สมาชิก
แลกเปลี่ยน

ทดสอบความรู้วิชานโยบายและการวางแผนฯ

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ทดสอบวิชานโยบายและการวางแผน 
· หมายเลขบันทึก: 393218 · เขียน:  
· ความเห็น:
28
 · อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
  สมัย มณีทัพ
  เขียนเมื่อ Sun Sep 12 2010 09:14:10 GMT+0700 (ICT)

  ผมส่งงานแล้วครับ

  kroomoo
  เขียนเมื่อ Sun Sep 12 2010 09:19:01 GMT+0700 (ICT)

  ส่งงานแล้วค่ะ

  ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
  เขียนเมื่อ Sun Sep 12 2010 13:15:01 GMT+0700 (ICT)

  ok ครับ นำเข้าแพลนเน็ตแล้วครับ

  พรรณี
  เขียนเมื่อ Sun Sep 12 2010 14:24:24 GMT+0700 (ICT)

  อาจารย์ขา พรรณี ไลออน ขอรายงานตัวคะ

  Somsong song Lanongkan
  เขียนเมื่อ Sun Sep 12 2010 15:43:12 GMT+0700 (ICT)

  ส่งคำตอบทั้งหมด 12 ข้อในบล๊อกรวมคำตอบวิชานโยบายและแผนแล้วนะค่ะช่วยเยี่ยมชาด้วยค่ะ

  มาตี้
  เขียนเมื่อ Sun Sep 12 2010 18:54:04 GMT+0700 (ICT)

  ส่งข้อสอบแล้วนะค่ะ

  เยี่ยมชมได้เลยค่ะ

  ขอให้อาจารย์เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะ

  และขอกราบขอบพระคุณสำหรับความรู้และประสบการณ์การสอนที่ดีที่มอบให้กับนักศึกษาทุกคนค่ะ

  Babie+
  เขียนเมื่อ Mon Sep 13 2010 01:28:08 GMT+0700 (ICT)

  เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพ

  สร้างบันทึก "คำตอบแบบทดสอบรายวิชานโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น" เพิ่มแล้วนะคะ

  และขอส่งข้อสอบใน Blog นี้เลย เรียนเชิญอาจารย์เยี่ยมชมให้ด้วยนะคะ ขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

  (ที่พยัคฆ์ High Speed Internet ที่บ้านตอนนี้ใช้ไม่ได้เลยค่ะ

  จึงพยายาม Upload Files ด้วยวิธีอื่นโดยใช้ Dial Up ธรรมดาแทน ทำให้ใช้เวลานานและส่งงานช้าค่ะ)

  นายธีระ
  เขียนเมื่อ Mon Sep 13 2010 12:26:21 GMT+0700 (ICT)

  ผมส่งภาวะผู้นำแล้วนะครับ

  ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
  เขียนเมื่อ Fri Oct 01 2010 23:32:44 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับทุกท่าน

  รับทราบและเข้าไปดูผลงานทุกคนแล้วครับ

  หนองสี
  เขียนเมื่อ Wed Oct 27 2010 12:24:50 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะ ดิฉันส่งงานครบแล้วนะค่ะ ดังนี้ค่ะ

  1. วิเคราะห์ บทความ

  2. แบบทดสอบ 10 ข้อ

  3. งานกลุ่ม ขอรวมกับกลุ่มที่ 2 วิเคราะห์ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

  ขอขอบคุณค่ะ

  นางโฉมยุพิน หนองสี

  นาง ธัญภรณ์ วัฒนบุตร
  เขียนเมื่อ Mon Nov 15 2010 22:19:06 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะ ดร.ดิศกุล

  ดิฉันส่งงาน เรียบร้อยแล้วค่ะ

  และดิฉันของรวมกับกลุ่มที่ 2 การวิเคราะห์นโยบายเรียนฟรี 12 ปี อย่างมีคุณภาพ

  เรียนเชิญอาจารย์ตรวจผลงานได้เลยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  นางธัญภรณ์ วัฒนบุตร

  ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
  เขียนเมื่อ Mon Nov 15 2010 22:32:46 GMT+0700 (ICT)

  ได้ไปตรวจผลงานคุณโฉมยุพิน และคุณธัญภรณ์ แล้วครับ

  ครูชนแดน
  เขียนเมื่อ Sat Nov 20 2010 15:52:24 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับ

  กระผม นายสุรรณ หนองสี

  นักศึกษา ป.โท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  ศูนย์พยัคภูมิพิสัย

  ส่งงานที่บล็อกแล้วนะครับ

  เรียนเชิญ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

  เข้าชมผลงานด้วยนะครับ

  ส่วนงานกลุ่ม ผมขอเข้าร่วมกับ กลุ่มที่ 1 เรื่อง โรงเรียนดีประจำตำบล ครับ

  พลวัตร วัฒนบุตร
  เขียนเมื่อ Mon Nov 22 2010 14:33:05 GMT+0700 (ICT)

  เรียน ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

  ผมชื่อ นายพลวัตร วัฒนบุตร

  นักศึกษา ป.โท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศูนย์อำเภอพยัคภูมิพิสัย

  ส่งงานทั้ง 2 ชิ้น ที่บล็อกแล้วนะครับ

  งานกลุ่ม ผมขอเข้าร่วมกับ กลุ่มที่ 1 เรื่อง โรงเรียนดีประจำตำบล

  เรียนเชิญ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

  เข้าชมผลงานด้วยนะครับ

  ขอบคุณครับ

  ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
  เขียนเมื่อ Mon Nov 22 2010 16:18:33 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับคุณสุวรรณ และคุณพลวัตร

  ได้เข้าไปตรวจงานแล้วครับ

  นาง เยาวลักษณ์ เรียงอิศราง
  เขียนเมื่อ Thu Dec 09 2010 15:17:02 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะ อาจารย์ ดร.ดิศกุล

  ดิฉันส่งงาน ครบทุกชิ้นแล้วนะค่ะ

  เรียนเชิญอาจารย์เยี่ยมชมได้ที่ บล็อค ค่ะ

  นาย อนันท์ เรืองบุญ
  เขียนเมื่อ Thu Dec 09 2010 15:37:48 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

  กระผมส่งงานครบทุกชิ้นแล้วนะครับ

  เรียนเชิญอาจารย์เยี่ยมชมได้ที่บล็อก ครับผม

  ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
  เขียนเมื่อ Fri Jan 21 2011 12:38:39 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับคุณเยาวลักษณ์และคุณ อนันท์

  ok ครับ

  สกุลเดช
  เขียนเมื่อ Mon Jan 31 2011 11:02:33 GMT+0700 (ICT)

  เรียนเชิญ อาจารย์เข้าเยี่ยมชมผลงาน ผมด้วยครับส่งครบแล้ว

  นาง พรรณทิภา อินทะมน
  เขียนเมื่อ Mon Jan 31 2011 11:43:24 GMT+0700 (ICT)

  ท่าน ดร. ดิศกุล

  ดิฉันส่งงานครบแล้วค่ะ

  ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
  เขียนเมื่อ Mon Jan 31 2011 16:47:34 GMT+0700 (ICT)

  คุณสกุลเดช และคุณพรรณทิภาครับ

  ผมได้ไปตรวจงานแล้วครับ

  นาย อดุลย์ นาจรูญ
  เขียนเมื่อ Wed Feb 02 2011 14:15:08 GMT+0700 (ICT)

  เรียน ดร.ดิศกุล ครับ

  ผม

  นายอดุลย์ นาจรูญ

  เกิดันที่ 5 มกราคม 2503

  สถานที่ทำงาน

  รร.บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี

  กลุ่มที่ 3 การวิเคราะห์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ.

  ส่งงานครบแล้วนะครับ

  เรียนเชิญอาจารย์ เยี่ยมชมผลงาน

  นาง ภัชรี ร่มศรี
  เขียนเมื่อ Fri Feb 04 2011 10:28:12 GMT+0700 (ICT)

  ส่งงานครบแล้วค่ะ

  มาตี้
  เขียนเมื่อ Fri Feb 18 2011 11:27:44 GMT+0700 (ICT)

  อาจารย์คะ 

   

   

  เพื่อนๆ ส่งงานครบรึยังคะ

   

   

  ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
  เขียนเมื่อ Fri Feb 18 2011 14:06:05 GMT+0700 (ICT)

  คุณอดุลย์ครับ

  ผมไปตรวจงานเรียบร้อยแล้วครับ

  ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
  เขียนเมื่อ Fri Feb 18 2011 14:09:32 GMT+0700 (ICT)

  คุณอดุลย์ครับ

  ผมไปตรวจงานเรียบร้อยแล้วครับ

  ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
  เขียนเมื่อ Fri Feb 18 2011 14:12:15 GMT+0700 (ICT)

  คุณอภิรัชพรครับ

  เพื่อน ๆ ที่มาใหม่ส่งงานยังส่งงานไม่ครบครับ ขาดบางคน ผมคงต้องตัดเกรดแล้วครับ ใช้เวลานานเกินไป

  มาตี้
  เขียนเมื่อ Tue Mar 15 2011 14:25:40 GMT+0700 (ICT)

  ไม่ทราบว่าขาดใครบ้างค่ะ  ดิฉันจะได้ตามงานให้ค่ะ 

  อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
  ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
  {{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
  ใส่รูปหรือไฟล์