กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เส้นทางสู่ความสำเร็จการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑)  มุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข เป็นคุณภาพของเด็กไทยในอนาคต เป็นผู้ที่มีความสามารถ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ก้าวไกลสู่สากล และมีความเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์  

     ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นจึงต้องมีการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้

     ๑. การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่

     ๒. ครูยุคใหม่

     ๓. สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ และ

     ๔. ระบบบริหารจัดการใหม่

     กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา  ได้กำหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถและทักษะในการเรียนรู้  ตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

ระยะเวลา

๑.  กิจกรรมปรับพื้นฐาน    

     -  วิชาภาษาไทย    

     -  วิชาภาษาอังกฤษ 

 

  - เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีความรู้ด้านภาษา  อ่านออก เขียนได้  จนสามารถเรียนรู้ได้ทันกับผู้เรียนคนอื่น 

 

นศ. ระดับประถมม.ต้น 

  

 กศน.ตำบล 

  

พ.ค.-มิ.ย. 

แผนจัดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่  http://www.gotoknow.org/file/nfeaim03/learn.pdf

                                                กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว            

  กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้  ในวิชาภาษาไทย

กศน.ตำบลหัวรอ

                   กศน.ตำบลท่าวาสุกรี

กิจกรรมสอนเสริม  จากครูผู้ชำนาญการสอน

วิชาภาษาอังกฤษ

                       วิชาวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT 

                         

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ( 3 ดี )

 

                            คุณภาพการศึกษา  คุณภาพครู  คุณภาพผู้เรียน

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา "พร้อม"                                

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 446267
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นาย ฐานิศวร์ ผลเจริญ
เขียนเมื่อ Tue Jun 28 2011 04:19:29 GMT+0700 (ICT)
  • สวัสดีครับ
  • มาร่วมเป็นกำลังใจให้ครับ
ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Wed Jun 29 2011 05:23:20 GMT+0700 (ICT)

มาเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจครับ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
    บันทึกก่อนนี้
    บันทึกใหม่กว่า