แนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

 แนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

 

 

 

"แนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการ"

 

            ตาม หนังสือคณะกรรมารบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.5/18 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 ได้แจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 5 ฉบับ เพื่อให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ นั้น

             สำนักงาน ก.พ. จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการบริหารอัตรากำลังและค่าตอบแทนของพนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จำนวน 3 เรื่อง เพื่อช่วยให้การดำเนินการของส่วนราชการมีความชัดเจนในทางปฏิบัติและเป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการพัฒนาระบบพนักงานราชการ ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และเรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  โดยให้ถือปฏิบัติตามไฟล์ด้านล่างนี้ 

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbb1212.pdf

 

ศึกษาตารางในการคำนวณอัตราค่าตอบแทน ฯ...

ได้จากไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbb3121.xls

 

              สำหรับแนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป...

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 434071
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

จตุรงค์
IP: xxx.31.98.153
เขียนเมื่อ Thu Apr 07 2011 21:51:36 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน ผอ.บุษยมาศ

ผมเป็นพนักงานราชการในมหววิทยาลัยราชภัฎ...จะมีโอกาสเป็นข้าราชการกับเขาใหมครับ

ขอบคุณครับ

ครูจตุรงค์

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Apr 07 2011 22:50:50 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณจตุรงค์...

สงสัยค่ะว่า เป็นพนักงานราชการสายวิชาการหรือค่ะ จาก มรภ.ไหนหรือค่ะ เพราะถ้าเป็นพนักงานราชการแล้วทำการสอน พี่ไม่แนะนำให้เป็นนะค่ะ เพราะทาง สำนักงาน ก.พ.เวลาประชุม เขาจะบอกว่า คุณจะทำผลงาน ผศ. รศ. ศ. ไม่ได้ค่ะ จะเกี่ยวเนื่องกับการได้รับเงินประจำตำแหน่ง ควรปรับเปลี่ยนไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยค่ะ เพราะสามารถทำผลงานได้ เพราะระเบียบพนักงานราชการไม่เอื้อให้ไปเป็น ผศ. ค่ะ ของ มรภ.พิบูลสงคราม เคยมีเหมือนกัน แต่ตอนนี้ปรับให้อาจารย์เขาไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกันแล้วค่ะ สำหรับพนักงานราชการจะเป็นสายสนับสนุนเท่านั้นเองค่ะ

การได้เป็นข้าราชการ คงไม่มีแล้วสำหรับ ม. ค่ะ เพราะรัฐต้องการให้ ม. ออกนอกระบบ มีแต่จะให้ข้าราชการลดลง ๆ เขาถึงให้อัตรากำลังมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนจากภาครัฐไงค่ะ...อีกอย่างตอนนี้รัฐกำลังลดอัตรากำลังของข้าราชการอยู่ค่ะ ไม่ให้เพิ่มค่ะ เรียกว่า เกษียณ ก็ไม่ได้อัตราข้าราชการคืน ได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมาแทนค่ะ จึงเป็นสาเหตุให้อัตราข้าราชการลดลงไปเรื่อย ๆ ไงค่ะ คงไม่เกิน ปี 2572 ข้าราชการของ ม. ก็คงหมดค่ะ...(สถิติของ มรภ.พิบูลสงคราม นะค่ะ)

ถ้าสงสัยก็สอบถามเข้ามาใหม่นะค่ะ...ขอบคุณค่ะ...

ผศ. เดชา สว่างวงศ์
เขียนเมื่อ Fri Apr 08 2011 04:30:39 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณท่าน ผอ.ครับ

ขอให้ครอบครัวท่าน ผอ.จงมีความสุขเนื่องในวันสงกรานต์ครับ......

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Apr 08 2011 09:05:48 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ...อาจารย์เดชา...Ico48...

  • ขอบคุณค่ะ...
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า