นโยบายการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 นโยบาย กศน.ปี 2555 

เลขาธิการสำนักงาน กศน.ได้ตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรงศึกษาธิการ ด้วยจุดเน้น "มีงานทำ มีรายได้" เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้นำไปสู่การปฏิบัติ

 วิสัยทัศน์สำนักงาน กศน.

  “คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน  เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้”

 พันธกิจของสำนักงาน กศน.

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการจัด การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4. พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ ICT มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิต

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินงานการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): นโยบาย กศน.2555 
 หมายเลขบันทึก: 460518
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า