การประเมินผลตามสภาพจริง : กระบวนการหนึ่งในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

 การประเมินผลตามสภาพจริง : กระบวนการหนึ่งในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

         ต้องยอมรับว่ากระบวนการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีปัญหาที่ขาดการประเมินตามสภาพจริง เช่น

  1. ครูไม่ใช้เครื่องมือหลายรูปแบบ
  2. ครูวัดผลครั้งเดียว /ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนสอบแก้ตัว
  3. ครุขาดการติดตามและเอาใจใส่นักเรียน
  4. เครื่องมือวัดลาประเมินผลไม่มีคุณภาพ
  5. ครูขาดความสามารถในการออกแบบการวัดผล

                                             ฯลฯ

         ปัญหาดังกล่าวส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (GPA) ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน อยากฝากให้ผู้บริหารโรงเรียนใส่ใจ กำกับติดตามดูแลครูให้ใช้กระบวนการวัดผลและประเมินผลที่ใช้สภาพจริงดังนี้

  1. ใช้เครื่องมือหลาย ๆ แบบ อาจไม่ใช้แบบทดสอบอย่างเดียว
  2. เปิดโอกาสให้สอบหลาย ๆ ครั้ง
  3. ครูติดตามดูแลนักเรียนให้ใกล้ชิดและมีข้อมูลเป็นรายบุคคล
  4. ประสานครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองช่วยดุแลและแก้ปัญหาร่วมกัน

         หวังว่าครูที่ปรึกษาคงให้ความสำคัญและร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สัมฤทธิ์ผลเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 392602
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า