บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

 บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ 

 

 

 

"บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง

ของลูกจ้างประจำ"

 

                ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เรื่อง  บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ นั้น

                กระทรวงการคลัง พิจารณาแล้ว เพื่อให้กระบวนการบริหารงานบุคคลลูกจ้างประจำของส่วนราชการเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง มีความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับการจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่กำหนดขึ้นใหม่ดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 7 และข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิกหนังสือ ดังต่อไปนี้

                1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 160 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548

                2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0415/ว 18 ลงวันที่ 17 มกราคม 2549

                3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 22 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2549

                4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 43 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550

และกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง รวมทั้งกลุ่มบัญชีค่าจ้างกลุ่มที่ 1 - กลุ่มที่ 4 ที่ใช้เป็นขั้นวิ่งในการเลื่อนขั้นค่าจ้างขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553

 

     สำหรับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง

และกลุ่มบัญชีขั้นวิ่งกลุ่มที่ 1 -  กลุ่มที่ 4 ของลูกจ้างประจำ

ของส่วนราชการดูได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...

 

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38

ลงวันที่ 1 เมษายน 2553  เรื่อง  บัญชีกำหนดคุณสมบัติ

เฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/aaa38.pdf

 

 บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

กลุ่มที่ 1 - 4

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/group1.pdf

 

 กลุ่มงานบริการพื้นฐาน

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/service.pdf

 

 กลุ่มงานสนับสนุน 

http://gotoknow.org/file/bussayamas/support.pdf

 

 กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/technic.pdf

 

 กลุ่มงานช่าง

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbb1.pdf

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbb2.pdf

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbb3.pdf

 

                 สำหรับผู้เขียน ขอฝากลูกจ้างประจำทุกท่าน ในเมื่อสำนักงาน ก.พ. ได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขกลุ่มตำแหน่งให้กับท่านแล้ว ขอให้ท่านได้พัฒนาตนเอง หมั่นฝึกฝนความรู้ความสามารถของตนเองรวมทั้งประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อผลงานและความก้าวหน้าของตัวท่าน ต่อหน่วยงาน ต่อประเทศชาติ ตลอดจนถึงอนาคตของท่านและครอบครัวจะได้รับความมั่นคงในบั้นปลายที่ท่านได้เกษียณอายุราชการแล้วค่ะ...

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดประชุมชี้แจง

การจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่ให้กับลูกจ้างประจำ ฯ

ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/358093

 

ท่านสามารถดูตัวอย่างการอนุมัติบัญชีการจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำ

เข้าสู่ระบบใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...

 http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/359370

 

ท่านสามารถดูรายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำจำแนกตามกลุ่มงาน

ซึ่ง สำนักงาน ก.พ. ได้แก้ไขใหม่ ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/359391

 

 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0428/ว 296

ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553  เรื่องแก้ไขข้อคลาดเคลื่อน...

ศึกษาได้ตามไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/390658

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/doc20100904101201.pdf

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 350704
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 221  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
surachat
IP: xxx.173.210.78
เขียนเมื่อ Sat Apr 10 2010 22:10:11 GMT+0700 (ICT)

ในที่สุดฟ้าก็มีตา

ภารโรงที่ทำการปกครองประจำอำเภอ
IP: xxx.174.91.166
เขียนเมื่อ Mon May 03 2010 13:54:41 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณบุษยมาศ ที่นับถือ

1.ผมขอทราบการปรับตำแหน่งของลูกจ้างประจำของกรมการครอง(ภารโรงที่ว่าการอำเภอ)ผมเห็นกระทรวงอื่นๆเขาปรับกันมา

หลายปีแล้วเช่น ศึกษาภารโรงเป็นระดับช่างและโรงพยาบาลภารโรงปรับเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้เป็นต้นแต่ภารโรงประจำที่ทำ

ปกครองของอำเภอไม่เห็นได้ปรับกับเขาเลยเพราะอะไรครับ(ค่าจ้างตันแล้วที่12440)

2.จะได้ปรับตำแหน่งเหมือนกับกระทรวงอื่นๆหรือเปล่าถ้าปรับแล้วจะอยู่ในกลุ่มใดครับ3.

3.ผมขอให้ท่านช่วยให้คำตอบหน่อยครับ

4.ผมจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

5.ผมถามอำเภอและทางจังหวัดได้คำตอบว่าไม่มีหนังสือจากกรมแจ้งมา

6.ขอบคุณครับ

รุ่ง
IP: xxx.246.144.163
เขียนเมื่อ Mon May 03 2010 14:50:02 GMT+0700 (ICT)

ช่วยหน่อยค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์กลุ่มงานช่างไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไร เพราะกลุ่มงานอื่นดาวน์โหลดไฟล์ได้ ขอบคุณค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon May 03 2010 15:59:37 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 2...

1. ให้คุณสอบถามเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้างานของคุณนะค่ะ ว่าเพราะเหตุใด แต่

    การปรับก็ขึ้นอยู่กับภาระงานด้วยนะค่ะว่าคุณปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน

    กำหนดตำแหน่งใหม่หรือไม่...ถ้าทำแบบเดิม ก็ไม่สามารถทำได้ค่ะ...

2. ถ้าคุณยังปรับตามมาตรฐานเก่าไม่ได้ ถ้าเข้าสู่กล่มงานใหม่ คุณจะมีตำแหน่ง

    เป็นพนักงานสถานที่  รหัส 1103  กลุ่มงาน บริการพื้นฐาน ระดับ 1 ค่ะ

3. - 4. การปรับสู่ตำแหน่งใหม่ ต้องรอหนังสือจากสำนักงาน ก.พ. แจ้งตอบ

   กลับมาก่อนนะค่ะว่า ตำแหน่งใหม่คุณ คืออะไร  เมื่อทราบแล้ว ให้คุณตรวจ

   สอบดูว่า ภาระงานของคุณทำงานอะไรนอกเหนือจากนักการภารโรง เช่น

   ถ่ายเอกสาร  พิมพ์ดีด ช่างไม้ ช่างปูน ฯลฯ ถ้าเป็นลักษณะงานดังกล่าว คุณ

   สามารถปรับเปลี่ยนเป็นตำแหน่งใหม่ได้ค่ะ  และให้ปรึกษาหัวหน้างานของคุณ

   ว่าจะดำเนินการให้อย่างไรค่ะ

5. จริง ๆ แล้ว ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้างานของเราที่รับผิดชอบ ต้องเป็น

    ผู้ที่ขวนขวายแล้วนะค่ะ ปัจจุบันรัฐบริหารจัดการในรูปแบบรัฐบาล

    อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้าราชการทุกคนต้องมีการพัฒนาตนเอง โดยการเสาะหา

    ข่าวสาร หนังสือเวียนตามเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องพร้อมกันกับประสานเกี่ยวกับ

    หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไปพร้อม

    กันค่ะ

6. ถ้าคุณสามารถปรับตำแหน่งได้ ทำให้คุณเสียสิทธิ์ไปตั้งแต่แรกค่ะ...

    ลองปรึกษาหัวหน้างานคุณนะค่ะ...ถ้าทำได้ นั่นคือ ความมั่นคงของคุณและ

    ครอบครัวค่ะ แต่คุณก็ต้องมีการพัฒนาตนเองของคุณด้วยนะค่ะ ถ้าทำแบบ

    เดิม เจ้าหน้าที่จะไม่แต่งตั้งหรอกค่ะ...โชคดีนะค่ะ...

 

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon May 03 2010 16:01:08 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณรุ่ง...

ผู้เขียนได้ตรวจสอบใน Internet จากมหาวิทยาลัยแล้วนะค่ะ ก็สามารถ download File  ได้นี่ค่ะ...อาจเป็นเพราะ net ของคุณหรือเปล่าค่ะ...ลองดูอีกครั้งนะค่ะ...

IP: xxx.142.119.247
เขียนเมื่อ Mon May 03 2010 22:26:54 GMT+0700 (ICT)

ต่อไปนี้ลูกจ้างประจำจะได้สิ่งที่ดีขึ้น

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon May 03 2010 22:55:56 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 6...

เป็นเพราะรัฐปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้า มั่นคงและเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันค่ะ...แต่ลูกจ้างประจำก็ต้องมีการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยนะค่ะ...เพื่ออนาคตและความมั่นคงในอาชีพของท่านด้วยค่ะ...

ลูกจ้างประจำ
IP: xxx.7.183.43
เขียนเมื่อ Thu May 06 2010 13:19:05 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้ดิฉันตำแหน่งพนักงานพิมพ์ระดับ 1 จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ อยู่ในสถานะหัวหน้างานเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ฝ่ายบัญชี โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง แต่อยากทราบว่าสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่เป็นพนักงานการเงินและบัญชีได้หรือไม่ค๊ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu May 06 2010 14:19:59 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 8...

ขอให้คุณดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชีให้ดีนะค่ะ ว่าจะสามารถเติบโตได้ถึงระดับไหน กับเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นพนักงานพิมพ์ ระดับ 1 ต่อไป ก็เป็น ระดับ 2,3,4 ซึ่งผู้เขียนขอให้ดูว่าเพดานของค่าจ้าง ตำแหน่งไหนสูงกว่ากันค่ะ ถ้าพอ ๆ กัน ก็ขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจว่าจะไปอยู่ในตำแหน่งไหนค่ะ...แต่พนักงานพิมพ์ เป็นงานที่กว้างกว่าพนักงานการเงินและบัญชีนะค่ะ...ลองศึกษารายละเอียดดูนะค่ะ...

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Thu May 06 2010 19:35:53 GMT+0700 (ICT)

ด้วยความขอบคุณข้อมูลความรู้ครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu May 06 2010 20:55:21 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณวอญ่า...

ขอบคุณที่แวะมาค่ะ...เป็นการแบ่งปันความรู้ค่ะ...

ลูกจ้างประจำ
IP: xxx.53.216.78
เขียนเมื่อ Tue May 11 2010 14:52:48 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านอาจารย์ ที่นับถือ 1.อยู่ในตำแหน่งพนักงานสถานที่เมื่อเงินค่าจ้างเต็มที่15260สามารถปรับไปอยู่ในตำแหน่งผู้ดูแลสถาน

ที่ระดับ 2/หนได้ไมครับเพราะอยู่ในกลุ่มเดียว

2.อยากว่าการปรับตำแหน่งนั้นขึ้นกับแต่กระทรวงหรือแต่ละกรมที่จะขยายตำแหน่งให้ใช่มั้ยครับ

3.อยากว่าตอนนี้กำลังจะไปอยู่ที่กลุ่มบริการแต่ไม่ได้ปรับตอนแรกมีวุฒิการศึกษาทางด้านเกี่ยวกับ

ด้านช่างฝีมือจะขอปรับไปอยู่ที่กลุ่มช่าง(ช่างฝีมือทั่วไป)ที่ระบบใหม่ได้หรือมั้ย

4.ขอบคุณครับที่ให้ความกระจ่าง

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue May 11 2010 19:51:12 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 12...

1. คุณต้องศึกษาดูที่หน้าที่ของตำแหน่งผู้ดูแสสถานที่ด้วยนะค่ะว่ามีหน้าที่อย่างไร แล้วคุณปัจจุบันทำงานในลักษณะไหน ทำหรือไม่ ถ้าไม่แล้วหัวหน้าหน่วยงานสั่งให้ทำในตำแหน่งผู้ดูแลสถานที่ระดับ 2/หน. หรือไม่ ถ้าเป็นลักษณะงานเหมือนเดิมคงไม่ได้ค่ะ แต่ถ้าภาระงานใช่ตำแหน่งผู้ดูแลสถานที่ระดับ 2/หน. ก็สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ให้ศึกษาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ข้อ 6,7 ก่อนนะค่ะหรือจากไฟล์ด้านล่างนี้ค่ะ...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/letter_14.pdf

2. สำหรับการปรับตำแหน่งนั้น ปัจจุบันให้ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการเอง แต่ต้องรอหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กำหนดก่อนนะค่ะ  อันดับแรกในตอนนี้ ต้องรอการอนุมัติกรอบอัตรากำลังจากสำนักงาน ก.พ. ที่จะแจ้งให้ส่วนราชการทราบภายในเดือนพฤษภาคม 2553 ก่อนค่ะ

3. ต้องรอหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดและแจ้งมาก่อนนะค่ะ สำหรับรายละเอียดถ้ามีมาเพิ่มเติม ผู้เขียนจะนำมาลงเว็บไซต์ให้เพื่อทราบต่อไปค่ะ ถ้าเปลี่ยนตำแหน่งก็อย่างที่บอกในข้อ 1 ว่า ถ้าทำหน้าที่ด้านช่างอยู่ เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ฯลฯ ก็สามารถทำได้ค่ะ แต่ขณะนี้ต้องรอหลักเกณฑ์ก่อนนะค่ะ (เพราะถ้ามีหน้าที่ด้านช่าง น่าจะปรับเปลี่ยนก่อนที่จะมีการเข้าสู่กลุ่มงานแล้วค่ะ)

4. ขอบคุณค่ะ

จิราภรณ์
IP: xxx.12.74.244
เขียนเมื่อ Wed May 12 2010 16:12:33 GMT+0700 (ICT)

เรียน อ.บุษยมาศ

ในการปรับเปลี่ยนชื่อและตำแหน่งของลูกจ้างประจำ ในส่วนของคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ทำไม ของพนักงานพิมพ์ ก.พ. จึงต้องรอให้พนักงานพิมพ์ระดับ 3 เงินเดือนตันในระดับ 3 ก่อนแล้วถึงปรับไปเป็นระดับ 4 ค่ะ ทำไมไม่กำหนดว่าดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์ในระดับ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เหมือนตำแหน่งอื่น ๆ เพื่อที่จะได้ก้าวไปเป็นระดับ 4 ได้ (จะได้ไม่เสียโอกาสในการเลื่อนขั้นโดยใช้โครงสร้างบัญชีระดับ 2 ได้ )

รบกวนให้รายละเอียดด้วยค่ะ (หากเข้าใจผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้) และให้ความกระจ่างด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed May 12 2010 21:08:38 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณจิราภรณ์...

สำหรับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งกระทรวงการคลังจะเป็นผู้กำหนดค่ะ...ทางกระทรวงการคลังคงจะมีเหตุผลในการปรับนะค่ะ...การปรับชั้น 3 เป็น 4 ในตำแหน่งพนักงานพิมพ์นั้น ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงาน ก.พ. ด้วยค่ะ...สำหรับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งต้องศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือสำนักงาน ก.พ. ตามไฟล์ด้านล่างนี้ค่ะ...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/employee1.pdf

 

นัน
IP: xxx.19.65.211
เขียนเมื่อ Wed Jun 09 2010 13:32:38 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณบุษยมาศ ที่เคารพ ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) ดิฉันอยากทราบว่า ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ต้องนำมาใช้กับลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเปล่าค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้า ส่งที่เมล [email protected]

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Jun 09 2010 16:20:23 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 16...

น่าจะไม่ได้นะค่ะ...เพราะที่แจ้งเกี่ยวกับลูกจ้างประจำทั้งหมดนี้ จะเป็นลูกจ้างประจำที่ใช้ระเบียบของกระทรวงการคลังค่ะ...

บอล
IP: xxx.24.161.141
เขียนเมื่อ Wed Jun 23 2010 20:12:46 GMT+0700 (ICT)

อยากสอบถามว่า

ความหมายของคำว่า ขั้นวิ่งในการเลื่อนขั้นค่าจ้างขึ้น มันคืออะไรอะครับ

อยากทราบด่วนเลยครับ

ใครรู้ช่วยตอบที

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Jun 23 2010 21:00:06 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณบอล....ค่ะ...

ขั้นวิ่งของค่าจ้าง  เป็นภาษาพูดค่ะ...ความจริงแล้วเป็นขั้นของค่าจ้างในแต่ละขั้น  เช่น  0.5 ขั้น, 1 ขั้น, 1.5 ขั้น และ 2 ขั้น (การได้ขั้นดังกล่าว  ขึ้นอยู่การพิจารณาความดีความชอบ + ผลการปฏิบัติงานของบุคคลคนนั้นค่ะ) โดยในแต่ละกลุ่มงานจะมีขั้นของแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันค่ะ...โดยแต่ละกลุ่มจะมี เขาเรียกว่า "ขั้นต่ำ - ขั้นสูง" (ขั้นสูง คือ เพดานสูงสุดของค่าจ้างในกลุ่มงานนั้นค่ะ)...คือ ค่าจ้างของคุณในกลุ่มงานนี้จะไม่สูงไปกว่านี้ค่ะ  เรียกว่า  เต็มขั้นค่ะ...

บอล
IP: xxx.24.115.171
เขียนเมื่อ Fri Jun 25 2010 17:58:52 GMT+0700 (ICT)

-เงินเดือนของพนักงานขับรถ จะได้รับสูงสุดเท่าไหร่

-ถ้าพนักงานขับรถกลุ่ม1เมื่อได้รับเงินจาดเงินเดือนสูงสุดแล้วสามารถปรับเปลี่ยน จากพนักงานในกลุ่ม1เป็นกลุ่ม2ได้รึเปล่าครับ แล้วถ้าได้จะเปลี่ยนเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติรึเปล่าครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Jun 25 2010 21:46:11 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณบอล...

ค่าจ้างของพนักงานขับรถยนต์  อยู่ใน กลุ่ม ส 1 - 2 ค่ะ  สำหรับกลุ่ม 1 ค่าจ้างสูงสุด = 18,190 บาท  แต่ถ้าเต็มขั้นแล้ว สามารถปรับไปที่ ระดับ 2 ได้เลยค่ะ...โดยเทียบค่าจ้าง สูงกว่า 18,190 บาท เล็กน้อย  คาดว่าจะ = 18,380 บาท (ถ้าจำไม่ผิดนะค่ะ)...แล้วค่าจ้างจะค่อย ๆ ขึ้นตามครั้งของความดีความชอบ+ผลงานค่ะ...สำหรับพนักงานขับรถยนต์  เงินค่าจ้างจากกลุ่ม 1 - 2 สามารถเลื่อนไหลอัตโนมัติค่ะ...จะเต็มขั้นที่ = 22,220 บาท ค่ะ...

กนกนคร
IP: xxx.64.31.242
เขียนเมื่อ Wed Jul 07 2010 09:59:26 GMT+0700 (ICT)

พนักงานพิมพ์ 2 เงินเดือน 13,870 (ปัจจุบัน) ถ้าปรับเข้ากลุ่มใหม่แล้ว เงินเดือนจะปรับอย่างไร

1. ปรับจากกลุ่มที่ 1 เป็น 2 ได้เลย หรือ

2. อยู่กลุ่มที่ 1 และรอเงินเดือนเพิ่มให้ถึงเพดานแล้วค่อยปรับไปกลุ่มที่ 2

ทั้งนี้ เพื่อน ๆ ในกลุ่มงานเกิดข้อข้องใจและต้องการหาคำตอบที่ชัดเจน จึงต้องขอรบกวนอาจารย์กรุณาตอบเพื่อ

เป็นวิทยาทานกับเหล่าลูกจ้างประจำด้วย ......ขอบพระคุณยิ่ง

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Jul 07 2010 12:39:54 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข  22...

ตำแหน่งพนักงานพิมพ์  ระดับ 2 อยู่ในกลุ่มบัญชีค่าจ้างกลุ่มที่ 1 ค่ะ...อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ  5,080 - 18,190 บาท ค่ะ...ปัจจุบันค่าจ้าง = 13,870 บาท ถ้าปรับใหม่ ค่าจ้าง ก็เท่าเดิมค่ะ...(ปัจจุบันสำนักงาน ก.พ. เปิดเพดานค่าจ้างให้กับคุณแล้วค่ะ...ภาษาพูด คือ "ตันที่ 18,190 บาท ค่ะ"...เนื่องจาก...

1. พนักงานพิมพ์  ระดับ 1 จัดอยู่ในกลุ่มบัญชีค่าจ้างกลุ่มที่ 1 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ = 5,080 - ขั้นสูง = 15,260 บาท

2. พนักงานพิมพ์  ระดับ 2 จัดอยู่ในกลุ่มบัญชีค่าจ้างกลุ่มที่ 1 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ = 5,080 - ขั้นสูง = 18,190 บาท

3. พนักงานพิมพ์  ระดับ 3 จัดอยู่ในกลุ่มบัญชีค่าจ้างกลุ่มที่ 1-2 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ = 7,100 - ขั้นสูง = 22,220 บาท

4. พนักงานพิมพ์  ระดับ 4 จัดอยู่ในกลุ่มบัญชีค่าจ้างกลุ่มที่ 3 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ = 16,440 - ขั้นสูง = 29,320 บาท

ถ้าจะไปอยู่กลุ่มที่ 2 ได้ คุณต้องมีการปรับเป็นพนักงานพิมพ์ ระดับ 3 ก่อนค่ะ  อาจโดยการสอบคัดเลือก ซึ่งส่วนราชการจะเป็นผู้จัดสอบเกณฑ์ต้องเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานพิมพ์  ระดับ 3  นะค่ะ...เมื่อสอบได้และได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานพิมพ์  ระดับ 3 แล้ว จึงจะสามารถไปยังกลุ่มที่ 2 ได้ค่ะ...(ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดค่ะ)...

ให้ดูค่าจ้างในแต่ละระดับนะค่ะ...ค่าจ้าง รัฐเปิดเพดานให้แล้วค่ะ...

วาว
IP: xxx.53.202.38
เขียนเมื่อ Fri Jul 30 2010 15:45:22 GMT+0700 (ICT)

ทำงานอยู่ อบจ. ตำแหน่งนักการภารโรง ไม่ทราบว่าเงินเดือนจะได้กับเขาหรือป่าว ขั้นสูงสุดเท่าไร

วาว
IP: xxx.53.202.38
เขียนเมื่อ Fri Jul 30 2010 15:48:37 GMT+0700 (ICT)

ทำงานอยู่ อบจ. ตำแหน่งนักการภารโรง ไม่ทราบว่าเงินเดือนจะได้กับเขาหรือป่าว ขั้นสูงสุดเท่าไร

วาว
IP: xxx.53.202.38
เขียนเมื่อ Fri Jul 30 2010 16:07:06 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่า

ทำงานอยู่ อบจ. ตำแหน่งนักการภาคโรง เงินเดือน 12,440 เติมขั้นมา 4 ปีแล้ว

ไม่ทราบว่าเงินเดือนจะปรับขั้นกับเขาหรือป่าว

และขั้นสูงสุดเท่าไร

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Jul 30 2010 16:17:30 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 24 - 26

ถ้าเป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการก็สามารถตอบได้ค่ะ...แต่คุณเป็น ของสังกัด อบจ. ต้องสอบถามที่ อบจ. งานการเจ้าหน้าที่ ดูนะค่ะ...เพราะกฎหมายจะใช้คนละฉบับหรือเปล่า ไม่แน่ใจค่ะ...แต่ถ้าเป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ก็ใช้ที่บล็อกนี้ค่ะ...

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat Aug 21 2010 09:22:26 GMT+0700 (ICT)

เรียน ลูกจ้างประจำทุกท่าน...

สำหรับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำในตอนนี้...เช่นการเปลี่ยตำแหน่ง เปลี่ยนระดับชั้นให้สูงขึ้น นั้น...เมื่อวานผู้เขียนได้คุยทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง  ท่านแจ้งมาว่า ตามที่สำนักงาน ก.พ. ให้เปลี่ยนตำแหน่งได้นั้น...ขอให้ทุกท่านรอหนังสือจากกระทรวงการคลัง แจ้งมาให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องวิธีการ หลักเกณฑ์ การเข้าสู่ตำแหน่งของลูกจ้างประจำก่อนนะค่ะ...ส่วนราชการต้องชะลอไปก่อน จนกว่าจะมีหนังสือจากกระทรวงการคลัง แจ้งมาให้ทราบอีกครั้งค่ะ...

หมายเหตุ  :  ถ้ามีหนังสือจากกระทรวงการคลังแจ้งมา  ผู้เขียนจะนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ...

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Sep 02 2010 22:12:06 GMT+0700 (ICT)

เรียน  ลูกจ้างประจำทุกท่าน...

ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เรื่อง "การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่" ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 83 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ตามบล็อกด้านล่างนี้ค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/390373

รัชนีกร
IP: xxx.109.29.1
เขียนเมื่อ Tue Sep 21 2010 13:59:27 GMT+0700 (ICT)

ตำแหน่งพนักงานโทรศัพท์จะเปลี่ยนไปตำแหน่งพิมพ์ดีด3มีขั้นตอนอะไรบ้างคะเห็นตำแหน่ง นี้ทางกรมบัญชีกลางเขาเปลี่ยนกันแล้วคะช่วยบอกด้วยคะ ขอขอบพระคุณอย่างสูง

โศรยา
IP: xxx.53.51.1
เขียนเมื่อ Wed Sep 22 2010 21:22:32 GMT+0700 (ICT)

ไม่คิดว่าจะมีเจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญกับตำแหน่งลูกจ้างประจำขนาดนี้ ได้รับความรู้มาก ๆ เลยค่ะ แต่ไฟล์งานโหลดช้ามาก จึงขอสอบถามน่ะค่ะ ว่า พนักงานพิมพ์ 3 เป็น 4 ต้องรอเงินเดือนตันก่อนหรือเปล่าค่ะ จึงปรับเป็นจาก 3 ไป4 เห็นว่ามีระเบียบใหม่ออกมาว่าไม่ต้อง จริงหรือเปล่าค่ะ ดูได้จากไหนค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Sep 23 2010 10:52:08 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณรัชนีกร...

ให้ดูองค์ประกอบในตำแหน่งของพนักงานพิมพ์ ชั้น 1 - 4 ด้วยนะค่ะว่า...ถ้าเราเปลี่ยนเป็นชั้น 3 แล้ว ต้องเป็นพนักงานพิมพ์ ชั้น 1 ก่อนหรือเปล่า แล้วเราอายุมากหรือไม่ ถ้ายังอายุไม่มาก ควรเปลี่ยนค่ะ เพราะจะเป็นการขยายเพดาน แต่เราต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ พิมพ์คอมฯ เป็นด้วยนะค่ะ...พัฒนาตนเองให้หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าเรามีการพัฒนาตนเอง สามารถทำงานที่ยากขึ้นได้ มีน้ำใจต่อเพื่อน ต่อหัวหน้างาน ทำงานได้ไม่แพ้ข้าราชการ...

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Sep 23 2010 11:01:41 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณโศรยา...

ค่ะ เป็นเพราะว่าการบริหารงานบุคคล สมัยก่อน ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับข้าราชการมากกว่าค่ะ...จนลืมนึกถึงระบบลูกจ้างประจำ ซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุน + มีส่วนในการพัฒนาประเทศเหมือนกัน  แต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวของลูกจ้างประจำด้วยนะค่ะว่า ต้องมีการปรับตัว พัฒนาตนเอง ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น สมกับที่สามารถปรับตำแหน่งของตนเองให้สูงขึ้นค่ะ...สำหรับการ download File นั้น อาจเป็นเพราะ Internet หรือเปล่าค่ะ  ของพี่ก็ปกติดีนี่ค่ะ...การปรับเปลี่ยนระดับ 3 เป็น 4 นั้น ให้ศึกษาคุณสมบัติที่ กระทรวงการคลังกำหนดนะค่ะ...เคยถามกรมบัญชีกลางแล้ว แจ้งว่าให้ค่าจ้างตันก่อนค่ะ แล้วค่อยปรับ (ต้องดูด้วยค่ะว่า ระดับ 3 กับ 4 อยู่ในกลุ่มการจ่ายค่าจ้าง กลุ่มที่ 2 หรือ เปล่าด้วยค่ะ...ลองศึกษาในบล็อกด้านล่างนี้นะค่ะ...เพราะช่วงนี้ ตอบปัญหาเยอะมาก ๆ เลยค่ะ...ลองศึกษาแล้วถ้าสงสัยค่อยถามมาใหม่นะค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/toc

กิตติศักดิ์ ผิวสุวรรณ
IP: xxx.53.92.244
เขียนเมื่อ Fri Oct 01 2010 21:31:39 GMT+0700 (ICT)

ผมขอเรียนถามอาจารยย์บุษยมาศดังนี้ครับ

1.ผมเป็นลูกจ้างประจำสังกัดสพฐ.ตำแหน่งช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 อยากทราบว่าตามบัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำแบบใหม่(1 เม.ย.53)ตำแหน่งของผมจัดอยู่ในกลุ่มใด ( กลุ่ม 1, 2, 3 ,4 ) ค่าจ้างขั้นสูงเท่าไหร่

2.อยากทราบว่าตารางเปรียนเทียบค่าจ้างแบบเก่า และใหม่มีหริอยัง หรือปัจจุบันผมค่าจ้าง 14,410 บาท (1 ต.ค.52 )ถ้าเทียบกับบัญชีค่าจ้างแบบใหม่ (1 เม.ย.53)ค่าจ้างผมจะเป็นเท่าไร

3.บัญชีค่าจ้างแบบใหม่ ( 1 เม.ย.53 ) มีผลบังคับใช้หรือยัง หรือมติ ครม.รับรองหรือยัง

4.แท่งเงินเดือนลูกจ้างประจำ(1 เม.ย.54 )ออกหรือยัง หาดูได้ที่ไหน

ขอบคุณครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Oct 01 2010 22:29:46 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณกิตติศักดิ์...

1. ตำแหน่งของคุณ จัดอยู่ในกลุ่ม 1-2 ค่ะ ค่าจ้างขั้นสูง 22,220 บาท

2. ตารางเปรียบเทียบค่าจ้างแบบเก่า - ใหม่ มีแล้วค่ะ...ตามบล็อกด้านล่าง

    นี้ค่ะ คลิกศึกษาในแต่ละหัวข้อได้ค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/toc

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/350704

การเทียบค่าจ้างได้เท่าเดิมค่ะ...จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น จนถึงเพดานสูงสุดของกลุ่ม 1 ก่อนแล้วจึงปรับเข้าสู่กลุ่ม 2 ค่ะ...

3. บัญชีค่าจ้างแบบใหม่ (1 เม.ย. 2553) มีผลบังคับใช้แล้วค่ะ...ศึกษาได้ตามบล็อกดังกล่าวที่แจ้งไว้ค่ะ...ค่อย ๆ ศึกษาไปนะค่ะ...

4. แท่งค่าจ้างของลูกจ้างประจำ (1 เม.ย.54) ยังไม่มีค่ะ...ถ้ามีแล้ว จะนำมาแจ้งให้ทราบค่ะ...

กิตติศักดิ์ ผิวสุวรรณ
IP: xxx.53.93.194
เขียนเมื่อ Wed Oct 06 2010 14:18:37 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์บุษยมาศ ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ในWebsites ของอาจารย์เป็นประจำ และได้ถามคำถามกับอาจารย์ไปหลายข้อ และได้รับคำตอบที่เป็นประโยชน์แก่ผมและลูกจ้างประจำหลายท่าน จนมีลูกจ้างประจำบางท่านได้ฝากคำถามมาถามอารย์ ผมก็จะทยอยถามอาจารย์ก็แล้วกันเพื่อเปืดโอกาสให้ท่านอื่นได้ปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน วันนี้ผมขอถามอาจารย์ดังนี้ครับ

1.ตำแหน่งช่างครุภัณฑ์ ระดับ 3 เป็นตำแหน่งสูงสุดในตำแหน่งช่างครุภัณฑ์ ใช่ไหมครับ

2.ถ้าผมอยากเปลี่ยนตำแหน่งจากกลุ่มช่างไปเป็นกลุ่มช่าง เช่นช่างครุภัณฑ์ ระดับ 3 ไปเป็นช่างไม้ ระดับ 3 จะทำได้ไหมครับ

3.จากข้อ 2.ถ้าได้ ผมจะส่งเรื่องขอเปลี่ยนตำแหน่งไปที่สพป.( สพท.เดิม ) หรือสำนักงาน กพ.ครับ

4.อยากให้อาจารย์อธิบายความหมายของคำว่า" เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่ " (คำนี้เป็นคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งในการขอเปลี่ยนตำแหน่ง )

ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

ขอแสดงความนับถือ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sun Oct 10 2010 12:07:22 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณกิตติศักดิ์...

1. ตำแหน่งช่างครุภัณฑ์ ระดับ 3  เป็นตำแหน่งสูงสุดของตำแหน่งช่างครุภัณฑ์ค่ะ...เพราะอัตราค่าจ้างขั้นสูง = 22,220 บาท ค่ะ

2. ถ้าต้องการเปลี่ยนจากตำแหน่งช่างครุภัณฑ์ ระดับ 3 ไปเป็นตำแหน่งช่างไม้ ระดับ 3...นั้น ถ้าปัจจุบันเราทำงานด้านช่างไม้ด้วย ก็สามารถทำได้ค่ะ...อยู่ที่ว่าคำสั่งของเราทางต้นสังกัดให้เราทำเกี่ยวกับเรื่องช่างไม้ด้วยหรือไม่ ถ้ามีก็สามารถทำได้ค่ะ...

คุณสมบัติของช่างไม้ ระดับ 3 ขอให้คุณศึกษาจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของช่างไม้ ระดับ 3 นะค่ะ...เช่น

ข้อ 1 แต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งช่างไม้ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในตำแหน่งช่างไม้ ระดับ 3 มีจำนวน 5 ข้อ ซึ่งแต่ละข้อใช้คำว่า หรือ คั่นในระหว่างข้อ ก็แสดงว่าถ้าเรามีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ก็สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ค่ะ...แต่อย่าลืม ต้องมีคำสั่งที่เราได้ปฏิบัติเกี่ยวกับตำแหน่งของช่างไม้ นะค่ะ...

3. จากข้อ 2 สามารถทำเรื่องไปที่ กลุ่มงานบุคคลของ สพท. ก่อนนะค่ะ...เพราะเขาเป็นส่วนราชการที่ต้องดูแลกลุ่มลูกจ้างประจำอยู่...ปรึกษาเขาก่อนก็ได้ว่าเรามีคุณสมบัติครบ และเพื่อความก้าวหน้าของเราเอง...(เขาจะทำเรื่องไปที่ สพฐ. แล้ว สพฐ.จะนำเรื่องคุณเสนอให้ สำนักงาน ก.พ. เองค่ะ)...

4. สำหรับข้อที่ว่า "เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ" นั้น...หมายถึง เราเคยได้รับการผ่านการทดสอบมาตรฐานจากกรมฝีมือแรงงานไงค่ะ...ที่กรมฝีมือแรงงาน เขาจะมีการทดสอบเกี่ยวกับ เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างยนต์ เขาจะมีใบรับรองว่าเราได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานการทำงาน เช่น ช่างไม้ เมื่อเทียบกับตำแหน่งช่างไม้ของการทำงาน จะอยู่ในระดับชั้นใด ระบุไว้ค่ะ...เช่น การรับรองคนที่ไม่ได้จบการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี...เรียกว่าไม่ได้เรียนในระบบ... แต่เขามีความชำนาญในการทำงานด้านช่างไม้ ช่างปูน คนกลุ่มนี้ ก็ไปให้กรมฝีมือแรงงานรับรองการมีความชำนาญการของเขา...เพื่อรับรองคนกลุ่มนี้ไปทำงานด้านการก่อสร้างในต่างประเทศไงค่ะ...กรมฝีมือแรงงาน เป็นสถาบันอีกสถาบันหนึ่งที่รับรองความสามารถ ความชำนาญการ ของคนที่ไม่ได้เรียนในระบบ (เรียนโรงเรียนประถม มัธยม มหาวิทยาลัยค่ะ...)...เป็นการให้โอกาสผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบได้ค่ะ...

แต่ถ้าเราเคยเป็นช่างครุภัณฑ์ ระดับ 3 มาแล้ว + มีคำสั่งให้เราทำเกี่ยวกับเรื่อง ช่างไม้ ก็สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้แล้วค่ะ...

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sun Oct 10 2010 12:10:23 GMT+0700 (ICT)

สวัสดี...ลูกจ้างประจำทุกท่านค่ะ...

ผู้เขียนได้เขียนเรื่อง "การคิดเชิงบวก" (Positive Thinking)  ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิต + การทำงาน อาจมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน...ศึกษารายละเอียดได้ตามบล็อกด้านล่างนี้ค่ะ...ขอบคุณค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/401783

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sun Oct 10 2010 13:21:44 GMT+0700 (ICT)

ท่านสามารถศึกษา เรื่อง "การต่อยอดความคิดเชิงบวก" ได้จากบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussaya9/401867

วรรณ
IP: xxx.207.29.46
เขียนเมื่อ Mon Oct 11 2010 20:31:15 GMT+0700 (ICT)

เป้นลูกจ้างของกรมส่งเสริมฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สายงานสนับสนุนโรงเรียนฯ สังกัดของเทศบาล อยากทราบว่าจะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งสูงกว่าเดิมเดิมไหม เนื่องจากวุฒิเดิมแค่ระดับ ปวช. เงินเดือนก็ได้รับแค่ ปวช. โอกาสข้างหน้าจะปรับเป็นวุฒิ ป.ตรีบ้างไหมค่ะ หรือมีโอกาสได้บรรจุเป้นข้าราชการบ้างไหมคะ รบกวนช่วยหาคำตอบหน่อยนะค่ะ หรือจะสามารถสอบถามหรือไขข้อข้องใจหรือสามารถหาคำตอบจากใหนได้บ้างคะ ขอบพระคุณค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Oct 11 2010 20:47:47 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณวรรณ...

ไม่ทราบว่าเป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือไม่ ...เนื่องจากข้อมูลไม่ละเอียดพอ...ใช้ระเบียบลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือไม่ ถ้าเป็นเทศบาล ต้องสอบถามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะค่ะ...เพราะไม่เกี่ยวกับลูกจ้างประจำของส่วนราชการนะค่ะ...ที่พี่เขียนนี้จะเกี่ยวกับระเบียบของลูกจ้างประจำของส่วนราชการค่ะ...

ตะวัน
IP: xxx.143.169.74
เขียนเมื่อ Tue Oct 12 2010 10:17:12 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์บุษยมาศ มีข้อสงสัยอยากทราบ

1. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส.3 (กลุ่มที่ 1) 1 ตุลาคม 2553 เงินเต็มขั้นคือ 18,190 บาท มีความประสงค์จะขอเลื่อนให้ไปอยู่กลุ่มที่ 2 เราควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้าง อาจารย์ช่วยตอบด้วยนะค่ะ

2. ณ ปัจจุบันปฏิบัติงานในด้านของเจ้าหน้าที่การเงิน งานบริหารงานทั่วไป และด้านการฝึกอบรม แต่ในสายงานที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษา) ออกมาพร้อมกับตำแหน่งที่เปลี่ยนใหม่ไม่มีตำแหน่งของพนักงานการเงินและบัญชี และในสำนักงาน กพ. นั้นมีตำแหน่งดังกล่าว ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด ถ้าจะขอเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานพัสดุ หรือพนักงานธุรการ จะได้หรือไม่

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Oct 12 2010 10:34:02 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณตะวัน...

1. ถ้าปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส. ระดับ 3 ในกลุ่มค่าจ้างจะอยู่ในกลุ่มที่ 1 - 2 แล้วค่ะ ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้น เมื่อค่าจ้างเต็มขั้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะปรับให้คุณโดยเทียบค่าจ้างที่สูงกว่า 18,190 บาท โดยสามารถเลื่อนเป็นค่าจ้างที่สูงขึ้น ได้เลยค่ะ ถ้าจำไม่ผิด 18,380 บาท ค่ะ เพราะที่ ม. ก็ดำเนินการไปให้กับลูกจ้างแล้วค่ะ...เป็นเพราะกรมบัญชีกลาง กำหนดให้แล้วนี่ค่ะ ว่าตำแหน่งพนักงานพิมพ์ อยู่ในกลุ่มการรับค่าจ้างที่กลุ่ม 1-2 ค่ะ (ไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะ) งานการเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้เลยค่ะ...จนกว่าจะไปตันที่ค่าจ้างขั้นสูงของกลุ่มที่ 2 ค่อยดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งให้ใหม่ค่ะ...

2. ของกรมอาชีวศึกษา ใช้ระเบียบของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ที่พี่ว่านี้นะค่ะ...ถ้าใช้ระเบียบฉบับเดียวกัน ทำไมถึงไปเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำตำแหน่งเดิมเขาละค่ะ...ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ที่ ก.พ. กำหนดก็มีนี่ค่ะ...แสดงว่าอยู่ที่ต้นสังกัดดำเนินการให้กับลูกจ้างประจำแล้วนะค่ะ...ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ คือ งานการเจ้าหน้าที่ดูนะค่ะ ว่าเปลี่ยนเพราะเหตุใด แล้วตำแหน่งใหม่ที่เปลี่ยนคือ ตำแหน่งใด เพราะไม่ได้แจ้งให้พี่ทราบ จึงไม่ทราบว่าคุณตำแหน่งใดในปัจจุบัน...ตำแหน่งใหม่ที่เปลี่ยน ก็ต้องมีในตำแหน่งที่สำนักงาน ก.พ. ระบุ เป็นมาตรฐานกำหนดตำแหน่งด้วยนะค่ะ ถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว จะมีปัญหาในภายหน้าค่ะ...สำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่อีก ต้องดูด้วยนะค่ะ ว่าเราสามารถที่จะก้าวหน้าไปได้อีกหรือไม่...และปัจจุบันทำอยู่หรือไม่ ถ้าตำแหน่งเดิมดีอยู่แล้วก็ไม่ควรเปลี่ยนนะค่ะ...

ถ้าสงสัยก็สอบถามมาใหม่นะค่ะ...แต่ต้องบอกรายละเอียดให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ พี่ถึงจะตอบได้ค่ะ...

ใหม่ ใจบุญ
IP: xxx.19.98.126
เขียนเมื่อ Thu Oct 14 2010 13:11:05 GMT+0700 (ICT)

บรรจุลูกจ้างประจตั้งแต่ปี 2532 ได้สองขั้น 2 ครั้ง และทิ้งช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน 16 ปี ยังไม่ได้อีกเลย ทำเหมือนว่าเราไม่มีผลงานอะไร ทำให้หมดกำลังใจ จึงอยากทราบว่าจะเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องอย่างไรได้บ้างจึงจะมีโอกาสได้ 2 ขั้น พนักงานพิมพ์ดีด อีก 10 ปี เกษียณเงินเดือนยัง หนึ่งหมื่นต้น ๆ ประเทศไทยมีอะไรให้หวังอีก พนักงานขับรถ 2 ขั้น บรรจุงานทีหลังแต่ขับรถให้นายนั่งได้ 2 ขั้นบ่อย ๆๆๆๆๆ เราทำงาน 08.00 - 17.00 น. ทุกวันไม่เคยได้เลย ช่วยด้วยประเทศไทย

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Oct 14 2010 13:53:11 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณใหม่...

ไม่ทราบว่าคุณอยู่ที่สังกัดใดค่ะ...เพราะการเลื่อนขั้นความดีความชอบ  อยู่ที่หัวหน้าส่วนราชการค่ะ...ผู้เขียนเข้าใจในสิ่งที่คุณบอกนะค่ะ...ก็มีบางส่วนราชการที่เป็นเหมือนที่คุณว่าค่ะ...ถึงเข้าใจในความรู้สึกของคุณค่ะ...แสดงว่าหัวหน้าส่วนราชการของคุณ ไม่ได้มองที่ผลงาน + ความยุติธรรม การให้ความเป็นธรรมในการเป็นลูกน้อง (ไม่อยากพูดถึงว่า...ชอบคนเอาใจมากว่าผลงาน)...การเป็นหัวหน้าคน พูดยากค่ะ...เพราะสมัยก่อนอำนาจจะอยู่ที่คนเป็นนาย...แต่ปัจจุบันรัฐพยายามวัดที่ผลงาน แต่ผู้เขียนก็ไม่ทราบว่าเวลาทำจริง ๆ แล้ว จะเป็นอย่างที่รัฐต้องการหรือไม่ค่ะ...ทำงานเป็น ผอ.กองบริหารงานบุคคลมา  ทราบมาตลอดนะค่ะว่า การพิจารณาความดีความชอบเป็นอย่างไร...แต่โชคดีค่ะที่ผู้บริหารที่ ม. ดูผลของการทำงานของลูกน้องค่ะ...เลยมีความสบายใจ และเป็นเสียงให้กับบุคลากรใน ม. ว่า ให้เน้นการทำงานเป็นหลัก...คุณโชคไม่ดีจังที่หัวหน้าไม่มองถึงผลงาน...แต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะค่ะว่า ในเมื่อเราทำดีมาตลอด ขอให้ทำความดีนั้นต่อค่ะ...สักวันคงเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเราบ้าง...ใครจะได้อย่างไรก็ช่างเขาเถอะค่ะ...ฟ้ามีตาค่ะ เชื่อในกฎแห่งกรรมบ้างหรือไม่?...ใครทำสิ่งใดก็มักได้สิ่งนั้น...ตั้งแต่รับราชการมา ผู้เขียนยึดถือไว้ในใจอยู่เสมอ...แม้ว่า  ไม่ได้ดั่งสิ่งที่เราหวัง...แต่เราจะได้อีกเรื่องหนึ่ง เช่น มีครอบครัวที่มีความสุข  ลูก ๆ เรียนดี  ไม่เป็นเด็กเกเร  มีฐานะพอปานกลาง ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว...นี่คือ องค์ประกอบในการที่เราตั้งใจในการทำงานไงค่ะ...แต่ลองนึกดูถึงคนที่คุณพูดถึงสิค่ะ...ว่าเขามีสิ่งนี้หรือไม่...ถ้าไม่มี นั่นแสดงว่า คุณได้ทำหน้าที่ของคุณสมบูรณ์แบบแล้วค่ะ...ตั้งใจทำงานเถอะค่ะ...ความดีความชอบ ใคร ๆ ก็อยากได้...แต่มันอยู่เหนืออำนาจของเราที่จะสั่ง...เราควรพอใจในสิ่งที่เขาให้...ถ้าไม่ได้  บอกแล้วไงค่ะ  ขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรม...คนที่ให้ หรือ คนที่รับ เขาก็จะรู้อยู่แก่ใจตนเองค่ะ...นี่คือ  ของนอกกายนะค่ะ...สิ่งที่ได้  คือ  ความสุขใจมากกว่าค่ะ...เป็นกำลังให้ในการทำงานนะค่ะ...

ไม่ว่าลูกจ้างประจำหรอกค่ะ  ข้าราชการก็มีเยอะไป ที่เป็นเช่นคุณ  ไม่ใช่คุณคนเดียวหรอก...แต่บอกแล้วไง ขึ้นอยู่กับหัวหน้าส่วนราชการ ถ้าเขามีจิตสำนึกที่ดี ไม่ลำเอียงจนเกินไป รักลูกน้องเท่ากันทุก ๆ คน...คงไม่มีปัญหามาถึงปัจจุบันหรอกค่ะ...

ผู้เขียนก็เคยเป็นเช่นที่คุณว่า เมื่อประมาณ  10 กว่าปีที่แล้ว (ที่ทำงานเก่า) ...เรียกว่าทำงาน มีผลงาน...เวียนจนคนอื่นได้ รอบ 2 รอบ 3 แต่ผู้เขียนไม่เคยได้สักครั้ง...แต่เชื่อไหมค่ะ ว่า เวลาจะได้มาไม่รู้เท่าไหร่ เพราะก็ยังเชื่อในกฎแห่งกรรมไงค่ะ  ทำดี มีผลงาน  ใคร ๆ ก็รู้ ก็เห็น  คนไม่รู้  สิ่งที่เรามองไม่เห็นเขารับรู้ รับทราบค่ะ...สบายใจกว่ากันเยอะเลย...เป็นกำลังใจให้ในการทำงานนะค่ะ...ไม่ใช่เป็นเราคนเดียวหรอกค่ะ...คิดไปมากเสียสุขภาพจิตเราด้วย...เก็บแรง เก็บความคิดไว้คิดเรื่องที่มีประโยชน์ต่อตัวเองดีกว่าค่ะ...(เอ...บอกให้คุณคิดเชิงบวกหรือเปล่านะค่ะ...แบบนี้...555555555)

ตะวัน
IP: xxx.143.169.67
เขียนเมื่อ Fri Oct 15 2010 10:52:47 GMT+0700 (ICT)

ที่ทำงานของดิฉันก็เหมือนกัน พวกที่หาข้าว+หาขนมให้กิน มีเงินให้ยืม ได้ 2 ขั้นทุกคน ส่วนคนที่ทำงานตั้งแต่เช้าถึงเย็นไม่ได้ 2 ขั้น ทำให้เกิดการท้อแท้ใจในการทำงาน มองเห็นคะแนนประเมินออกมาแล้วหมดกำหนดลังใจ คนที่ไม่ทำงานเอาแต่รายงานเจ้านายนั้นได้ 2 ขั้น จนคนที่ทำงานนั้นไม่อยากทำงาน ตอนนี้ทำใจอย่างเดียว คิดเสียว่าทำงานเพื่อให้งานเราไปได้ดีก็พอใจแล้ว ไม่สนใจเกี่ยวกับขั้นอีกต่อไป......

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat Oct 16 2010 10:20:47 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณตะวัน...

ค่ะ  นี่คือ  ปัญหาของการทำงานในภาครัฐเลยเชียวค่ะ  ขึ้นอยู่กับผู้บริหารและจิตใต้สำนึกในการเป็นผู้บริหารว่ามีมากน้อยเพียงใดที่จะให้ความยุติธรรมต่อลูกน้องได้มากที่สุด...ถ้าตามหลักวิชาการแล้วการพิจารณาความดีความชอบจะให้ตามผลงาน  แต่ในทางปฏิบัติ เป็นไปได้น้อยมาก ๆ ขึ้นอยู่กับองค์กร + ผู้บริหารโดยเฉพาะจิตใต้สำนึกจริง ๆ ค่ะ ว่าจะวัดผลงานกันได้มากน้อยแค่ไหน...เป็นธรรมดา หัวหน้างานจะชอบคนอย่างที่คุณบอก...เขาถือว่าเขาเป็นหัวหน้าคน มีอำนาจไงค่ะ...แต่เขาคิดผิด เพราะเขาใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูก...แต่ใครจะไปว่าเขาได้ ในเมื่อเขาถือว่าเขาเป็นหัวหน้า ฯ เรียกว่า ระบบราชการที่เป็นอยู่แบบนี้ ถึงทำให้คนที่ขยันทำงานท้อแท้ใจไงค่ะ...แต่เราลองมุมกลับว่าเราทำงาน เรามีผลงาน เราไม่ได้ทำเพื่อเขา...แต่เราทำเพื่อบ้านเมือง ประเทศชาติของเรา...เราไม่ใช่ทำเพื่อที่ได้มาซึ่ง 2 ขั้นเพียงเท่านั้น แต่เราทำงาน ได้งานที่มากกว่า 2 ขั้น...ถึงเขาจะไม่ให้ ขอให้จงภูมิใจว่าเราก็มีศักดิ์ศรีในการเป็นตัวของเรา เขามองไม่เห็นเอง...เชื่อไหมค่ะว่า กฎแห่งกรรมมี มันไม่เกิดผลในเรื่องการงาน แต่มันจะไปเกิดผลในสิ่งที่อยู่รอบข้าง เช่น จิตใจ ครอบครัว ญาติพี่น้องค่ะ...2 ขั้น ใคร ๆ ก็อยากได้กันทุกคน แต่มันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจิตใจเราที่จะควบคุมนะค่ะ...ก็ได้แต่เป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่ทำงานอย่างจริงจัง เพื่อบ้านเมือง ประเทศไทยเรา ยังมีคนที่เป็นแบบคุณอีกมากค่ะ...ไม่ใช่เราคนเดียวหรอก...ขอให้ตั้งใจทำความดีไปเถอะนะค่ะ...อย่างที่บอก ผลกรรมมีจริงค่ะ...วันนี้เราไม่ได้รับผลนั้น แต่สักวันเราอาจจะได้รับผลที่ดีและดีกว่า 2 ขั้น ในวันข้างหน้าค่ะ...ขอให้ทำความดีต่อไปนะค่ะ อย่าท้อแท้...คิดในเชิงบวกไว้...เราจะมีความสุขมากกว่าที่เราจะคิดลบ ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของเราจริง ๆ ค่ะ...ขอเป็นกำลังใจให้นะค่ะ สำหรับคนทำงานค่ะ...

กิตติศักดิ์ ผิวสุวรรณ
IP: xxx.53.92.211
เขียนเมื่อ Sun Oct 17 2010 13:20:20 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์บุษยมาศ

มีสมาชิกลูกจ้างประจำฝากมาถามอาจารย์ดังนี้ครับ

1.เรื่องการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ปรับระดับชั้นต่างๆของลูกจ้างประจำทาง กพ. ได้ชลอไว้ก่อนใช่ไหมครับ

2.ลูกจ้างประจำที่อยู่ในกลุ่มช่างที่ทาง สพป.ได้แต่งตั้งไปแล้ว ต้องรอหนังสือคำสั่งแต่งตั้งจาก กพ.( ว.60 ) ใช่ไหมครับ และที่อยู่ในระหว่างรอคำสั่งจาก กพ.สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ใช่ไหมครับ

ขอแสดงความนับถือ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sun Oct 17 2010 14:28:21 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณกิตติศักดิ์...

 • การปรับระดับชั้นของลูกจ้างประจำ ณ ปัจจุบัน (ก.พ. + กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง ได้แจ้งเรื่องมาให้ทราบหมดแล้วนี่ค่ะ...)
 • ขึ้นอยู่กับส่วนราชการแล้วค่ะ ว่าจะทำเรื่องเปลี่ยนให้หรือไม่  เพราะปัจจุบันก็สามารถทำได้แล้วค่ะ  อยู่ที่ว่าส่วนราชการของคุณ สำนักงาน ก.พ. แจ้งตำแหน่งที่ได้รับการเปลี่ยนตามหนังสือ ว 60 แล้วหรือยัง
 • เพราะที่ ม. เรียบร้อยหมดแล้วค่ะ แต่ไม่ทราบส่วนราชการของคุณแจ้งมาให้ทราบหรือยัง
 • ลองสอบถามที่งานการเจ้าหน้าที่นะค่ะ...ถ้ามีแจ้งให้ทราบแล้ว น่าจะแจ้งให้ลูกจ้างประจำทุกท่านทราบนะค่ะ เพราะนานมากแล้ว
 • ของที่ ม. ได้รับเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันก็เลื่อนขั้นค่าจ้างใหม่ให้กับลูกจ้างประจำเรียบร้อยแล้ว
 • เหลือเพียงแต่จะปรับให้เปลี่ยนตำแหน่งใหม่ค่ะ  แต่ก็ต้องดูที่การพัฒนาของแต่ละคนด้วยค่ะ ว่าจะได้หรือไม่...
 • ลองสอบถามงานการเจ้าหน้าที่ หรืองานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องบุคคลนะค่ะ  เพื่อ ก.พ. แจ้งมาแล้ว เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งให้เราทราบค่ะ
 • น่าจะได้รับเรื่องแล้ว  เพราะถ้าไม่อย่างนั้นจะทำคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ 1 ตุลาคม 2553 ไม่ได้ค่ะ...
กิตติศักดิ์ ผิวสุวรรณ
IP: xxx.53.92.122
เขียนเมื่อ Sun Oct 31 2010 20:49:50 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์บุษยมาศ

ขอรบกวนถามคำถามอาจารย์ดังนี้ครับ

1.ในตำแหน่งกลุ่มงานช่าง มีตำแหน่งใดบ้างที่ลูกจ้างประจำสังกัด สพป. สพม.(นัการภารโรงเดิม)สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งไปได้

2.ผมได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1 สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็น ช่างปูน ระดับ 3 หรือระดับ 4 ได้หรือไม่

3.ผมได้รับทราบข่าวมาว่าลูกจ้างประจำกลุ่มงานช่างสามารถทำเรื่องประเมินขอเงินประจำตำแหน่งได้ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ ขอข้อมูล หลักเกณฑ์และวิธีการขอด้วยครับ

4.ขออนุญาติอาจารย์สอบถามข้อมูลลูกจ้างประจำในหน่วยงานของอาจารย์ส่วนมากเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่งอะไรครับ

ต้องกราบขออภัยอาจารย์เป็นอย่างสูงที่เข้ามารบกวนถามคำถามกับอาจารย์ก็หลายครั้ง คงเป็นเพราะว่าช่วงนี้ในวงการลูกจ้างประจำมีความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งลูกจ้างประจำในจังหวัดผมยังถือว่าล่าช้ากว่าจังหวัดอื่นๆมาก และตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนตำแหน่งเป็นช่างครุภัณฑ์ ระดับ 3 แล้ว (แต่งตั้งเมื่อ ต.ค 52 ) แต่ก็รู้สึกว่าตำแหน่งนี้ความก้าวหน้ามีเพียงเท่านี้ ผมจึงอยากจะมองหาตำแหน่งอื่นที่ความก้าวหน้าที่สูงกว่า เช่นตำแหน่งช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ซึ่งผมก็พอมีความรู้อยู่บ้าง แต่ไม่มีใบวุฒิการศึกษารับรองเท่านั้น(ผมจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 )ต้องยอมรับว่าปัจจัยหนึ่งที่ผมอยากจะเปลี่ยนตำแหน่งคือเรื่องเพดานเงินเดือนเพราะผมยังเหลืออายุราชการอยู่ประมาณ 16ปี ( บรรจุปี 32 ) อีก 4-5 ปีเงินเดือนในตำแหน่งช่างครุภัณฑ์ก็จะถึงขั้นสูงสุดแล้ว ซึ่งผมคิดว่าเป็นเหตุผลที่เพียงพอที่ผมจะดิ้นรนแสวงหาเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานที่ผมทำอยู่ และผมก็คิดอยู่เสมอว่าหน้าที่การงานที่เราได้รับมอบหมายรับผิดชอบอยู่ขณะนี้ เราต้องทำให้ได้เต็มที่สมกับที่ผู้บังคับบัญชาได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้เรา และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสถานศึกษาของเราตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 11:12:36 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณกิตติศักดิ์...

 • การปรับเปลี่ยนตำแหน่งนั้น ขึ้นอยู่กับงานหรือหน้าที่ที่คุณได้ปฏิบัติอยู่ค่ะ
 • ต้องศึกษาตามบล็อกด้านล่างนี้ค่ะ...
 • http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/toc
 • และให้ดูที่คุณสมบัติที่คุณจะเข้าไปสู่ตำแหน่งนั้น ๆ ค่ะ ว่าได้หรือไม่
 • ถ้าไม่เข้าเลย ก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้ค่ะ
 • การเปลี่ยนเป็นตำแหน่งช่างปูน ให้ดูที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งช่างปูนค่ะ
 • ถ้าเดิมเราอยู่ในระดับ 1 ต้องดูที่คุณสมบัติเป็นช่างปูนระดับ 3 ด้วยว่าได้หรือไม่
 • ไม่มีหรอกค่ะที่ลูกจ้างประจำจะมีระเบียบเรื่องเงินประจำตำแหน่งค่ะ
 • ส่วนใหญ่ที่ ม. ก็เปลี่ยนตำแหน่งจากเดิมที่ใช้แรงงาน ก็เป็น พนักงานพิมพ์  ช่างครุภัณฑ์ แม่บ้าน  ค่ะ...
 • การเปลี่ยนตำแหน่งในแต่ละตำแหน่งให้ดูที่คุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งนั้นนะค่ะ + คำสั่งหน้าที่ที่ตัวเราได้รับมอบหมายให้ทำงานด้วยค่ะ  ถ้าไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ ฯ ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ค่ะ...
ปิยวรรณ
IP: xxx.200.144.12
เขียนเมื่อ Tue Nov 02 2010 09:14:58 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ

ที่ส่วนงาน มีนักการภารโรง ที่มีความสามารถนอกเหนือจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เข้ร การสแกนเอกสารในระบบงานสารบรรณ การพิพม์ซองจดหมาย การใช้งาน excel ในการจัดตารางเวรนักการ การดูแลอุปกรณต่อพ่วงให้กลุ่มนักการ และที่สำคัญ จะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ ออก e-card ซึ่งต้องพิมพ์ชื่อ นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อจ่ายให้แก่นิสิต และบุคคลภายนอกที่ต้องการเข้าใช้ห้องสมุด ดังนี้เป็นต้น ส่วนงานสามารถดำเนินการให้นักการภารโรงท่านนั้น มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ในลักษณะใดของบัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งฯ และอัตราค่าจ้างฯ ใหม่นี้คะ ...ด้วยความเคารพอย่างสูงคะ (ส่วนงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ)

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Nov 02 2010 10:25:24 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณปิยวรรณ...

 • น่าจะเปลี่ยนเป็นพนักงานธุรการ ก็ได้นะค่ะ...ขึ้นอยู่กับค่าจ้างของเขาด้วยว่า ปัจจุบันได้รับเท่าไร
 • ให้ศึกษาในกลุ่มงานสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานธุรการ โดยให้ดูที่ ขั้นค่าจ้าง ขั้นต่ำ - ขั้นสูงในแต่ละระดับ + ดูที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานธุรการด้วยค่ะ + คำสั่งที่ส่วนราชการมอบหมายให้ลูกจ้างประจำได้ทำค่ะ
 • เพราะมีตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวกระมังที่ลูกจ้างประจำคนนี้จะสามารถมีสายความก้าวหน้าในอาชีพของเขาได้ ถ้าปรับเข้าสู่ ระดับ 3 ได้ ก็ดำเนินการให้เลยค่ะ
 • เพราะตำแหน่งนี้ สามารถไต่ไปถึงค่าจ้างสูงสุด 31,420 และถ้าได้เป็นในลักษณะหัวหน้า ก็จะได้ค่าจ้าง 33,540 บาท ค่ะ...ให้ศึกษาที่คุณสมบัติที่จะเปลี่ยนด้วยนะค่ะว่าเขาเข้าได้หรือไม่ ในคุณสมบัติ ถ้าใช้คำว่า "หรือ"  นั่นคือ ข้อใดข้อหนึ่งนะค่ะ
 • แต่ถ้าใช้คำว่า "และ" นั่นคือ  ต้องรวมกันค่ะ
kesorn
IP: xxx.42.64.121
เขียนเมื่อ Wed Nov 03 2010 08:37:06 GMT+0700 (ICT)

ขอเรียนสอบถามพี่ว่า ทำไมตอนนี้ทาง สพม.ยังไม่มีหนังสือแจ้งเรื่องการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ตำแหน่งใหม่เลย ตอนนี้ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เลย บัญชีเงินเดือนยังใช้บัญชีเดิมอยู่เลย ทำไมไม่รวดเร็วเหมือนหน่วยงานของ มรภ.เลย ทั้งๆที่อยู่ในกระทรวงเดียวกัน สอบถามทางเจ้าหน้าที่ ได้รับคำตอบว่า ต้องให้ทางหน่วยเหนือสั่งลงมาก่อน ....

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Nov 03 2010 08:59:09 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณ kesorn...

 • อาจจะขึ้นอยู่กับจำนวนของลูกจ้างประจำ กระมังค่ะ เพราะของ มรพส. มีเพียง 35 คนค่ะ
 • ถ้าช้า จนท. ต้องสอบถามต้นเรื่องแล้วละค่ะ ว่าทำไมช้า ช้าเพราะอะไร เพื่อให้ได้คำตอบมาตอบกับบุคลากรค่ะ นี่คือการทำงานแบบใหม่ที่ จนท.จะมัวนิ่งเฉยเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้ว
 • ต้องบริการให้เร็วขึ้น ถามแล้ว เราจะได้สาเหตุว่าที่ช้า ๆ เพราะเหตุใดค่ะ
 • อาจมีสาเหตุนะค่ะ ลองสอบถามดูค่ะ เพราะหน่วยงานอื่น ก็น่าจะได้เหมือนกันแล้วค่ะ
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Nov 03 2010 10:20:24 GMT+0700 (ICT)

เรียน...ลูกจ้างประจำทุกท่าน...

อ่านเรื่อง  "การบริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน"  ได้จากบล็อกด้านล่างนี้ค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/406032

ผู้รู้น้อย
IP: xxx.19.66.243
เขียนเมื่อ Wed Nov 03 2010 11:15:07 GMT+0700 (ICT)

ผมเป้นลูกจ้างประจำ ย้ายมาสังกัด อปท.10 ปีแล้วครับ มีเรื่องรบกวนดังนี้ครับ

- เริ่มตั้งแต่ เม.ย.49 อบต.ไม่เลื่อนขั้นให้(เข้าใจผิดว่าเงินเดือนเต็มขั้น)

- ปีงบประมาณ 54 จึงรู้ว่าค่าจ้างยังไม่ต็มขั้น จึงจะหาทางแก้ไข ควรจะดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

อีกทั้งผมหา อัตราค่าจ้าง ปี 48 ที่จะมาใช้ประกอบเลื่อนค่าจ้าง ระยะก่อนถึงปี 50 ไม่เจอเลยครับ ช่วยด้วยครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Nov 03 2010 12:25:40 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 57...

 • ผู้เขียนสงสัยว่า ถ้าคุณโอนไปเป็นลูกจ้างประจำของส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังใช้ระเบียบของลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือค่ะ
 • เมื่อโอนไปแล้ว ก็น่าจะไปใช้ระเบียบของลูกจ้างประจำของส่วนท้องถิ่นใช่ไหมค่ะ
 • เพราะที่แจ้งนี้เป็นของลูกจ้างประจำของส่วนราชการตาม ระเบียบว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537  นะค่ะ ไม่น่าใช่นะค่ะ
 • ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ดูก่อน  ถ้าต้องการอัตราค่าจ้างของ ปี 48 ทาง มรพส. มีค่ะ  แต่ขอให้ตรวจสอบดูก่อนว่าใช่หรือไม่  เพราะโอนไป อปท. 10 ปี แล้ว เลยไม่แน่ใจค่ะ
 • สำหรับที่ลูกจ้างประจำเปลี่ยนเพดานค่าจ้างนี้ คือ ทำให้กับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นนะค่ะ
 • แต่ถ้ายังต้องการ ก็โพสต์เข้ามาถามใหม่ก็ได้ค่ะ จะได้ส่งให้ค่ะ...
 • ขอบคุณค่ะ
krailop
IP: xxx.143.190.115
เขียนเมื่อ Wed Nov 03 2010 15:45:48 GMT+0700 (ICT)

-ขอเรียนถามดังนี้นะคะ

  ตามโครงสร้างลูกจ้างประจำระบบใหม่ ขณะนี้มีหนังสือจาก สพฐ แจ้งให้เขตพื้นที่ ฯ ดำเนินการแล้วตามหนังสือที่ ศธ 04009/5648 ลงวันที่ 23 กันยายน 2553 แต่มีข้อที่ว่า

"อนึ่งการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ ให้ดำเนินการได้เมื่อสำนักงาน ก.พ.รับรองการปรับตำแหน่งใหม่แล้ว สำหรับแนวปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบต่อไป"

1. เมื่อมีข้อความนี้ ทำให้ขณะนี้ผู้มีเงินเดือนตัน ยังไม่ได้การปรับปรุงเงินเดือน ตามข้อความที่กล่าวถึงไม่ทราบท่านพอจะทราบหรือไม่ว่า การปรับเงินเดือนตามระบบใหม่ทำได้เลยหรือไม่

2. ปัจจุบันเป็นพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4 จะเปลี่ยนเป็นพนักงานธุรการ ระดับ 4 ทำได้หรือไม่  รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Nov 03 2010 16:01:51 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณ krailop...

 • ต้องปฏิบัติตามที่หนังสือของ สพฐ.สั่งการมาค่ะ...
 • เมื่อมาแล้ว ค่อยดำเนินการ
 • ตามที่เงินค่าจ้างตันแล้ว ก็สามารถดำเนินการ โดยมีผลย้อนหลังได้ค่ะ เพราะต้องรอหนังสือจากสำนักงาน ก.พ. รับรองมาก่อน
 • ดูคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง + หน้าที่ของตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 4 ที่เราต้องปฏิบัติ + คำสั่งมอบหมายงานของเราที่ทำอยู่ ว่าตรงกับตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 4 หรือไม่ ถ้าตรงก็สามารถทำได้ค่ะ...
 • การเปลี่ยนตำแหน่งใด ๆ น่าจะต้องรอหนังสือของ สพฐ.แจ้งว่าสำนักงาน ก.พ. รับรองมาแล้วค่ะ...ต้องฟังคำสั่งจาก สพฐ. นะค่ะ เพราะ สพฐ. เป็นต้นสังกัดของเราค่ะ...
kesorn
IP: xxx.42.65.21
เขียนเมื่อ Thu Nov 04 2010 11:49:50 GMT+0700 (ICT)

ขอเรียนถามว่าในกรณีที่เป็นพนักงานขัยรถยนต์ ขั้นเงินเดือนตอนนี้อยู่ในกลุ่ม 1 เมื่อตันเงินเดือนจะเลื่อนไปขั้น 2 เลยหรือไม่ หรือต้องมีการสอบประเมินอีกหรือเปล่า รบกวนหน่อยนะค่ะ.....

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Nov 04 2010 12:24:26 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณ kesorn...

 • ให้ดูว่า ลูกจ้างประจำ อยู่ในระดับชั้นใดนะค่ะ ถ้าระดับ 1 จะอยู่ในกลุ่มบัญชีค่าจ้าง 1 แต่ถ้าอยู่ระดับ 2 จะอยู่ในกลุ่มบัญชีค่าจ้าง 1-2 ซึ่งค่าจ้างเมื่อเต็มระดับ 1 ก็สามารถไหลไปที่ 2 ได้ค่ะ กรณีหลังไม่ต้องประเมินค่ะ ให้ดูที่บัญชีเงินเดือน + ระดับของลูกจ้างประจำเดิมด้วยนะค่ะ...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/support.pdf

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Nov 04 2010 12:27:40 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณ kesorn...(เพิ่มเติม)

 • ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อยู่ในระหัส 2913 ค่ะ  เราควรทำบัญชีคุมลูกจ้างประจำไว้ด้วยนะค่ะ...ว่าปัจจุบันเขาอยู่ตำแหน่งใด ระดับใด กลุ่มบัญชีค่าจ้างที่ 1 หรือ 1-2 หรือ 3 ค่ะ เพราะจะง่ายต่อการที่เราไม่ทำผิดพลาดในภายหลังค่ะ...
ผู้รู้น้อย
IP: xxx.19.66.220
เขียนเมื่อ Tue Nov 09 2010 09:38:26 GMT+0700 (ICT)

กระผมเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานประสานงานชนบท (อยู่ท้องถิ่นซึ่งตารางค่าจ้างเหมือนกันครับ) ค่าจ้าง ปัจจุบัน 15,260 อบต.บอกว่าเต็มขั้นแล้ว แต่เพือนที่ถ่ายโอนมาพร้อมกัน ตำแหน่งเดียวกัน(คนละ อบต.) เขาได้ ค่าจ้าง 17,020 บาท ใครทำถูกครับ

แล้วค่าจ้าง กลุ่มที่ 1 มี 4 หมวด เขาต้องจ่ายค่าจ้างจำแนกตามหมวดใช่ไหมครับ หรือจะจ่ายค่าจ้างตามกลุ่มครับ เพราะคิดว่า อบต.เพื่อนที่มาพร้อมกัน ตำแหน่งเดียวกัน เขาจ่ายค่าจ้างตามกลุ่มโดยไม่จำแนกตามหมวด รบกวนตอบด้วยนะครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Nov 09 2010 10:06:50 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 64...

 • ถ้าเป็นลูกจ้างประจำของ อบต. ผู้เขียนจะไม่ทราบนะค่ะ ต้องถาม จนท.ที่รับผิดชอบค่ะ
 • ที่ผู้เขียนนำมาแจ้ง คือ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการค่ะ
 • ลูกจ้างประจำของ อบต. น่าจะใช้ค่าจ้างคนละประเภทกันหรือเปล่าค่ะ ให้ถามเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่คุณสังกัดนะค่ะ
พนักงานบริการโรงเรียน
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ Tue Nov 09 2010 21:49:13 GMT+0700 (ICT)

สัวสดีครับอาจารย์ ผมเห็นคำสั่งจากสพทให้ลูกจ้างประจำส่วนราชการได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งจาก1เป็น2จาก2เป็น3และจาก3เป็น4

ตามตำแหน่งงาน

อาจารย์ครัมผมยังสงสัยอีกว่าที่ท้ายหนึ่งเขียนไว้ว่า อนึ่งการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำไปอีกตำแหน่งหนึ่ง ให้รอการปรับเงินดือนใหม่เข้าแท่งเสร็จกอ่น

อาจารย์ครัม ผมเป็นพนักบริการเงินเดือยนเต็มขั้นมาตั้งแต่เมษาแล้วผมจะปรับไปสู่ตำแหน่งงานช่างไม้ผมจะต้องรอให้เขาปรับเข้าแท่งก่อนหรือครับถึงจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ผมไม่เข้าใจครับ ทั้งๆที่เขาเต็มขั้นช่าง1 ปรับเป็นช่าง2

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Nov 10 2010 08:55:20 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 66...

 • ใช่ค่ะ จากท้ายคำสั่งที่บอกว่าการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำไปอีกตำแหน่งหนึ่งนั่นคือ เช่น เดิม ตำแหน่งพนักงานบริการ จะปรับเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งช่างไม้นั้น ต้องรอให้ได้รับคำสั่งการปรับเข้าแท่งใหม่ก่อนค่ะ ค่อยปฏิบัติ
 • เพราะการเข้าแท่งใหม่นั้น จะไม่มีหมวดค่ะ เป็นตำแหน่งและประเภทกลุ่มงานเพียง 4 กลุ่มเท่านั้นค่ะ
 • เหตุที่ยังทำไม่ได้นั้น เพราะปัจจุบันสำนักงาน ก.พ. + กระทรวงการคลัง ออกระเบียบให้ลูกจ้างประจำทั่วประเทศได้ปฏิบัติแล้ว แต่เหตุที่ช้า คงอยู่ที่ สพฐ. เพราะจำนวนลูกจ้างประจำทั้งประเทศ มีจำนวนมาก การที่ทำต้องทำในภาพรวม เลยทำให้ คุณได้รับคำสั่งช้า สพฐ.จึงต้องให้ได้รับคำสั่งที่ถูกต้อง คือ เข้าแท่งก่อน จึงจะดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ให้ได้ค่ะ
 • ในกรณีที่คุณแจ้งมานั้น อาจเป็นการเปลี่ยนเพียงระดับกระมังค่ะ เช่น ช่างไม้ 1 เป็นช่างไม้ 2 ช่างไม้ 3 ช่างไม้ 4 เหตุที่ได้ น่าจะลูกจ้างประจำท่านนั้น ไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งเช่นอย่างคุณ ส่วนราชการจึงทำให้ค่ะ...
 • เพราะการเปลี่ยนตำแหน่งต้องมีการ อาจสอบคัดเลือก ซึ่งต้องเป็นเรื่องใหญ่ที่ จนท.ต้องทำไงค่ะ เลยต้องให้คำสั่งเข้าแท่งให้เรียบร้อยก่อนค่ะ...
P
IP: xxx.19.98.126
เขียนเมื่อ Wed Nov 10 2010 13:01:34 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์

เท่าที่ผมได้อ่านตาม Web ต่างๆ แล้ว มีอยู่วรรคหนึ่งในกรณี คำว่าบำนาญพิเศษ เราจะตั้งค่าคำนวนเอาอะไรคูณและหารด้วยอะไร ข้อนี้ผมไม่ทราบจริง ๆ ผมขอความอนุเคราะห์ท่านด้วย ถ้าหากท่านมีคำตอบช่วยตอบด้วยครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Nov 10 2010 13:14:28 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 68...

 • คุณลองศึกษาในไฟล์ด้านล่างนี้นะค่ะ...

       http://gotoknow.org/file/bussayamas/011052.pdf

       http://gotoknow.org/blog/bussaya3/313190

kesorn
IP: xxx.42.72.197
เขียนเมื่อ Fri Nov 12 2010 15:51:57 GMT+0700 (ICT)

จะเรียนสอบถามอาจารย์ว่าในกรณีที่จะขอปรับตำแหน่งไปอยู่กลุ่มสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (เดิมอยู่กลุ่มบริการพื้นฐาน ตำแหน่งพนักงานบริการ) แต่ทำงานด้านธุรการเป็นเวลา 10 กว่าปี จะต้องทำอย่างไร หมายถึงมีการเก็บงานอย่างไร อะไรหรือไม่ เพราะจะได้เตรียมเก็บไว้ พอได้รับหนังสือให้ดำเนินการปรับเปลี่ยนได้จะได้ดำเินินการได้เลย ขอขอบคุณล่วงหน้า

นะค่ะ... และขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรง อยู่ตอบข้อกังขา สงสัยต่างๆให้กับลูกจ้างต่อไปนานๆนะค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Nov 12 2010 17:26:22 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณ kesorn...

 • เดิมที่คุณอยู่ตำแหน่งพนักงานบริการ ไม่ทราบว่าระดับใดค่ะ
 • เพราะพี่จะได้ดูคุณสมบัติให้ถูก แต่ไม่เป็นไร คุณลองศึกษาคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานธุรการ ที่พี่ Link มาให้ดูนะค่ะ ว่าจะอยู่ในระดับใด
 • http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/350704?page=2
 • เพราะคุณบอกว่าทำงานธุรการ 10 ปีกว่า น่าจะเข้าในระดับ 3 ของตำแหน่งพนักงานธุรการ ได้นะค่ะ ลองดูที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 3 อีกครั้งนะค่ะ ถ้าได้ ก็เข้าสู่ตรงระดับนั้นได้ค่ะ
 • ในคุณสมบัติที่บอก เพียงแต่แจ้งว่าเคยทำงานธุรการมา 10 ปี
 • สิ่งแรกที่คุณต้องเตรียม คือ คำสั่งมอบหมายงานที่คุณได้รับมอบจากส่วนราชการให้กับคุณได้ปฏิบัติมาค่ะ
 • สำหรับเรื่องอื่น ๆ ก็อยู่ที่ส่วนราชการคุณว่าต้องการหรือไม่  เช่น  แฟ้มสะสมผลงาน ตั้งแต่เริ่มแรก - ปัจจุบัน + ข้อมูลการพัฒนาตนเองของคุณ (การอบรม + การประชุมต่าง ๆ + ความรู้ที่คุณได้รับการพัฒนามา) + รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่คุณได้ปฏิบัติงานมา (ถ้ามี) ค่ะ...
 • ขอบคุณสำหรับคำอวยพรค่ะ...เช่นเดียวกันค่ะ ขอให้คำพรที่ให้มาก็ย้อนกลับคืนสู่คุณด้วยเช่นกันค่ะ...
ภัครินทร์
IP: xxx.53.20.23
เขียนเมื่อ Thu Nov 18 2010 11:48:00 GMT+0700 (ICT)

ขอเรียนถามอาจารย์ว่า การจัดกลุ่มลูกจ้างประจำแบบเดิม แล้วเริ่มรับค่าจ้างประจำกลุ่มที่ 1 พอปรับตำแหน่งแล้วฐานเงินเดือนอยู่ในระดับกลุ่มที่ 2 การจัดกลุ่มต้องปรับเปลี่ยนไปหรือไม่คะ (เช่น บรรจุตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปรับเป็นเจ้าพนักงานธุรการ)

-

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat Nov 20 2010 09:21:36 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...ภัครินทร์...

 • การปรับเปลี่ยนกลุ่มนั้น เมื่อปรับไปสู่กลุ่มใหม่ แต่ให้คำนึงถึงระดับเดิมด้วยนะค่ะ กับระดับใหม่ เพราะจะไปเกี่ยวเนื่องกับ กลุ่มบัญชีค่าจ้าง ซึ่งจะมีบอกไว้
 • สำหรับการปรับเปลี่ยนกลุ่ม น่าจะรอให้เงินเดือนในกลุ่มเดิมเต็มขั้นก่อน แล้วจึงจะทำการปรับเปลี่ยนให้ค่ะ...
ตะวัน
IP: xxx.143.169.74
เขียนเมื่อ Mon Nov 22 2010 11:23:51 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์บุษมาศ

ขอเรียนถามอาจารย์ว่า ในกรณีขอปรับตำแหน่ง ในวันที่เราบรรจุครั้งแรกเป็นนักการการภารโรง (2527) และเมื่อมีหนังสือมาให้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำในตอนปี 2547 ก็ได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นพนักงานงานพิมพ์ดีดชั้น 2 และเลื่อนเป็นชั้น 3 แต่ในหน้าที่เราปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันทำเกี่ยวกับการเงิน โดยทำควบคู่ไปกับงานเอกสารการพิมพ์ โดยทำงานในด้านนี้มาเป็นเวลาประมาณ 26 ปีแล้ว ถ้าจะขอเปลี่ยนเป็นพนักงานการเงินและบัญชีจะได้หรือไม่ แต่ถ้าเป็นพนักงานพิมพ์เราจะเสียเปรียบในด้านค่าจ้าง เพราะพนักงานพิมพ์จะตันที่ 29,320 แต่เปลี่ยนเป็นพนักงานการเงินและบัญชี ค่าจ้างจะตันที่ 33,540 บาท โดยค่าจ้างจะต่างกันมากเลย แล้วยังเหลือเวลาอายุราชการอีก 11 ปีจึงจะเกษียณ อาจารย์ช่วยตอบด้วยนะค่ะ สุดท้ายขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรง และเป็นกำลังใจให้กับลูกจ้างทุก ๆ คน ขอบคุณค่ะ

p
IP: xxx.19.98.126
เขียนเมื่อ Mon Nov 22 2010 15:43:02 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์

ผมได้โหลดเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณมากครับและได้ศึกษาแล้วครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Nov 22 2010 20:34:53 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณตะวัน...

 • ถ้าส่วนราชการมีคำสั่งให้เราปฏิบัติงาน โดยมีทั้งหน้าที่พิมพ์เอกสาร และทำหน้าที่การเงินด้วย ก็สามารถทำได้ค่ะ...แต่ต้องให้ดูที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานการเงินและบัญชีด้วยนะค่ะ ถ้าทำได้ ก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะ...ขึ้นอยู่กับส่วนราชการว่าจะให้ปรับเปลี่ยนหรือไม่ ลองปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการ + เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูนะค่ะ...ถ้าเป็นไปได้ สอบถามที่กรมบัญชีกลางอีกครั้งค่ะ
 • แจ้งให้ฟังเกี่ยวกับกรณีของคุณเองค่ะ...เพราะตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชีค่าจ้างจะไปได้สูงกว่าพนักงานพิมพ์ค่ะ...
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Nov 22 2010 20:35:58 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณ p...

 • ขอบคุณค่ะ...
ตะวัน
IP: xxx.143.169.74
เขียนเมื่อ Tue Nov 23 2010 11:00:49 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ที่ให้รายละเอียดในการเปลี่ยนตำแหน่ง ได้อ่านข้อความในเว็ปไซด์ของอาจารย์แล้วในหลายข้อความที่อาจารย์ตอบมา ทำให้เข้าใจในหลายด้านๆ ในส่วนที่เราไม่รู้ก็ได้รู้ ดีมาก ๆ เลยค่ะ ก็ขอเป็นกำลังใจทุกข้อความที่เขียนส่งมา สวัสดีค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Nov 23 2010 11:49:19 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณตะวัน...

 • ขอบคุณค่ะ...
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Nov 23 2010 14:02:21 GMT+0700 (ICT)

เรียน...ลูกจ้างประจำทุกท่าน...

 • อ่าน เรื่อง "ระเบียบและกฎหมายที่ลูกจ้างประจำควรทราบ" ได้จากบล็อกด้านล่างนี้ค่ะ...
 • http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/409887

 

จิรัชยา
IP: xxx.19.66.106
เขียนเมื่อ Wed Nov 24 2010 11:31:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะ ขอรบกวนถามอาจารย์ว่ากรณีที่ดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตอนนี้เงินเดือนอยู่ทในระดับ 2 เมื่อเงินเดือนเต็มแล้วสามารที่จะไหลไปที่ระดับ 3 เลยได้หรือไม่คะ ปฎิบัติงานมาตั้งแต่ปี 2543 คะ และถ้าต้องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานการเงินและบัญชีในระดับ 3 สามรถที่จะทำได้หรือไม่คะ ขอคุณคะขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Nov 24 2010 12:21:38 GMT+0700 (ICT)

 ตอบ...คุณจิรัชยา...

 • ปัจจุบันเงินค่าจ้างจะอยู่ที่ ระดับ 2 เมื่อเงินเดือนเต็มแล้วไม่สามารถไหลไปที่ระดับ 3 ได้หรอกค่ะ เพราะปัจจุบันคุณอยู่ที่กลุ่มค่าจ้างกลุ่มที่ 1-2 เมื่อเงินเดือนเต็มแล้ว อยู่ที่ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดูให้คุณ อาจจะดำเนินการสอบเพื่อเลื่อนระดับให้กับคุณก็ได้ ข้อสอบที่ใช้สอบอาจเป็นลักษณะของ กฎหมาย ระเบียบที่คุณปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินก็ได้ไงค่ะ...
 • ลองปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการ + จนท.ที่รับผิดชอบดูนะค่ะ...เพราะสมัยก่อน ทางส่วนกลาง หรือ กรม จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกให้กับคุณไงค่ะ...
 • แต่ถ้าปัจจุบันส่วนกลางมอบอำนาจมาให้ส่วนราชการดำเนินการเองแล้ว ก็ดำเนินการประกาศ ฯ แบบที่พี่บอกข้างต้นนั่นแหล่ะค่ะ...
 • เพราะกระบวนการในการปรับเปลี่ยนในแต่ละตำแหน่งต้องให้ชัดเจนค่ะ ส่วนราชการสามารถตอบคำถามใครต่อใครได้ ว่า ดำเนินการเปลี่ยนระดับให้กับลูกจ้างประจำได้เพราะเหตุใด ส่วนใหญ่ ก็จะทำการสอบ หรือให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงานให้คณะกรรมการได้ดูหรือตรวจสอบค่ะ...ไม่ใช่ปรับได้โดยอัตโนมัติ...สำหรับพนักงานพิมพ์ ก็ต้องดำเนินการพิมพ์ให้กับคณะกรรมการได้ตรวจสอบ ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือไม่ค่ะ...

 

ลูกกตัญญู
IP: xxx.52.153.70
เขียนเมื่อ Thu Nov 25 2010 12:11:29 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ มีเรื่องอยากสอบถามแทนแม่ของผมครับ ตอนนี้แม่ของผมตำแหน่ง พนักงานธุรการระดับ 1 เพิ่งเปลี่ยนมาจาก พนักงานตรวจทานข้อมูล เงินเดือน 15260 ทำงานด้านเลขานุการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบอกว่าสามารถปรับเป็นระดับ 2 ได้ ณ ตอนนี้ จึงสงสัยว่าการเลื่อนระดับไม่ต้องรอให้ครบระยะเวลาที่กำหนดหรือครับ แล้วเงินเดือนจะปรับเพิ่มหลังจากได้ตำแหน่งระดับ 2 หรือไม่ จะใช้ฐานเงินเดือนอันไหนครับ ตามกลุ่ม 1/2/3/4 หรือปล่าวครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Nov 25 2010 13:41:59 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 83...

 • การปรับเป็นระดับ 2 นั้น ให้ดูที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 2 คือ แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ..........ตามไฟล์ด้านล่างนี้...
 • http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/534/289/original_support.pdf?1285800428
 • ถ้าแม่คุณเข้าข่ายในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในข้างต้น ก็สามารถปรับเพิ่มได้ แต่ถ้าปรับเป็นระดับ 2 แล้ว ฐานค่าจ้าง จะอยู่ในกลุ่มบัญชีค่าจ้าง 1-2 แต่แม่ยังต้องรับค่าจ้างในกลุ่ม 1 ก่อนจนเต็มเพดาน ถึงจะเปลี่ยนมาฐานค่าจ้างกลุ่มที่ 2 ได้ค่ะ...
 • เป็นการขยายกลุ่มบัญชีค่าจ้างให้  แต่เงินค่าจ้างก็ไปรับที่กลุ่ม 1 จนเต็มเพดานค่ะ ถึงจะปรับเปลี่ยนไปที่กลุ่ม 2 เพราะผู้เขียนได้สอบถามที่กรมบัญชีกลางให้แล้วค่ะ...
ลูกกตัญญู
IP: xxx.52.153.70
เขียนเมื่อ Thu Nov 25 2010 14:01:08 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับที่ให้ความกระจ่าง ในตำแหน่งของแม่ผม

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Nov 25 2010 14:11:36 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 85...

 • ยินดีค่ะ...
ลูกจ้างประจำกลุ่มที่ 1
IP: xxx.47.186.114
เขียนเมื่อ Fri Nov 26 2010 20:00:17 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าทางราชการจะยืดขั้นเงินเดือนให้ลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงกลาโหมบ้างไหมค่ะเพราะเงินเดือนเต็มขั้นมา ๕ปี แล้วค่ะ

และเต็มขั้นอยู่ที่ ๑๒,๔๔๐ บาท

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat Nov 27 2010 09:37:32 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 87...

 • ไม่ทราบว่าลูกจ้างประจำของสังกัดกระทรวงกลาโหม ใช้ระเบียบลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 หรือไม่ค่ะ ถ้าใช้ ก็น่าจะปรับเปลี่ยนเหมือนเช่นที่ผู้เขียนบอกค่ะ...แต่ถ้าไม่ใช่ต้องสอบถามที่หัวหน้าส่วนราชการ + เจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่ดูนะค่ะ...เพราะต้องเข้าใจว่า บางครั้งกฎหมายราชการมีมากมายเหลือเกินค่ะ เกินว่าที่ผู้เขียนจะทราบหมดทุกเรื่องค่ะ...
 • ลองสอบถามหัวหน้าส่วนราชการดูนะค่ะ ว่าใช่หรือไม่ ถ้าใช่ แล้วถามว่า ตำแหน่งของคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้หรือไม่ หรือศึกษาในกระทู้ที่พวกเพื่อน ๆ ได้ถามมาก็ได้ค่ะ...ขอบคุณค่ะ...
ภคพล
IP: xxx.52.183.59
เขียนเมื่อ Thu Dec 02 2010 06:30:09 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับอาจารย์ ผมเป๊นลูกจ้างประจำมาประมาณ 12ปีและได้ปรับเปลี่ยนเป๊นพนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก

หมวดฝืมือระดับกลาง อยากทราบว่าจะรับเงินเดื่อนเท่าไรครับ สุดท้ายขอให้อาจารย์มีสุขภาพเเข๊งเเรง

เเละเป๊นกำลังใจให้กับลูกจ้างทุกๆคน ขอบตุณครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Dec 02 2010 11:28:51 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณภคพล...

 • ตำแหน่งที่บอกมา คือ ตำแหน่งเดิม แต่ตำแหน่งใหม่ของคุณเมื่อเทียบแล้ว คือ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก รหัส 3504 กลุ่มช่าง ระดับ 1 ค่าจ้างของคุณอยู่ในกลุ่มที่ 2 - 3 คือ ระหว่าง 7,940-29,320 บาท ค่ะ แต่ถ้าคุณมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ในระดับ 2 ได้ แล้วทางส่วนราชการปรับเปลี่ยนให้ คุณก็จะได้รับ 9,700 - 31,420 บาท ค่ะ อยู่ในกล่มที่ 3...ลองศึกษาตามไฟล์ด้านล่างนี้นะค่ะ...
 •  http://gotoknow.org/file/bussayamas/technic_compare_8.pdf
 •  http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbb2.pdf
 • ขอบคุณสำหรับคำอวยพรค่ะ...
พิม
IP: xxx.53.169.151
เขียนเมื่อ Mon Dec 06 2010 13:20:56 GMT+0700 (ICT)

ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส.2 สำนักการลูกเสือและยุวกาชาด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แต่ปัจจุบันขอมาช่วยราชการที่ กศน.จังหวัดขอนแก่น อยากจะหาตำแหน่งสับเปลี่ยน ไม่ทราบว่า

พี ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ คนไหนอยากจะสับเปลี่ยนตำแหน่งบ้าง ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ จังหวัดขอนแก่น

ถ้ามีใครต้องการและสนใจ โปรดติดต่อมายัง อีเมลล์ [email protected]

ผู้ช่วยบรรณารักษ์
IP: xxx.53.150.18
เขียนเมื่อ Sun Dec 12 2010 15:23:12 GMT+0700 (ICT)

เรียนถามอาจารย์บุษยมาส ดิฉันปฏิบัติงานในห้องสมุดโรงเรียนมัธยม 21 ปี บรรจุตำแหน่งนักการฯ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ซึ่งตอนที่เปลี่ยนตำแหน่งไม่มีตำแหน่งตรงกับงานที่ทำ แต่ในบัญชีลูกจ้างประจะระบบใหม่ของสพฐ. มีตำแหน่งพนักงานห้องสมุด ถ้าจะเปลี่ยนเป็นพนักงานห้องสมุดระดับ 3 ซึ่งดิฉันมีคุณสมบัติข้อที่ปฏิบัติงานในหน้าที่นี้เกิน 10ปี และมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและคณะกรรมการจัดกิจกรรมในห้องสมุดทุกปี

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sun Dec 12 2010 19:23:37 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 92...

 • ให้ดูที่คำสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ถ้ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานห้องสมุดได้ ก็ให้ปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการ + เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ถ้าสามารถเปลี่ยนได้ก็ให้ดำเนินการได้ค่ะ...
พนักงานพิมพ์
IP: xxx.180.144.118
เขียนเมื่อ Wed Dec 15 2010 22:45:38 GMT+0700 (ICT)

เรียนถามอาจารย์บุษยมาศ

ดิฉันทำงานในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง ตำแหน่งเดิมคือ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพนักงานพิมพ์ ส3 ใช่ไหมค่ะและการดูบัญชีเลื่อนขั้นดูอย่างไรค่ะ ให้ดูที่กลุ่มที่ 1 พอเต็มขั้นแล้วเปลี่ยนมากลุ่ม 2 ใช่ไหมค่ะ เพราะที่ทำงานเขาดูที่กลุ่ม 1 ก่อนค่ะ ดิฉันเข้าใจถูกต้องไหม รบกวนอาจารย์ช่วยตอบด้วยค่ะ

ลูกจ้าง
IP: xxx.123.204.43
เขียนเมื่อ Thu Dec 16 2010 10:28:29 GMT+0700 (ICT)

เรียนถามอาจารย์ ว่าดิฉันตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 ตำแหน่งเดิม แต่อยากเปลี่ยนพนักงานการเงินและบัญชี เพราะทำงานด้านบัญชีมาเป็นเวลา 3 ปี ไม่ทราบว่าได้หรือไม่ แล้วถ้าเปลี่ยนแล้วจะในระดับใด ลดระดับ เป็นระดับ 2 ก่อนหรือว่าเป็นระดับ 3 เลย

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Dec 16 2010 12:39:22 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 94...

 • คุณตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 3 เมื่อเทียบกลุ่มค่าจ้างอยู่ที่ 1 - 2  ถ้าปัจจุบันค่าจ้างของคุณยังไม่เต็มเพดานขั้นสูงของระดับ 1 คุณก็รับขั้นค่าจ้างระดับ 1 ไปจนเต็มเพดาน กลุ่มที่ 1 แล้ว จึงจะปรับไปเป็น ขั้นค่าจ้างในกลุ่มที่ 2 ค่ะ...
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Dec 16 2010 12:44:53 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 95...

 • ให้คุณดูที่รหัส 2101 คือ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 3 ตามไฟล์ด้านล่างนี้ค่ะ...
 • http://gotoknow.org/file/bussayamas/support.pdf
 • ให้ดูที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่คุณต้องการเปลี่ยน ดูแล้วสามารถเปลี่ยนได้ค่ะ ถ้าทำงานการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่คุณทำมาแล้ว 3 ปี ก็สามารถทำการเปลี่ยนได้ ให้ปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการ + เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ + คำสั่งที่สั่งการให้คุณปฏิบัติหน้าที่การเงินด้วยนะค่ะ...
 • สามารถเป็นระดับ 3 ได้เลยค่ะ...ค่าจ้างก็จะไต่ไปเรื่อย ๆ ค่ะ...
 • ไม่ได้รับค่าจ้างเพิ่ม แต่จะไปขยายเพดานของตำแหน่งใหม่ค่ะ
IP: xxx.155.29.220
เขียนเมื่อ Thu Dec 16 2010 13:57:14 GMT+0700 (ICT)

กรุณาร้องขอสิทธิให้คู่สมรสด้วยครับ อย่างน้อยก็ขอให้ใด้แก่ "คู่สมรสที่มีชีวิตอยู่ ณ วันที่ลูกจ้างฯมีสิทธิรับบำเหน็จรายเดือน"ก็ยังดีครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Dec 16 2010 14:29:12 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 98...

 • ต้องคอยดูระเบียบที่ออกมาใช้บังคับให้ปฏิบัติก็แล้วกันนะค่ะ...
 • ถ้าประกาศใช้เมื่อใดจะรีบนำมาแจ้งให้ทราบกันค่ะ...
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sun Dec 19 2010 13:17:06 GMT+0700 (ICT)

เรียน...ลูกจ้างประจำทุกท่าน...

 • อ่าน "ส.ค.ส.2011 มอบแด่เพื่อนและสมาชิกที่อ่าน gotoknow ทุกท่าน" ได้จากบล็อกด้านล่างนี้ค่ะ...
 • http://gotoknow.org/blog/bussayamas/414770
รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์