กระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัย...ทำอย่างไรให้เด็กไม่โง่

 เป็นหนึ่งในกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย อำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 

วันนี้ผมมาร่วมประชุม การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ในเขตอำเภอปางมะผ้า โดย มูลนิธิรักษ์เด็ก (The Life Skills Development Foundation) และ สพท.แม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดขึ้น

ผู้เข้าร่วมดังนี้ครับี้

 • คุณครู ปฐมวัยจากโรงเรียน ในเขตอำเภอปางมะผ้า
 • ผู้เลี้ยงดูเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และผมถือโอกาสนี้ นำเอานักศึกษา ปฐมวัย ของผม ที่เรียนเกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาบริบาล (Infant Education)มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มคุณครูและ ผดด.ด้วย

ซึ่งก็นับว่าได้ประโยชน์มาก นักศึกษา ได้เรียนรู้็ถึง การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย โดยการร่วมจัดทำกับคุณครูผู้มีประสบการณ์ในการเรียนการสอนที่จัดในระบบ

โดยเราตั้งผลของกระบวนการพัฒนาดังกล่าวเพื่อให้ "เด็กปฐมวัยอำเภอปางมะผ้า " เก่ง - ดี-มีความสุข  และเพื่อให้การจัดแผนประสบการณ์ ถูกต้องและเหมาะสมตามปรัชญา หลักการ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่สำคัญประเด็นหนึ่งก็คือ "สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น"

การมองกระบวนการเรียนรู้สากลและกระบวนการเรียนระดับท้องถิ่น  หากเรานำมาเชื่อมโยง กันได้ถือว่าเป็น "นวัตกรรม" ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย....เป็นงานที่เรากำลังดำเนินการ

แน่นอนว่า ต้องใช้เวลายาวนาน แต่จุดเริ่มที่สำคัญที่สุด อยู่ที่บุคลากรเหล่านี้เอง เราได้พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ทราบ เข้าใจ กลไกการพัฒนาสมองเด็ก (ที่ผมเคยนำมาเขียนบันทึกบ่อยๆ) และเวลาเริ่มบทเรียนกับนักศึกษา ผมยกเรื่อง "การพัฒนาสมอง - BBL" ขึ้นก่อนทุกครั้ง

เพื่อให้เห็นว่า สิ่งที่เราทำกับเด็กทุกเรื่องราว มีผลต่อสมอง เด็กนะ!!!! 

แผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยที่ปางมะผ้าในครั้งนี้ ...ผมคิดว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่มีคุณค่าจริงๆ สำหรับกระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัย

เพื่อ "เด็กปางมะผ้าไม่โง่"  

 

(รายละเอียดการจัดทำแผนเป็นอย่างไร??จะนำมาเขียนบันทึกเพื่อแลกเปลี่ยนครั้งต่อไป) 

 


ขอขอบคุณ

 

บริบัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และ องค์การ เซฟ เดอะ ซิลเดร็น (สหรัฐอเมริกา) 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 40363
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Sun Jul 23 2006 14:11:36 GMT+0700 (ICT)
 • น่าสนใจมากครับ
 • อยากไปเป็นครูสอนปฐมวัยบ้างแล้วละ
 • ขอเป็นกำลังใจให้ครับน้อง
บวร
เขียนเมื่อ Sun Jul 23 2006 15:58:29 GMT+0700 (ICT)
 • คิดสร้างสรรค์
 • คิดเชื่อมโยง
 • บูรณาการ
 • พัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เขียนขยายความ BBL ด้วยนะครับ
 • ขอบคุณมากครับ
จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร
เขียนเมื่อ Tue Jul 25 2006 06:48:26 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ขจิต และอาจารย์ ผอ.บวร

ผมมีบันทึกที่เขียนถึง BBL. ไปบางส่วนในบันทึกของผมเอง แต่ก็เน้นเรื่องสมองโดยตรงครับที่่

 เรื่องบางเรื่องที่เราอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับสมอง

กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสมองเด็ก 

สมองกับการเรียนรู้ 

 ส่วน BBL. เป็นที่น่าดีใจที่แม่ฮ่องสอนเรามีโครงการดีๆ ชื่อ "คาราวานเสริมสร้า้งสมอง" ของ สพท.เขต ๑ รายละเอียดผมยังไม่ได้ศึกษา แต่ ผมเห็นชื่อแล้ว และคุยกับท่านศึกษานิเทศก์ทราบว่าทำ์เรื่องของกระบวนการเรียนการสอน การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาสมอง ...ผมสนใจมาก 

ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับ 

จันทร์เมามาย
เขียนเมื่อ Tue Jul 25 2006 19:41:36 GMT+0700 (ICT)

ฟังแล้วน่าตื่นเต้นจังครับ น่าอิจฉาเด็กที่เข้าโครงการจัง

 • อยากเป็นเด็กเข้าโครงการเพราะสอนไม่เป็น
 • สงสัยครับเด็กเล็กนี่ขนาดเด็กอนุบาลใช่ไหม
 • เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอให้โครงการเป็นไปด้วยดี
 • และมีการขยายต่อไปยังที่อื่นๆ
จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร
เขียนเมื่อ Wed Jul 26 2006 01:30:58 GMT+0700 (ICT)

คุณจันทร์เมามาย

ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงเรื่องของสมอง

เป็นโอกาสของปางมะผ้า(อำเภอเล็กๆ ชายขอบแม่ฮ่องสอน เมืองไทย) ที่มีนวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณค่า

ผมสนใจเรื่อง "สมอง" เป็นการส่วนตัวจึงได้ศึกษา ค้นคว้า เอกสาร งานวิจัย และ ช่วงหลังได้สอน นักศึกษาบ้างผม ก็เน้นเรื่องสมองให้ นักศึกษาได้เห็นความสำคัญ และเรียนรู้ระบบการทำงานของสมองโดยละเอียด ก่อนนำไปสู่บทเรียนอื่นๆครับ

เด็กเล็กที่เราเขียนในบันทึกนี่ เป็นเด็กที่เข้าศูนย์พัฒนาเด็ก ถึงระดับอนุบาลครับ อายุตั้งแต่ ๐-๕ ปี

กระบวนการจริงๆที่มูลนิธิรักษ์เด็ก ได้พัฒนา ตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์เลยครับ เราพัฒนาพ่อแม่อาสาให้มีความเข้าใจเรื่องการเตรียมพร้อมมีบุตร การดูแลครรภ์ ตลอดจนการดูแลเด็กทารก จนถึง พัฒนา ผู้ดูแลเด็ก ให้มีองค์ความรู้ที่ถูกต้อง พัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก พัฒนาทักษะชีวิต  สิทธิเด็ก ในโรงเรียนก็พัฒนาครูปฐมวัยในการดูแลเด็ก การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมอง และพัฒนาการ ตลอดจนการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์แก่เด็ก

ปีที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่อง การบูรณาการงานในส่วนของหน่วยงานครับ ยุทธศาสตร์ที่เน้นปีต่อไป ก็เป็นเรื่อง การประสานงาน การบูรณาการงานพัฒนาเด็กเข้าสู่ อปท.มากขึ้น พร้อมกับพัฒนาเครือข่ายสิทธิเด็กด้วยครับ

เราหวังว่า เด็กที่นี่ จะได้รับการพัฒนา ให้เป็นเด็กที่ เก่ง ดี และมีความสุขครับผม 

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า