อัตราจ้าง สพป.ชลบุรี เขต 2

 ต่อสัญญาอัตราจ้างธุรการ,ครูวิกฤต,ครูSP2,นักการภารโรง,ครูพี่เลี้ยง สพป.ชลบุรี เขต 2 

การดำเนินการเกี่ยวกับอัตราจ้างทุกประเภทของ สพป.ชลบุรี เขต 2

เพื่อให้การดำเนินการต่อสัญญาและการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินการ ดังนี้

1. ธุรการในสถานศึกษา  สพฐ.จัดสรรอัตราต่อเนื่องจากงบปี 53 แต่ยังมิได้แจ้งเรื่องการจัดสรรงบประมาณมาให้  แต่เพื่อให้การทำสัญญาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (1 ต.ค. 53 ถึง    30 ก.ย. 54) จึงแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการต่อสัญญาจ้างได้ทันที แต่ให้มีหมายเหตุในสัญญาจ้างว่า "ขณะนี้ยังมิได้รับการจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ. โดย สพป.ชลบุรี เขต 2 จะจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. แล้วเท่านั้น" ซึ่ง สพป.ชลบุรี เขต 2 จะส่งแบบสัญญาจ้างให้โรงเรียนทาง E-Filling http://gotoknow.org/file/rujanee_nttt/8967.doc.doc

2. ครูวิกฤต  ได้รับการจัดสรรอัตราและงบประมาณ จาก สพฐ.เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการต่อสัญญาจ้างได้ทันทีhttp://gotoknow.org/file/rujanee_nttt/123.doc.doc

3. นักการภารโรง  ได้รับการจัดสรรอัตราและงบประมาณ จาก สพฐ.เรียบร้อยแล้ว จึงให้สถานศึกษาดำเนินการต่อสัญญาจ้างได้ทันที

http://gotoknow.org/file/rujanee_nttt/1234.doc.doc

4.  ครู SP2  สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราต่อเนื่องจากงบ 2553 และจัดสรรเพิ่มให้อีก 14 อัตรา และมีหนังสือแจ้งเรื่องการจัดสรรงบประมาณ 2554 มาให้แต่ละเขตแล้ว   จึงให้โรงเรียนทำสัญญาจ้างได้ทันที ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2553 ถึง  30 กันยายน 2554  http://gotoknow.org/file/rujanee_nttt/4567.doc.doc

5. พี่เลี้ยงเด็กพิการ  เนื่องจาก สพฐ. ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการดำเนินการ โดยจัดสรรอัตรามาให้ สพป.ชลบุรี เขต 2 เพียง 3 อัตราเท่านั้น จึงให้โรงเรียนที่มิได้รับการจัดสรรต่อในปีงบ 2554 ต่อสัญญาจ้างได้เท่ากับจำนวนเงินที่เหลือจากงบ 2553     ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2553 เท่านั้นhttp://gotoknow.org/file/rujanee_nttt/890.doc.doc

** เมื่อดำเนินการต่อสัญญาจ้างแล้ว ส่งถึง สพป.ชลบุรี เขต 2 ภายในวันที่  27 ต.ค. 53 **

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 403330
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า