สมาชิก
แลกเปลี่ยน
 

การนำเสนอกระบวนการผลิตบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เรขาคณิต สำหรับนักเรียนประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 (2)

ตรวจสอบโดยผู้เชียวชาญ

 

การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม ที่ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ประเมิน

วัตถุประสงค์

ผู้เชียวชาญคนที่

ΣR

IOC

1 2 3
 • เพื่อให้นักเรียนที่เรียนรายวิชา คณิตศาสตร์  จากบทเรียนสำเร็จรูป  
 •     เรื่องรูปทรงเรขาคณิต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  +1

  +1

  +1

  3

  1

 • เพื่อให้สถานศึกษาได้นวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเรขาคณิต 
 •     รายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ช่วงชั้นที่ 2

  +1

  +1

  +1

  3

  1

 • เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปในรายวิชาอื่นๆ
 • +1

  +1

  +1

  3

  1

 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน
 • +1

  +1

  +1

  3

  1

 • ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ กับเนื้อหา
 • +1

  +1

  +1

  3

  1

 • รูปแบบการจัดวางเนื้อหามีความน่าสนใจ 
 • +1

  +1

  +1

  3

  1

  ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้  ต้องมีค่าตั้งแต่  0.5 ขึ้นไป

  สรุปผลเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ได้มา

  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ที่ใช้

   

               สูตร                        IOC = ΣR/N

  IOC        แทน       ค่าดัชนีความสอดคล้อง

  ΣR         แทน       ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

  N           แทน       จำนวนผู้เชี่ยวชาญ

   

  สรุป        ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม ที่ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้  มีค่าเท่ากับ  1 

               

   

   

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  บันทึกก่อนนี้
  บันทึกใหม่กว่า
  · คำสำคัญ: นวัตกรรม ประถมศึกษา บทเรียนสำเร็จรูป น้ำแข็งใส section 01 suchada ตรวจสอบโดยผู้เชียวชาญ เรื่อง เรขาคณิต 
  · หมายเลขบันทึก: 362733
  · สร้าง:    · อ่าน: แสดง 
  · สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
  แจ้งลบ
  แจ้งลบ
  อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
  ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
  {{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็น