แผนธุรกิจโรงแรม

 แผนธุรกิจค้องคำนึงถึงการลงทุนด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และการบริหารจัดการคน 

แผนธุรกิจโรงแรมจะต้องคำนึงถึงในทุกส่วนได้แก่

–                   การลงทุน (การลงทุนในการสร้างโรงแรม ระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ การลงทุนประกอบด้วยการลงทุนในสิ่งที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้)

–                   การบริหารและการจัดการธุรกิจ (การบริหารและการจัดการที่ทำให้ธุรกิจอยู่ได้มีกำไรและมีความเจริญรุ่งเรื่องมากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน)

–                   การบริหารและการจัดการคน ( เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจภาคบริการ คนเปรียบเหมือนกับเป็นวัตถุดิบของสินค้าถ้าการบริหารคนล้มเหลว สินค้าก็ไม่มีคุณค่า หรือมีคุณค่าต่ำกว่ามาตรฐาน ลูกค้าก็จะไม่มาใช้บริการ ธุรกิจก็อยู่ไม่ได้)

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจบริการประกอบด้วย

 • ให้บริการเช่าห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยว และผู้เดินทาง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
 • ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ใช้บริการห้องพักและคนทั่วไปที่ไม่ได้ใช้บริการห้องพัก
 • ให้บริการอื่นๆที่เป็นการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการห้องพัก และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับโรงแรม
 • ส่วนประกอบของสินค้าหลักในการทำธุรกิจโรงแรมได้แก่
  วัตถุดิบสิ่งที่จับต้องได้ ได้แก่สถานที่ สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการบริการลูกค้า ระบบภายนอกต่างๆ เช่นระบบการส่งน้ำ ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นต้น    ( ส่วนที่เป็นวัตถุภายนอก)
 • การบริหารจัดการธุรกิจ ได้แก่การจัดการเรื่องทรัพย์สิน และระบบการบริหารธุรกิจ ได้แก่ การก่อสร้าง การดูแลบำรุงรักษา การบริหารการจัดการเรื่องการเงิน การบริหารจัดการเรื่องการขาย การบริหารจัดการเรื่องการจัดซื้อเป็นต้น
 • การบริหารจัดการคน คือการบริหารจัดการเรื่องคน เริ่ม ตั้งแต่การว่าจ้าง การบริหารจัดการให้คนทำงาน การมอบหมายคนให้ทำงานที่เหมาะสมกับความสามารถ การพัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้คนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สนุกและรักในงาน มีทัศนคติที่ดี และมีจรรยาบรรณ
 • แผนการทำธุรกิจ หรือ แผนการตลาดที่ดีจะต้องคำนึงถึงการลงทุนที่เหมาะสม คือลงทุนแล้วมีผู้มาใช้บริการและมีรายได้จากผู้ใช้บริการคุ้มกับการลงทุน ( วางกลุ่มเป้าหมายลูกค้าได้ถูกต้อง) ( Property Position + Customer Target)
 • การลงทุนประกอบด้วย ทรัพย์สิน+ต้นทุนการบริหารจัดการด้านธุรกิจ+ต้นทุนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ (ก่อนเปิดดำเนินการทางธุรกิจ)
 • มีการแยกแยะอย่างชัดเจน ระหว่างการลงทุนหลังการเปิดดำเนินธุรกิจ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ
 • ต้องมีการเผื่อเหตุการณ์ภายนอกที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วย
 • เป็นแผนที่รอบครอบ มีข้อมูล และความชัดเจน อิงสิ่งที่เป็นจริง อย่าเขียนตามความพอใจที่อยากจะให้เป็น
 • แผนธุรกิจ หรือแผนการตลาดเป็นการวางแผนก่อนที่จะลงทุนทำธุรกิจ
 • เมื่อทำธุรกิจแล้วจะต้องมาทบทวนว่าแผนที่วางไว้ส่วนไหนถูกต้อง ส่วนไหนควรแก้ไข ปรับปรุง สินค้าได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ไหม ถ้าต่ำกว่ามาตรฐานต้องมาดูว่าส่วนไหน บกพร่อง เช่นห้องพักเก่าและมีปัญหาถูกลูกค้าต่อว่า ก็ต้องมาดูว่า โครงสร้างหมดสภาพหรือยัง หรืออยู่ที่การบริหารจัดการ และต้องแก้ให้ถูกต้อง
 • การจะปรับเปลี่ยนแผนการตลาดเป็นเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาในทุกด้านไม่ใช่อยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยน

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

2 ธันวาคม 2553

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วิทยากรอิสระ การลงทุนในสิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ทุนในการบริหารจัดการเป็นทุนที่จับต้องไม่ได้ รู้จักตัวเอง รู้จักลูกค้า รู้จักคู่แข่ง แผนตลาดต้องมีข้อมูลที่แน่ชัดและเป็นจริง บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท แผนธุรกิจโรงแรม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท รับจัดทำแผนธุรกิจโรงแรม รับให้คำปรึกษาธุรกิจโรงแรม รับจัดทำแผนการตลาดโรงแรม รับจัดทำแผนธุรกิจท่องเที่ยว รับจัดทำแผนตลาดท่องเที่ยว รับให้คำปรึกษาการตลาดท่องเที่ยว วิทยากรการตลาดโรงแรม วิทยากรบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยากรการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม วิทยากรการการพัฒนาองค์กร รับเป็นวิทยากรการบริหารจัดการ รับแก้ปัญหาการบริหารจัดการธุรกิจ วิทยากรเก่งคน วิทยากรเก่งงาน วิทยากรเก่งคิด วิทยากรเก่งการดำรงชีวิต 
 หมายเลขบันทึก: 411744
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 42  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

เคยดูหนังเกาหลี เห็นหน้าที่ผู้บริหารโรงแรมเหนื่อยและวุ่นวายมาก ของจริงน่าจะเหนื่อยกว่า

ชาญโชติ
เขียนเมื่อ Fri Dec 03 2010 10:24:21 GMT+0700 (ICT)

ใช่ครับผู้บริหารโรงแรมมืออาชีพเหนื่อยมาก ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจบริการ 24 ชั่วโมง 365 วัน ไม่มีเวลาหยุด เป็นการบริหารคนล้วนๆ ไม่ว่าจะบริหารจัดการธุรกิจให้มีกำไร บริหารทรัพยสินให้มีคุณค่า บริหารคนให้ทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย บริหารลูกค้าให้พอใจ ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือบริหารเจ้าของ แต่ถ้าเจ้าของเป็นผู้บริหารเอง ก็ต้องสามารถบริหารหุ้นส่วนและบริหารญาติพี่น้องที่เป็นหุ้นส่วน ผู้ประกอบการส่วนมากคิดว่าเมื่อหาเงินลงทุนสร้างโรงแรมเสร็จ ก็รอรับเงิน แต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้น ต้นทุนการบริหารจัดการสูงกว่าค่าก่อสร้างโรงแรม เพราะเป็นต้นทุนที่จับต้องไม่ได้ ยากในการคำนวณ ผู้ประกอบการส่วนมากไม่ได้เตรียมเงินลงทุนในด้านการบริหารจัดการไว้ จึงทำให้ธุรกิจไม่ประสบผลสำเร็จ ในที่สุดก็ต้องขายโรงแรมให้คนอื่นในราคาถูกๆ เพราะขาดเงินทุนหมุนเวียน ค่าบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมสูงมาก แต่ถ้าทำแบบงานอดิเรกเพราะมีธุรกิจอื่นทำเงินอยู่แล้ว ก็อีกเรื่องหนึ่ง เจ้าของโรงแรมหลายๆรายทำธุรกิจโรงแรมเพื่อเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่เหตุผลในการทำธุรกิจโรงแรมอย่างแท้จริง

enjoy
IP: xxx.49.154.141
เขียนเมื่อ Mon Jan 24 2011 22:01:07 GMT+0700 (ICT)

ขอปรึกษาท่านผู้รู้ค่ะ กำลังคิดจะสร้างห้องพักรายวันที่กาญจนบุรี ห่างจากตัวเมือง 10 กิโล เข้าซอย 100เมตร บนเนื้อที่3ไร่ ด้านในซอยเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนท้องถิ่น เป็นจุดเล่นน้ำแบบมีเสื้อชูชีพและห่วงยางให้เช่า ใกล้ราชภัฎกาญจน์ และค่ายทหาร ปัจจุบันทำงานประจำเป็นเซลอยู่ระยอง พ่อแม่อยู่เมืองกาญจน์ ตัวเองค่อนข้างอิสระในการทำงานประจำ รายได้ 4-5 หมื่นบาทต่อเดือน อยากทำห้องพักไว้เลี้ยงชีพยามชรา แต่ขาดที่ปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนค่ะ จะกู้เงิน bank เพื่อมาลงทุนซัก 10 ห้อง เน้นสะอาด สบายกว้างขวางเหมือนอยู่บ้าน ต้นไม่ร่มรืน ราคา 450.-/คืน มีหลักทรัพย์ที่พอจะหมุนเป็นเงินได้คือบ้านเดี่ยวที่สมุทรปราการประกาศขายอยู่ 2.5 ล้าน แต่ยังขายไม่ได้ จะจัดการอย่างไรกับเงินทุนดีคะ ต้องใช้ซักเท่าไหร่ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

*ที่ดินที่เมืองกาญจน์เป็นชือพ่อค่ะ (นส.3)

กรุณาตอบกลับทาง email นะคะ pannarat7@hotmail.com ขอบพระคุณมากเลยค่ะ

ชาญโชติ
เขียนเมื่อ Tue Jan 25 2011 00:29:15 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณ enjoy หรือคุณ pannarat

ผมได้ตอบคำถามของคุณทาง e-mail ตามที่คุณขอมาเรียบร้อบแล้วครับ

ม.ล.ชาญโชติ ขมพูนุท

angelz
IP: xxx.91.219.130
เขียนเมื่อ Mon Mar 21 2011 20:21:02 GMT+0700 (ICT)

อยากให้คุณชาญโชติมาเยี่ยมชมรีสอร์ทของดิฉันที่สระแก้วหน่อยอ่ะค่ะ

อยากให้ช่วยคอมเม้นท์ หรือช่วยอะไรเพื่อพัฒนารีสอร์ทได้ค่ะ

ดิฉันต้องไปบริหารงาน อยากทำให้ดี และเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดในอำเภอให้ได้ค่ะ

ชาญโชติ
เขียนเมื่อ Tue Mar 22 2011 00:00:44 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับท่านเจ้าของรีสอร์ทที่สระแก้ว

ขอบคุณครับที่เชิญผมไปเยี่ยมชมรีสอร์ทของคุณที่สระแก้ว ก่อนอื่นขอทราบชื่อรีสอร์ทและชื่อของคุณด้วยครับ ถ้าไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลในบันทึกนี้ จะส่งรายละเอียดให้ผมที่ e-mail address: chanchotj@gmail.com ก็ได้ครับ เพื่อผมจะได้ศึกษาในเบื้องต้นก่อนที่จะให้คำแนะนำ หรือไปแวะชมที่รีสอร์ท

pongsiri
IP: xxx.149.16.43
เขียนเมื่อ Sat May 14 2011 14:20:57 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอคำปรึกษาครับ

ผมกำลังวางโครงการจะสร้างห้องพักรายวันที่จ.ชลบุรี โดยห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 300 ม. แต่บริเวณนั้นไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวเลย ทั้งนี้ผมได้ลองสังเกตห้องพักรายวันบริเวณนั้นซึ่งมีอยู่ 1 ที่ ก็มีคนมาพักเรื่อยๆ ผมจึงคิดว่าถ้าเราทำบ้างก็น่าจะทำได้ โดยเริ่มต้นที่จำนวน 5 ห้อง ราคา 350 บาท/คืน ผมขอคำปรึกษา ดังนี้

1. ถ้าผมจะกู้เงินจาก bank แบบ 100% เพื่อมาทำห้องพักดังกล่าว จะมีความเสี่ยงมากเกินไปหรือไม่ (ผมมีห้องเช่าแบบรายเดือนจำนวน 10 ห้อง และเป็นพนักงานประจำ ครับ)

2. ผมต้องพิจารณาปัจจัยอะไรอีกบ้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ

3. การสร้างความแตกต่างนั้น ควรเป็นอย่างไร พอจะยกตัวอย่างได้หรือไม่ครับ

กรุณาตอบกลับทาง E-mail : aribaba_ee9@hotmail.com ขอบคุณครับ

ชาญโชติ
เขียนเมื่อ Sat May 14 2011 23:59:15 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณ pongsiri

ผมได้ตอบคำถามที่คุณถามมาทาง e-mail ตามที่คุณต้องการเรียบร้อยแล้ว ถ้าไม่ได้รับ e-mail โปรดแจ้งมาอีกครั้งครับ

nana
IP: xxx.173.91.89
เขียนเมื่อ Sat May 21 2011 16:16:15 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอคำปรึกษาหน่อยคะ

ดิฉันกำลังสร้างแล้วเสร็จกับการทำรีสอร์ทเล็ก ๆ ที่ภูเก็ต อยู่ห่างจากทะเลประมาณ 300 เมตร และห่างกับสนามบินนานาชาติประมาณ 500เมตร เปิดกิจการบริการห้องเช่าห้องพักเล็ก ๆ ประมาณ 10 ห้อง ซึ่งดิฉินไม่เคยมีประสบการณ์ในด้านการบริการและบริหารงานโรงแรมเลย แต่เคยทำงานให้บริการแบบประเภทเครื่องดื่มให้กับน้กท่องเที่ยว หากใคร่ขอคำแนะนำในการบริหารงานบุคลในองค์กรและการให้บริการห้องพัก ความพึงพอใจของผุ้เข้าพัก และทำอย่างไรให้คราวต่อไปเขาได้กลับมาใช้บริการของเราอีก อยากทำห้องพักให้ประสบผลสำเร็จเพื่อไว้เลี้ยงตอนแก่ชรา และได้ทำทุนเลี้ยงจุนเจือครอบครัว เพราะลูก ๆ ยังเล็ก ๆ และกำลังอยู่ในวัยเรียนหนังสือ ดิฉันของความช่วยเหลือหน่อยนะคะเพื่อจะให้ชีวิตได้ประสบความสำเร็จ ส่งตอบกลับมาทาง E-mail seeseanaiyang@hotmail.com ขอขอบคุณมากคะ

ชาญโชติ
เขียนเมื่อ Sat May 21 2011 23:01:56 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณ Nana

ผมได้ส่งคำแนะนำตามที่คุณขอมาทาง e-mail แล้ว แต่คงไม่ได้คำแนะนำในเชิงลึก เพราะจะต้องมีการซักถามโต้ตอบกันหลายเรื่องด้วยกัน คิดว่าคงต้องมีการคุยกันทางโทรศัพท์ จึงจะสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้ แต่ช่วงนี้ผมติดภาระกิจจนถึงวันที่ 5 มิถุนายน จึงขอให้โทรมาคุยกับผมหลังวันที่ 5 มิถุนายน ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้ไว้ทาง e-mail ช่วงนี้ขอให้ทำความเข้าใจศึกษาในบทความต่างๆของผมที่ได้นำเสนอไว้แล้ว

ชลดา
IP: xxx.155.29.220
เขียนเมื่อ Mon May 23 2011 08:48:08 GMT+0700 (ICT)

อยากทำรีสอร์ตเล็กๆ สัก 10 ห้อง แถวหัวหิน ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยค่ะ

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนธุรกิจ จุดคุ้มทุน ความเสี่ยง และที่สำคัญแหล่งเงินทุนค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ชาญโชติ
เขียนเมื่อ Mon May 23 2011 23:04:30 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณชลดา

การลงทุนทำธุรกิจ ไม่ใช่ว่าทุกคนทำได้ครับ ต้องมีความพร้อมในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินลงทุน ความรู้ในธุรกิจ งานบริการเป็นงานที่จับต้องไม่ได้ เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ ที่ให้ทำแผนธุรกิจก็เพื่อให้คุณทำการศึกษาหาข้อมูลและตอบคำถามในเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจนั้นๆ แผนธุรกิจประกอบด้วยแผนการลงทุน แผนการเงิน แผนการตลาด แผนการบริหารจัดการ รวมไปถึงแผนการบริหารคน ที่มีทั้งการคาดการรายได้ รายจ่าย และช่วงระยะเวลา จุดคุ้มทุน (ระยะเวลาที่จะได้เงินที่ลงทุนคืน หรือ รายได้ที่ทำให้ไม่ขาดทุน) สิ่งเหล่านี้ ต้องทำจากของจริง แต่ถ้าจะเอาแค่ทฤษฎี คุณสามารถหาซื้อหนังสือเรื่องการทำแผนธุรกิจได้จากร้านขายหนังสือทั่วๆไป มีให้เลือกหลายตำรา เมื่อทำแผนธุรกิจออกมาแล้ว ก็จะต้องมาดูว่ามีความเสี่ยงแค่ไหน ถ้าเสียงมากเกินไปก็ไม่ควรทำ ทำธุรกิจต้องมีความเสี่ยงควบคู่กันไป สำหรับแหล่งเงินทุน ก็มีได้ทั้งการระดมทุนของตัวเอง หรือญาติและเพื่อนฝูง หรือระดมทุนจากคนทั่วๆไป ถ้าโครงการดี และคุณมีเครดิกดี แผนธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ คุณก็มีโอกาสระดมทุนได้ง่ายขึ้น แหล่งเงินทุนที่ใช้กันทั่วๆไปก็มาจากธนาคาร คุณจะต้องมีแผนธุรกิจที่ดี และมีหลักทรัพยค้ำประกัน ธนาคารจึงจะปล่อยเงินกู้ให้คุณ

ถ้าอยากจะทำรีสอร์ทจริงๆต้องศึกษาธุรกิจให้ลึกซึ้งก่อนตัดสินใจลงทุน อย่าลงทุนแบบไม่รู้และปล่อยให้เป็นไปตามโชคชตาครับ เหนื่อยทั้งตัวและหัวใจ แถมจะหมดตัวเป็นหนี้เป็นสิน สร้างความทุกข์ให้ตัวเอง

ลฎาภา
IP: xxx.88.240.13
เขียนเมื่อ Tue May 24 2011 18:18:20 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันต้องการสร้างหอพักเล็กๆแต่ สวย หน้าอยู่ และมีห้องให้เช่าแบบรายวันด้วย บริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นที่ที่มีหอพักเยอะแยะมากมาย แต่จากประสบการณ์ในการอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาเป็นเวลา 12 ปี พบว่า มีหอพักที่ธรรมดาไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายอยู่หลายหอพัก ค่าเช่าแถวนั้นปกติอยู่ที่ 2800-3500 บาท/เดือน ค่าเช่าที่แพงที่สุดแถวนั้นจะประมาณ 4500-5000 บาท/เดือน แต่ห้องอยู่ในระดับเหมือนโรงแรม รายวันอยู่ที่ 400-500 บาท/คืน ต้องการสร้างหอพักประมาณ 3-4 ชั้น ดิฉันไม่เคยมีประสบการณ์ในการสร้างหอพัก ดิฉันต้องการที่ปรึกษา นักวางแผนธุรกิจ ดิฉันจะสามารถติดต่อใครได้บ้างคะ ดิฉันต้องการถามเหมือนคุณ pongsiri [IP: 203.149.16.43] 14 พฤษภาคม 2554 14:20 #2439370 ในความคิดเห็นด้านบนค่ะ ขอความกรุณาคุณชาญโชติ ตอบคำถามดิฉันเหมือนคุณ pongsiri ด้วยนะคะ ที่อีเมลล์ ladhapa@hotmail.com จะเป็นความกรุณาอย่างสูงค่ะ

ขอแสดงนับถือ

ลฎาภา

ชาญโชติ
เขียนเมื่อ Tue May 24 2011 19:20:36 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณลฎาภา

ผมได้ตอบคำถามคุณทาง e-mail แล้ว หากไม่ได้รับหรือยังสงสัย ก็ติดต่อผมได้ทาง e-mail ที่ให้ไว้ครับ

นับถือ

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

ปทิตตา
IP: xxx.207.31.129
เขียนเมื่อ Fri May 27 2011 08:43:09 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้กำลังทำรีสอร์ทเล็กๆที่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ประมาณ 14 ห้อง อยากทำแผนธุรกิจ แต่ไม่ค่อยเข้าใจค่ะ รบกวนขอคำปรึกษาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ชาญโชติ
เขียนเมื่อ Fri May 27 2011 20:39:47 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณปทิตตา

แผนธุรกิจคือเครื่องมือเพื่อสรุปกระบวนการคิดพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจ แสดงถึงแนวทางในการทำธุรกิจ แนวคิดและความเป็นไปได้ องค์ประกอบของแผนธุรกิจต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ แผนการตลาด แผนการบริการ แผนการเงิน แผนการบริหารบุคคลากร แผนธุรกิจที่ดีควรจะต้องตอบปัญหาเหล่านี้ได้

1.ใครคือลูกค้า แบ่งเป็นกลุ่มใดบ้าง

2.เข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างใด มีวิธีไหนบ้าง

3.รีสอร์ทของคุณจะมีบริการอะไรบ้าง ใครคือคู่แข่งของคุณ รีสอร์ทของคุณมีอะไรแตกต่างจากคู่แข่ง

4.ใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ หาแหล่งเงินทุนมาจากไหน จะได้ทุนคืนเมื่อไหร่ และหวังจะได้กำไรเท่าใดเมื่อไหร่

5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเท่าไหร่จึงจะทำให้สามารถบริการให้ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้

คุณจะต้องทำการวิเคราะห์เพื่อหาข้อมูลมาตอบคำถามดังกล่าวเบื้องต้น หลังจากนั้นจึงจะตัดสินใจว่าควรทำธุรกิจนั้นหรือไม่ แต่ถ้าคุณตัดสินใจลงทุนทำไปแล้ว ก็จะต้องมาเน้นทำแผนเพื่อให้มีเป้าหมายในการทำธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดต้องคำนึงมาก ถ้าคุณมีเงินมากหรือมีรายได้อื่น คุณอาจจะทำไปเรียนรู้ไปก้ได้ อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จเรื่องธุรกิจการทำรีสอร์ท แต่คุณอาจจะขายรีสอร์ทให้คนอื่นและมีกำไรก็ได้ ก็ถือว่าเป็นการทำธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนั้นการทำรีสอร์ทจึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่คุณจะขาย แต่ถ้าคิดจะทำธุรกิจรีสอร์ทจริงๆก็จะต้องมีความเข้าใจในการทำธุรกิจรีสอร์ท อย่างแท้จริงและต้องจัดทำแผนธุรกิจขึ้นมา และบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ จึงจะทำให้ธุรกิจมั่นคงและมีกำไร

ประวิชญพันธ์
IP: xxx.206.11.100
เขียนเมื่อ Sat Aug 20 2011 12:44:25 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

ตอนนี้ผมกำลังศึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจรีสอร์ตเกี่ยวกับสิ่งเเวดล้อม คือรีสอร์ตดิน เเละอาหารเพื่อสุขภาพ ผมจึงอยากทราบเเนวทาง หรือคำปรึกษาจากท่านว่าผมควรจะทำอย่างไรครับ ให้มีความหลากหลายหรือครบความต้องการของลูกค้าครับ

ขอบคุณ

ปล.ถ้าท่านสะดวกเเจ้งมาทางอีเมล์ก้ได้นะครับ

ชาญโชติ
เขียนเมื่อ Sat Aug 20 2011 16:54:08 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณประวิชญพันธ์

คำถามของคุณกว้างมากครับ และความจริงในบทความของผมที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นเป็นสิ่งแรกที่คุณต้องอ่านและทำความเข้าใจว่าหลักใหญ่ๆมีอะไรบ้าง ก่อนอื่นคงต้องถามคุณเองก่อนว่าคุณต้องการทำเล่นๆเป็นงานอดิเรก หรือต้องการทำเป็นอาชีพอย่างแท้จริง ไม่มีอะไรที่จะครบความต้องการของลูกค้าได้ครับ ลูกค้าแต่ละคนก็มีความต้องการไม่เหมือนกัน ถ้าคุณต้องการทำเล่นๆเป็นงานอดิเรกเพราะคุณมีทีอยู่แล้ว และมีเงินเหลือจากธุรกิจหลัก ก็ทำตามที่คุณอยากทำได้เลยครับ ตั้งงบให้ชัดเจน เช่นงบในการก่อสร้างและจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ หลังจากนั้นเมื่อเปิดดำเนินธุรกิจก็ต้องมาดูที่รายได้และรายจ่าย การบริหารจัดการ ก็ทำไปตามกำลังเงินและความสนุกของคุณ เบื่อเมื่อไหร่ก็เลิก ขายต่อให้คนอื่นหรือเก็บไว้เป็นที่รับรองตัวเอง เพื่อนฝูงและญาติพี่น้อง

แต่ถ้าจะทำเป็นธุรกิจเป็นอาชีพจริงๆ ก็ต้องทำการศึกษาอย่างจริงจัง ก่อนที่จะตัดสินใจทำเพราะการทำธุรกิจรีสอร์ท ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ มีปัจจัยมากมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่แค่มีทีและสร้างรีสอร์ทเสร็จก็รอให้ลูกค้ามาหาเท่านั้น ถ้าคุณไม่ทราบและไม่มีความรู้มาก่อน และอยากจะทำจริงๆ ผมยินดีเป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการ แต่ต้องเป็นเรื่องของธุรกิจครับ

ชุติมา
IP: xxx.109.122.151
เขียนเมื่อ Tue Aug 23 2011 19:30:44 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะคุณชาญโชติ

ดิฉันรบกวนขอคำแนะนำหน่อยนะคะ คือตอนนี้ ดิฉันทำร้านอาหารทะเลอยู่ริมหาดที่จังหวัดพังงา ลูกค้ามีทั้งชาวต่างชาติจากโรงแรมข้างๆ และคนในท้องถิ่นเล็กน้อย แต่อยากจะปรับเปลี่ยนเป็นรีสอร์ทเล็กๆขนาด ไม่เกิน 9 หลัง กลุ่มเป้าหมายคิดว่าส่วนใหญ่คงจะเป็นชาวต่างชาติคะ ดิฉันต้องการทำเป็นธุรกิจหลักของครอบครัวคะ เพราะนอกจากร้านอาหารดิฉันก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรเลย

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำนะคะ

ชาญโชติ
เขียนเมื่อ Tue Aug 23 2011 20:57:14 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณชุติมา

ถือว่าคุณมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจขายบริการอยู่แล้ว การขายอาหารจริงๆเป็นงานที่หนักพอสมควร ถ้าคนไม่เคยทำจะไม่ทราบ เมื่อธุรกิจร้านอาหารอยู่ตัวก็เริ่มขยายธุรกิจเป็นรีสอร์ท ถือว่าเป็นการขยายกิจการเพื่อเพิ่มรายได้จากอาชีพเดิม เป็นการต่อยอดถือว่าเป็นความคิดที่ดี เจ้าของรีสอร์ทหลายๆแห่งก็เริ่มต้นจากร้านอาหารมาก่อนเช่นกัน ผมยังไม่แน่ใจว่าคุณจะเลิกทำร้ายอาหารและหันไปสร้างรีสอร์ท ใช่หรือไม่ ผมไม่แน่ใจว่าร้านอาหารของคุณตั้งอยู่ในที่ดินคุณเอง หรือที่เช่า ร้านอาหารที่คุณทำอยู่เล็กหรือใหญ่แค่ไหน มีรายได้อย่างไร มีคนในครอบครัวร่วมด้วยกี่คน มีการจ้างคนนอกมาช่วยงานร้านอาหารหรือไม่ ทำร้านอาหารมานานเท่าไหร่ มีเงินเหลือเก็บหรือไม่ หรือมีรายได้พออยู่ไปวันๆ ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญมากที่จะทำให้ผมแนะนำคุณได้ถูกต้อง ว่าคุณควรจะทำหรือไม่ หรือควรจะเริ่มอย่างไร คุณต้องแจ้งด้วยว่าคิดอย่างไรถึงคิดจะทำรีสอร์ท คุณมีทีหรือยัง ทำเลที่ตั้งเป็นอย่างไร เงินลงทุนมาจากเงินเก็บ หรือต้องกู้เขา การทำรีสอร์ทยากและหนักกว่าทำร้านอาหาร ลงทุนมากกว่าและต้องมีค่าบริหารจัดการสูงกว่าร้านอาหาร ถ้าจะทำจริงๆยังมีข้อมูลที่ต้องพิจารณาอีกมาก ในขั้นนี้คุณให้ข้อมูลที่ผมถามไปมาก่อนหรือมีอะไรที่คุณคิดจะบอกก็บอกมาให้หมด ก็จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของผมได้ดีขึ้น ถ้าไม่สะดวกในการแจ้งใน blog คุณส่งเป็น e-mail ให้ผมก็ได้ที่ e=mail address: chanchotj@gmail.com

โชติกา โชติพินทุ
IP: xxx.77.235.76
เขียนเมื่อ Wed Sep 28 2011 09:54:15 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอคำปรึษาด้วยค่ะ ดิฉันกำลังวางโครงการจะสร้างห้องพักรายวันที่จ.แพร่ค่ะ ที่ดินติดถนนใหญ่. ได้ลองสังเกตห้องพักรายวันบริเวณนั้นซึ่งมีอยู่ 3ที่ ก็มีคนมาพักเรื่อยๆ ดิฉันจึงคิดว่าถ้าเราทำบ้างก็น่าจะทำได้ โดยเริ่มต้นที่จำนวน 9 ห้อง ราคา 350 บาท/คืน ดิฉันขอคำปรึกษาและจะทำอย่างไรเริ่มต้นอย่างไร ดังนี้ 1. ถ้าดิฉันจะกู้เงินจาก bank แบบ 100% เพื่อมาทำห้องพักดังกล่าว จะมีความเสี่ยงมากเกินไปหรือไม่ 2. ดิฉันต้องพิจารณาปัจจัยอะไรอีกบ้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ 3. การสร้างความแตกต่างนั้น ควรเป็นอย่างไร พอจะยกตัวอย่างได้หรือไม่อย่างไรค่ะ e-mail boomchotika@hotmail.com ดิฉันของความช่วยเหลือหน่อยนะคะเพื่อจะให้ชีวิตได้ประสบความสำเร็จ ส่งตอบกลับมาทาง E-mail ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ชาญโชติ
เขียนเมื่อ Wed Sep 28 2011 19:01:20 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณโชติกา

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจลงทุนคุณควรจะมีข้อมูลดังนี้

1.กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณคือใคร นักท่องเที่ยว หรือนักเดินทางต่างถิ่น (ต่างชาติ หรือ คนไทย) คนในท้องถิ่นใช้บริการของคุณเพื่อกิจกรรมส่วนตัวชั่วคราว (ถ้าเป็นแบบหลังคุณจะสามารถบริการลูกค้าได้หลายรอบต่อวันต่อห้องพัก แต่ถ้าเป็นลูกค้ากลุ่มอื่น คุณสามารถให้บริการลูกค้าได้รายเดียวต่อวันต่อห้อง และลูกค้ารายเดียวอาจใช้บริการหลายคืน หรือใช้บริการเป็นเดือน) ลูกค้าแต่ละกลุ่มมีกลยุทธ์การบริหารจัดการและการตลาดแตกต่างกัน

2.เมื่อได้ลูกค้าที่ชัดเจนแล้วคุณต้องทราบว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนั้นขณะนี้มีอยู่หรือยัง ถ้ามีอยู่แล้วขณะนี้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าห้องพักที่เขาเปิดบริการอยู่แล้ว ถ้าจำนวนลูกค้ามากกว่าจำนวนห้องพักที่เปิดบริการอยู่ คุณก็มีความเสี่ยงน้อย แต่ถ้าลูกค้ามีจำนวนน้อยกว่าจำนวนห้องพักที่เขาเปิดให้บริการอยู่แล้ว คุณก็มีความเสียงมากขึ้นเพราะต้องไปแข่งขันกับของเดิมที่เขาให้บริการอยู่แล้ว แต่ถ้าลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้นจะเพิ่มจำนวนในอนาคต ความเสี่ยงที่จะไม่มีลูกค้า ก็น้อยลง แต่ก็ต้องคำนึงอีกหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มค่าในการทำธุรกิจ ความสามารถในการใช้คืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ความสามารถในการบริหารจัดการ

3.กู้เงินธนาคาร 100% เพื่อมาทำห้องพัก ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนที่คุณกู้มากน้อยแค่ไหน คุณจะมีความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้คืนพร้อมดอกเบี้ยงได้แค่ไหน นอกจากเงินในการสร้างห้องพักแล้วคุณยังมีค่าบริหารจัดการธุรกิจอีก คุณคิดหรือไม่ว่าจุดคุ้มทุนอยู่ที่กี่ปี

4.ที่คุณกำหนดค่าบริการคืนละ 350 บาท คุณเอาอะไรเป็นตัวกำหนด ราคา 350 บาทต่อห้องต่อคืน คุณมีค่าใช้จ่ายคงที่ และค่าใช้จ่ายจากการให้บริการตรงๆเท่าใด ห้องพัก 9 ห้อง ไม่ใช่ว่าคุณจะมีลูกค้ามาใช้บริการเต็ม 9 ห้องทุกวัน บางวันอาจมีผู้มาพักแค่ 1 ห้อง หรืออาจไม่มีผู้มาพักเลย ก็ได้

5.ที่กล่าวมาแล้วเป็นการตอบคำถามข้อ 1 และข้อ 2 ของคุณแบบกว้างๆได้ เพราะถ้าจะให้ลึกจริงๆต้องมีข้อมูลที่ต้องทำการวิเคราะห์อีกมาก สำหรับคำถามข้อที่ 3 นั้น ก็คือการที่คุณจะต้องรู้เขารู้เรา คือรู้ความต้องการของลูกค้า รู้ว่าคู่แข่งของคุณเสนออะไรให้กับลูกค้าและคุณจะต้องหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการที่คู่แข่งของคุณไม่ได้ให้บริการในส่วนนั้น สิ่งดังกล่าวคือความแตกต่าง ที่เป็นจุดแข็งของคุณ แต่ความแตกต่างบางอย่างที่คุณมีและไม่ได้เป็นความต้องการของลูกค้า ก็ไม่ถือว่าเป็นจุดแข็งของคุณ

หวังว่าที่แนะนำมานี้ คงมีประโยชน์กับคุณโชติกา และท่านอื่นๆที่เข้ามาอ่าน ไม่มากก็น้อย ที่ไม่ได้ตอบไปทาง e-mail เพราะเห็นว่าการตอบทาง blog นี้จะให้ประโยชน์ได้มากกว่า แต่ถ้าสิ่งไหนเป็นเรื่องความลับเฉพาะ ผมก็จะตอบทาง e-mail ส่วนตัวให้กับแต่ละท่าน ถ้าคุณโชติกาต้องการให้ข้อมูลหรือสอบถามสิ่งที่ลึกและต้องการเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อผมทาง e-mail ของผมได้ครับ chanchotj@gmail.com

ชาญโชติ
เขียนเมื่อ Thu Oct 13 2011 00:53:36 GMT+0700 (ICT)

กำลังพิจารณารับเป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของโรงแรม SMEs ที่ต้องการได้ที่ปรึกษาที่มีความรู้จริงและมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารโรงแรมมาก่อน เพื่อพัฒนาโรงแรมให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เจ้าของท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท เพื่อนัดพิจารณาเงื่อนไขและข้อตกลง ได้ที่ e-mail address: chanchotj@gmail.com หรือ โทร 089-1381950

สุกัญญา
IP: xxx.27.58.176
เขียนเมื่อ Tue Nov 01 2011 13:41:07 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ .. ดิฉันจะขอรบกวนปรึกษา คือว่าดิฉันได้มีที่ดินอยู่ติดกับแม่น้ำจันทบุรี และเป็นสวนผลไม้ มี เงาะกับมังคุด ซึ่งที่ดินนี้อยู่ติดกับถนนสุขุมวิท บางนา-ตราด เป็นที่ทางผ่านไปเกาะช้าง มีความคิดว่าจะทำเป็นรีสอร์ทและร้านอาหารทะเล ก็ได้วางโครงการไว้แล้ว แต่ยังไม่ค่อยจะมีความรู้เกียวกับทางด้านนี้เลย จึงจะเรียนถามท่านค่ะ พอจะเป็นไปได้ไหมค่ะ

ชาญโชติ
เขียนเมื่อ Tue Nov 01 2011 23:23:45 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณสุกัญญา

การมีที่ดินในทำเลดีๆถือว่ามีโอกาสมาก แต่การทำธุรกิจรีสอร์ทและร้านอาหาร ต้องมีความเป็นมืออาชีพ คุณสุกัญญาไม่ได้แจ้งว่ารีสอร์ทใหญ่มากน้อยแค่ไหน จะบริหารเองหรือจ้างคนบริหาร ถ้าให้ดีควรจะจ้างที่ปรึกษาโครงการ เพื่อจัดทำแผนธุรกิจ หรือถ้ามีอยู่แล้วก็ต้องทบทวนจากผู้รู้ที่มีความเป็นมืออาชีพ ไม่ใช่นักวิชาการ หรือทำแผนเพื่อกู้เงินเท่านั้น แผนจะต้องนำไปปฎิบัติได้จริง ถ้าคุณสุกัญญาสนใจจะหาที่ปรึกษา ผมยินดีพิจารณารับเป็นที่ปรึกษาให้ แต่จะต้องคุยกันในเงื่อนไขและรายละเอียดก่อนจนเข้าใจตรงกัน

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

ธนา
IP: xxx.88.249.234
เขียนเมื่อ Sun Feb 12 2012 00:47:22 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณชาญโชติ ผมไม่แน่ใจว่า คุณจะยังตอบคำถามผนหรือเปล่า พอดีผมต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจห้องพักรายวัน คือจะทำที่กาญจนบุรี ประมาณ 20 ห้อง แล้วกะจะขายของชำเล็กๆด้วย ผมต้องเตรียมตัวยังงัยบ้างครับแล้วผมต้องทำรายละเอียดอะไรบ้างเพื่อเสนอกู้จากธนาคาร ขอรบกวนแค่นี้ครับ deary-pk@hotmail.com

ชาญโชติ
เขียนเมื่อ Sun Feb 12 2012 12:38:10 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณธนา

ผมคิดว่าคำถามที่คุณถามมาเป็นคำถามที่กว้างและเหมือนๆกับหลายๆท่านที่ถามมาและผมก็ตอบกลับไปแล้ว ขอให้คุณไปไล่อ่าน คำตอบที่ผมตอบหลายๆท่านที่ถามมาคล้ายๆกับที่คุณถาม ได้ใน blog นี้ แต่ถ้าคุณจริงจัง ต้องการปรึกษาเป็นเรื่องเป็นราว คงต้องพบและคุยในรายละเอียด ผมคิดค่าวิชาและเวลาในการให้คำปรึกษาชั่วโมงละ 3,000 บาท สองชั่วโมงคิด 5,000 บาท ในการพบกันครั้งแรก เชื่อว่า ภายในสองชั่วโมงคุณจะเข้าใจทั้งหมด หลังจากนั้นถ้าคุณต้องการทำธุรกิจจริงและต้องการให้ผมเป็นที่ปรึกษาและโค้ชให้กับคุณเป็นการส่วนตัว ค่อยตกลงกันอีกที

พัทธนันท์
IP: xxx.77.239.152
เขียนเมื่อ Mon Jun 04 2012 15:26:42 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณชาญโชติ

  ดิฉันเพิ่งเริ่มเปิดธุรกิจโรงแรม ชื่อเดอพันตา อยู่ที่อำเภอภูเรือ จ.เลย ซึ่งปัจจุบันก็มีรีสอร์ทที่เปิดอยู่แล้วจำนวนมาก แต่ดิฉันอาศัยทำเลที่ติดถนนใหญ่ไปมาสะดวกเป็นข้อที่คิดว่าน่าจะได้เปรียบอยู่บ้าง แต่ก็รู้สึกติดขัดกับปัญหาหลายด้านดังนี้ค่ะ

 1. ปัญหาด้านการบริหารทรัพยาการบุคคล ซึ่งหายากมาก ที่ได้มาก็อยู่ไม่นาน เราควรมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างคะ
 2. ปัญหาด้านการวางแผนการตลาด ก่อนที่เราจะเปิดดำเนินกิจการ เราได้กลุ่มลูกค้าไว้ 2 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยว และนักเดินทางแต่เรายังเจาะเข้าไปไม่ได้เต็มที่สำหรับกลุ่มเป้าหมาย เราจะมีวิธีการเจาะกลุ่มลูกค้าได้ด้วยวิธีใดบ้าง
 3. ปัญหาด้านราคา เราไม่แน่ใจว่าควรตั้งราคาแค่ไหนจึงจะเหมาะสม ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 650-700 บาท (ไม่ต่างจากรีสอร์ทข้างเคียง) รูปแบบอาคาร ห้องพักจะเป็นสไตล์โรงแรม แต่เน้นการอยู่สบายเหมือนรีสอร์ทค่ะ ขอเรียนปรึกษาคุณชาญโชติ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ ปล.ปัจจุบันดิฉันมีงานประจำอยู่แล้ว
ชาญโชติ
เขียนเมื่อ Mon Jun 04 2012 21:20:00 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณพัทธนันท์ ปัญหาที่คุณประสบ ขอชี้แจงดังนี้ 1.ทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องสำคัญที่สุด แต่เจ้าของธุรกิจ SMEs ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจัง การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องละเอียดอ่อน คุณพัทธนันท์ ต้องเข้าใจเรื่องมนุษย์อย่างลึกซึ้ง เริ่มที่ต้องเข้าใจตัวเองก่อน บริหารตัวเองให้ได้ หลังจากนั้นจึงจะบริหารคนอื่นได้ 2.เมื่อคุณตั้งกลุ่มลูกค้า เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่มนักเดินทาง กลุ่มเป้าหมายของคุณใหญ่และกว้างเกินไป ต้องแยกย่อยออกไปอีก หลังจากนั้นคุณก็จะต้องมีกลยุทธในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า มีวิธีการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งก็มีหลายวิธี ซึ่งต้องใช้เวลา ค่อยเป็นค่อยไป การทำแผนตลาดต้องทำอย่างชัดเจน ไม่ทราบว่าคุณทำแผนตลาดไว้หรือยัง 3.เรื่องราคาเหมาะสมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับแผนตลาดและแผนธุรกิจ

ข้อมูลที่คุณให้มาค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตาม คำตอบที่ให้ในวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะช่วยตอบปัญหาให้คุณได้แค่ไหน การทำธุรกิจโรงแรม สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกทำธุรกิจโรงแรมแบบมืออาชีพ หวังผลกำไรจากธุรกิจโรงแรมอย่างแท้จริง หรือ ทำธุรกิจโรงแรมเพื่อทำให้ทรัพย์สินของคุณมีค่าเพิ่มขึ้น เพื่อขายทรัพย์สินทำกำไรเป็นก้อนในอนาคต หรือทำแบบงานอดิเรก เช่นมีที่ดิน มีเงินเหลือ จึงสร้างโรงแรมและทำธุรกิจแบบไปเรื่อยๆเพียงแค่ไม่ให้ขาดทุน และไม่ลงทุนเรื่องคน

กุลนิษฐ์
IP: xxx.26.138.103
เขียนเมื่อ Tue Dec 25 2012 20:31:28 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ตอนนี้ดิฉันทำรีสอนต์อยู่ที่อยุธยาแต่เป็นหุ้นส่วนในครอบครัวสามี แต่ดิฉันและสามีอยากทำเป็นส่วนตัวเองแต่ทำที่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่ที่อยุธยาเราคิดกันไว้ว่าจะเก็บอีกสักสองปีจะหาซื้อที่ต่างจังหวัดสัก3ไร่ อยากทราบว่าระยะเวลาสองปีเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ถ้าเงินเราไม่พอสำหรับการก่อสร้างเรามีที่ดินในเมืองอยุธยาประมาณ 6ไ่ร่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ถ้าเราจะกู้เงินธนาคารเพื่อจะมาก่อสร้าง แล้วธนาคารจะประเมินราคาให้เราอย่างไรต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เรามีรายได้ต่อเดือนประมาณ150000บาท แล้วก็มีที่ดินที่เป็นหุ้นส่วนอีก2แปลง เป็นรีสอนต์ทั้งแปลง2แปลงมีชื่อเราในที่ดินด้วย ที่ดินมีชื่อคนอื่นร่วมด้วยเข้าธนาคารได้ไหมค่ะ ดิฉันและสามีอยากทำรีสอนต์ลักษณะเป็นกลุ่มคือหนึ่งหลังแต่แบ่งได้ 4ห้องหลังชนกันจะทำประมาณ8กลุ่ม อยากทราบว่ากลุ่มละเท่าไรค่ะ และเราต้องใช้เงินทุนประมาณเท่าไรค่ะ เพราะมันเป็นความฝันเราสองคนจริงๆที่จะทำของเราเอง. ขอเรียนปรึกษาคุณชาญโชติ เพื่อเป็นแนวทางเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องกู้เงินเลย ขอบคุณมากค่ะ

ชาญโชติ
เขียนเมื่อ Wed Dec 26 2012 00:10:29 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณกุลนิษฐ์

สำหรับการกู้เงินธนาคาร ผู้ที่ให้คำแนะนำที่ดีที่สุดคือธนาคารครับ ธนาคารเขาจะดูว่าโครงการของคุณเป็นอย่างไร คุณสามารถคืนเงินเขาได้หรือไม่ แน่นอนธนาคารต้องเอาที่ดินของคุณมาค้ำประกัน ถ้าคุณจะนำที่ดินที่มีชื่อคุณและคนอื่นร่วมเป็นเจ้าของ คนที่มีชื่อร่วมอยู่ด้วยจะต้องยินยอมให้คุณนำที่ดินนั้นไปจำนอง ธนาคารจึงจะยอมให้คุณกู้และใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นหลักประกัน สำหรับงบค่าก่อสร้าง ต้องเรียกผู้ก่อสร้างมาตีราคาครับ ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ เงินลงทุนทำธุรกิจรีสอร์ทไม่ใช่แค่ค่าก่อสร้าง ยังมีเงินที่ต้องเตรียมไว้สำหรับการตลาด และการบริหารจัดการ ขอแนะนำว่าคุณควรจะจัดทำแผนธุรกิจก่อนที่จะตัดสินใจครับ เลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวคุณ อย่าลงทุนเพราะอยากทำ ควรต้องมีการหาข้อมูล และคำนวนถึงความเหมาะสม (มีรายละเอียดอีกมากที่ต้องคำนึงถึงครับ)

น้องย๊ะ
IP: xxx.53.216.79
เขียนเมื่อ Fri Jan 11 2013 21:47:38 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีดีคะนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ดิฉันเขียนเข้ามาดิฉันมีปัญหายากปรึกษาพี่หน่อยคะว่าพอดีว่าดิฉันยากทำธุรกิจโรงแรมแต่ยังไม่มีความรู้ด้านนี้เลยยากขอคำแนะนำในการดำเนินธุระกิจตัวนี้ว่าอันดับแรกเลยเราต้องเริ่มจากอะไรนอกจากเรื่องที่ดินและทำแลที่ตั้งของโรงแรมแล้วนะคะและขั้นตอนในการบริหารจัดการธุรกิจนี้เราต้องทำอย่างไรคะดิฉันรบกวนขอคำแนะนำจากพี่ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งคะ

ชาญโชติ
เขียนเมื่อ Sat Jan 12 2013 15:34:54 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณย๊ะ

ผมไม่ทราบว่าคุณได้เข้าไปอ่านบันทึกของผมตั้งแต่แรก และอ่านข้อคิดเห็นของคนอื่นๆและคำตอบของผมหรือเปล่า ถ้ายังขอให้ไปไล่อ่านทุกตอน นอกเหนือจากนั้นยังมีบทความของผมอีกหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เช่นเข้าไปอ่านบทเรียนจากการบริหารจัดการในโรงแรมต่างๆที่ผมเขียนไว้จะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นว่าธุรกิจโรงแรมเป็นอย่างไร

คำตอบที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าคุณคิดจะลงทุนทำธุรกิจอะไร คุณต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับธุกิจเหล่านั้นให้ดี เมื่อทบทวนแล้วเข้าใจว่าธุรกิจนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างและตัวคุณเองชอบหรือไม่ ถ้าชอบและอยากทำก็ต้องหันมาดูว่าเหมาะกับคุณหรือไม่ คุณมีความพร้อมในการลงทุนแค่ไหน ถ้าคุณพร้อมและมีความมั่นใจว่าต้องการทำธุรกิจนั้นจริงๆ คุณก็ควรจะจัดทำแผนธุรกิจก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน การทำโรงแรมไม่ใช่ของง่ายแต่ก็ไม่ใช่ว่ายากจนเกินไป สำคัญที่คุณมีความตั้งใจและมีความพร้อมหรือไม่  ถ้าคุณตัดสินใจจะลงทุนทำโรงแรมแน่ๆ และคุณยังไม่มีความรู้และไม่เคยผ่านงานโรงแรมมาก่อนคุณก็ต้องหาผู้รู้มาเป็นที่ปรึกษาเป็นโค้ช อย่างเป็นเรื่องเป็นราว แน่นอนเมื่อถึงช่วงนั้นเป็นเรื่องของธุรกิจ คุณจะต้องมีที่ปรึกษาโครงการและดำเนินงานตั้งแต่การเขียนแผนธุรกิจ (แผนการตลาดแผนการเงิน   แผนการบริหารจัดการคน )   การออกแบบตัวโรงแรม  ควบคุมการก่อสร้าง การจัดซื้อ วางระบบการควบคุม ระบบการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการคน ตั้งแต่การรับคน การฝึกอบรม และการบริหารจัดการอื่นๆ จนสามารถเปิดโรงแรมได้ ถ้าคุณไม่สามารถหาคนมาเป็นที่ปรึกษาโครงการได้  ก็ลองติดต่อเข้ามาและนัดคุยกัน ถ้าพูดกันเข้าใจและผมมีเวลาพอก็จะรับเป็นที่ปรึกษา และเป็นโค้ชในการให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นเปิดโรงแรมได้  แต่ถ้าเวลาไม่พออาจช่วยได้ในบางส่วนและแนะคนที่มาช่วยทำในส่วนที่ยังขาดให้


ชาญโชติ
เขียนเมื่อ Sun Jan 20 2013 22:31:19 GMT+0700 (ICT)

มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นในบันทึกนี้ อ้างว่าเป็น ดร. และเป็นข้อความโฆษณาเกี่ยวกับการกู้เงินโดยให้กรอกข้อมูล ผมไม่รู้จักจึงได้ลบข้อความคิดเห็นนั้นออกไป ขอให้ช่วยระวังด้วยครับ ท่านผู้ดูแลบริหารเวป gotoknow

ชาญโชติ
เขียนเมื่อ Tue Jan 29 2013 19:33:47 GMT+0700 (ICT)

มีหลายคนเข้ามาถามผมว่าที่ผมรับเป็นที่ปรึกษา และเป็นโค้ช ให้กับเจ้าของธุรกิจโรงแรม และ ธุรกิจท่องเที่ยว ผมมีหลักเกณท์และรับรองผลอย่างไรว่าผู้ที่จ้างผมเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นโค้ช จะได้ผลคุ้มกับเงินค่าจ้างผมเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นโค้ช 

ผมได้ตอบเขาไปดังนี้ 

"

สำหรับการรับเป็นโค้ช ให้กับผู้บริหารหรือเจ้าของ ผมสามารถเป็นโค้ชหรือที่ปรึกษาให้กับทุกคนที่ต้องการคนมาเป็น กระจกให้เขาและหาจุดอ่อนและวิธีแก้ไขหรือหาจุดแข็งและเสนอแนวทางการนำจุดแข็งไปต่อยอดในการพัฒนาตัวเขาหรือธุรกิจของเขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนที่จะถามหาว่าจะนำอะไรมาเป็นข้อยืนยันความสำเร็จนั้น คงไม่สามารถทำได้ครับ เพราะเรื่องการให้บริการจับต้องไม่ได้ การเป็นโค้ชและที่ปรึกษา นั้นเป็นแค่ผู้ให้คำแนะนำแต่ผลสำเร็จอยู่ที่ตัวของผู้จ้างเอง ดังนั้น ต้องมาดูที่คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นโค้ชหรือที่ปรึกษาว่าเป็นคนที่มีความรู้และประสบการณ์จริงหรือไม่ เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อผู้จ้างหรือไม่ ถ้าที่ปรึกษาหรือโค้ช ไม่มีความซื่อสัตย์หรือจริงใจต่อผู้จ้าง ก็จะไม่กล้าพูดความจริง ได้แต่พูดให้พอใจและหลงผิด หรือแนะนำสิ่งผิดๆให้ก็จะเป็นผลร้ายต่อผู้จ้าง ผมเองจะรับงานใครก็ต้องพูดคุยและเช็คว่าเขาเป็นคนอย่างไร เพราะถ้าเขาเป็นคนไม่ดี จะให้ผมแนะวิธีการเอาเปรียบผู้อื่น ทำสิ่งผิดๆผมก็ไม่รับงานนี้

สำหรับวิชาที่ผมสามารถเป็นวิทยากรได้มีอะไรบ้าง นั้น ก็มีเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมให้กับเจ้าของผู้ประกอบการ / ผู้บริหาร /หรือพนักงานระดับหัวหน้างาน ในส่วนของการบริหารจัดการ  (สามารถแบ่งย่อยลงไปในส่วนลึกของแต่ละส่วน เช่น การทำแผนการตลาด การทำการตลาด การบริหารควบคุมพนักงานการตลาดและการขาย  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเป็นหัวหน้า การบริหารการติดต่อสื่อสาร  เป็นต้น) การบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ก็สามารถแบ่งเป็นวิชาแต่ละส่วนลึก คล้ายๆกับโรงแรม การบริหารจัดการด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวให้ภาครัฐหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นำไปจัดทำแผนนโยบายหรือกลยุทธ์ในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม เรื่องเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักศึกษา และชุมชนต่างๆ การบริหารจัดการชุมชนเพื่อให้เกิดการเข้มแข็ง เป็นต้น

ผมสามารถเป็นทีมโค้ชและที่ปรึกษาที่ดีในการทำแผนพัฒนา หรือแผนปรับโครงสร้าง แผนการเปลี่ยนแปลงองค์กร หรือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม การจัดทำนโยบายและแผนกลยุทธ์ แผนการขับเคลื่อนองค์กรเป็นต้น


yi
IP: xxx.53.129.12
เขียนเมื่อ Tue Mar 05 2013 11:57:49 GMT+0700 (ICT)

ต้องการเขียนแผนการตลาดเกี่ยวกับรีสอร์ทค่ะ อยากทราบว่าแผนการตลาดเป็นแบบไหน ต้องการเขียนแบบง่ายๆแต่ตรงจุด พอจะมีตัวอย่างดีๆ และการวิเคราะห์แบบเจาะลึกเกี่ยวกับรีสอร์ทไหมค่ะ  ขอเรียนปรึกษาผู้รู้  เพื่อจะใช้ปรับและแก้ไข สร้างความแตกต่างให้ดูโดดเด่นกว่าที่อื่น  รบกวนผู้รู้ทุกท่านด้วยค่ะ 

ชาญโชติ
เขียนเมื่อ Tue Mar 05 2013 21:11:18 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณ YI

การเขียนแผนตลาดถือว่าเป็นหัวใจของการทำธุรกิจ การทำธุรกิจโรงแรมเป็นศาสตร์ แผนตลาดที่ดีจะต้องเป็นการเขียนแบบง่ายและตรงจุด แต่จะทำได้อย่างนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการทำแผนตลาดและบริหารจัดการด้านการตลาดมาก่อนแล้ว เรื่องแบบนี้ต้องมีครูครับ มีโค้ชคอยช่วยให้คำปรึกษาช่วยวิเคราะห์และแนะนำ ผมยินดีรับเป็นโค้ชช่วยคุณจัดทำแผนการตลาด ช่วยวิเคราะห์เจาะลึกรีสอร์ทของคุณและรีสอร์ทที่คิดว่าเป็นคู่แข่ง โดยคิดค่าบริการครั้งละ 2- 3 ชั่วโมง ในราคา 10,000 บาท ผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 5 คน หรือจะคิดเป็นเหมาจ่ายในการจัดทำแผนตลาดตั้งแต่ต้นจนจบก็สามารถคุยกันได้ ( การจัดทำแผนตลาดจะต้องมีทีมในการจัดทำแผน ไม่ใช่ปล่อยให้คนใดคนหนึ่งไปทำโดยลำพัง) ถ้า สนใจติดต่อเพื่อนัดคุยรายละเอียด หรือจะโทรหาผมที่เบอร์โทรศัพท์         089-1381950 ก็ได้ตามความสะดวก


peeramon oil
IP: xxx.67.162.92
เขียนเมื่อ Fri May 03 2013 12:47:28 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ ตอนนี้มีความต้องการที่จะทำรีสอร์ทที่จังหวัดนครนายก มีที่ดินอยู่ใกล้กับเขื่อนท่าด่าน อยากปรึกษาเรื่องการทำแผนธุรกิจเพื่อเสนอขอสินเชื่อจากแบงก์ และถ้าต้องการสินเชื่อ 100% โดยใช้หลักทรัพย์เป็นรีสอร์ทของเราค้ำประกันได้มั๊ยครับ

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
IP: xxx.145.252.122
เขียนเมื่อ Sat May 04 2013 20:53:48 GMT+0700 (ICT)

คุณ peeramon oil

ถ้าคุณต้องการทำแผนธุรกิจเพียงเพื่อต้องการสินเชื่อจากธนาคาร คุณควรปรึกษากับธนาคารโดยตรง เจ้าหน้าที่เขาจะแนะนำคุณเอง แต่ถ้าเขาต้องการแผนธุรกิจ ก็ให้เขาหาคนเขียนให้ จะทำให้ได้รับสินเชื่อง่ายขึ้น แต่ถ้าคุณต้องการทำแผนธุรกิจ เพื่อทำธุรกิจให้มีกำไรและถือโอกาสเรียนรู้ทำความเข้าใจธุรกิจโรงแรมอย่างแท้จริง ผมสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้ แต่มีค่าใช้จ่ายเพราะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจ ส่วนค่าที่ปรึกษาเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและระยะเวลาในการทำแผน โดยต้องทราบรายละอียดและความคาดหวังของคุณในการทำธุรกิจ ติดต่อผมได้ที่ chanchotj@gmail.com โทร 089-1381950

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทnew
IP: xxx.51.168.165
เขียนเมื่อ Thu Jun 20 2013 14:55:09 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะ ม.ล.ชาญโชติ หนูมีเรื่องอยากรบกวนปริกษาหน่อยคะ คือหนูพึ่งเรียนจบทางด้านวิศวะมาแต่ที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมรีสอร์ท หนูเลยอยากจะพัฒนาและปรับปรุงให้รีสอร์ทมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น แต่หนูไม่มี่ความรู้ทางด้านนี้เลย หนูอยากทราบว่าหนูควรเริ่มที่ตรงจุดไหนก่อนดีคะ รีสอร์ทตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่ไม่ได้อยู่ในตัวเมือง(อยู่ระหว่าง 2 จังหวัดคือนครราชสีมากับบุรีรัมย์) แล้วถ้าหนูจะเรียนเกี่ยวกับทางรีสอร์ทโดยตรงหนูควรเรียนอะไรเพื่อให้ได้นำมาให้กับรีสอร์ทได้

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
IP: xxx.171.54.41
เขียนเมื่อ Thu Jun 20 2013 16:06:58 GMT+0700 (ICT)

เดิมใครเป็นคนดูแลรีสอร์ทอยู่ครับ สิ่งแรกก็ควรจะเรียนรู้จากคนที่เขาทำอยู่ก่อนแล้ว ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ให้เรียนรู้จากท่าน ดูรายละเอียดของธุรกิจที่ผ่านมา กำไร หรือขาดทุน ลูกค้าเป็นใคร เขาพอใจบริการหรือไม่ การที่คุณจะเข้ามาพัฒนาและปรับปรุงให้มีลูกค้ามากขึ้น คุณก็ต้องพิจารณาว่ารีสอร์ทของคุณในขณะนี้เหมาะสมกับลูกค้าที่คุณมีอยู่หรือไม่ ลูกค้าพอใจรีสอร์ทของคุณไหม ความสะดวกสบาย ความสะอาด สถานที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และข้อสำคัญราคาที่คุณคิดกับลูกค้าเป็นราคาที่ลูกค้าคุณพอใจไหม และตัวคุณเองพอใจกับรายได้ที่ได้อยู่หรือไม่ หลังจากนั้นจึงจะกำหนดได้ว่าจะต้องทำอะไรก่อนหลัง ถ้าทุกอย่างเหมาะสมและราคาพอใจทั้งคุณและลูกค้า ถ้าคุณต้องการมีลูกค้ามากขึ้น ก็ต้องดูว่าคุณจะเอาลูกค้ามาจากไหน เป็นลูกค้ากลุ่มเดิม หรือต้องหาลูกค้ากลุ่มใหม่ ถ้าเดิมรีสอร์ทคุณเต็มอยู่แล้ว เมื่อต้องการลูกค้าเพิ่มคุณก็ต้องสร้างห้องพักเพิ่ม ข้อมูลที่คุณให้มาผมยังไม่สามารถตอบคุณได้มากกว่านี้เพราะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้ ความเป็นมาและปัจจุบัน และสิ่งที่คุณต้องการที่จะให้เป็น สำหรับคำถามที่คุณถามว่าคุณควรจะเรียนอะไร ก็ต้องตอบว่าถ้าคุณจะทำธุรกิจโรงแรม คุณก็ต้องเรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจโรงแรม เรียนจากครอบครัวคุณที่เขาทำมาก่อน แล้วจึงดูว่าคุณขาดอะไร จึงค่อยพิจารณาว่าควรจะเรียนเรื่องอะไรก่อน   

คุณควรจะหาอ่านบทความที่ผมเขียนไว้ในเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมทุกบทความอาจทำให้คุณเข้าใจและจับประเด็นได้ง่ายขึ้น ผมอยากให้คุณเริ่มต้นที่การเขียนแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนารีสอร์ท ก่อน ในการเขียนแผนจะทำให้คุณค่อยๆเรียนรู้การทำธุรกิจโรงแรมไปในตัวของมันเอง

ชาญโชติ
เขียนเมื่อ Tue May 06 2014 00:47:44 GMT+0700 (ICT)

ผมและเพื่อนๆในวงการธุรกิจโรงแรมรวมตัวกันให้บริการด้านธุรกิจโรงแรมดังนี้

๑.บริการซื้อขายโรงแรมในประเทศไทยที่มีมูลค่าอย่างต่ำ ๕๐๐ ล้านบาท

๒.ให้บริการจัดหาทีมบริหารจัดการโรงแรม SMEs ในประเทศไทย

๓.ให้บริการรับเป็นโค้ช หรือ ที่ปรึกษาให้กับเจ้าของ หุ้นส่วน หรือผู้บริหาร โรงแรม SMEs ในประเทศไทย

๔.ให้บริการจัดฝึกอบรมผู้บริหาร และพนักงานเป็นการส่วนตัวที่โรงแรมของผู้ขอรับบริการ

สนใจติดต่อได้ที่ โทร 089-1381950, 02-9546029 หรือ e-mail address: chanchotj@gmail.com

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์