การเลื่อนขั้นเงินเดือน

 การเลื่อนขั้นเงินเดือนคำอธิบายตามกฏ ก.ค.ศ. 

เนื่องจากก.ค.ศ.ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ 3 กันยายน 2553 แต่อาจจะสร้างความสับสนในการตีความ และปฏิบัติได้ จึงได้จัดทำคำอธิบายดังนี้

       1. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553

สาระสำคัญ

    - ผู้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำหรือต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนและวิทยฐานะ  นั้นอยู่แล้วให้ได้รับเท่าเดิม

    - ผู้ถูกลดเงินเดือนลงมาต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งวิทยฐานะนั้นให้ได้รับเท่าที่ถูกลดขั้นเงินเดือนนั้น

    - เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนเพื่อประโยชน์ราชการให้ได้รับเท่าเดิม

    -  เปลี่ยนย้ายโอนโดยความประสงค์เจ้าตัวให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งใหม่ที่แต่งตั้งให้ได้เงินเดือนเทียบกับขั้นเงินเดือนเดิม เว้นแต่ได้เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้ได้รับขั้นสูงของตำแหน่งวิทยฐานะนั้น

    - ครูผู้ช่วยเมื่อผ่านการพัฒนาอย่างเข้มและได้รับแต่งตั้งเป็นครู ให้ได้เงินเดือนในขั้น  ค.ศ.1 ตามคุณวุฒิที่ใช้บรรจุ (ครูผู้ช่วยปริญญาตรีบรรจุได้ 7,940 ผ่านทดลองได้ 10,770 ,  ปริญญาโทบรรจุ 9,700 ผ่านการพัฒนาอย่างเข้ม 13,240  ,ปริญญาเอกบรรจุได้13,110 ผ่านทดลองได้ 17,560)

    -  ครูผู้ช่วย ในแต่ละคุณวุฒิ หากผ่านการพัฒนาอย่างเข้มและได้รับการแต่งตั้งเป็นครูอยู่ก่อนหรือในวันที่ 3 กันยายน 2553 หากเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นที่กำหนดใหม่ให้ได้รับเงินเดือนขั้นใหม่ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2553 ก่อน แล้วจึงนำฐานเงินเดือนใหม่มาเลื่อนขั้น 1 ต.ค 2553  อีกที

     -  ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรเพิ่มขึ้น หลังบรรจุ ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53 สั่งให้ได้รับเงินเดือนในอันดับขั้นตามคุณวุฒิ รวมทั้งการได้รับ ป.บัณฑิตเพิ่มด้วย

     - ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงอันดับ (เต็มขั้น) ค.ศ.3 ค.ศ.4  ให้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นได้ ในขั้นที่เทียบตรงอันดับเดิม รวมทั้งกรณีเกษียณอายุราชการด้วย

 

 

      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 402565
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 56  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

กฎใหม่ต้องอธิบายให้มาก ดีครับจะได้เข้าใจตรงกัน ยินดีกับบรรดาครูทั้งหลายด้วย

BUKON SPM18
เขียนเมื่อ Thu Oct 14 2010 23:14:03 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ ครูหยุย ที่เข้ามาอ่านและกรุณาให้ความเห็น เพิ่มกำลังใจในการที่จะสร้างสรรค์งานและความรู้ต่างๆอีกเยอะเลยค่ะ

นายกิตติชัย นาโถ
IP: xxx.232.13.86
เขียนเมื่อ Fri Nov 05 2010 13:39:18 GMT+0700 (ICT)

๕ พย ๒๕๕๓

กรณีผม บรรจุ ป.ตรี กย ปี ๒๕๔๗ ขั้น ๗๒๖๐ บาท เข้า คศ. ๑ เมื่อ มีค ๒๕๔๘ จบ ป.โท เมื่อ พค ๕๑

เงินเดือนขั้น ก่อนวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ ๑๑,๙๓๐ บาท จะมีโอกาสได้ปรับตามกฏ กคศ หรือไม่ อย่างไร

ไปถามเขต ก็ตอบว่า ใช้เงินเดือนแรกบรรจุ ก็ยังสบสนอยู่ กัข้อที่ กิ๊บก๊าบงานบุคคล โพสไว้ว่า

- ครูผู้ช่วย ในแต่ละคุณวุฒิ หากผ่านการพัฒนาอย่างเข้มและได้รับการแต่งตั้งเป็นครูอยู่ก่อนหรือในวันที่ 3 กันยายน 2553 หากเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นที่กำหนดใหม่ให้ได้รับเงินเดือนขั้นใหม่ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2553 ก่อน แล้วจึงนำฐานเงินเดือนใหม่มาเลื่อนขั้น 1 ต.ค 2553 อีกที

จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

BUKON SPM18
เขียนเมื่อ Mon Nov 08 2010 22:50:34 GMT+0700 (ICT)

ตามคำอธิบายกฏ ก.ค.ศ. ข้อ 4 หมายถึง กรณีการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เมื่อผ่านการพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปีแล้ว หากบรรจุในคุณวุฒิ ป.ตรี ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ขั้น 10,770 บาท / วุฒิ ป.โท ขั้น 13.240 บาท โดยทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2553 เป็นต้นไป

กรณีของคุณกิตติชัย บรรจุเข้ารับราชการใน วุฒิ ป.ตรี และผ่านการพัฒนาอย่างเข้มก่อนที่ กฏ ก.ค.ศ. ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ จึงไม่สามารถนำมาปรับเงินเดือนได้ และไม่สามารถปรับเงินเดือนเป็น วุฒิ ป.โท 13,240 ได้ เนื่องจากคุณบรรจุในวุฒิ ป.ตรี

ครูหมอ
IP: xxx.175.177.8
เขียนเมื่อ Tue Nov 16 2010 23:11:01 GMT+0700 (ICT)

กรณีผมบรรจุ ป.ตรี(ครู 5 ปี) ปี 2552 ได้ขั้นเงินเดือน 8700 บาท เมื่อผ่านการพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี จะได้เงินเดือนขั้น 1193 บาท หรือป่าวครับ ตาม (ที่ ศธ 0206.2/ว1) พระราชกฤษฎีกา การปรับขั้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) 2550

ขอบพระคุณผู้รู้อย่างมาก

BUKON SPM18
เขียนเมื่อ Fri Nov 19 2010 23:58:44 GMT+0700 (ICT)

กรณีของคุณครูหมอ บรรจุในวุฒิ ป.ตรี หลักสูตร 5 ปี เงินเดือน 8,700 บาท เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อม 2 ปี คุณก็จะได้รับเงินเดือนขั้น 11,930 แน่นอนค่ะ ชัดเจนตามคำอธิบายกฎ ก.ค.ศ. ข้อ 4 (1.2 วรรคสอง) ยินดีด้วยนะค่ะ

ครูดิน
IP: xxx.87.37.175
เขียนเมื่อ Sun Nov 21 2010 06:56:31 GMT+0700 (ICT)

เรียนถาม พี่กิ๊บก๊าบงานบุคคลครับ

ผมบรรจุครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2552 ด้วยวุฒิป.ตรี

ต่อมา 2 พ.ย. 2552 (ปีเดียวกัน) จบป.โท และได้ปรับวุฒิใน กพ.7 เป็นวุฒิ ป.โท และรับเงินเดือนขั้น 9,700 เรื่อยมา

จึงอยากเรียนถามพี่กิ๊บก๊าบงานบุคคลว่า เมื่อผ่านการประเมินการพัฒนาอย่างเข้มและเข้าสู่ แท่ง คศ.1 ในวันที่ 10 ก.พ. 2554 (อีก 3 เดือนที่จะถึงนี้) จะให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ขั้น 10,770 บาท หรือ ขั้น 13,240 บาท ครับ

ขอขอบคุณพี่กิ๊บก๊าบงานบุคคล มาไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

BUKON SPM18
เขียนเมื่อ Mon Nov 22 2010 22:48:46 GMT+0700 (ICT)

กรณีของคุณครูดิ่น นับว่าโชคดีมากๆที่จะผ่านการประเมินและพัฒนาอย่างเข้มหลังจากที่เกณฑ์บังคับใช้ และเนื่องจากคุณก็ได้ปรับวุฒิเป็นวุฒิ ป.โท และรับเงินเดือนอยู่ในอันดับ 9,700 เรียบร้อยแล้ว เมื่อครบ 2 ปี คือวันที่ 10 ก.พ. 54 คุณจะได้รับอัตราเงินเดือนอยู่ในอันดับ คศ.1 ขั้น 13,240 บาท ค่ะ ตามคำอธิบายกฎ ก.ค.ศ.ข้อ 4 ตัวอย่างที่ 2

ครูสมชาย
IP: xxx.53.231.114
เขียนเมื่อ Tue Nov 23 2010 22:05:52 GMT+0700 (ICT)

เรียนถาม พี่กิ๊บก๊าบงานบุคคล

ผมบรรจุครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ด้วยวุฒิป.ตรี

ต่อมา 22 พ.ค. 2552 จบป.โท และได้ปรับวุฒิใน กพ.7 เป็นวุฒิ ป.โท และรับเงินเดือนขั้น 9,700 เรื่อยมา

แต่ของผมได้ไปถามที่เขตพื้นที่แล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่บอกว่าปรับไม่ได้ครับจึงอยากเรียนถามพี่กิ๊บก๊าบงานบุคคลว่า ผมจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างครับที่จะเมื่อผ่านการประเมินการพัฒนาอย่างเข้มและเข้าสู่ แท่ง คศ.1 ในวันที่ 25 ธ.ค. 2553 จะให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ขั้น 13,240 บาท ครับ

ขอรบกวนพี่กิ๊บก๊าบงานบุคคลช่วยอธิบายรายละเอียดและวิธีการหน่อยครับ ขอบคุณพี่มากครับ

ครูเปา
IP: xxx.172.248.252
เขียนเมื่อ Mon Jan 24 2011 15:00:33 GMT+0700 (ICT)

ถามพี่กิ๊บค่ะ กรณีของหนูโอนย้ายจากตำแหน่งข้าราชการพลเรือน มาเป็นครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 ความจริงแล้วครบกำหนดการประเมินความพร้อมอย่างเข้ม 2 ปี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 แต่ปรากฎว่าหนูได้ลาคลอดและผู้บริหารก็ไม่ได้ประเมินให้ในช่วงที่ลาคลอด ทำให้ส่งผลการประเมิน 8 ครั้งล่าช้า คือส่งประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม หนูไม่แน่ใจคะ กรณีอย่างนี้ถ้าหนูเปลี่ยนเป็นครูผู้ช่วย หนูจะได้ย้อนไปในเดือนกุมภาพันธ์ 53 หรือไม่คะ

BUKON SPM18
เขียนเมื่อ Tue Jan 25 2011 09:01:59 GMT+0700 (ICT)

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นการประเมินที่ต่อเนื่อง 8 ครั้ง 2 ปี ดังนั้น หากครูผู้ช่วยมีการลาป่วย ลากิจ หรือลาคลอด จึงเป็นสิทธิของครูผู้ช่วย แต่การประเมินการเตรียมความพร้อมก็ยังคงประเมินอย่างต่อเนื่อง

กมลชนก สิงห์ละคร
IP: xxx.53.119.72
เขียนเมื่อ Wed Jan 26 2011 15:44:37 GMT+0700 (ICT)

เคยเป็นครูผู้ช่วยบรรจุ 1 ต.ค.51 วุฒิปริญญาตรี เริ่มเรียนป.โท พฤษภาคม 2551 จบ ป.โท เดือน ก.ย.53 ปรับวุฒิ ป.โท

ให้ได้รับ 9,700 บาท เมื่อ พฤศจิกายน 2553 เปลี่ยนแท่ง เป็น คศ.1 เมื่อ 1 ต.ค.53 อยากถามคุณกิ๊บก๊าบงานบุคคลว่า

หนูจะได้รัรบเงิน ที่ 13,240 บาท หรือเปล่าคะ

ครูดารารัตน์
IP: xxx.46.36.74
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 20:13:00 GMT+0700 (ICT)

ได้รับปริญญาโทก่อนบรรจุเป็นครูผู้ช่วย หากเมื่อผ่านการประเมินแล้วไม่ทราบว่าจะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ (บรรจุเป็นครูผู้ช่วย เมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2552)

BUKON SPM18
เขียนเมื่อ Sun Feb 20 2011 00:22:39 GMT+0700 (ICT)

ตอบครูดารารัตน์ค่ะ... คุณได้รับ ป.โท ก่อนการบรรจุ นั่นหมายถึงว่า คุณยอมรับเงื่อนไขในการบรรจุโดยใช้วุฒิ ป.ตรี ค่ะ โดยบรรจุอันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น 7,940 บาท และเมื่อผ่านการพัฒนาและประเมินแล้วเงินเดือนของคุณจะเท่ากับ คศ.1 ขั้น 10,770 บาทค่ะ

ครูผู้ช่วย
IP: xxx.52.193.133
เขียนเมื่อ Wed Feb 23 2011 21:31:09 GMT+0700 (ICT)

เรียนถาม พี่กิ๊บก๊าบงานบุคคลค่ะ

ดิฉันบรรจุครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2552 ด้วยวุฒิป.ตรี

แล้วศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ซึ่งกำลังทำเรื่องอนุมัติและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาโทภายในเดือนมีนาคม 2554 นี้

จึงอยากเรียนถามพี่กิ๊บก๊าบงานบุคคลว่า ถ้านำหลักฐานไปปรับวุฒิป.โทนั้น จะได้รับการปรับฐานเงินเดือนเป็น 9,700 บาท หรือไม่ และเมื่อผ่านการประเมินการพัฒนาอย่างเข้มและเข้าสู่ แท่ง คศ.1 ในวันที่ 2 ต.ค. 2554 จะให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ขั้น 10,770 บาท หรือ ขั้น 13,240 บาท คะ

ขอขอบคุณพี่กิ๊บก๊าบงานบุคคล มาไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ครูน้อย
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ Mon Feb 28 2011 18:55:51 GMT+0700 (ICT)

บรรจุต้นปี 49 จะได้ปรัปอะไรกับเขาบ้างคะ

พุ้งพิ้ง
เขียนเมื่อ Mon Feb 28 2011 19:02:14 GMT+0700 (ICT)

ผมยังงงๆครับ ครูทั่วไปจะได้ปรับมั๊ยครับ (ครูไกลปืนเที่ยงครับ)

ครูสมชาย
IP: xxx.53.231.114
เขียนเมื่อ Tue Mar 01 2011 16:32:04 GMT+0700 (ICT)

ผมบรรจุครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ด้วยวุฒิป.ตรี ต่อมา 22 พ.ค. 2552 จบ

ป.โท และได้ปรับวุฒิใน กพ.7 เป็นวุฒิ ป.โท และรับเงินเดือนขั้น 9,700 เรื่อยมา

และเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.53 ผ่านการพัฒนาฯ 2 ปี เงินเดือนปรับ 10,700 บาท ครับ การเรียนต่อปริญญาโทไม่มีความหมายกับการพัฒนาตนเองใช่ไหมครับ..มีวิธีการอย่างไรบ้างครับถึงมีโอกาสปรับเป็น 13,240 ครับ

  

BUKON SPM18
เขียนเมื่อ Tue Mar 01 2011 23:52:31 GMT+0700 (ICT)

ตอบ คุณครูผู้ช่วยค่ะ

คุณบรรจุเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2552 วุฒิป.ตรี ต่อมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ซึ่งคาดว่าจจะจบเดือนมีนาคม 2554 เมื่อจบแล้วให้นำหลักฐาน ป.โท ไปแจ้งปรับ ก.พ. 7 และปรับเงินเดือนได้ค่ะ จะได้รับเงิน 9,700 บาท และเมื่อครบ 2 ปีผ่านการพัฒนาอย่างเข้มแล้ว จึงจะได้ปรับเป็น 10,770 บาท ส่วนข้อที่ว่าจะได้ปรับเป็น 13,240 หรือไม่นั้น ทราบว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจาก ก.ค.ศ.ค่ะ หากผลมาเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบทันที

 

BUKON SPM18
เขียนเมื่อ Wed Mar 02 2011 00:05:32 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณครูสมชายค่ะ

อยากบอกว่าให้ใจเย็นๆ คุณได้รับการปรับเงินเดือนอย่างถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอนแล้วค่ะ เพียงแต่รออีกนิดเนื่องจากตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ ก.ค.ศ.กำลังพิจารณาจุดนี้อยู่้ เนื่องจากมีครูผู้ช่วยที่จบ ป.โท หลังจากบรรจุเป็นจำนวนมากค่ะ

สีรินทร
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ Wed Mar 02 2011 01:05:05 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณที่ให้ความกระจ่างในการปรับเงินเดือนแต่การขึ้นเงินเดือนบางครั้งก็ไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่มาบรรจุไม่ถูกจังหวะแม้บางคนจะเรียนจบโทแต่ก็ไม่ได้เงินเดือนตามวุฒิเพราะไม่ทันกับกฎกค.แต่บางคนอายุงานน้อยแต่เงินเดือนสูงน่าสงสารคนอายุงานมากแต่ยังไงขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆๆนะคะคนจับชอล์ก

แฟนคุณครู
IP: xxx.9.210.158
เขียนเมื่อ Mon Mar 07 2011 16:35:30 GMT+0700 (ICT)

รบกวนเรียนสอบถามคุณพี่ กิ๊บก๊าบงานบุคคลครับ

คือว่า ผมจบหลักสูตรครู 5 ปี และได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยแบบอัตโนมัติ ในเดือน พ.ค. 52 และได้รับเงินเดือน 8700 บาท ต่อมาได้ศึกษาในระดับปริญญาโทต่อ แต่จบไม่ทันผ่านประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ซึ่งจะถูกประเมินในเดือน พ.ค.54 นี้ โดยคาดว่าน่าจะจบการศึกษาได้ราวสิ้นปี 54 นี้ เมื่อผมจบการศึกษาระดับปริญญาโทหลังถูกประเมินเช่นนี้แล้ว ผมจะสามารถรับการปรับ กพ.7 เป็นอัตรา 13240 บาท ได้หรือไม่ครับ หรือถ้าปรับได้ จะสามารถปรับได้เป็นเท่าไรครับ ขอบคุณครับ

ครูน้อย
IP: xxx.164.173.86
เขียนเมื่อ Fri Mar 11 2011 16:08:44 GMT+0700 (ICT)

เรียนสอบถามคุณพี่ กิ๊บก๊าบงานบุคคลค่ะ

ดิฉันบรรจุครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2552 ด้วยวุฒิป.ตรี ( 4 ปี )แล้วศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาโทภายในเcดือนพฤษภาคม 2554 นี้

จึงอยากเรียนถามพี่กิ๊บก๊าบงานบุคคลว่า ถ้านำหลักฐานไปปรับวุฒิป.โทนั้น จะได้รับการปรับฐานเงินเดือนเป็น 9,700 บาท หรือไม่ และเมื่อผ่านการประเมินการพัฒนาอย่างเข้มและเข้าสู่ แท่ง คศ.1 ในวันที่ 1 พ.ค. 2554 จะให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ขั้น 10,770 บาท หรือ ขั้น 13,240 บาท คะ

แล้วการเลื่อนขั้นเงินเดือน 5 % และ 8 % จะได้รับในเดือน เมษายน 54 นี้เท่าไหร่

ตอนนี้เงินเดือน  8,700 บาทค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ครูอนุบาล
IP: xxx.173.234.155
เขียนเมื่อ Sat Mar 12 2011 22:11:11 GMT+0700 (ICT)

เรียนครูกิ๊บ

ผมบรรจุวันที่ 25 กพ 52

ผ่านครูผู้ช่วยวันที่ 25 กพ 54 (ขั้น 8990)

เมื่อผ่านครูผู้ช่วยแล้ว ผมจะได้รับ ขั้นต่ำของ คศ.1 10770 ใช่ไหมครับ

แล้ว 8% กับ 5% ผมจะได้ไหมครับแล้ว

BUKON SPM18
เขียนเมื่อ Tue Mar 15 2011 00:33:28 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณแฟนคุณครูค่ะ

คุณจบหลักสูตรครู 5 ปีได้รับเงินเดือน 8700 บาท ต่อมาได้ศึกษาในระดับปริญญาโทแต่จบไม่ทันการพัฒนาอย่างเข้ม ซึ่งจะถูกประเมินในเดือน พ.ค.54 ซึ่งหลังจากผ่านการพัฒนาอย่างเข้มคุณจะได้ปรับเงินเดือนเป็น 10,770 บาท ส่วนเมื่อจบ ป.โทแล้วจะได้ปรับเงินเดือนเป็น 13,240 หรือไม่นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.ค.ศ.ค่ะ

BUKON SPM18
เขียนเมื่อ Tue Mar 15 2011 00:47:35 GMT+0700 (ICT)

ตอบครูน้อยค่ะ

คุณบรรจุเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2552 ด้วยวุฒิป.ตรี กำลังเรียนต่อ ป.โท ซึ่งคาดว่าจะจบเดือนพฤษภาคม 2554 นี้ เมื่อจบแล้วนำวุฒิ ป.โท ไปปรับจะได้รับเงินเดือนเป็น 9,700 บาทค่ะ และเมื่อผ่านการประเมินการพัฒนาอย่างเข้มและเข้าสู่ แท่ง คศ.1 ในวันที่ 1 พ.ค. 2554 จะได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ขั้น 10,770 บาท ค่ะ ส่วนเมื่อจบ ป.โทแล้วจะได้ปรับเงินเดือนเป็น 13,240 หรือไม่นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.ค.ศ.ค่ะ

ส่วนที่ปรับเงินเดือน 8 % น่าจะมีผลตั้งแต่ เมษายน 54 นี้ค่ะ

BUKON SPM18
เขียนเมื่อ Tue Mar 15 2011 00:52:40 GMT+0700 (ICT)

 ตอบครูอนุบาลค่ะ

คุณบรรจุวันที่ 25 กพ 52 เมื่อผ่านการพัฒนาอย่างเข้มคุณจะได้รับเงินเดือนเป็น คศ.1 ขั้น10,770 ค่ะ ส่วนการปรับเงินเดือน 8% นั้น อยู่ในขั้นตอนของการกำหนดใช้ แต่ถึงยังไงก็ได้ย้อนตั้งแต่ 1 เมษาย 2554 ค่ะ

55
IP: xxx.19.66.118
เขียนเมื่อ Sun Mar 27 2011 13:33:23 GMT+0700 (ICT)

ผมบรรจุรับราชการวันที่ 28 ธันวาคม 2548

ผ่านการเป็นครูผู้ช่วยเป็นตำแหน่งครู มีอัตราเงินเดือน 11650 แล้ว

เรียนต่อปริญญาโท  สำเร็จ ปี2554

ถามว่าผมจะได้ปรับเงินเดือนเป็น 13240 หรือป่าวครับ

สมจิตร ทับทิม
IP: xxx.52.67.88
เขียนเมื่อ Fri Apr 01 2011 22:08:46 GMT+0700 (ICT)

ขอเรียนถามว่า การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 จะเลื่อนเงินเดือนก่อนหรือว่าใช้บัญชี ปรับ 8%ก่อนแล้วเลื่อนและปรับอีก 5%งงจังเลย จะใช้อะไรเลื่อนขั้นเงินเดือน

ครูอนุบาล
IP: xxx.27.65.207
เขียนเมื่อ Thu Apr 14 2011 14:36:50 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณครูกิ๊บก๊าบ

ผมขอเรียนเรื่องคำถามที่ #2388420 และคำตอบที่ #2389725 ซึ่งขณะนี้ พรบ เงินเดือน ได้ออกมาสมบูรณ์แบบแล้ว อยากให้ครูกิ๊บก๊าบช่วยให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ด้วยครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าอย่างมากมายครับผม

ครูผู้น้อยไม่รู้
IP: xxx.228.206.246
เขียนเมื่อ Mon Apr 18 2011 23:38:48 GMT+0700 (ICT)

เรียนถามค่ะ หนูบรรจุครูผู้ช่วย 15 ก.ค. 53 หลังจากบรรจุแล้วเมื่อ 31 มี.ค. 54 จบ ป.บัณฑิตค่ะ ไม่ทราบว่าจะปรับเงินเดือนจากขั้น 7,940 เป็น 8,700 เหมือนครู 5 ปีได้ไหมค่ะ เพราะไปถามที่เขตเขาบอกว่าปรับได้เฉพาะวุฒิค่ะ เงินเดือนปรับไม่ได้ ไม่มีกฎกติกาไหนรับรอง แต่เมื่อได้อ่านข้อความของคุณ ที่ว่า "ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรเพิ่มขึ้น หลังบรรจุ ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53 สั่งให้ได้รับเงินเดือนในอันดับขั้นตามคุณวุฒิ รวมทั้งการได้รับ ป.บัณฑิตเพิ่มด้วย" หนูจะสามารถปรับได้ไหมค่ะ ต้องทำอย่างไรบ้าง ขอบพระคุณล่วงหน้าที่ชี้แนะ

โสภณ เปียสนิท
เขียนเมื่อ Mon Apr 18 2011 23:59:41 GMT+0700 (ICT)

แล้วคุณครูทั้งหลายจะรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน2554 นี่หรือไม่ครับ


BUKON SPM18
เขียนเมื่อ Sat Apr 23 2011 09:11:24 GMT+0700 (ICT)

ได้เพิ่มแน่นอนแล้วค่ะ

ครูปิง
IP: xxx.19.66.95
เขียนเมื่อ Tue May 03 2011 03:21:06 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณกิ๊บก๊าบงานบุคคล

คือผมมีเรื่องรบกวนสอบถามหน่อยน่ะครับ ผมบรรจุเป็นครูผู้ช่วย 27 กรกฎาคม 53 เงินเดือน 7940 แล้วจบปริญญาโท ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 26 มีนาคม 2554 แต่ผมยังไม่ได้รับเอกสารพวกทรานสคริปน่ะครับ ขณะนี้ผ่านเมษามา ได้เงินเดือน 8700 บาท พึ่งได้ 0.5 ขั้น ตอนเมษา 54 น่ะครับ

คำถามคือ ถ้าผมได้รับเอกสารจากมหาวิทยาลัยแล้ว ผมเอาไปปรับวุฒิ ป.โท จะได้เงิน 9700 บาทหรือไม่ และจะปรับขั้นย้อนหลัง และเงิน 5% ตอนเมษา ของ 9700 หรือ 8130 ได้หรือไม่ครับ หรือผมต้องรับเริ่มต้นใหม่ที่ 9700 เลย

ครูไหม
IP: xxx.26.241.11
เขียนเมื่อ Wed May 04 2011 11:31:08 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันก็เป็นครูอีกคนที่บรรจุครูผู้ช่วยด้วยวุฒิป.ตรี เมื่อ 27 ก.พ. 52 ได้รับเงินเดือนขั้น 7,940 บาท จบป.โทเมื่อ พ.ค. 52 และได้ปรับวุฒิ ใน กพ.7 เป็นขั้น 9,700 บาท เรื่อยมา จนเงินเดือนล่าสุดก่อนเข้าแท่ง คศ.1 ได้รับ 10,190 บาท และเมื่อ เม.ย. 54 ปรับ คศ.1

เป็น 10,770 บาท ซึ่งดิฉันเข้าใจว่ามันยังไม่ถูกต้อง ควรจะปรับเป็น 13,240 บาท และควรจะได้ปรับเงินเดือนขึ้นเป็น 8% และ 5% ตามลำดับใช่ไหมค่ะ ไม่ทราบว่าดิฉันเข้าใจถูกไหมคะ คุณกิ๊บกาบ และขอถามถึงเรื่องค่าครองชีพว่าจะจ่าย 1,500 บาท ถึงเงินเดือนเท่าไหร่ ได้ยินว่า ถึงเงินเดือน 11,700 บาท (รวมเงินเดือนกับค่าครองชีพหรือเปล่า) ช่วยให้ความกระจ่างด้วยคะ ขอบคุณค่ะ

ปล.เข้าใจว่าการปรับเงินเดือน ป.โท ที่เข้าแท่ง คศ.1 ก.ค.ศ. กำลังพิจารณา ไม่ทราบว่า ผลจะออกมาเมื่อไหร่คะ

ครูน้อย
IP: xxx.183.115.245
เขียนเมื่อ Mon May 09 2011 14:06:10 GMT+0700 (ICT)

เมื่อเรื่องข้องใจอยากถามผู้รู้

ดิฉัน ได้บรรจุ เมื่อเดือน มิถุนายน 53 แล้วต่อมาได้เรียนโทเพิ่มเติม ใกล้จบแล้ว แต่ทั้งนี้ได้พ้นทดลองงานครูผู้ช่วย ครบ 2 ปี ก่อนจะจบ ไม่ทราบว่าพ้นทดลองแล้วจบทีหลัง จะปรับวุฒิและปรับเงินเดือนตาม ป.โทได้มั้ยคะ ไม่รู้จริงๆ เนื่องจากมีหลายกระแส อยากถามคนที่รู้จริงคะ ขอบคุณคะ

ครูลูกตาล
IP: xxx.24.232.26
เขียนเมื่อ Tue May 10 2011 23:05:26 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่าน

หนูมีข้อข้องใจค่ะ คือหนูบรรจุเป็นครูผู้ช่วยด้วยวุฒิป.ตรี 4ปี วันที่ 4 พ.ค.52 ได้เงินเดือน 7940 บาท

จะผ่านการประเมิน 2 ปีในวันที่ 4 พ.ค. 54 ช่ายมั้ยค่ะ

และเรียนโทต่อ ตอนนี้ทำเรื่องจบแล้ว กำลังจะรับปริญญา ก.ค. 54

เมื่อทำเรื่องปรับวุฒิ หลัง4 พ.ค. 54 ก็ไม่มีผลต่อเงินเดือนนะสิค่ะ

จบช้า เลยไม่มีสิทธิ์ได้รับ 9700ช่ายมั้ย ตอนนี้ได้ 8700อยู่ค่ะ

เพราะว่าจะผ่านการประเมิน 2 ปีในวันที่ 4 พ.ค. 54 อยู่แล้ว ก็จะได้ 10770 ช่ายมั้ยค่ะ

แล้วที่บอกเงินเดือนจะขึ้นนี่จะขึ้นจาก 8700 หรือ 10770 ค่ะ

ตอนนี้รู้สึกว่าเรียนมาไม่มีประโยชน์เลยอ่ะค่ะ เพราะไม่ทันปรับเป็น 9700

ko
IP: xxx.93.157.30
เขียนเมื่อ Tue May 31 2011 12:05:00 GMT+0700 (ICT)

ผมบรรจุครูผู้ช่วย 15 มิถุนายน 2552 เมื่อผ่านประเมิน จะได้เงินเดือนขั้นใดครับ ที่เข้าใจ 10770 ตามกฏ ก.ค.ศ. แต่มีการปรับมามติ 5% มีผล เมษายน 2554 มีการปรับขั้นสูงขั้นต่ำของเงินเดือน ขั้นต่ำของ ค.ศ.1 (ตามกฏ) 11930 ส่วนตามมติ 5% 12530 ส่วน 10770 ในแท่งใหม่ก็ไม่มี เลยไม่ทราบว่าจะไปอยู่ในขั้นใด ขอรบกวนถาทท่านผู้รู้ช่วยตอบให้กระจ่างด้วยครับ

รัชดา
IP: xxx.67.150.247
เขียนเมื่อ Sun Jun 19 2011 18:15:37 GMT+0700 (ICT)

เรียนถามพี่กิ๊บก๊าบ ขณะนี้กำลังจะจบโทแต่ยังไม่ได้บรรจุเหลืออีก 3 คนก็จะถึงถ้ายื่นจบก่อนก็ไม่สามารถนำมาปรับปโทใช่ไหมค่ะแต่ถ้าจบหลังการบรรจุถือเป็นการพัฒนาตนเองถึงจะปรับเป็นปโทใช่ไหมค่ะ

ครูบ้านนอก
IP: xxx.27.197.99
เขียนเมื่อ Tue Oct 11 2011 16:17:17 GMT+0700 (ICT)

เรียนถาม คุณกิ๊ก๊าบ ผอ.งานบุคคลคับ

ผมบรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ซึ่งตอนสมัครสอบนั้นผมใช้วุฒิป.ตรี+ป.บัณฑิต อย่างนี้แล้วผมควรได้รับเงินเดือนขั้นต่ำคือ 8700 หรือ ขั้นต่ำชั่วคราวคือ 7940 คับ

เรียนคุณกิ๊ก๊าบ ผอ.งานบุคคลค่ะ
IP: xxx.51.22.83
เขียนเมื่อ Wed Feb 08 2012 21:06:27 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันเรียนจบปริญญาโท ปี 2552 และ บรรจุเป็นครูผู้ช่วยเมื่อ 22 ก.ค 2554 เข้าใจว่าไม่สามารถใช้วุฒิในการปรับเงินเดือนได้ แล้วถ้าหากดิฉันเรียนต่อปริญญาเอกจนจบ ดิฉันจะได้ปับเงินเดือนข้ามขั้นปริญญาโท ไหมค่ะ

BUKON SPM18
เขียนเมื่อ Sat Apr 14 2012 01:08:19 GMT+0700 (ICT)

ต้องขออภัยท่านสมาชิกทุกท่านค่ะ เนื่องจากช่วงหลังต้องรับหน้าที่เรื่องการให้ข้าราชการครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เลยไม่ค่อยได้เข้ามาพูดคุยเท่าไหร่ แต่ตอนนี้ O.K ค่ะ ขอตอบท่านสุดท้ายก่อนนะค่ะ คุณจบก่อนบรรจุ ไม่สามารถนำวุฒิมาปรับเงินเดือนได้ค่ะ แต่หากคุณบรรจุแล้ว และเรียนต่อ ป.เอก เมื่อจบมาและเงินเดือนในขณะนั้นยังได้รับไม่ถึงเงินเดือนขั้นต่ำของคุณวุฒิ ป.เอก ก็จะได้ปรับเงินเดือนให้ได้รับตามวุฒิ ป.เอกค่ะ

กัลยาณี
IP: xxx.121.102.128
เขียนเมื่อ Sun Apr 29 2012 21:09:12 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันบรรจะปี 2547 เป็น อ.1 ระดับ 3 และลาเรียนเต็มเวลา จบ ป.เอก ปี 2554 ซึ่งเป็น คศ.1 แล้ว กลับมาปฏิบัติงาน ได้เงินปรับเป็น 13860 ซึ่งน้อยกว่าครู ป.ตรี เพิ่งบรรจุได้ 2 ปี ไม่เข้าใจกฏระเบียบที่ออกมา บอกว่าเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร แต่ถ้าระเบียบแบบนี้มันทำลายขวัญกำลังใจอย่างมาก หรือ ปริญญาเอกของ ครู คศ.1 มันไม่มีความหมาย ไม่มีเกียรติ หรือ คศ.1 ไม่ควรได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาให้พัฒนาวิชาชีพ หรือครูกลุ่มน้อย ป.เอก คศ.1 ไม่ใช่บุคคลที่หน่วยงานราชการจะสนใจ

ครูเหมียว
IP: xxx.28.21.92
เขียนเมื่อ Sat May 05 2012 21:35:17 GMT+0700 (ICT)

ร่างบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่นี้ จะปรับเงินเดือนขั้นต่ำเฉพาะอันดับครูผู้ช่วย 1) คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราใหม่ 19,100 บาท อัตราเดิม 13,770 บาท 2) ปริญญาโท ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี อัตราใหม่ 16,570 บาท อัตราเดิม 11,200 บาท 3) ปริญญาโททั่วไปหรือเทียบเท่า อัตราใหม่ 15,430 บาท อัตราเดิม 10,190 บาท 4) ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราใหม่ 15,430 บาท อัตราเดิม 10,190 บาท 5) ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราใหม่ 12,530 บาท อัตราเดิม 9,140 บาท 6) ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี อัตราใหม่ 12,530 บาท อัตราเดิม 9,140 บาท 7) ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราใหม่ 11,920 บาท อัตราเดิม 8,340 บาท

ดิฉันจบ 4 ปี + ป.บัณฑิต 1 ปี อยากทราบว่าเกณฑ์ในข้อ 6 มันมีอัตราเดิมเท่ากับ หลักสูตร 5 ปี เลย แต่ดิฉันทำไมได้เงินเดือนไม่เท่ากับหลักสูตร 5 ปี ตอนนี้ได้เงินเดือนเท่ากับครู 4 ปี ค่ะ(บรรจุ ส.ค.53)

ครูสุดาพร
IP: xxx.228.157.62
เขียนเมื่อ Fri May 18 2012 14:27:14 GMT+0700 (ICT)

หนูมีข้อสงสัยคะ หนูบรรจุ วุฒิป.ตรี 2548 และต่อมา ปี 2553เรียนต่อ ปโท ขณะนี้เงิน 14620 หนูจะสามารถปรับปรับเป็น 17000 ตามเกณฑ์เงินเดือนขั้นต่ำ ป.โท ได้หรือไม่ แล้วถ้าไม่ได้เพราะอะไรคะ

ครูมด
IP: xxx.53.173.211
เขียนเมื่อ Sat Jun 30 2012 14:52:42 GMT+0700 (ICT)

รบกวนด้วยนะคะ...พอดีว่าหนูมาบรรจุเป็นครูผู้ช่วยเมื่อ วันที่ 15 กพ.54 แล้วเรียนจบป.โท เมื่อวันที่ 13 มค. 55 ยื่นหลังจากนั้นก็ยื่นปรับวุฒิที่เขต ก่อนปรับวุฒิเงินเดือน 9,440 บาท หลังจากยื่นไปแล้วก็มีการปรับวุฒิให้ในใบ กพ.7 แต่เงินเดือนยังเท่าเดิมอยู่ หนูสงสัยว่าฐานเงินเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยมั้ยค่ะ หรือว่าจะได้ 9,440 บาทเหมือนเดิมจนกว่าจะผ่านครูผู้ช่วยคะ????

ครูผู้ช่วย
IP: xxx.51.63.183
เขียนเมื่อ Mon Jul 02 2012 11:20:46 GMT+0700 (ICT)

รบกวนด้วยนะคะ อยากทราบว่า ตอนนี้เป็นครูผู้ช่วยอยู่แล้ววันที่ 2 ส ค" 55 จะพ้นทดลองงาน 2 ปี แต่ตอนนี้เรียน ป.โท จะจบเดือนกัยยายน 55 จบหลังทำเรื่องปรับเป็นครู คศ.1 แบบนี้จะสามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนวุฒิและได้รับเงินเดือนของ ป.โท หรือเปล่าคะ

จีระพงษ์
IP: xxx.205.201.109
เขียนเมื่อ Wed Jul 04 2012 22:12:34 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ กรณีของผม บรรจุเป็นครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2553 ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิครู 5 ปี ที่ 8700 บาท ขณะที่บรรจุกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทอยู่ด้วย และได้ทำการขออนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียนในการศึกษาต่อนอกเวลา ราชการ (เสาร์ อาทิตย์) จนจบการศึกษา ได้วุฒิ ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 กระผมได้ทำการขอปรับคุฒิทางการศึกษาและขอปรับเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิทางการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ การปรับเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาโทที่มีระยะเวลาการศึกษาอย่างน้อย 2 ปี ต่อจากปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา 5 ปี ได้ปรับเงินเดือนเป็น 11200 บาท ปัจจุบันรับเงินเดือนอยู่ที่ 11630 และเมือกระผมผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม วันที่ 3 มิ.ย. 2555 ผมควรได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ครับ ขอบพระคุณอย่างสูง

ครูนา
IP: xxx.52.74.238
เขียนเมื่อ Tue Jul 17 2012 09:28:40 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันบรรจุครูผู้ช้วย 11 พ.ค.53 ครบทดลองหน้าที่ 11 พ.ค. 55 อยากทราบว่าเงินเดือนขั้นต่ำครูผู้ช่วยรับอยู่ที่เท่าไรทำไมไม่เท่ากันค่ะ 11930 หรือ12530 ช่วยตอบทีคนอยากรู้จริง

ครูบ้านนอก
IP: xxx.67.193.189
เขียนเมื่อ Sun Aug 26 2012 19:55:13 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันบรรจุครูผู้ช้วย 3 มีนาคม 2552 เรียนถาม พี่กิ๊บก๊าบงานบุคคลค่ะ

ดิฉันบรรจุครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 ด้วยวุฒิป.ตรี

ต่อมา 12 พ.ค. 2552 (ปีเดียวกัน) จบป.โท และได้ปรับวุฒิใน กพ.7 เป็นวุฒิ ป.โท และรับเงินเดือนขั้น 9,700 เรื่อยมา

จึงอยากเรียนถามพี่กิ๊บก๊าบงานบุคคลว่า เมื่อผ่านการประเมินการพัฒนาอย่างเข้มและเข้าสู่ แท่ง คศ.1 ในวันที่ 3 มีนาคม 2554 จะให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ขั้น 10,770 บาท หรือ ขั้น 13,240 บาท ค่ะ เขต ปรับให้ขั้น 10,770 และดิฉันได้รับ 11060 บาทเพราะเงินเดือนเกินขั้น 10770 ไม่ทราบว่าเขตปรับถูกหรือผิดคะ

ขอขอบคุณพี่กิ๊บก๊าบงานบุคคล มาไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะที่ให้ความกระจ่างค่ะ

ครูเทศบาลลพบุรี
IP: xxx.67.33.108
เขียนเมื่อ Thu Aug 30 2012 14:49:44 GMT+0700 (ICT)

เรียนถามพี่กิ๊บก๊าบค่ะ ดิฉันบรรจุ 1ตุลาคม 2553 ด้วยวุฒิป.ตรี ต่อมา ในเดือนมกราคม 2554 จบป.โท และได้ปรับวุฒิในกพ.7 และได้รับเงินเดือนขั้น 9700 บาท เรื่อยมา และเมื่อดิฉันผ่านการประเมินอย่างเข้ม และปรับจากครูผู้ช่วย มาเป็น ครู คศ.1 และ ดิฉันจะได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ในขั้น 10770 ( ซึ่งขณะนี้ดิฉันรับเงินเดือนเกินจากนี้แล้ว ณ ปัจจุบันได้ 10950 บาท) หรือขั้น 13240 บาทค่ะ โดยดิฉันจะผ่านการประเมินเมื่อครบรอบ2ปีในวันที่1 ตุลาคม 2555ค่ะ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้นะค่ะ

ครูจี
IP: xxx.55.151.125
เขียนเมื่อ Wed Jan 30 2013 11:56:16 GMT+0700 (ICT)

อยากถามว่าป.โทสาขาบริหารการศึกษาสามารถนำไปปรับวุฒิและได้เงินเดือนเพิ่มไหมคะ

ครู ๕ ปี รุ่นแรก
IP: xxx.53.114.234
เขียนเมื่อ Wed Mar 13 2013 10:49:16 GMT+0700 (ICT)

ครูห้าปีบรรจุ เป็นครู้ช่วยเมื่่อ 15 พ.ค.52 ได้เงินเดือน 8,700 บาท เมื่อพ้นการพัฒนาแบบเข้ม ครบ 2 ปีแล้ว เป็นครู ค.ศ.1 ได้รับเงินเดือน 12,530 บาท จนปัจจุบันได้รับเงินเดือน 15,440 และวันนี้ทางเขต แจ้งมาว่า คิดเงินเดือนตอนปรับเป็นครู ค.ศ.1ผิด คือ 12,530 ต้องแก้ไขเป็น 12,240 โดยเขตอ้างว่า มีหนังสือจาก สพฐ. ส่งแนบท้ายมาทีหลังว่าให้แก้เงินเดือน มีใครเจอเหตุการณ์แบบนีมั่ง

บุณยาพร
IP: xxx.67.2.80
เขียนเมื่อ Tue Sep 03 2013 20:30:36 GMT+0700 (ICT)

สอบถามคะ ตอนนี้ปรับฐานใหม่เงินเดือน15020 จบวันที่4ก.ย. 56 มีสิทธิปรับฐานเงินเดือนขั้นต่ำป.โทเป็น 15630 และปรับขั่นเดือน ต.ค.56ได้ไหม

ครูใหม่
IP: xxx.51.140.174
เขียนเมื่อ Fri Dec 06 2013 09:51:13 GMT+0700 (ICT)

ครูห้าปีบรรจุ 22 ตุลาคม 2554 ครบกำหนด 22 ก.ค.56 แต่ลาคลอดเลยเลื่อนออกไปอีก 3 เดือน แต่ตอน 1 ต.ค. 56 นั้น เลื่อนเงินเดือนเป็น 14,660 บาท พอพ้นครูผู่้ช่วย ได้ เงินเดือน 14,620 บาท ใช่ไหมค่ะ เพราะในแท่งเงินเดือนครู คศ1 ไม่มี เงินเดือน 14,660 บาท สงสัยทำไมเงินเดือนลดลงได้ ......แทนที่จะได้ 15,020 บาท งงมาก ((บางคนบอกว่าต้องเลื่อนขั้นที่สูงกว่า) ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ ขอบคุณคะ

ครูห้าปีรุ่นแรกนราธิวาส
IP: xxx.53.103.0
เขียนเมื่อ Thu Dec 19 2013 14:48:17 GMT+0700 (ICT)

ครูห้าปีบรรจุ1กรกฎาคม 2552 เงินเดือน8,700 บาทเมื่อพ้นการพัฒนาแบบเข้ม ครบ 2 ปีแล้ว เป็นครู ค.ศ.1 ได้รับเงินเดือน 11,310 บาทแถมยังมีการลดเงินอีกเหลือ10,770 ทั้งๆที่เพื่อนก็ครูห้าปีบรรจุ1กรกฎาคม 2552 เงินเดือน8,700 บาทเช่นกันเมื่อพ้นการพัฒนาแบบเข้ม ครบ 2 ปีแล้ว เป็นครู ค.ศ.1 แต่เพื่อนได้รับเงินเดือน 12,530 บาทซึ่งของหนูผิดใช่ไหมค่ะ


 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า