สมาชิก
แลกเปลี่ยน

สมัชชาสุขภาพ คืออะไร?

 สมัชชาสุขภาพคืออะไร ความหมายของสมัชชาสุขภาพ 

รู้จัก สมัชชาสุขภาพ คืออะไร?

พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของ “สมัชชาสุขภาพ” ว่าเป็น กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์  เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม

สมัชชาสุขภาพ จึงเป็นนวัตกรรมทางสังคม ที่เปิดพื้นที่สาธารณะรูปแบบใหม่ให้กับทุกฝ่ายในสังคม ได้แก่ ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น องค์กรประชาสังคม องค์กรเอกชน นักวิชาการและวิชาชีพ ร่วมทั้งฝ่ายการเมืองและราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น   ได้เข้ามาร่วมกันทำงานเชิงนโยบายที่เรียกว่า การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ตามวิถีทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่มีความสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยแบบตัวแทน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

· คำสำคัญ: สมัชชาสุขภาพ นโยบายสาธารณะ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ธรรมนูญสุขภาพ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 
· หมายเลขบันทึก: 378274 · เขียน:  
· ดอกไม้:
1
 · ความเห็น:
1
 · อ่าน: แสดง 
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
Samatcha
เขียนเมื่อ Sat Jul 24 2010 09:22:47 GMT+0700 (ICT)

ท่านคิดว่า สมัชชาสุขภาพ คืออะไร?

ความคิดเห็นไม่มีผิดหรือถูกนะครับ ขึ้นอยู่กับว่า ท่านได้หรือมีข้อมูลนำเข้า อะไรบ้าง ลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์