โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น

 จากผู้เฒ่าสู่เยาวชน 
          ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมีมากมายหลากหลายอย่าง ทั้งในการดำรงชีวิตและขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒธรรม โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวางๆได้เล็งเห็นความสำคัญของประเด็นนี้ จึงได้จัดทำโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นขึ้นเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
          เป้าหมายของโครงการฯนี้เพื่อเน้นให้ผู้เรียนรู้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นการสานสัมพันธ์โรงเรียน ชุมชนและผู้เรียน
          กิจกรรม ได้แก่
          - การเป่าแคน
          - การจักสานเช่นหวด
          - การจัดทำพานบายศรี
          - การทำอาหารพื้นเมือง
          ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีทั้งด้านชุมชนคือผู้สูงอายุ มีความรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานและฝีมือของตนเอง รู้สึกว่าตนมีคุณค่า ไม่ถูกทอดทิ้ง ด้านผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): การศึกษา 
 หมายเลขบันทึก: 42028
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ชมพู ทิพย์กมล มากนคร
IP: xxx.9.195.118
เขียนเมื่อ Fri Nov 28 2008 18:20:36 GMT+0700 (ICT)

คนไทยสามารถนำภูมิปัญญาใน้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่สุดในโลกโลกาภิวัฒน์แห่งนี้ คนไทนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่นอกตัวเมือง หรือตามชนบทส่วนใหญ่จะดำเนินชีวิตโดยนำเหตุกาณ์ในอดีตมาประยุกต์ใช้ เช่นการเป่าแคน การใช้สมุนไพร เป็นต้น ประชาชนใช้๓มิปัญญาในการดำเนินชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ในการอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ การรู้จักนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการประกอบอาชีพเช่น การเย็บปักถักร้อย การนำใบไม้ใบหญ้ามาทำการสานเป็นสินค้าที่ดูมีราคาสูงขึ้น การทำอาหารพื้นบ้านของคนไทยสมัยก่อนส่วนมากแล้วก็จะมีน้ำพริก ผักลวก และอีกมากมาย ประชาชนรู้จักการนำใบไม้ ใบหญ้าสมุนไพรที่ใสรรพคุณต่าง ๆ มาประกอบในอาหารเป็นทางอ้อม

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า