สมาชิก
แลกเปลี่ยน

การประเมินผลตามสภาพจริง : กระบวนการหนึ่งในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

 การประเมินผลตามสภาพจริง : กระบวนการหนึ่งในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

         ต้องยอมรับว่ากระบวนการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีปัญหาที่ขาดการประเมินตามสภาพจริง เช่น

  1. ครูไม่ใช้เครื่องมือหลายรูปแบบ
  2. ครูวัดผลครั้งเดียว /ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนสอบแก้ตัว
  3. ครุขาดการติดตามและเอาใจใส่นักเรียน
  4. เครื่องมือวัดลาประเมินผลไม่มีคุณภาพ
  5. ครูขาดความสามารถในการออกแบบการวัดผล

                                             ฯลฯ

         ปัญหาดังกล่าวส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (GPA) ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน อยากฝากให้ผู้บริหารโรงเรียนใส่ใจ กำกับติดตามดูแลครูให้ใช้กระบวนการวัดผลและประเมินผลที่ใช้สภาพจริงดังนี้

  1. ใช้เครื่องมือหลาย ๆ แบบ อาจไม่ใช้แบบทดสอบอย่างเดียว
  2. เปิดโอกาสให้สอบหลาย ๆ ครั้ง
  3. ครูติดตามดูแลนักเรียนให้ใกล้ชิดและมีข้อมูลเป็นรายบุคคล
  4. ประสานครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองช่วยดุแลและแก้ปัญหาร่วมกัน

         หวังว่าครูที่ปรึกษาคงให้ความสำคัญและร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สัมฤทธิ์ผลเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

· คำสำคัญ: การประเมินผลตามสภาพจริง 
· หมายเลขบันทึก: 392602 · เขียน:  
· อ่าน: แสดง 
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์