สมาชิก
แลกเปลี่ยน

แบบทดสอบอัตนัยเรื่องไตรยางค์

 แบบทดสอบไตรยางค์ 
แบบทดสอบชุดที่ ๑
เรื่อง ไตรยางค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
...................................................................................................................................................... 
คำชี้แจง :  ให้นักเรียนเขียนอักษรของไตรยางค์จัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องดังนี้
 
๑.    อักษรกลาง มี...... ตัวอักษร
มีดังนี้   ..............................................................................
๒.   อักษรสูงมี  .................... ตัวอักษรมี
ดังนี้ ...........................................................................
๓.    อักษรต่ำจัดแบ่งเป็น  ..............จำพวก ดังนี้
                ๓.๑ อักษรต่ำ.................... มีอักษรดังนี้
                                ......................................................................................................................
                                ......................................................................................................................
                ๓.๒  อักษรต่ำ....................มีอักษรดังนี้
                                ...........................................................
                                ...........................................................
...........................................................
 ...........................................................
                                ...........................................................
...........................................................
...........................................................  
๔.   ยกตัวอย่างคำที่เป็นอักษรกลางมา  ๕  คำ
....................................            .....................................           .....................................           ........................................        ...........................................
๕.   ยกตัวอย่างคำที่เป็นอักษรสูง มา ๖  คำ
....................................            .....................................           .....................................
....................................            .....................................           .....................................
๖.     ยกตัวอย่างคำที่เป็นอักษรสูง มา  ๙  คำ
                ....................................            .....................................           .....................................
....................................            .....................................           .....................................
....................................            .....................................           .....................................
 
ชื่อ .................................................................................. ชั้น .............  เลขที่ ..............

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

· คำสำคัญ: แบบทดสอบอักษร ๓ หมู่ แบบทดสอบอัตนับ อักษร ๓ หมู่ แบบฝึกอักษร ๓ หมู่ แบบฝึกเรื่องไตรยางค์ 
· หมายเลขบันทึก: 412961 · เขียน:  
· อ่าน: แสดง 
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์