สมาชิก
แลกเปลี่ยน

นโยบายการศึกษาของรัฐบาล รู้ไว้เพื่อเตรียมการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง

        

          นโยบายการศึกษาของรัฐบาล รู้ไว้เพื่อเตรียมการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

 

1 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ.กศ.

1.1 ปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

1.2 โครงการตำราแห่งชาติ

1.3 ส่งเสริมการอ่าน

1.4 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างปท.และภาษาถิ่น

1.5 จัดให้มีระบบการจัดการความรู้

1.6 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางกศ.

1.6.1 ผ่านการทดสอบมาตรฐานชาติและนานาชาติ

1.7 ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย

1.8 ครูดีเพียงพอทุกห้องเรียน

1.9 มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่

1.10 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับโลก

2 สร้างโอกาส กระจายโอกาสทางกศ.

2.1 ทุกกลุ่ม

2.2 ส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่ครรภมารดาถึงแรกเกิด

2.3 การเทียบโอนวุฒิทางการศึกษากลุ่ม ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นกลุ่มแม่บ้าน

2.4 จัดให้มีระบบสะสมผลกศ.และการเทียบโอน เพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวาง และลดปัญหาคนออกจากระบบกศ.

2.5 โครงการเงินกู้เพื่อกศ.ที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต

2.6 โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ให้เด็กไทยไปเรียนต่อต่างปท.

2.7 จัดกศ.ชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคม แห่งการเรียนรู้และกศ.ตลอดชีวิต

3 ปฏิรูปครูยกฐายะครู ให้เป็นอาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง

4 จัดกศ.ขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

5 เร่งพัฒนาการใช้ IT เพื่อกศ.ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

5.1 พัฒนาระบบ ไซเบอร์โฮม

5.1.1 ส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

5.2 นักเรียนในทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตเพื่อกศ.

5.3 ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อกศ.

5.4 ปรับปรุงห้องเรียนนำร่องให้ได้ มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

5.5 เร่งดำเนินการกองทุนเทคโนโลยี เพื่อกศ.สามารถดำเนินการตามภารกิจได้

6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างทุนปํญญาของชาติ

7 เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปืดเสรีประชาคมอาเซียน

7.1 วางแผนผลิตและพัฒนากำลังคน ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ

7.2 จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

7.3 รับรองสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานอมชีพ

7.4 ทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน     ให้ครบทุกอุตสาหกรรม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

· คำสำคัญ: นโยบายด้านการศึกษา 
· หมายเลขบันทึก: 456688 · เขียน:  
· ดอกไม้:
4
 · ความเห็น:
3
 · อ่าน: แสดง 
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
  บันทึกก่อนนี้
  บันทึกใหม่กว่า
  เอกชัย กศน.ผักไห่
  เขียนเมื่อ Mon Aug 29 2011 00:00:26 GMT+0700 (ICT)

  ขอแสดงความยินดีกับ พนักงานราชการ-ลูกจ้างประจำ-ข้าราชการ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  เอกชัย กศน.ผักไห่
  เขียนเมื่อ Thu Sep 01 2011 06:12:05 GMT+0700 (ICT)

  น้ำท่วมรอบสำนักงาน กศน.อ.ผักไห่ ( อาคารหลวงพ่อเชิญ ) แล้ว
  ภาพนี้ถ่ายตั้งแต่ 8:00 น. เมื่อวานนี้ ( 31 ส.ค.54 ) หลังจากนั้นน้ำยังขึ้นอีก


  เอกชัย กศน.ผักไห่
  เขียนเมื่อ Fri Sep 02 2011 09:27:01 GMT+0700 (ICT)

  เมื่อวันที่ 1 กันยายน นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามแบ่งงานให้นางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. กำกับดูแลงานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
           ส่วนนายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. กำกับดูแลงานในเขตพื้นที่ภาคกลาง


  อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
  ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
  {{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
   ใส่รูปหรือไฟล์