สมาชิก
แลกเปลี่ยน

กระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

กระบวนการบริหาร

กระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

   สถานศึกษาที่มีคุณภาพจะมีรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการศึกษา  เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศที่มีลักษณะเป็นระบบขั้นตอน สามารถวิเคราะห์  ควบคุม  กำกับ  ติดตาม ตรวจสอบได้ และประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนเป้นระบบ  ขั้นตอน สามารถนำผลมาเปรียบเทียบได้  จากผลการวิจัยประกอบด้วยปัจจัยหลัก  9  ประการ

1. การบริหาร - ผู้นำ

2. การบริหารคน

3. นโยบายและกลยุทธ์การบริหาร

4. การจัดการทรัพยากรในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

5. กระบวนการปฏิบัติงาน

6. ความพึงพอใจของครู

7. ความพึงพอใจของลูกค้า/ประชาชน

8. ผลกระทบต่อสังคม/ท้องถิ่น

9. ผลลัพท์จากการบริหารจัดการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: กระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
· หมายเลขบันทึก: 413248 · เขียน:  
· อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์