สมาชิก
แลกเปลี่ยน

ตัวอย่างงานวิจัย

แลกเปลียนเรียนรู้

สารนิพนธ์     ชื่อเรื่อง .............................................................................................................................

      .....................................................................................................

ผู้วิจัย           …………………………………………… (ไม่มีคำนำหน้า)

สาขาวิชา       การบริหารการศึกษา    

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก        ..................................................................

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม        ..................................................................

 

               

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   อนุมัติให้สารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

 

 

                               .............................................................................คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

                                   (………………………………………………..)

                                                  

คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์

 

 

                                    .............................................................................ประธานกรรมการ

     (………..………………………………………)

 

                                                                                                                

    .............................................................................กรรมการ

                (…………………………………………………)

 

 

                                    .............................................................................กรรมการและเลขานุการ

                                (…………………………………………………)

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: แลกเปลี่ยน 
· หมายเลขบันทึก: 441329 · เขียน:  
· ดอกไม้:
1
 · อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
แจ้งลบ
แจ้งลบ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์