การเมืองภาคพลเมือง

 การเมืองภาคพลเมืองคือ การเคลื่อนไหวอย่างมีจิตสำนึกทางการเมืองของกลุ่มประชาชน เพื่อลดการครอบงำของอำนาจรัฐ รวมทั้งโอนอำนาจบางส่วนมาให้ประชาชนได้ดูแลชีวิตตนเอง 

         

             เมื่อวันที่31 กรกฎาคม 2554  ไ้ด้รับเชิญจาก  นายโกวิทย์  สักหวาน ประธานสภาองค์กรชุมชน ตำบลตะโหมด  ให้เข้าร่วม"โครงการเรียนรู้และพัฒนาสิทธิทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ "

      กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม มีทั้งประธานสภาองค์องค์ชุมชนโซนใต้  ซึ่งมี อำเภอ ตะโหมด อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว อำเภอปากพะยูน และอำเภอป่าบอน วปช.(ผู้ที่จบหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันชุมชนทั้งสองรุ่น )อสม.กลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆและเยาวชนจากตำบลเขาชัยสน

       โดยมีคุณ โกศล พรหมช่วย สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองพัทลุง  ดำเนินรายการและอาจารย์ กาจ ดิษฐาอภิชัย คอยจับประเด็นและช่วยเติมเต็ม อาจารย์ ไพทูรย์ เผือกสม จากวิทยาลัยภูมิปัญญามหวิทยาลัยทักษิณ มาสรุปรวบยอด 

คุณโกศล พรหมช่าวสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

       ทำให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจประเด็นของสิทธิตามรัฐนูญมากขึ้น นอกจากได้รู้ถึงสิทธิ์แล้วยังได้รู้ถึงหน้าที่ โดยเฉพาะ"การเมืองภาคพลเมือง" ที่หลายคนกล่าวถึงแต่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินคำนี้

การเมืองภาคพลเมืองหมายถึง  

>.การเคลื่อนไหวอย่างมีจิตสำนึกทางการเมือง ของกลุ่มประชาชน เพื่อลดฐานะครอบงำของรัฐ  รวมทั้งเพื่อโอนอำนาจบางส่วนมาให้ประชาชนใช้ดูแลชีวิตของตนเอง

" การเมืองภาคพลเมืองในความหมายอย่างกว้างคือ

>.ปฎิกริยาโต้ตอบการใช้อำนาจรัฐ และเป็นกิจกรรมถ่วงดุลอิทธิพลการครอบงำ   ของระบบตลาดเสรีในภาคประชาชน

"  อาจารย์ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล "ได้ให้ความหมายของการเมืองภาคพลเมืองว่า

>. " กระบวนการใช้อำนาจโดยตรงของประชาชน  หมู่เหล่าต่างๆ ซึ่งมากกว่าการเลือกตั้งและไม่น้อยไปกว่าการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายตลอดจนตัดสินใจเรื่องที่ส่งผลกระทบถึงตน" 

     ได้เรียรู้เรื่องการเมืองภาคพลเมือง  ได้รับรู้ถึงการต่อสู้ของพี่น้องชาวมูเซอ ทำให้ยิ่งนึกถึงหนานเกียรติที่ทำการเมืองภาคพลเมือง เพื่อโอนอำนาจบางส่วนมาให้ประชาชนได้ดูแลชีวิตตนเอง

เจ้าภาพ โกวิทย์ สักหวาน ป.องค์กรชุมชนเทศบาล ตะโหมด

อ.กาจ  ดิษฐาอภิชัย บอกว่าเรากำลังถูกครอบงำจากการเมือง

อ.ไพทูรย์ เผือสม สรุปเวที

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 452285
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 12  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

โสภณ เปียสนิท
เขียนเมื่อ Thu Aug 04 2011 07:36:46 GMT+0700 (ICT)

การเมืองภาคพลเมือง

การเมืองภาคประชาชน

กำลังตื่นตัวกันมากขึ้น

เกิดองค์ประกอบ 3 เส้า  

ประชาธิปไตย+นักการเมือง (ยกตระกูล) +ประชาชน

ทั้งสามควรได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆกัน 

ตอนนี้ ท่านผู้เฒ่าเห็นว่าควรพัฒนาส่วนไหนก่อนดีครับ

บินหลาดง
เขียนเมื่อ Thu Aug 04 2011 12:55:44 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

"การเคลื่อนไหวอย่างมีจิตสำนึกทางการเมือง ของกลุ่มประชาชน"

เป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่มากๆๆ ครับ อยากให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย ที่การเคลื่อนไหวมีการขับเคลือนโดยภาคประชาชนจริง ๆ ที่ไม่มีวาระซ่อนเร้น

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Thu Aug 04 2011 13:06:30 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับท่านอาจารย์ โสภณ แหมโจทย์ นี้น่าไปภามคณะปฎิรูปประเทศไทยน่ะ

(ประชาธิปไตย+นักการเมือง (ยกตระกูล) +ประชาชน

ทั้งสามควรได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆกัน )

ทั้งสามส่วนสำคัญที่สุด

ประชาธิปไตยก็พัฒนามา เจ็ดสิบกว่าปี ยิ่งพัฒนา ยิ่งถอยหลังเข้าคลอง(หลายคนบอก)

นักการเมืองยกตระกูล และผูกขาด นี้ก็พัฒนามาจุดสุดยอด เป็นเครือข่ายรวมทุน การเมือง/ พ่อค้า/ นักวิชาการ (กฎหมาย)

ส่วนที่ สามคือประชาชน เขาก็บอกว่าประชาชนของเราพัฒนาแล้ว แต่การเมืองท้องถิ่นที่พบเห็น ประชาชนก็พัฒนาทางการเมือง

คือเขามีนโยบายว่า

"สามร้อย ไม่ใส่

ห้าร้อยแบ่งปัน(พรรคคโน้นบ้างพรรคนี้บ้างแบ่งๆกัน)

หนึ่งพัน ลูกโดด

แต่ถ้าสองพัน โกรธกันมาเป็นปีก็ใส่ให้

จากการที่ผมทำเรื่องสิทธิชุมชน โโยเฉพาะสิทธิตาม ม.66ุึ - 77 ตามรธน 50 พบว่าต้องพัฒนา ประชาชนให้เข้าถึงสิทธิ และหน้าที่

โดยเฉพาะหน้าที่ของพลเมือง ดังนั้นจึงขอตอบว่า ถ้าจะเปลี่ยนแปลงสังคม ต้องเปลี่ยนจากฐานราก จึงมั่นคงและยั่งยืน.........ครับท่านอาจารย์

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Thu Aug 04 2011 13:11:52 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับครู บินหลาดง

ต้องปลดล๊อกการครอบงำ และทำลายอำนาจซ้อนอำนาจ

เราถูกครอบงำโดยระบบอุปภัมถ์

อำนาทางเศรษฐกิจ ก็ผู้มีอำนาจเหนือเศรษฐกิจ

อำนาจทางการเมืองก็มีผู้อยู่เหนือนักการเมือง อำนาจทางกฎหมายก็อยู่ในมือนักกฎหมายที่ร่าง รธน.เพียงไม่กี่คน

อำนาจแห่งการทำความจริงให้ปรากฎก็มีการซ่อนเร้น

ผมจึงมีความเห็นว่าเราต้องกลับมาทบทวนตัวเองหาทิศทาง นำชุมชนให้เข้าใจในสิทธิชุมชน

namsha
เขียนเมื่อ Thu Aug 04 2011 18:39:11 GMT+0700 (ICT)

เหมือนน้ำน้อยแพ้ไฟไหมคะ ภาครัฐมีอำนาจล้นฟ้า กับประชามีแค่ใจเป็นอาวุธ ใจของนักสู้ภาคพลเมือง

โสภณ เปียสนิท
เขียนเมื่อ Thu Aug 04 2011 20:11:48 GMT+0700 (ICT)

ติดใจขอกลับมาอีกรอบครับ........

อยากเห็นประชาชนรวมตัวกันใช้ Vote No

เป็นเครื่องมือ หากไม่ปรับปรุงตัว ไม่ยอมเลือก

หาก Vote No มีจำนวนมากกว่าคนที่มาที่1

อะไรจะเกิดขึ้น น่าคิดไหมครับ

ผู้เฒ่ามีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้บอกหน่อยครับ

จะได้ช่วยกัน

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Thu Aug 04 2011 21:29:18 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีน้องน้ำชา

ชาวประชสร่วมใจ บอกให้เขารู้ถึงสิทธิ หน้าที่ แต่ก็งถูกครอบงำจาก การอุปถัมภ์ ของนัการเมือง

+ตอนนี้มาอยูงานศูนย์ คุณภาพ ภาระงานจัดระบบไม่ค่อยได้ มีงานจรมาให้จัดเป็นประจำ

แต่ก็ดีต่อสุขภาพเพราะไม่ต้องขึ้นอยู่บุญ

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Thu Aug 04 2011 21:59:13 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณอาจารย์ โสภณ ที่มาแลกเปลี่ยนรอบสอง

หากโหวตโนมากกว่าเสียงคนมาที่ หนึ่ง น่าคิดเหมือนอาจารย์ว่า

แต่ปัญหาสังคมในชุมชนหมู่บ้าน การที่ไปพูดคุยให้คิด ให้เห็นถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลง มันยากมากๆ

เพราะเราเองจะถูกจัดการ

แม้แต่การไปชวนคุยเรื่องสิทธิ์ตามรธน. ก็มีขบวนการจัดการ

การจัดการทางสังคมไม่ได้ ก็จัดการทางครอบครัว

โดยกาใส่ร้ายป้ายสีว่ารับเงินจากองค์นั้นองค์กรนี้

ผมมีความเชื่อว่า"การสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน เป็นหนทางไปสู่การแก้ปัญหาปากท้อง และปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการดำรงอยู่

ปัจจุบันการเมืองเข้าครอบงำ "ทำให้คนใต้บางส่วน พึงพอใจกับการได้เงินสามร้อยห้าร้อย" เกิดขึ้นแล้ว

เพราะฉะนั้นจึงยังคงเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงต้องมาคนฐานรากอยู่ครับ ......จะนานแค่ไหนก็จะรอ

กาย
เขียนเมื่อ Fri Aug 05 2011 18:41:23 GMT+0700 (ICT)

สู้ๆค่ะบัง555

krusorn
เขียนเมื่อ Fri Aug 05 2011 18:44:40 GMT+0700 (ICT)

เข้ามาสนับสนุน   ให้พลเมืองร่วมรักสามัคคี   ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า 

คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมให้มากกว่าประโยชน์ส่วนตน   เป็นกำลังใจให้คนคิดดี ทำดี ค่ัะ

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Fri Aug 05 2011 19:59:39 GMT+0700 (ICT)

สู้ครับครู กาย แต่เดือนนี้สู้ไปหิวน้ำไป อากาศร้อนมาหๆ

อยากอยู่บ้านแต่ก็ต้องไปทำงานให้ชุมชน ในวันหยุด

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Fri Aug 05 2011 21:46:08 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับครู สอน พาดพิงท่านไว้ในบันทึกกรรมการคัดเลือกครูสอนดี

เพราะต้องคัดให้ได้คนที่มีผลงานที่สมควรได้รับเป็นครูสอนดี

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า