ทฤษฎีการพยาบาลสำคัญอย่างไร

 ทฤษฎีการพยาบาลสำคัญอย่างไร 

ทฤษฎีการพยาบาล เป็นชุดของมโนทัศน์ที่จะอธิบายถึงความสัมพันธ์ของธรรมชาติของมนุษย์ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการพยาบาล  ทฤษฎีการพยาบาลช่วยให้พยาบาลเห็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของวิชาชีพชัดเจน มีเอกลักษณ์และเอกสิทธิ์ของวิชาชีพ

วิชาชีพพยาบาลจำเป็นต้องมีทฤษฎีการพยาบาลด้วยเหตุผลหลายประการ  ดังนี้

  1. ช่วยจัดระบบโครงสร้างของการปฏิบัติ การพยาบาลเชิงวิชาชีพ การศึกษาและวิจัย ทำให้มีความเป็นวิชาชีพเพิ่มขึ้น   เนื่องจากมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
  2. ช่วยให้การพยาบาลมีเอกลักษณ์ ช่วยบอกขอบเขตวิชาชีพการพยาบาลให้ชัดเจนขึ้น
  3. เพิ่มความมีเอกสิทธิ์ (Autonomy) และความรับผิดชอบที่แตกต่างจากวิชาชีพอื่น  มีอิสระในการปฏิบัติการพยาบาลเพิ่มขึ้น
  4. ช่วยให้พยาบาลสามารถอธิบายเป้าหมายและเหตุผลของการปฏิบัติเป็นไปใน
    แนวทางเดียวกัน  ช่วยให้การปฏิบัติการพยาบาลมีคุณภาพมากขึ้น
  5. ช่วยให้สื่อสารได้เข้าใจตรงกันระหว่างพยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่น

ในการนำทฤษฎีการพยาบาลมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล จำเป็นต้องใช้กระบวนการพยาบาลให้เป็นไปตามหลักการของแต่ละทฤษฎี โดยพยาบาลจะต้องประเมินผู้ป่วยตามแนวทางที่ทฤษฎีกำหนดไว้ และวินิจฉัยปัญหาของผู้ป่วยให้สอดคล้องกับมโนทัศน์ของทฤษฎี รวมทั้งมีการตั้งเป้าหมายของการพยาบาล และวางแผนการพยาบาลตามแนวทางของทฤษฎีการพยาบาลแต่ละทฤษฎี  แล้วนำแผนการพยาบาลที่วางไว้นั้นไปปฏิบัติและประเมินผล  จึงจะเป็นการนำทฤษฎีการพยาบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเลือกใช้ทฤษฎีการพยาบาลใด พยาบาลจำเป็นต้องต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาลและประยุกต์ความรู้จากศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อให้ตอบสนองความต้องการหรือปัญหาของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม  และนอกจากนี้ต้องรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมทั้งรู้ให้ความสำคัญและสนใจเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้ใช้บริการ ดังที่ประเวศ  วะสี  (2536) กล่าวว่า “การแพทย์แผนปัจจุบันทำประโยชน์อย่างมากในการช่วยชีวิตคน..  แต่การมีอำนาจมาก ก็มีข้อเสีย  การมีอำนาจมากทำให้ไม่เรียนรู้ … การเรียนรู้ทำให้รู้ความจริง  การรู้ความจริงทำให้ทำถูกต้อง”  หากพยาบาลเข้าใจความเป็นปัจเจกบุคคล  คำนึงถึงความเป็นองค์รวมของบุคคลก็จะทำให้พัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

บรรณานุกรม 

ประเวศ  วะสี. ปัจฉิมอาพาธท่านพุทธทาสมหาเถระ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน, 2536.

ฟาริดา อิบราฮิม. ปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบทฤษฎีการพยาบาล. กรุงเทพมหานคร: สามเจริญการพิมพ์, 2546.

สมจิต  หนุเจริญกุล. การพยาบาล: ศาสตร์ของการปฏิบัติ. ห้างกรุงเทพมหานคร: วี เจ พริ้นติ้ง, 2543.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 451071
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

สุภัทรา เจติโคตร
เขียนเมื่อ Wed Jul 27 2011 16:46:22 GMT+0700 (ICT)

ทฤษฎีทางการพยาบาลนี่พยาบาลอาวุโสไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะ ถ้าอาจารย์จะช่วยเขียนอธิบายง่ายๆในblogก็จะขอบคุณมากๆเลยค่ะ

เล่าเป็นทฤษฎีแต่ละอย่างไปค่ะ จะคอยติดตามค่ะ

56 Supanee Thiamthong
เขียนเมื่อ Sat Aug 06 2011 21:16:49 GMT+0700 (ICT)

thank you Teacher ^^

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า