สมาชิก
แลกเปลี่ยน

งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2557

เข้าวัดทำบุญ
 

ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2557

รายชื่อวัดต่างๆนี้ได้มาจากสี่แยกและริมถนนจึงได้นำมา

บอกบุญให้กับทุกท่านได้ไปทำบุญกัน *การทำบุญขอให้

ทำตามกำลังศรัทธา แต่อย่าหลุมหลงงมงายทำบุญจะทำ

ให้เราเดือดร้อน ท่านจะไม่ได้บุญ

1. ตรุษจีน ปี 2557 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 

วัดเขาผาแรต ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

งานเริ่มวันที่ 28 ธันวาคม 2556 – 5มกราคม 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต

2. ตรุษจีน ปี 2557 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 

วัดหนองเข้ ต.ไผ่เขียว  อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

งานเริ่มวันที่ 26 ะันวาคม – 24 มกราคม 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต

3. ตรุษจีน ปี 255 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 

วัดสะแกพนาราม ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

งานเริ่มวันที่ 28 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต

4. ตรุษจีน ปี 2557 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 

วัดทะเลบก ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

งานเริ่มวันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557 

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต

5. ตรุษจีน ปี 2557 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 

วัดกำมะเสน ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

งานเริ่มวันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 4 มกราคม  2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต

 6. ตรุษจีน ปี 2557 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 

วัดเขาพะแวง ต.เนินแจง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

งานเริ่มวันที่ 26 ธันวาคม 2556 - 4 มกราคม 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต

7. ตรุษจีน ปี 2557 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 

วัดสำนักเขาตะคร้อ ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

งานเริ่มวันที่ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต

8. ตรุษจีน ปี 2557 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 

วัดเขาใหญ่ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

งานเริ่มวันที่ 31 มกราคม 8 กุมภาพันธ์ 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต

9. ตรุษจีน ปี 255 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 

วัดแคทราย ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี

งานเริ่มวันที่ 31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2557 

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต

10. ตรุษจีน ปี 2557 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 

วัดชลประชาเทพนิมิต ต.ด่านช้างอ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

งานเริ่มวันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 4 มกราคม 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต

11. ตรุษจีน ปี 2557 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 

วัดด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

งานเริ่มวันที่ 31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต

 12. ตรุษจีน ปี 2557 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 

วัดท่านางเริง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

งานเริ่มวันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต

13. ตรุษจีน ปี 2557 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 

วัดท่าพุราษฎณ์บำรุง ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

งานเริ่มวันที่ 26 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต 

 14. ตรุษจีน ปี 2557 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 

วัดเทพสนทวารี ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

งานเริ่มวันที่ 28 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย 

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต

15.ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต

วัดโนนหัวช้าง ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

งานเริ่มวันที่ 28 มกราคม 5 กุมภาพันธ์ 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย 

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต

16.ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 

วัดบึงสามัคคี ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

งานเริ่มวันที่ 28 ธันวาคม 2556 – 6 มกราคม 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย 

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต 

  17.ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 

วัดโบราณธรรมยิกาวาส ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

งานเริ่มวันที่ 28 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย 

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต

18.ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 

วัดป่างิ้ว ต.ป่างิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

งานเริ่มวันที่ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย 

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต 

 

19.ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 

วัดมหาโพธิใต้ ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

งานเริ่มวันที่ 28 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย 

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต  

20.ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 

วัดยางงาม ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

งานเริ่มวันที่ 28 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย 

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต 

 21.ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 

วัดลากค้อน ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

งานเริ่มวันที่ 23 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย 

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต   

 22.ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 


วัดศิริมงคล ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

งานเริ่มวันที่ 29 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย 

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต  

23.ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต 


วัดปทุมทอง ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

งานเริ่มวันที่ 28-30 มกราคม ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต 

24.ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต


วัดดงบ้านกร่าง ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

งานเริ่มวันที่ 30 มกราคม ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2556

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต 

25.ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต

วัดสนามไชย(ราษฎร์ศรัทธาธรรม)

งานเริ่มวันที่ 29 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย

ติดต่อจองมีดตัดหวายลูกนิมิต  

26.ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต

วัดสว่างคงคา(บ้านท่าสวาย) ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

งานเริ่มวันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย

27.ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต

วัดสะเดาซ้าย ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

งานเริ่มวันที่ 27 ธันวาคม 2556 มกราคม ถึง 4 มกราคม 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย

โทรศัพท์ 02 - 4263797

28.ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต

วัดสามง่าม ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

งานเริ่มวันที่ 24 มกราคม 4 กุมภาพันธ์ 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงานการคมนาคมสะดวกสบาย

29.ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต


วัดสุวรรณคีรี(เขาปูน) ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

งานเริ่มวันที่ 29 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย

30.ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต

วัดหนองขาม ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

งานเริ่มวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึง 4 มกราคม 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การเดินทางสะดวก

31.ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2557

วัดแหล่งทองแดงพรหมสราราม ต.ตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม

งานเริ่มวันที่ 28 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2557

การเดินทางสะดวก มีมหรสพชมฟรี

31.ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2557

วัดซับยี่หร่า ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

งานเริ่มวันที่ 30 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2557

การเดินทางสะดวก มีมหรสพชมฟรีตลอดงาน

32.ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2557

วัดหินกอง ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

งานเริ่มวันที่ 30 มกราคม ถึง 7 กุทภาพันธ์ 2557

การเดินทางสะดวก มีมหรสพชมฟรี

33.ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2557

วัดทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง

งานเริ่มวันที่ 25 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2557

การเดินทางสะดวก มีมหรสพชมฟรี

34.ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2557

วัดต้นชัน ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

งานเริ่มวันที่ 25 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2557

การเดินทางสะดวก มีมหรสพชมฟรี

35.ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2557

วัดเทพปํญญารามใกล้อบต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

งานเริ่มวันที่ 28 ธันวาคม 2556 ถึง 5 มกราคม 2557

การเดินทางสะดวก มหรสพชมฟรี

36.ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2557

วัดเขาเสาธงทอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

งานเริ่มวันที่ 28 มกราคม 2557 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2557

การเดินทางสะดวก มีมหรสพชมฟรี

37.ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2557

วัดแหลมทอง ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

งานเริ่มวันที่ 29 มกราคม 2557 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2557

การเดินทางสะดวก มีมหรสพชมฟรี

38.ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2557

วัดชัฏป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

งานเริ่มวันที่ 31 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2557

การเดินทางสะดวก มีมหรสพชมฟรี

39.ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2557

วัดสวนป่า ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

งานเริ่มวันที่ 29 มกราคม ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2557

การเดินทางสะดวก มีมหรสพชมฟรี

40.ขอเชิยเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต

วัดสนามไชย(ราษฎร์ศรัทธาธรรม) ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

งานเริ่มวันที่ 29 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2557

การเดินทางสะดวก มีมหรสพชมฟรี

41.ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2557

วัดสว่างอารมณ์ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม(คลองแขก)

งานเริ่มวันที่ 29 มกราคม ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2557

การเดินทางสะดวก มีมหรสพชมฟรี

42.ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2557

วัดไตรมิตรวราราม ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

งานเริ่มวันที่ 29 มกราคม ถึง 9 กุมภาพัน 2557

การเดินทางสะดวก มีมหรสพชมฟรี

43.ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2557

วัดท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (วัดอยู่ถนนสายชัฏป่าหวาย - สวนผึ้ง)

งานเริ่มวันที่ 31 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2557

การเดินทางสะดวก มีมหรสพชมฟรี

44.ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2557

วัดโป่งยอ ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

งานเริ่มวันที่ 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2557

30 - 31 มกราคม 2557 งานฉลองสมณศักดิ์พัดยศ

การเดินทางสะดวก มีมหรสพชมฟรี

45.ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2557

วัดถ้ำเขาแหลม ต.ปากแพรก อเมือง จ.กาญจนบุรี

งานเริ่มวันที่ 29 มกราคม ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2557

การเดินทางสะดวก มีมหรสพชมฟรี

46.ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2557

วัดโคธาราม ต.บางเพียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

งานเริ่มวันที่ 31 มกราคม ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2557

การเดินทางสะดวก มีมหรสพชมฟรี

47.ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2557

วัดห้วยม่วง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี(ใกล้แก่งส้มแมว)

งานเริ่มวันที่ 31 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2557

การเดินทางสะดวกมีมหรสพชมฟรี

48.ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2557

วัดสายทอง บ้านหาดคำน้อย หมู่ที่ 3 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย

งานเิ่ริ่มวันที่ 5 - 12 มกราคม 2557

49.ขอเชิยเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2557

วัดหนองเอี้ยวใน ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

งานเริ่มวันที่ 28 ธันวาคม 2556 ถึง 5 มกราคม 2557

การเดินทางสะดวก มีมหรสพชมฟรี

ถนนซับสนุ่น ถนนซับน้อยเหนือ
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: อย่าลืมไปทำบุญกันให้ได้ 
· หมายเลขบันทึก: 410240 · เขียน:  
· ความเห็น:
1
 · อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
นิมิตร มิตร คงทรัพย์
เขียนเมื่อ Thu Jan 13 2011 17:54:42 GMT+0700 (ICT)

ขอ เชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต

วัดศรีสโมสร ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี คลอง๗ เหนือ

งาน เริ่มวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึง ๘ มกราคม ๒๕๕๕

มหรสพชมฟรีตลอดงาน การคมนาคมสะดวกสบาย

โทรศัพท์ 083-700-1795 085-234-3211

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์