การพัฒนาคอร์สแวร์ที่สอนบนเว็บวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา

 ส่งงานค่ะ 

การพัฒนาคอร์สแวร์ที่สอนบนเว็บวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
COURSEWARE WEB-BASED INSTRUCTION
DEVELOPMENT ON
RESEARCH METHOD IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
1) พัฒนาคอร์สแวร์ที่สอนบนเว็บ วิชาระเบียบวิธีจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปริญญาโทสาขา
เทคโนโลยีการศึกษาที่มีทักษะทางคอมพิวเตอร์และไม่มีทักษะทางคอมพิวเตอร์
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษาที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือคอร์สแวร์ที่สอนบนเว็บวิชา169591 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดบุคลิกภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t –test
ผลการวิจัยปรากฏว่า
1) ภายหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอร์สแวร์บนเว็บวิชาระเบียบวิธีวิจัยนิสิตที่มีทักษะคอมพิวเตอร์แตกต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน
 2) ภายหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอร์สแวร์บนเว็บวิชาระเบียบวิธีวิจัยนิสิตที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน นิสิตปริญญาโทที่เรียนบนเว็บมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับดีถึงดีมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): เทคโนโลยีการศึกษา 
 หมายเลขบันทึก: 443622
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นาย วสันต์ เพิ่มทรัพย์
เขียนเมื่อ Sun Jun 12 2011 11:36:18 GMT+0700 (ICT)

เก่งจังผู้หญิงคนนี้ ทำงานไว....มาก

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า