมลง
 ยาฆ่าแมลงหม้อใหญ่ เก็บเอาไว้อยู่ในตู้เย็น  ..ลูกเสือ..เขาผ่านมาเห็น (ซ้ำ)
 เปิดตู้เย็นกินยาฆ่าแมลง ชัก..แด็กๆๆๆๆ (ซ้ำ)


                                                    บีบ
 บีบ ๆๆ บีบให้พร้อมเพรียงกัน บีบเพื่อสร้างพลัง พลังให้แก่ตัวเรา
 ลัน หลัน หล่า ลัน ลัน ลา (ซ้ำ 3 ครั้ง)

                                                 ปรบมือ
 ปรบมือ เปาะๆๆ ย้ำเท้าปังๆๆ ลุกขึ้นยืนแล้วนั่ง (ซ้ำ) ย้ำเท้าปัง ๆๆ ปรบมือ เปาะ ๆๆ


                                                แจวเรือ
 แจวมาแจวจ้ำจึก พอถึงน้ำลึกนึกถึงคนแจว เรือของใครลอยมา ..ห่างๆ...ขอเชิญ..หมู่กวาง..
 ออกมาช่วยกันแจว บึด จ้ำ บึด จ้ำบึด จ้ำบึด (ซ้ำ)

                                              เฮ เฮ ละวา
 เฮ เฮ ลาวา มาเถิดมา ช่วยกันส่งเสียงเป็นสำเนียงเสียงสัตว์ร้อง ตีฉิ่งประกอบทำนอง แล้วช่วยกันร้องให้พร้อมกัน
 ติ๊ ต่าง ว่าฉันเป็น..ม้า...แล้ว..ม้า..มันน้องยังไง..ม้า..มันร้อง...ฮี้ฮี้  ฮี้ฮี้ ฮี้ฮี้ ฮี้ฮี่...

                                             มนุษย์ค้างคาว
 ฉันเป็นนกมีหู ฉันเป็นหนูมีปีก ฉันมีพลังซุปเปอร์โซนิค ไว้คอยหลบหลีกเพราะฉันมองไม่เห็น
 ฉันเป็นค้างคาว ฉันเป็นค้างคาว (ซ้ำ)

                                               ปก ป้ก ปก
 (สร้อย) ปก ป้ก ปก จับจิ้งจกมาให้นกกิน นกเจ้าก็บิน เจ้าก็บิน มากินจิ้งจก
 สาวเอ่ยสาว หน้าหนาวเจ้านอนกอดอก (ซ้ำ) ยามวังเวง...ลูกเสือ...นั่นเอง  หน้าตาเหมือน...ครก...(สร้อย)


                                      พวกเรามาหัวเราะกัน
 พวกเรามาหัวเราะกัน มาหัวเราะกันให้มันดัง ๆ(ซ้ำ)  หัวเราะให้หลังคามันพัง (ซ้ำ)
 หัวเราะดังๆ ไม่ต้องอายใคร   เฮ้อ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า.....(ซ้ำ)

                                                  กวนหยี
 กามนิตยอดชายจะไปค้าขายที่โกสัมพี  โชคและบุญหนุนนำ มาเจอสาวงามกำลังกวนหยี
  กามนิตตกใจกระโดดเข้าไปขอกวน 3 ที หยี......

                                                  ทะเล
 ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล................................
 ลมบกลมทะเลอากาศถ่ายเท ผลัดกัน ผลัดกัน (ซ้ำ)
 ลมบกพัดตอนกลางวัน (ซ้ำ) ลมทะเลนั้นพัดตอนกลางคืน

                                               พวงมาลัย
 พวงมาลัยของฉัน อีกกี่วันจะได้คล้องคอ ตัวฉันนั้นรูปไม่หล่อ (ซ้ำ) อาศัยว่าพ่อมีกระดุมเลี่ยมทอง (ซ้ำ)

                                                ไก่ซิ่ง
 ไก่ที่บ้านฉัน มันขันได้ไพเราะดี โก่งคอแล้วขัน ดังเสียงสั่นธรณี
 เอก เอก อี เอ็ก เอก อี้ เอก เอก อี้ เอก โอก โอก อีโอ๊ก โอก อี้ โอก โอก อี๊โอก

                                         คุณแม่ไปตลาด
   (สร้อย) คุณแม่ไปตลาด เดินนวยนาดกับลูกบุปฝา (ซ้ำ)
   คุณแม่ซื้อกรรไกรตัดผ้ามา (ซ้ำ)
   ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว์ (ซ้ำ)...สร้อย....
   คุณแม่ซื้อพัดใบลานมา (ซ้ำ)
   ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว์ (ซ้ำ)...สร้อย....
   คุณแม่ซื้อเก้าอี้โยกมา (ซ้ำ)
   ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว์ (ซ้ำ)...สร้อย....
   คุณแม่ซื้อตุ๊กตามา (ซ้ำ)
   ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว์ (ซ้ำ)...สร้อย....
   คุณแม่ซื้อจักรเย็บผ้ามา (ซ้ำ)
   ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว์ (ซ้ำ)...สร้อย....


                                              ดึงเสื้อผ้า
 ดึงมาดึงเสื้อผ้า พี่จ๋าอย่าดึง อย่าดึง (ซ้ำ) สาลิกาบินมาเกาะต้น...สะเดา..(ซ้ำ)  ขอเชิญ...หมู่งูเห่า...ออกมาแสดง.....

                                               กิ่งก้านใบ
    กิ่ง ก้าน ใบ ชะ ชะ ใบ ก้าน กิ่ง (ซ้ำ)
    ฝนตกลมแรงริน ๆ (ซ้ำ) ชะ ชะ กิ่งก้านใบ

                                             แยมผลไม้
  มะพร้าว ๆ ๆ มะละกอ ๆ ๆ กล้วย ๆ ๆ ส้ม ๆๆ มะพร้าว มะละกอ กล้วย ส้ม

                                                  โรตี
  โรตี ใส่นม ใส่ไข่ ใส่ไข่ ใส่นม ใส่ทั้งนมใส่ทั้งไข่

                                             พ.ศ.2506
 พ.ศ.2506 อาหมวยดวงตกขี่รถจักรยาน ขี่ไปทุกถิ่นสถาน พอถึงสะพานเด้งขึ้นเด้งลง
 ขี่ไปพอถึงทางโค้ง อาหมวยโดดลง เอามือลูบอาน จักรยานก็เด้งขึ้น เด้งลง

                                                หนอน
 ต้วม ๆ เตี้ยมๆ ออกมาจากไข่  เจ้าหนอนตัวใหญ่ ว่องไวออกมา
  กระดี๊บๆ ไป กระดี๊บๆ มา กระดี๊บๆๆๆๆ

                                               ยิ้มให้กัน
 ฉันและเธอเจอกัน แทบทุกวันเลยเชียว เมื่อเจอกันเราทักกัน เพื่อสมานไมตรี
  ยิ้มให้กันทีไร สุขฤทัยเปรมปรีดิ์ ได้พูดจาพาที สวัสดีเพื่อนเอย

                                                   ยิ้ม
    ยิ้มยิ้มกันเถอะนะ  ยิ้มแล้วพาคลายเศร้า
   ยิ้มทำให้คลายเหงา   ยิ้มพาเราเพลินใจ
    ยิ้มนั้นพาสุขล้ำ  ทำเรื่องยากเป็นง่าย
   ยิ้มให้กันเมื่อไร   เรื่องรายจะกลายเป็นดี


                                               เป่ายิงฉุบ
 มีเขา มีเขา แล้ว เราก็เป่ายิงฉุบ นั่งๆ ลุกๆ เรามาสนุกด้วยกันใกล้เข้าไปอีกนิด
 ชิดเข้าไปอีกหน่อย หมุนมือน้อยๆ แล้วเราก็คล้องมือกัน

                                              ซุมบาซะ
 ออฟวันสะมุติก๊ะ ไดซันฟาไซเลนเดอร์ ออฟวันสปีลลิ่ง เอคอนไดอะซุมบาซะ 
 อะซุมบาซุมบาซุมบาซะ (ซ้ำ)

                                                สุขอุรา
 สุขฤทัยเพลินใจเพลินตา สุขอุราเพลินตาเพลินใจ โอ้ละเน้อ โอละเนอ (ซ้ำ)
  ฉันได้เจอะเพื่อนใจเพื่อนใจ (ซ้ำ)

                                         มาร้องเพลงกัน
     มาร้องเพลงกันเถิดนะจ๊ะ
     มาเรามาร้องเพลงกัน
     ฟังเสียงเพลงแล้วชื่นใจ (ซ้ำ)
     มาเรามาร้องเพลงเฮฮา (ซ้ำ)
     ซุมบาซุมบาซุมบาซะ (ซ้ำ)
     (ไวโอลิน) วีโอวีโอวีโอลา.....
     (กลอง)  ตุม ตุ่ม ตุม ตุ่ม ตุม ตุม ตุ๊ม.....

                                              หาเพื่อน
  เพื่อนเอ๋ย เพื่อนรัก ฉันเคยรู้จัก เพื่อนรักอยู่ไหน ใครเห็นรีบบอกเร็วไว (ซ้ำ) นั่นยังไงชื่อ...เอย

                                            มองหางู
  มอง มองหาอยู่ (ซ้ำ) โอ่นั่นงู (ซ้ำ) จงเดินหนี หนีไปให้ไกลงู หาทางให้งูไป งูลงรูงูลงรู

                                              โชคดี
    ช่างโชคดีวันนี้มาพบเธอ (ซ้ำ)
     ฉันดีใจจริงนะเออมาพบเธอสุขใจ
    เธอนั้นอยู่สบายดีหรือไร (ซ้ำ)
     มาร้องรำเพลินฤทัยให้หัวใจสุขสำราญ
    ตบมือไปกันให้พร้อมเพรียง (ซ้ำ)
     ยกมือไว้ส่ายหัวเอียงให้พร้อมเพรียงตามกัน
    แล้วหมุนกลับปรับตัวเสียให้ทัน (ซ้ำ)
     มือท้าวเอวซอยเท้าพลันให้พร้อมกันเถิดเอย

                                             รำวงบ้านไร่
    หนุ่มสาวชาวบ้านไร่ ปลูกดอกไม้เอาไว้เชยชม
  มีทั้งอังกาบ กุลหลาบ ซ่อนกิล่น (ซ้ำ) อินทนิลมณฑาสารภี ดอกไม้ในสวนนี้ (ซ้ำ)
  น่ายวนน่ายี น่าเด็ดน่าดม (ช) ขอดอกได้ไหม (ญ) ไม่ได้หรอกพี่ (ซ้ำ)
  (ช) ดอกแห้งดอกเหี่ยว (ญ) ดอกเดียวก็ไม่ได้ (ซ้ำ) (ช) พี่หมดอาลัยเสียแล้วเอวกลม

                                              เจ้าเงาะ
   เจ้าเงาะ เจ้าเงาะ มานั่งหัวเราะ พุงโย้เยอะแยะ (ซ้ำ)
   อยู่ในป่าเจ้ากินอะไร (ซ้ำ) ฉันจะบอกให้ฉันกิน...ถั่วแระ....

                                           สวรรค์บันดาล
    สวรรค์บันดาลดลให้เรามา
     ให้เราสองมาพบกันวันใหม่
    อบรมครั้งนี้ดีอกดีใจ
     เริงรื่นกันไปไม่รู้โรยรา
    จะอยู่แห่งไหน เตือนใจเตือนตา
     จะอยู่เมืองฟ้า เตือนตาเตือนใจ
      สวรรค์บันดาล

                                             สาวชาววัง
   สาวชาววัง เอวเท่ากละละมัง ปะแป้งจอห์นสัน (ซ้ำ)
    หมู่....เป็นของใครกัน (ซ้ำ)  ถ้าเป็นของฉัน ฉันรักตายเลย

                                  พักแรมสุขใจ
   สุขใจเมื่อได้มาอยู่ค่าย   สุขกายเมื่อได้มาพักแรม
    คืนนี้พระจันทร์สวยแจ่ม  พักแรมพักแรมสุขใจ (ซ้ำ)
   สุขกายเมื่อได้มาร้องเล่น         รุ่มเย็นเมื่อได้มาพักใจ
    สุขนี้ที่เราฝันใฝ่  สุขใจเมื่อได้มาพักแรม (ซ้ำ)

                                    พักแรม
     วันนี้รื่นเริงสำราญสุขสันต์อุรา
    พวกเราได้มามาอยู่ค่ายพักแรม
     เราร้องเรารำยามเมื่อมาพักแรม
    สบายคล้ายคืนจันทร์แจ่ม
     พักแรมสุขสันต์อุรา (ซ้ำ)

                                  ข้าวโพดสาลี
     พรวนดินกันเสียให้หมดจะปลูกข้าวโพดสาลี (ซ้ำ)
    โอ้เจ้าดวงดาราเจ้าไม่เมตตาตัวพี่ ข้าวโพดสาลี (ซ้ำ)
     ป่านฉะนี้จะโรยรา (ซ้ำ)

                                 รอบกองไฟ
 โอ้เมื่อมีไฟ ไฟ ไฟ ลุกขึ้นแจ่มจ้า  สุขอุราเมื่อเรามา พร้อมหน้ากัน
 คืนวันนี้มีสุขปลดเปลื้องทุกข์รับความสำราญ เธอกับฉันนั้นมาเล่นรอบกองไฟ (ซ้ำ)
  ไฟมันลุกมีความร้อนไม่อาทรความร้อนของไฟ ไฟจะลุกจะร้อนเพียงใด สุขฤทัยร่วมวงเฮฮา (ซ้ำ)


                                 สยามานุสติ
    ใครรานใครรุกด้าว  แดนไทย
    ใครรบจนสุดใจ  ขาดดิ้น
    เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล ยอมสละ สิ้นแล
    เสียชีพไป่เสียสิ้น  ชื่อก้องเกียรติงาม
    หากสยามยังอยู่ยั้ง  ยืนยง
    เราก็เหมือนอยู่คง  ชีพด้วย
    หากสยามพินาศลง  ไทยอยู่ได้ ฤา
    เราก็เหมือนมอดม้วย  หมดสิ้นสกุลไทย


                                 สามัคคีชุมนุม
    พวกเราเราเหล่ามาชุมนุม ต่างกุมใจรักสมัครสมาน
     ล้วนมิตรจิตชื่นบาน สราญเริงอยู่ทุกผู้ทุกนาม
    (สร้อย) อันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประเสริฐศรี
     ทุกสิ่งประสงค์จงใจจักเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี
    กิจใด ธ ประสงค์มีร่วมใจภักดีแด่พระจอมสยาม
     พร้อมพรึบดังมือเดี่ยวยามยากเย็นเห็นง่าย บ่ หน่าย บ่ วาง (สร้อย)
    ทีหนักก็จักเบาคลาย ที่อันตรายก็ขจัดขัดขวาง
     ฉลองพระเดช บ่ จาง กตเวทิคุณพระกรุณา (สร้อย)
    สามัคคีนี่แหละล้ำเลิศ จักชูชาติเดชิดพระศาสนา
     สยามรัฐจักวัฒนา ปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่องกระเดื่องแดนดิน (สร้อย)


                                   ลูกเสือขึ้นเขา
    ลูกเสือเดินขึ้นเขาแบกกระเป๋าทำตัวเบาเบา (ซ้ำ)
   ใส่รองเท้าสีน้ำตาลเก่า ๆ(ซ้ำ) ยกมือขึ้นเกาที่ ..แก้ม..เบาๆ

                                    ตะวันสีแดง
     โตง ๆ ๆนุ่งกระโปรงใส่เสื้อสีแดง
     เตง ๆ ๆ นุ่งกางเกงใส่เสื้อสีแดง
     สีแดงคือแสงตะวัน (ซ้ำ)
     หันหลังให้กันสีมันแรงๆ (ซ้ำ)

                                     มาตามนัด
   (สร้อย) มากลางวันเธอนัดให้มากลางคืนมากลางคืนเธอนัดให้มากลางวัน
    พวกเรามาวันนี้มาร้องเพลง  ร่วมบรรเลงเป็นเพลงให้สุขใจ
   สนุกสนานรื่นเริงทุกคนไป ด้วยหัวใจของคนที่ร้องเพลง (สร้อย)

                                        อยู่ไหน
.    .จระเข้..อยู่ไหน (อยู่นี่ อยู่นี่)
     จะต้องไปหา (เชิญมา เชิญมา)
    อยู่ไกลหนักหนาแม้ขอบฟ้าบัง (ไม่บัง ไม่บัง)
     คิดถึงเธออยู่ไม่เคยนึกชัง (จริงรึเปล่า จริงรึเปล่า)
    ใจเรายังคิดถึงกันทุกวันคืน (ขอบคุณ ขอบคุณ)

                                     ยินดีที่พบกัน
    วันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกัน (ซ้ำ) ยินดี ยินดี ยินดี
    มาเถิดมาเรามาร่วมสนุก  ปลดเปลื้องความทุกข์ให้มันสิ้นไป
    มาเถิดมาเรามาร่วมจิต  ช่วยกันคิดทำให้การ..ลูกเสือ..เจริญ

                                         ระเบียบแถว
   ซ้ายหัน ขวาหัน ส้นเท้าชิดกัน  ปลายเท้าแยกออกไป (ซ้ำ) จะหันกันครั้งใด(ซ้ำ)
    นึกเอาไว้ ซ้ายขวาของเรา 
   ซ้ายหันมีสองจังหวะ ป๊ะ เท่ง ป๊ะ ๆ
    ขวาหันมีสองจังหวะ ป๊ะ เท่ง ป๊ะๆ
   กลับหลังหันมีสองจังหวะ ป๊ะ เท่ง ป๊ะๆ


                                    พวงมาลัย
    โอ้เจ้าพวงมาลัย เจ้าจะลอยไปคล้องใครกันแน่ (ซ้ำ)
   จะรักใครชอบใครให้จริงแท้ ขอให้แน่สักราย
    อย่ามัวลอยตามลมให้เขาดมดอมสิ้นกลิ่นหอมแล้วหน่าย (ซ้ำ)
   ยามนั้นเจ้าจะอายเขาไม่อยากชมเด็ดเจ้าดมทิ้งไป
    อยากเป็นหงส์เหิรหาวอยากเป็นดาวเลิศลอยวิไล (ซ้ำ)
   อยู่กับบ้านไม่ชอบใจ หนีมาอยู่ค่ายไม่บอกใครเลย
    เอ๋ยโอละหน่าย โอละหน่ายหน่อยเอย เอ่อ เอย......

                                    พวงมาลัย (ตอบ)
    โอ้เจ้าพวงมาลัยเราจะลอยไปคล้องให้ประธานแน่ (ซ้ำ)
   ขอจงสุขสำราญเบิกบานแท้ ได้รับแน่จากใจ
    ไม่มัวลอยตามลมให้เขาดมดอมสิ้นกลิ่นหอมแล้วหน่าย (ซ้ำ)
   ยามนั้นจึงมอบให้ ชื่นชมและนิยมตลอดไป
    ไม่อยากเป็นหงส์เหิรหาวไม่อยากเป็นดาวเลิศลอยวิไล (ซ้ำ)
   อยู่กับบ้านไม่ชอบใจ ถึงมาอยู่ค่ายไม่หน่ายใครเลย
    คิดถึงกันอยู่ แม้จะอยู่สุดห่างไกล
   ดวงใจมั่นหมาย มอบมาลัยแทนใจเราเอย

                                                จับมือ
    จับมือกันไว้ให้มั่นคง เพื่อความยืนยงสามัคคี
   รักกันปรองดองเหมือนน้อยพี่  ผูกความสามัคคีมีร่วมกัน
    โกรธกันมันร้ายเป็นสิ่งเลว  เปรียบดังเป็นเปลวร้อนไฟนั่น
   เผาใจให้มีความไหวหวั่น  จับมือยิ้มให้กันเป็นสิ่งดี

                                        มอเปอร์แลโกวา
    มอเปอร์แลโกวา  มอเปอร์แลโกวา
    มอเปอร์แล โกวา   ตือปอตือโอปุย
    ฉันและเธอเจอกัน  แทบทุกวันเลยเชียว
    เมื่อเจอกันเราทักกัน  เพื่อสมานไมตรี
    ยิ้มให้กันทีไร  สุขฤทัยเปรมปรีดิ์
    ต่างพูดจาพาที  สวัสดีเพื่อนเอย

                                              เมื่อยจริง
    เมื่อยจริง  เมื่อยจริง เมื่อยจริง เมื่อยจริง นั่งนิ่งอยู่กับที่
    ลุกขึ้นยืนตบมือ 3 ที (ซ้ำ)  ออกวิ่งเร็วรี่จับกลุ่ม .....3 ..คน

                                            เงาะแงะ
    นี่เงาะหรือแงะ นี่แงะหรือเงาะ มานั่งหัวเราะ นี่เงาะหรือแงะ
    กลมกลมและอร่อยด้วย (ซ้ำ) โอ้แม่คนสวยนี่เงาะหรือแงะ
    นี่แงะหรือเงาะ นี่เงาะหรือแงะ อร่อยดีแฮะ นี่แงะหรือเงาะ
    กลมกลมและอร่อยด้วย(ซ้ำ)  โอ้แม่คนสวยนี่แงะหรือเงาะ

                                             ตะละบุม
    ตะละบุ่ม บุม บุม โอ้แม่เนื้อนุ่มบัวบาน (ซ้ำ)
    พี่คอยคำนึงคิดถึงเธอมานาน (ซ้ำ) โอ้แม่ตาหวาน...อย่าปล่อยให้ฉันยืนงง
     เจ้าดอกเอ๋ย เจ้าดอก...สะเดา...ขอเชิญ..หมู่.......ออกมาแสดงเอย

                                         นางเสียงหลง
    (สร้อย) หลั่นลันลา ลาลา ลาล้าลา..........
    มาพวกเราร่วมกันเพื่ออบรม ความระทมทั้งหลายจงเว้นว่าง
     มาเถิดมาพวกเราทั้งนายนาง อย่าอำพรางมีใจให้ต่อกัน (สร้อย)
    เสร็จอบรมพวกเราคงดีใจ ไม่ว่าใครทุกคนคงเหมือนข้า
     จากกันไปอาลัยในเพื่อนยาอีกไม่ช้าเราคงได้พบกัน

                                              ไม่น่าเลย
    (สร้อย) ไม่น่าเลย โถไม่น่าเลย (ซ้ำ) อยู่บ้านดีดี มาอยู่อย่างนี้ไม่น่าเลย
     อยู่บ้านกินเป็ดกินไก่ เช้าๆกินไข่ไมโลก็เสบย
     มาเข้าอบรมแล้วต้องกินข้าวดิบ (ซ้ำ) กุ๊บๆ กิ๊บๆ แหมข้าวดิบจังเลย (สร้อย)
     อยู่บ้านมุ้งเราก็ใหญ่พัดลมก็ใหม่เย็นใจจริงเหวย มาเข้าอบรมแล้วต้องโดนยุงกัด (ซ้ำ)
     อึดๆ อัดๆ แหมยุงกันจังเลย

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 46243
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 46  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

บวร
เขียนเมื่อ Fri Aug 25 2006 09:58:06 GMT+0700 (ICT)
 • รู้สึกว่าผมและท่านผอ.มีอะไรหลายอย่างที่เหมือนๆกันครับ
 • ชอบลูกเสือและเป็นวิทยากรก็เป็นอีกข้อหนึ่ง
 • ผมได้ ๓ ท่อนตั้งแต่ปี ๒๕๓๗
 • ไม่มีเวลาไปอบรมเพิ่มเติมเลยครับ
 • เรื่องเพลงถ้าทำให้ down load ไปใช้ได้เลยน่าจะดีกว่าหรือเปล่าครับ
 • ขอบพระคุณมากครับ
nipon
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ Fri Aug 25 2006 23:46:26 GMT+0700 (ICT)

เรียน  พี่บวร

       พี่ยังดีกว่าผมในเรื่อวุฒิทางลูกเสือ ผมเพิ่ง 2 ท่อน ครับ  กำลังไขว่คว้าอยู่ครับ....  ผมทำ down load file and picture ไม่เป็นครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ

วัชระ อมศิริ
IP: xxx.120.16.30
เขียนเมื่อ Sat Oct 14 2006 19:41:03 GMT+0700 (ICT)

โอ...... เป็นบล๊อกที่มีประโยชน์มากครับ

ครูอ้อย แซ่เฮ
เขียนเมื่อ Sat Oct 14 2006 20:17:07 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ  ผอ.นิพนธ์

 • ครูอ้อยเพิ่งจะทำเป็นค่ะ  ถ้ามีโปรแกรม adobe ก็ทำได้ง่ายค่ะ
 • ผอ.พิมพ์ใน word และแปลงไฟล์ นำลิงค์มาอัพโหลดใน gotoknoow ได้เลยค่ะ 
 • อย่าลืม rename เป็นภาษาอังกฤษนะคะ
 • หากทำเสร็จแล้ว  ครูอ้อยก็จะนำไปสอนเหมือนกันค่ะ
 • ขอบคุณมากค่ะ  ร้องให้ฟังด้วยจะดีมั๊กมากค่ะ อิอิ
แก๊ก
IP: xxx.8.118.113
เขียนเมื่อ Thu Nov 16 2006 19:41:36 GMT+0700 (ICT)
เพลงพวงมาลัยเนี่ยอยากถามว่าใช้ในโอกาสไหนค่ะ
ครูอ้อย แซ่เฮ
เขียนเมื่อ Mon Jul 02 2007 02:04:13 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ท่าน ผอ...

ครูอ้อยมาหาค่ะ

พ่อ จอมขวัญ
เขียนเมื่อ Mon Jul 02 2007 02:35:41 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณมากเลยครับ
 • เพลงบางเพลง พวกผมก็นำไปใช้รับน้องมาครับ
ทวีชัย แออัต
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 30 2007 11:40:14 GMT+0700 (ICT)

ผมทวีชัยไง     จำผมได้ปะครูผมไปหาครูไม่ได้เพราะวันนั้นไปแล้วแต่ครูที่ร.ร.ศึกษานารีเขาเรียกพอลงมาก็4โมงแล้วขี่รถมาเจอพ่อพอดีพ่อเลยพากลับบ้านแต่ยังไงก็รักร.ร.บ้านนายผลเหมือนเดิมจากทวีชัย

จ๋า
IP: xxx.121.192.68
เขียนเมื่อ Wed Dec 05 2007 10:46:24 GMT+0700 (ICT)
ชอบเพลงพวงมาลัยมากก......
IP: xxx.172.37.205
เขียนเมื่อ Wed Jan 09 2008 07:55:35 GMT+0700 (ICT)

มีเนื้อเพลงแต่ไม่รู้ทำนองครับ  ขอความกรุณา ลงไฟล์เสียงร้องได้ไหมครับ ร้องได้แต่เพลงเก่าๆ เดิมๆ เด็กผมเริ่มแซวแล้วครับ  จะได้ดาวน์โหลดไว้หัดร้องนะครับ

บู้บี้จัง
เขียนเมื่อ Wed Jan 09 2008 09:05:28 GMT+0700 (ICT)
อยากได้บ้างครับ อิอิ แต่ร้องไม่ถูกเลยครับ ไม่รู้ทำนอง
ทวีชัย แออัด (ศิษย์เก่าบ้านนายผล)
IP: xxx.24.181.44
เขียนเมื่อ Fri Feb 08 2008 13:39:52 GMT+0700 (ICT)

คิดถึงครูทุกคนเลยผม ด.ช. ทวีชัย แออัด ครับ ผมเรียนอยู่ศึกษานารีนะ ครู เดี้ยวจะส่งมาคุยอีกนะครับ บาย จากศิษย์บ้านนายผล

อดิศักดิ์
เขียนเมื่อ Fri Feb 29 2008 11:47:07 GMT+0700 (ICT)

มีหลายเพลงที่เราน่าจะลืมไปแล้ว ขอบคุณท่านอาจารย์ที่กรุณาเผยแพร่นะครับ แต่บางเพลงผมก็นึกทำนองไม่ออก ทำไงดีเอ่ย...

รพีพล เลิศเมธากุล
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Jun 23 2008 10:04:22 GMT+0700 (ICT)

อยากได้เนื้อเพลงและทำนองด้วยคับ จับจังหวะไม่ถูกเลยร้องไม่เป็น อย่างไงขอทำนองการร้องด้วยนะครับพอดีจะเอาไปสอนนักเรียน

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ครูวาด
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Wed Jun 25 2008 16:05:09 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณค่ะสำหรับเพลงดีๆ

นาง ละเอียด ศรีวรนันท์
เขียนเมื่อ Wed Jun 25 2008 16:14:33 GMT+0700 (ICT)
 • เพลงดีทั้งนั้นเลย  แต่ร้องไม่ถูกทำนอง
 • ขอบคุณค่ะ
ทวีชัย ศิษย์เก่านายผลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Jul 01 2008 15:15:05 GMT+0700 (ICT)

คิดถึงครูทุกคนครับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบสบายดีไหมเอ่ยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆผมhappy very มากครับ แต่งานก็เยอะเดี้ยวก็จะสอบและครับ สุดท้ายที่ท้ายสุดขอให้ครูทุกคนอายูยืนนานๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ครับ

จากศิษย์คนเก่งของครูบ้านนายผลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล

คุณนิธี
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Jul 21 2008 21:10:34 GMT+0700 (ICT)

กำลังหาเพลงพวกนี้อยู่พอดี ขอบคุณมากค่ะที่นำมาลงไว้ให้ได้ใช้ประโยชน์

wirat
เขียนเมื่อ Tue Sep 16 2008 15:45:37 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

คือ ผมอยากได้เพลงลูกเสือ

ที่เป็นไฟล์เพลง

พอจะมีไหมครับ

moddumv3
IP: xxx.9.34.7
เขียนเมื่อ Sun Sep 28 2008 20:12:47 GMT+0700 (ICT)

ตอนเด็กๆเคยร้องเพลงเนื้อร้องประมาณว่า

"ยังตะละเหนี่ยวๆ " แล้วมันแปลว่าอะไรหรอครับ

มะเหมี่ยว
IP: xxx.19.65.11
เขียนเมื่อ Sat Nov 15 2008 10:51:27 GMT+0700 (ICT)

สุดยอดความคิดเป็นบุคลแนวคิดใหม่น่ายกย่องมากๆเพลงเหล่านี้จะได้ไม่ถูกลืม

วอนบิน
IP: xxx.172.185.105
เขียนเมื่อ Tue Mar 24 2009 12:14:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ชื่อศิค่ะ ทำลูกเสือมาปีนี้ปีที่ 8 แล้วค่ะอยากจะขอเสนอแนะเกี่ยวกับอบรมเพื่อปรับวุฒิทางลูกเสือค่ะ ได้อ่านความคิดเห็นที่ถามเกี่ยวกับเรื่องเพลงพวงมาลัยค่ะว่าใช้ได้ในช่วงตอนรอบกองไฟค่ะ

ก้านบัว
IP: xxx.26.77.11
เขียนเมื่อ Thu Sep 17 2009 21:06:39 GMT+0700 (ICT)

ขออนุญาตนำไปใช้เวลาเข้าค่ายนะคะ

ลูกเสือคนหนึ่ง
IP: xxx.174.8.84
เขียนเมื่อ Sat Nov 21 2009 21:15:05 GMT+0700 (ICT)

ยังมีอีกเพลงที่น่าจะใช้ในกิจการลูกเสือ

อวยพรวันเกิด

แสนสุขสันต์ วันเกิดนี้ สวัสดีวันนี้เป็นวันสุขใจ

เป็นมิ่งมงคลไม่ต้องกระวน กระวาย

เป็นมิ่งมงคลไม่ต้องกระวน กระวาย

ความสุขจะหลั่งไหล มาให้กับท่าน

จงรับความชื่นบาน แสนสราญรื่นเริงไม่วาย

และสดใสยินดี

แม่เสือวารินชำราบ
IP: xxx.183.32.156
เขียนเมื่อ Wed Dec 02 2009 19:21:12 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะผอ.

     เป็นประโยชน์มากเลยค่ะเพราะได้รับมอบให้ไปหาเพลงลูกเสือ  ถ้าพิมพ์เองคงจะแย่

ต้องขอบคุณผอ.ค่ะ

ครูนพมาศ ศรีสะเกษ
IP: xxx.26.142.72
เขียนเมื่อ Wed Dec 09 2009 23:19:14 GMT+0700 (ICT)

ดีใจมากค่ะที่เปิดเว็พเจอเพลงลูกเสือ กำลังเตรียมเข้าค่ายลูกเสืออยู่พอดีนะคะ และจะนำเพลงไปสอนเด็กค่ะ ชอบลกเสือมากเลย

เอก
IP: xxx.49.84.130
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 11:42:03 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะครับ เข้าค่ายฯพอดี

IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ Fri Jan 22 2010 16:13:36 GMT+0700 (ICT)

ขอทำนองด้วยได้ไหมครับร้องไม่เป็นเลย           อยากจะร้องเป็นเข้าค่ายเหมือนกันครับ

เด็กชายโก้
IP: xxx.142.242.232
เขียนเมื่อ Tue Feb 02 2010 17:14:16 GMT+0700 (ICT)

ชื่อเพลงไรไม่รู้ ที่มันร้องว่า

"พบเพื่อนดีที่มาอยู่ค่ายด้วยกัน อยู่เพียงสองสามวัน"

ช่วยหาให้หน่อยนะคับ

ครูรจ
IP: xxx.26.56.57
เขียนเมื่อ Tue Feb 09 2010 11:59:43 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคะ เพลงใช้ได้มากเลยค่ะ

น้องแสก
IP: xxx.164.236.125
เขียนเมื่อ Tue Feb 16 2010 20:00:16 GMT+0700 (ICT)

เปนเพลงที่สนุกมากเลยค่ะ

เคยร้องสมัยเปนเดกน้อย

ตอนนี้อายุก้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน

พอกลับมาร้งอีกมีก้อรู้กว่าอยากกลับไปเปนลูกเสือ หมู่งูเห่าอีกครั้ง

......................
IP: xxx.24.67.162
เขียนเมื่อ Fri May 21 2010 11:30:53 GMT+0700 (ICT)

ดีดีดีดีดีดีดดีดีดีดดีดีดีด

กองพิเศษนวลนรดิศ
IP: xxx.9.216.34
เขียนเมื่อ Tue Aug 03 2010 00:25:14 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับ

ผมสามารถนำไปใช้ในค่ายลูกเสือให้รุ่นน้องได้

และเพลงทุกเพลงก็สนุกมากๆครับ

ชนางรักษ์ มั่นนุช
IP: xxx.24.51.229
เขียนเมื่อ Sun Aug 15 2010 20:23:52 GMT+0700 (ICT)

เยี่ยมจริงค่ะ ร้องได้เกือบทุกเพลงเลย อยู่ใกล้กันนี่แหละ

แม่หมูหัดบิน
IP: xxx.173.9.239
เขียนเมื่อ Mon Oct 04 2010 01:36:14 GMT+0700 (ICT)

ขออนุญาตเอาไปใช้บ้างนะคะ

....
IP: xxx.27.141.87
เขียนเมื่อ Wed Oct 27 2010 21:01:58 GMT+0700 (ICT)

จับจังหวะม่ายด่าย

PK
IP: xxx.52.141.73
เขียนเมื่อ Wed Nov 17 2010 21:11:31 GMT+0700 (ICT)

คืนรอบกองไฟ

พอฤกษ์งามยามได้เวลา เชิญเทพบนฟ้าทุกทิศลงมาร่วมเป็นพยาน

คืนรอบกองไฟนี้โชติช่วงไว้ด้วยองค์ประธาน สถิตสถานพระวิญญาณ ร.6 ของไทย

นำกิจการยืนนานสุขสันต์ เหมือนดั่งสวรรค์ที่ปลิวเปลวควันเฟื่องฟูกองไฟ

มวลมารผจญขอให้ผ่านพ้นไปไกลแสนไกล ความชั่วทั้งหลายมอดไหม้ตลอดกาล

พระบารมี โปรดจงมาค้มชีวี ให้ลูกเสือทุกท่าน

ได้รัก สมัครสมาน เกษมสำราญไปทั่วธานี

คราวอบรมชมชื่นดวงใจ วันจากกันไปทุกคนยังจำฝังในฤดี

ในคืนกองไฟลุกโชติช่วงไว้ได้ทุกนาที เป็นภาพสักขี ฝังฤดีไปชั่วนิรันดร์

กังฟู
IP: xxx.157.189.20
เขียนเมื่อ Thu Nov 18 2010 18:14:52 GMT+0700 (ICT)

เพลงปฐมพยาบาลไปไหน

ค่ายเสาวลักษณ์
IP: xxx.130.161.13
เขียนเมื่อ Sat Dec 18 2010 21:51:38 GMT+0700 (ICT)

ชอบเพลงพวงมาลัย มากครับ

ae
IP: xxx.93.156.124
เขียนเมื่อ Wed Feb 16 2011 15:24:15 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ  ขออนุญาตนำไปใช้นะคะ

แต่บางเพลงไม่ทราบทำนองค่ะ

ดารายีดา วรากุล
IP: xxx.67.182.205
เขียนเมื่อ Thu Jun 30 2011 18:15:19 GMT+0700 (ICT)

อยากให้ดีกว่านี้เพราะไม่มีเพลงปะกอบ

พีกาวีระ มราวาดา
IP: xxx.67.182.205
เขียนเมื่อ Thu Jun 30 2011 18:19:01 GMT+0700 (ICT)

ชอบที่เพลงอาลีบาบามากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเเต่ไม่มีเพลงประกอบครับ

เสกสรรค์
IP: xxx.2.252.90
เขียนเมื่อ Thu Feb 21 2013 13:18:54 GMT+0700 (ICT)

ชอบและสนุกมากๆครับ

ลูกแมว ลายเสือ
IP: xxx.77.201.186
เขียนเมื่อ Fri May 10 2013 10:33:35 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านผอ. และผู้่ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือทุกท่านค่ะ

เมื่อ 7 ปีก่อนหนูยังเรียนอยู่เลย แต่ตอนนี้หนูต้องมาเป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือแล้วถ้ามีอะไรแนะนำเพิ่มเติมได้นะค่ะ หนูจะได้มีควา่มรู้เพิ่มขึ้น และอีกอย่างถ้าหากเพลงเป็นไฟล์ก็ดีเหมือนกันค่ะ เผื่อหนูได้มีโอกาสเป็นวิทยากรเองจริงๆ หนูจะได้ร้องเป็น ขอบคุณมากๆค่ะ

ใบเฟิร์น
IP: xxx.98.249.91
เขียนเมื่อ Tue Feb 18 2014 18:29:15 GMT+0700 (ICT)

ดีมากเลย ต้องเข้าค่ายพรุ่งนี้แล้วอ่ะ 19-21 ก.พ

ช้างไทย ภูตะวัน
IP: xxx.84.68.19
เขียนเมื่อ Thu Feb 27 2014 20:53:43 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า