สภาพปัญหาของระบบราชการไทย

 สภาพปัญหาของระบบราชการไทย 

 

  

 

 

"สภาพปัญหาของระบบราชการไทย"...

 

 

          สภาพปัญหาจากความล้าสมัยของโครงสร้างราชการที่ใช้กันมานาน...แม้มีการปรับแต่งเป็นระยะ ๆ แต่ก็ไม่เคยมีการปรับรื้อทั้งระบบ...อีกทั้งการขยายตัวของภาระหน้าที่ของหน่วยงาน  ด้วยข้ออ้างที่รับใช้ประชาชน...แต่ดูเหมือนเป็นการขยายฐานอำนาจไปเรื่อย ๆ ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา  ทำให้เกิดมีหน่วยงานกระจัดกระจาย มีภารกิจซ้ำซ้อนและสับสน  ยากต่อการประสานงานหลายหน่วยงานพยายามสร้างกรอบล้อมรอบเพื่อปกป้องหน่วยงานของตนเอง...สร้างกฎระเบียบและเงื่อนไขให้ติดขัดและไม่คล่องตัวในทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการ...ระบบการบริหารและตัดสินใจเป็นแบบรวมศูนย์  อำนาจกระจุกตัวอยู่ในส่วนกลางและผู้บริหารระดับสูง...ทำให้การสั่งการล่าช้า  ผิดพลาดและไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์...ยากที่จะเป็นผู้นำหรือผู้ให้การสนับสนุนแก่ภาคธุรกิจเอกชนในการแข่งขันบนเวทีสากลนี้ได้...

 

           

 

              เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป...ระบบราชการในปัจจุบันยังเอื้อให้ข้าราชการบางคนทำงานไม่เต็มที่เท่าที่ควร...   สร้างเครือข่ายและพรรคพวก  ขาดระบบการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาก่อตัวระบบอุปถัมภ์  เพื่อทดแทนการที่มีรายได้ต่ำ ทำให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นและการฉ้อราษฎร์บังหลวง...บางคนยังยึดติดกับทัศนคติดั้งเดิม  ในความเป็นเจ้าขุนมูลนาย...สร้างอิทธิพลจากการใช้อำนาจรัฐ...ช่วงเวลาที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายมักมีปัญหาไม่สิ้นสุด  ทำให้ขาดความตั้งใจและขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงซับซ้อนและขยายวงกว้างออกไปเรื่อย ๆ...

 

 

              ปัญหาเรื้อรังเหล่านี้ที่กล่าวมาข้างต้น...ล้วนเป็นปัญหาพื้นฐานที่สร้างความอ่อนแอให้กับระบบราชการและเต็มไปด้วยปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ...สร้างความชินชาให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องความล่าช้า บกพร่อง ผิดพลาด ไม่สนใจกับความฟุ่มเฟือย สิ้นเปลือง ไม่ประหยัด ไม่คุ้มค่าและไม่ใยดีกับความพึงพอใจของผู้มารับบริการหรือไม่...ทั้งหมดนี้ได้ฝังรากลึกไปทั่วทุกส่วนของภาครัฐจนเกินที่จะเยียวยา ขาดพลังและจิตวิญญาณในการขับเคลื่อนเพื่อที่นำพาประเทศออกจากวิกฤติและแก้ไขปัญหาของประเทศได้...ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ การพัฒนาศักยภาพ คุณภาพและคุณธรรมของระบบราชการ...จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิรูปโครงสร้างและระบบของภาคราชการอย่างขนานใหญ่และอย่างจริงจัง...

 

 

 

 

 

ที่มา  : หนังสือ KPI รายบุคคล : สุดยอดบริหารผลลัพธ์ขององค์กร.

กรุงเทพฯ : สินทวีกิจ พริ้นติ้ง, 2553.

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 427238
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

sr
IP: xxx.211.20.240
เขียนเมื่อ Sun Feb 20 2011 04:52:55 GMT+0700 (ICT)

<h3 style="text-align: justify;"><em><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;">ทั้งหมดนี้ได้ฝังรากลึกไปทั่วทุกส่วนของภาครัฐจนเกินที่จะเยียวยา</span></span> ขาดพลังและจิตวิญญาณในการขับเคลื่อนเพื่อที่นำพาประเทศออกจากวิกฤติและแก้ไข ปัญหาของประเทศได้...ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ การพัฒนาศักยภาพ คุณภาพและคุณธรรมของระบบราชการ...</span></em></h3>

<h3 style="text-align: justify;"><em><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;">จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง <span style="background-color: #ffff99;">รื้อทิ้ง</span> โครงสร้างและระบบของภาคราชการ <span style="background-color: #ffff00;">และสร้างใหม่ อย่างเร่งด่วน.</span>..</span></span></span></em></h3>

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sun Feb 20 2011 07:08:57 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณ sr...

  • ค่ะ...ปัจจุบันรัฐกำลังให้แต่ละส่วนราชการทำโครงสร้าง + Job description +KPI ที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์ของงาน ไงค่ะ...
  • ตัวเร่งที่จะต้องให้เราได้ปฏิบัติในเรื่องโครงสร้าง + Job นั้นคือ...ก.พ.ร. + ส.ม.ศ. ค่ะ...
  • ซึ่ง ภาระงานในแต่ละรายบุคคลของผู้ปฏิบัติ...ที่วัดจะต้องชัดเจนด้วยค่ะ...
จรรยา แผนสมบูรณ์
เขียนเมื่อ Sun Jun 19 2011 21:45:29 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลมีประโยชน์มากครับและขอให้กำลังใจนะครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Jun 20 2011 08:30:04 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ท่าน ผอ.จรรยา...Ico48...

  • เป็นการแบ่งปันความรู้กันค่ะ...
  • ขอบคุณที่แวะมาค่ะ...
Show
IP: xxx.183.152.69
เขียนเมื่อ Thu Jan 24 2013 01:48:44 GMT+0700 (ICT)


ขอบคุณครับ หลายปีแล้วแต่ยังมีประโยชน์ผมจะเอาไปเขียนในข้อสอบพรุ้งนี้ครับ

Tabtim May
IP: xxx.183.25.123
เขียนเมื่อ Sat Feb 16 2013 22:24:07 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ เอาไปเขียนในข้อสอบเช่นกันค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า