สมาชิก
แลกเปลี่ยน

อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัว ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

         ข้อมูลอัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัว ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 และค่าใช้จ่ายตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มกราคม 2552 

         พร้อมทั้งขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบาย

 ที่มา  :  เว็บไซต์  http://www.chinnaworn.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539147249&Ntype=10

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ค่าใช้จ่ายรายหัวเรียนฟรี 15 ปี 
· หมายเลขบันทึก: 460020 · เขียน:  
· อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
แจ้งลบ
แจ้งลบ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์