สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมิ่งขวัญไทย (กลอนหก)


    โชคนักคณะพสก        ปุญปกประคองผ่องใส
พระเทพรัตน์ฯ ฉัตรไชย            หน่อไท้ธเรศเมตตา
    คราสุขพระเพิ่มเสริมสุข        คราทุกข์หนักหน่วงห่วงหา
ภูเขาหรือจะพนา                ชลาสินธุคุภัย
    พระทัยเร่าร้อนห่อนสุข        ทรงบุกทั่วสิ้นถิ่นไหน
ดุจฝนหล่นชะไผท            ต้นไม้ชุ่มชื้นชื่นพลัน
    ทรงเป็นโพทองของชาติ        เป็นปราชญ์ประเสริฐเฉิดฉัน
เป็นแสงสว่างกลางวัน            ทางตันเห็นหนด้นไป
    ทรงเป็นขวัญใจใหญ่ยิ่ง        เป็นมิ่งมงกุฎสุทธิ์ใส
ไพร่ฟ้าทั่วถิ่นดินไทย            เทิดไท้ทั่วนครา
    สามรอบครบหลักนักษัตร    มนัสแม่นหนั่นหรรษา
กราบบาทเชิดชูบูชา            วันทาถวายชัยมงคลฯ
    


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 16 ธันวาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 43625
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า