สมาชิก
แลกเปลี่ยน

งานวิจัย ภาวะผู้นำ

ชื่อวิจัย : การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

ชื่อผู้วิจัย : อุดม สิงห์โตทอง

ปีที่วิจัย : 2550

         ผลการวิจัยพบว่า   1.ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดสพท.ชลบุรี เขต 2 อยู่ในระดับดีมาก      

         2.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาจำแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

ยกเว้นด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคล แตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

         3.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

จำแนกตามประสบการณ์ของครู และขนาดโรงเรียนพบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยสำคัญทางสถิติ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
· หมายเลขบันทึก: 373497 · เขียน:  
· ความเห็น:
1
 · อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
แจ้งลบ
แจ้งลบ
ซูไรยา หลำเบ็ลส๊ะ
เขียนเมื่อ Sat Jul 10 2010 11:57:53 GMT+0700 (ICT)

งานวิจัยภาวะผู้นำ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์