ความหมายของอาเซียน

 ความหมายของอาเซียน 

   ประชาคมอาเซียน เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัยหาใหม่ๆ

   ประชาคมอาเซียนถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม 2546

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ความหมายของอาเซียน 
 หมายเลขบันทึก: 459268
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

คลินิกเทคโนโลยี
เขียนเมื่อ Thu Sep 08 2011 10:42:02 GMT+0700 (ICT)

ผมมีข้อมูลของอาเซียนมาร่วมนำเสนอ

เรื่อง การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๐๑๕ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมาย หลากหลายมุมมอง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ด้านการศึกษา และด้าน วทน.  ด้านการต่างประเทศ

ข้อมูลพื้นฐานของ ASEAN Factsheet (ที่มา กรมอาเซียน ก.ต่างประเทศ)

สมาชิกผู้ก่อตั้งปี 1967 มี 5 ประเทศ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และ สิงคโปร์ และเพิ่มเติม ปรูไน(1984) เวียดนาม(1995) ลาว(1997) พม่า(1997) และกัมพูชา(1999) มีประชากรรวมกันประมาณ 600 ล้านคน มีพื้นที่ 4.5 ล้าน ตร.กม.  GDP รวม 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 

เริ่มก่อตั้งเมื่อ 8 ส.ค. 2510 ในการลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ(Bangkok Declaration) โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง เพื่อ

 1. ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิก
 2. ธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่งคง
 3. เสริมสร้างเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีของประชาชน
 4. พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
 5. ส่งเสริมความร่วมมือกับภายนอกและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ

หลักการพื้นฐานของ ASEAN

 1. การตัดสินใจโดยใช้ฉันทามติ(Consensus)
 2. การไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน(Non-interference)
 3. การร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน(Prosperity)

เอกสารความรู้

 1. ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community: AEC กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 2. ความ รู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 3. การ เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕ ประเด็นด้าน ว และ ท โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
 4. ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
 5. การ เตรียมความพร้อมของไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของกระทรวงศึกษาธิการ
 6. ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน : ความพร้อมในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 7. ทิศ ทางและแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า