การยื่นคำขอรับเงินค่าจัดการศพผ้สูงอายุตามประเพณี

การยื่นคำขอรับเงินผู้สูงอายุตามประเพณี

สถานที่ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

1.ส่วนภูมิภาคยื่นคำขอที่  พมจ. หรือที่ว่าการอำเภอ ที่ใดที่หนึ่ง

2.กรุงเทพมหานคร ยื่นคำขอที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขตหรือสำนักงานเขต ที่ใดที่หนึ่ง

เอกสารหลักฐานในการยื่นคำขอ คือ

-  แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี( สทส.01)

   (หนังสือรับรองว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผ้รับผิดชอบในการจัดการศพผ้สูงอายุตามประเพณี อย่ในส่วนที่ 2 ของ แบบ สทส.01)

- ใบมรณบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- บัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง คือ

ผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีต้องยื่นคำขอรับเงินค่าจัดการศพรายละ 2,000 บาทภายในกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตรเว้นแต่วันที่ครบกำหนด 30 วันตรงกับวันหยุดราชการให้ยื่นในวันทำการถัดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ปกครองจังหวัด 
 หมายเลขบันทึก: 385265
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ความจริง รัฐไทยมีระบบสวัสดิการให้ประชาชนมาก สำคัญคือประชาชนมักไม่รู้ถึงความจริงว่า มีให้ หรือถ้ารู้ว่ามีก็ไม่ทราบรายละเอียด เผยแพร่มากๆ กว้างขวางเรื่อยไป ดีครับ

พน
IP: xxx.11.40.60
เขียนเมื่อ Wed Feb 23 2011 15:51:49 GMT+0700 (ICT)

     มีสวัสดิการแต่ประชาชนไม่รู้  บางเรื่องถึงรู้แต่ก็ไม่อยากไปเพราะบางครั้งอาจจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าเงินที่จะได้รับอีก  อย่างเช่นในกรณีนี้หลักฐานไม่ได้ใช้แค่ที่บอกมาเท่านั้นแต่ต้องให้ลูกของคนตายทั้งหมดไปด้วย  อย่างพ่อผมมีลูก 7 คน ต้องหยุดงานเพื่อไปทำเรื้องรับเงิน 2000 บาท ลองบวกลบคูณหารกันดูแล้วกันว่ามันคุ้มมัย

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า