KPI คืออะไร

 KPI 

KPI คืออะไร

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) เป็นการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ องค์กรสามารถใช้ผลของการวัดและการประเมินความก้าวหน้าของการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักมีความเชื่อมโยงกับปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักที่ดี ควรมีความเหมาะสม สามารถที่จะโน้มน้าวให้ทุกคนในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ตลอดจนสาธารณชนเชื่อถือ ผลงานที่วัดจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักจะแสดงถึงภารกิจที่องค์กรจะต้องปฏิบัติบนพื้นฐานของเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยต้องสามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม คุณลักษณะของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักที่ดี คือ ต้อง "SMART" ได้แก่ 1. Specific ความเฉพาะเจาะจง ตัวชี้วัดควรมีความชัดเจนและมีความหมายมุ่งไปยังสิ่งที่วัด ควรกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน ไม่กำกวม เพื่อมิให้เกิดการตีความผิดพลาดและเพื่อสื่อสารความเข้าใจให้ตรงกันทั่วทั้งองค์กร 2. Measurable เป็นตัวชี้วัดที่สามารถนำไปวัดผลการปฏิบัติงานได้จริง ข้อมูลที่ได้จากการวัดสามารถ นำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากตัวชี้วัดอื่นและใช้วิเคราะห์ความหมายทางสถิติได้ 3. Attainable ( Achievable ) สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ องค์กรไม่ควรใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักที่องค์กรไม่สามารถควบคุมให้เกิดผลได้โดยตรง 4. Realistic มีความสมจริง ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักมีความเหมาะสมกับองค์กรและไม่ใช้ต้นทุน การวัดที่สูงเกินไป 5. Timely  สามารถใช้วัดผลการปฏิบัติงานได้ภายในเวลาที่กำหนด ควรปรับปรุงตัวชี้วัด ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): การวางแผน 
 หมายเลขบันทึก: 43568
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ปรินทร์ ทานะวงศ์
เขียนเมื่อ Fri Mar 12 2010 10:07:35 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วแบบว่า นะ ที่องค์กรผมรู้สึกว่าจะได้เต็มกันทุกคนเพราะว่าแต่ละคนก็เอางานที่ทำเสร็จมาเขียน คริ คริ นอกจากนี้มันก็แล้วแต่งบจากข้างบนด้วยว่าถ้าได้ KPI เต็ม เงินที่เพิ่มจะได้ 6% หรือเปล่า คำตอบคือไม่ เพราะไม่มีงบให้ อ้าว แล้วแบบนี้จะพยายามไปทำไม ผมก็ยัง งงๆ เง็งๆ อยู่เลย

tranachai
IP: xxx.120.157.46
เขียนเมื่อ Fri May 14 2010 13:46:53 GMT+0700 (ICT)

ผมยังไม่เข้าใจเรียนที่ไรก็ไม่รุ้จะจัดองค์กรให้ได้ดีอย่างไร....อยากได้คำอธิบายค๊าบ

g g
IP: xxx.68.144.82
เขียนเมื่อ Mon Feb 18 2013 15:50:14 GMT+0700 (ICT)

ทำงานเพื่อเงิน อย่างนี้คบไม่ลง

ณัฐพงศ์
IP: xxx.108.61.188
เขียนเมื่อ Mon Aug 19 2013 10:51:17 GMT+0700 (ICT)

คนเราทุกคนก็ทำงานเพื่อเงินทั้งนั้นแหละครับ  คงไม่ต้องบอกเหตุผลหรอกนะครับ

คิคิ  "เงินเดือน  หรือ  เงินไม่ถึงเดือน"

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า