(17) การคำนวณหาอัตรากำลัง โดยวิธีคำนวณจากสถิติปริมาณงาน(Tasks Analysis and Work Load Analysis)

 การวิเคราะห์ 

                 วิธีนี้จะต้องทราบปริมาณงานที่จะวิเคราะห์ในแต่ละปี ตลอดจนแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทั้งนี้โดยอาจนำผลงานประจำปี 3 ปีมาหาค่าเฉลี่ย และจะต้องคำนวณให้ได้ว่าคนๆหนึ่งทำงานได้จำนวนเท่าใดใน 1 ช่วงเวลา เช่น 1 ปี 1 เดือน 1 วัน หรือ 1 ชั่วโมง เพื่อจะได้กำหนดว่าควรจะใช้กี่คนในการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ   ตัวอย่าง   งานธุรการ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีปริมาณงานพิมพ์ในรอบ 3 ปี                   เฉลี่ย 3  ปีๆละ 15,500 ฉบับ/หน้า และจากการสถิติการบันทึกไว้ 3 ปี พบว่า                  เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดสามารถพิมพ์งานโดยเฉลี่ย 10 -15 หน้าต่อวัน   
     **
จงวิเคราะห์หาจำนวนเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ที่พึงจะมีในงานธุรการ ในกองคลังของมหาวิทยาลัยขอนแก่น **
วิธีการวิเคราะห์ คำนวณหาอัตรากำลัง โดยวิธีที่คำนวณจากสถิติปริมาณงาน(Tasks Analysis and Work Load Analysis)
 เนื่องจากใน 1 ปีมี 230 วันทำการ และโดยเฉลี่ยเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดจะมีงานพิมพ์
ต่อวัน เท่ากับ
…..              
                                
15
,500 / 230  =   67.39  หน้า 
 
ดังนั้น งานธุรการกองคลังจะมีเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดอย่างน้อยที่สุด  เท่ากับ .... 
จำนวนคน   
=     ปริมาณงานทั้งหมด /  มาตรฐานการทำงานต่อคน
                      
=      .39 / 15                    
                      
=         4.49  
     
หรือประมาณ 4 คน  (ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์)   
 และงานธุรการ
กองคลังจะมีเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดอย่างมากที่สุด
  เท่ากับ  ......               
 
จำนวนคน   
=     ปริมาณงานทั้งหมด /  มาตรฐานการทำงานต่อคน 
  
                    =         67.39 / 10                   
                 
=         
6.74 หรือประมาณ 7 คน  (ปัดเศษ)   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): เผยแพร่ความรู้ 
 หมายเลขบันทึก: 35029
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า