ตัวอย่างงานวิจัย

 แลกเปลียนเรียนรู้ 

สารนิพนธ์     ชื่อเรื่อง .............................................................................................................................

      .....................................................................................................

ผู้วิจัย           …………………………………………… (ไม่มีคำนำหน้า)

สาขาวิชา       การบริหารการศึกษา    

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก        ..................................................................

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม        ..................................................................

 

               

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   อนุมัติให้สารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

 

 

                               .............................................................................คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

                                   (………………………………………………..)

                                                  

คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์

 

 

                                    .............................................................................ประธานกรรมการ

     (………..………………………………………)

 

                                                                                                                

    .............................................................................กรรมการ

                (…………………………………………………)

 

 

                                    .............................................................................กรรมการและเลขานุการ

                                (…………………………………………………)

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): แลกเปลี่ยน 
 หมายเลขบันทึก: 441329
 เขียน:  
 ดอกไม้:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า