กฏหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

 การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

เจอมา ก็เอาให้อ่านกัน ตอนนี้กำลัีงทำคดีสนุกๆ อยู่ เกี่ยวกับพวกที่ชอบด่าคนหน้าเน็ต ก็ไม่รู้หรอกนะ ว่าคนพวกนั้นไปเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าคนแรงๆ หน้าเน็ตแล้วตำรวจจะจับไม่ได้ ที่ไม่เข้าใจก็คือถึงขั้นสร้างหลักปลอม... แม่เจ้าประคุณคิดว่าจะรอดพ้นกฏหมายได้เหรอ เท่านั้นไม่พอ ยังเอารูปโจทย์มาโพสต์ด่าประจานด้วยข้อมูลผิด โอ๊ย~ เป็นคดีที่สนุกสนานมากมาย  กำลัีงนับวันรอจะเจอหน้าฝูงจำเลย <มีเป็นฝูง> อย่างใจจดจ่อ

ระหว่างนี้เลยเอาข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมาให้อ่านกัน เป็นสาระความรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ต ว่าอย่าไปพาดพิงใครแม้จะเห็นหลักฐานชัดเจน เพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าหลักฐานที่คนชวนด่าแต่ละรายนำมาแสดงนั้นเป็นหลักฐานจริงหรือไม่

ใครเจอคดีแบบนี้... โจทย์ที่ไหนใครโดนหมิ่นแบบนี้ แนะนำให้ฟ้องเลยค่ะ รับรองว่า รวย!


หมายเหตุ: ข้อกฏหมายอ้างอิงที่มาจาก http://report.thaihotline.org/

 

การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550


มาตรา 4

ในพระราชบัญญัตินี้ “โฆษณา”หมายความรวมถึงกระทำการไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า แต่ไม่หมายความรวมถึงเอกสารทางวิชาการหรือตำราที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน

• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519

ส่วนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

มาตรา 35

สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครองการกล่าวหรือไขข่าวแพร่ หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวจะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 

มาตรา 36

บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้ง การกระทำด้วย ประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมี ติดต่อถึงกัน จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน


2. ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 287

ผู้ใด
(1) เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการจ่ายแจก หรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ทำ ผลิต มีไว้ นำเข้าหรือยังให้นำเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไป หรือทำให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ่งเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือสิ่งอื่นใดอันลามก

(2) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของลามก ดังกล่าวแล้ว จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น

(3) เพื่อจะช่วยการทำให้แพร่หลาย หรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใด ๆ ว่ามีบุคคลกระทำการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าวัตถุหรือสิ่งลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใดหรือ โดยวิธีใด

 

มาตรา 322

ผู้ใดเปิดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใด ๆ ซึ่งปิดผนึกของผู้อื่นไป เพื่อล่วงรู้ข้อความก็ดี เพื่อนำข้อความในจดหมายโทรเลข หรือเอกสารเช่นว่านั้นออกเปิดเผยก็ดี ถ้าการกระทำนั้นน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (กรณีนี้รวมถึงการแฮกคุณเมล์ หรือรู้พาสเวิร์ดเมล์เค้าแล้วเอามาทำไม่ดีก็โดน...ซะ)

 

วันนี้พอแค่นี้ก่อน เดี๋ยวยาว ว่างๆ จะเอาเรื่องเกี่ยวกับคดีหมินประมาทมาให้ศึกษา ขอให้จำไว้ว่าการโดนด่าหน้าเน็ตไม่ใใช่เรื่องใหญ่ แต่เป็นรวยใหญ่ เพราะเป็นคดีแพ่งอาญา ได้ทั้งขึ้นทั้งร่อง ไม่รวยตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปรวยตอนไหนแล้ว.

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 413816
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

numthip
IP: xxx.7.241.30
เขียนเมื่อ Tue Aug 23 2011 15:52:02 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณที่ทำให้ดิฉันเข้าใจในกฏหมายน่ะค่ะ

ked
IP: xxx.46.91.209
เขียนเมื่อ Thu May 30 2013 08:57:12 GMT+0700 (ICT)

ขอรบกวนสอบถามในกรณีที่เพื่อนบ้าน นำรถยนต์มาจอดหน้าบ้านของเรา พอเราสอบถามว่าจะจอดนานมั้ย ได้รับคำตอบว่าก็ไม่มีที่จอดแล้วจะให้ทำยังไง ดิฉันเองเลยอยากทราบว่า มีข้อกฎหมายใดไหมที่คุ้มครองในเรื่องแบบนี้ค่ะ เนื่องจากตัวดิฉันเองเวลาจะเอารถออกจากบ้านรำบากมากค่ะ เพราะรถเค้ามาจอดบัง  และจอดตรงกับประตูบ้านพอดีเวลาแดดส่องมาที่รถที่เค้าจอดกระจกจะสะท้อนเข้ามาในบ้าน เป็นบริเวณห้องรับแขกซึ่งเราใช้เป็นที่ประจำ ตลอดทั้งวันค่ะ  เพราะเค้าทำเป็นประจำ และพูดจาไม่ดีกับเรา ขอขอบพระคุณ ค่ะ

อริยาภรณ์
IP: xxx.4.178.170
เขียนเมื่อ Fri Jun 07 2013 00:04:32 GMT+0700 (ICT)

อยากฟังคำตอบเหมือนกันค่ะเพราะเพื่อนบ้านของดิฉันเขาล้างรถแต่น้ำมันไหลเข้าบ้านเราเขาบอกว่าเขาผิดเหรอเอ้า..บอกว่าไม่อยากมีเรื่องแสดง..งงเลยค่ะอย่างงี้ต้องทำยังงัยค่ำ(บ้านเป็นตึกแถวนะค่ะแต่อยู่หลังบ้านมันไหลเข้าบ้านเราอย่างเดียวเลยค่ะ)

ศรายุทธ
IP: xxx.28.179.5
เขียนเมื่อ Tue Jun 25 2013 09:31:29 GMT+0700 (ICT)

รบกวนสอบถามนะครับ เรื่องของ ขอมูลส่วนบุคคลในการเข้า-ออก เวลาทำงานส่วนตัว ซึ่งที่ทำงานใช้วิธีสแกนบัตร บุคคลที่มิสิทธิ์ในการดูข้อมูลส่วนจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้คือ หัวหน้างานและฝ่ายธุรการครับ โดยหากมิได้มีคำสั่งจากหัวหน้าแล้วนั้น ในข้อมูลส่วนนี้ก็มิควรนำออกเผยแพร่ใช่ไหมครับ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คือ มีผู้ไม่ประสงค์ดีนัก ตั้งตัวเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเพื่อนร่วมงาน และได้ร่วมมือกับฝ่ายธุรการเพื่อ ดูข้อมูลและ พิมพ์ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวเพื่อนำมาตรวจสอบ โดยการกระทำดังกล่าวสร้างความเสื่อมเสียให้กับผมและเพื่อนท่านอื่นภายในหน่วยงาน การกระทำดังกล่าว สร้างความแตกแยกภายในหน่วยงาน และการกระทำดังกล่าวนี้ มิได้กระทำเพียงครั้งเดียวหากแต่ได้เกิดขึ้นกับบุคคลท่านอื่นๆก่อนหน้านี้หลายครั้งหลายคราวแต่บุคคลเหล่านั้น ใช้วิธีตัดความรำคาญด้วยการ ยอมและเลือกที่จะ กระทำการบางประการตามที่เค้าอยากให้เป็นครับ  อ้อ ผมต้องขออภัยที่มิได้แจ้งว่าเรื่องอะไร เรื่องดังกล่าวคือการตรวจสอบการปฏิบัติงานล่วงเวลาครับ

Arr
IP: xxx.204.60.146
เขียนเมื่อ Sat Jul 06 2013 08:52:37 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากนะคะที่ให้ความรู้ดีมากๆเลลยคะ

เพชรี หยูทองคำ
IP: xxx.49.242.93
เขียนเมื่อ Tue Dec 10 2013 23:05:51 GMT+0700 (ICT)

ถ้ามีเพื่อนบ้านพูดกันว่าเราแย่งสามีชาวบ้านแต่ตวามจริงไม่ใช่ สามารถเอาผิดเขาได้ไหม?

ภัทพล
IP: xxx.48.103.233
เขียนเมื่อ Sun Jan 12 2014 20:58:17 GMT+0700 (ICT)

ถ้าเราแอบถ่ายรูปที่เขายืนอยู่กับแฟนในห้าง แล้วเอามาลงเฟสบุ๊ค แต่ว่าคำบรรยายในโพสไม่ได้ทำให้เสียหายอะไร เราผิดไหมครับ(แต่เราระบุชื่อว่าเขาเป็นใคร)(ผมจะโดนข้อหาอะไรครับ)

Pha
IP: xxx.164.68.66
เขียนเมื่อ Tue May 13 2014 11:24:05 GMT+0700 (ICT)

ถ้าเค้าพูดเป็นนัยๆ แต่ไม่ชัดเจน แต่รู้ว่าเกี่ยวกับเรา และเราได้รับผลกระทบเกี่ยวกับคำพูดเหล่านั้น สามารถฟ้องร้องได้มั้ย ถ้ามีอัดเสียงแต่ว่ามันไม่ชัดเจน

Pha
IP: xxx.164.68.66
เขียนเมื่อ Tue May 13 2014 11:29:29 GMT+0700 (ICT)

ถ้ามีกลุ่มคนสังเกตพฤติกรรมเราเพื่อที่จะเอามาปรับปรุงแก้ไข ประมาณว่าเข้าช่วยเหลือเพื่อให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้น แต่ว่าบางส่วนใสกลุ่มคนนั้น นำพฤติกรรมของเรากลับมาพูดจาเหน็บแนมเราตลอดเวลา ทำให้เรารู้ตัวและเสียสุขภาพจิต เราสามารถฟ้องร้องเป็นคนๆได้หรือไม่ จำเป็นต้องมีหลักฐานมากน้อยแค่ไหน

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า