การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ 

 

 

 

 

 

"การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ"

 

                สำหรับบันทึกนี้ ผู้เขียนขอนำเรื่องการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำมาแจ้งให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอัตรากำลังของลูกจ้างประจำทั่วประเทศใหม่ว่าเป็นอย่างไรแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 4 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553  เรื่อง  การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ นั้น

                  ทางสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ โดยจำแนกตำแหน่งลูกจ้างประจำเป็น  4  กลุ่มงาน  ประกอบด้วย...

                  1.  กลุ่มงานบริการพื้นฐาน (มีระดับชั้นงาน  ไม่เกิน  2  ระดับ)

                  2.  กลุ่มงานสนับสนุน  (มีระดับชั้นงาน  ไม่เกิน  4  ระดับ)

                  3.  กลุ่มงานช่าง  (มีระดับชั้นงาน  ไม่เกิน  4  ระดับ)

                  4.  กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ  (มีระดับชั้นงาน  ไม่เกิน  3  ระดับ)

                  ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่  1  เมษายน  2553  เป็นต้นไป

 

สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 4

ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553  เรื่อง  การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

http://gotoknow.org/file/bussayamas/letter_c4.pdf

 

สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนมากที่ นร 1008.4/35 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553  เรื่อง  การจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่

  http://gotoknow.org/file/bussayamas/letter_35_1.pdf

 

รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำจำแนกตามกลุ่มงาน

http://gotoknow.org/file/bussayamas/list_8.pdf

 

 ตารางเปรียบเทียบกลุ่มงานบริการพื้นฐาน

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/general_compare_8.pdf

 

 หน้าที่ (โดยย่อ)  กลุ่มงานบริการพื้นฐาน

http://gotoknow.org/file/bussayamas/general_job_8.pdf

 

 ตารางเปรียบเทียบกลุ่มงานสนับสนุน

http://gotoknow.org/file/bussayamas/support_compare_8.pdf

 

หน้าที่  (โดยย่อ)  กลุ่มงานสนับสนุน

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/support_job_8.pdf

 

ตารางเปรียบเทียบกลุ่มงานช่าง

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/technic_compare_8.pdf

 

หน้าที่ (โดยย่อ)  กลุ่มงานช่าง

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/technic_job_8.pdf

 

 ตารางเปรียบเทียบกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ

http://gotoknow.org/file/bussayamas/special_compare_8.pdf

 

หน้าที่ (โดยย่อ)  กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/special_job_8.pdf

 

สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 
เรื่อง  การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  

http://gotoknow.org/file/bussayamas/letter_14.pdf

 

ท่านสามารถศึกษารายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำจำแนก

ตามกลุ่มงาน ซึ่ง สำนักงาน ก.พ. ได้ปรับปรุงแก้ไข

ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/359391

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 348990
 เขียน:  
 ความเห็น: 205  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
Wijit
IP: xxx.113.116.18
เขียนเมื่อ Fri Apr 02 2010 16:24:27 GMT+0700 (ICT)

ผ่านมาแล้วต้องขอรบกวนอาจารย์อีกครั้งว่า โดยปกติการปรับตำแหน่งของลูกจ้างประจำจะต้องผ่านการปฏิบัติงานจากชั้น 1 ชั้น 2 ไปตามลำดับหรือไม่ เพราะผมเห็นว่ากว่าจะได้ปรับจากชั้น 1 เป็นชั้น 2 ก็ใช้เวลาพอสมควร แต่บางคนจากตำแหน่งนักการฯปรับเป็นช่างปูนชั้น 3 ได้เลย ไม่ทราบด้วยเหตุผลใดครับ ด้วยความขอบพระคุณ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Apr 02 2010 20:16:40 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณ Wijit...

จากที่ได้ประสานกับทางกรมบัญชีกลาง ให้ดูจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของลูกจ้างประจำ (เดิม) บางตำแหน่งสามารถทำได้ค่ะ แต่บางตำแหน่งก็ไม่สามารถทำได้ ต้องดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเป็นเกณฑ์ถือปฏิบัติและผ่านกระบวนการที่หน่วยงานดำเนินการเปิดสอบด้วยค่ะ...

บุษรา
เขียนเมื่อ Fri Apr 02 2010 20:19:46 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาและเปลี่ยนเรียนรู้ "การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ" เพราะเป็นลูกจ้างประจำของโรงพยาบาลพะโต๊ะค่ะ ปกติไม่ค่อยทราบรายละเอียดเท่าไหร่
 • ขอบคุณข้อมูลดี ๆ ที่นำมาแบ่งปันกันค่ะ
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Apr 02 2010 20:52:56 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ...คุณบุษรา...

ขอบคุณค่ะ...ยินดีค่ะ...

นายสุพัฒน์ พริกเบ็ญจะ
IP: xxx.53.54.205
เขียนเมื่อ Mon Apr 05 2010 19:23:15 GMT+0700 (ICT)

ผมเป็นนักการภารโรง บรรจุ 1 มิถุนายน 2522 ย้ายไปหลายที่แล้ว ปัจจุบัน อยู่ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา โดยมีคำสั่งให้ทำหน้าที่เก็บเอกสารโฉนดที่ดิน และ สารบบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เนื่องมาจากปัจจุบันไม่ได้ทำความสะอาดแล้ว มีเอกชนมาทำแทน ส่วนผมนั้นมาเก็บโฉนดที่ดินและสารบบ ผมต้องการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานเก็บโฉนดที่ดิน หรือ พนักงานเก็บเอกสารจะได้ใหม่

ขอบคุณครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Apr 05 2010 21:01:10 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณสุพัฒน์...

ถ้าปัจจุบันคุณเป็นนักการภารโรง ซึ่งทำหน้าที่เก็บเอกสารโฉนดที่ดินและสารบบ ตั้งแต่ 1 ต.ค.2546 นั้น ความจริง คุณน่าจะเปลี่ยนตำแหน่งได้ตั้งแต่ที่คุณทำหน้าที่เก็บเอกสาร ฯ แล้ว แต่ก็ต้องถามหัวหน้าที่ดินของหน่วยงานคุณ ว่าเป็นเพราะเหตุใด เนื่องจากที่ผู้เขียนสังกัดมหาวิทยาลัย ได้จัดทำให้กับลูกจ้างประจำทุกคนในมหาวิทยาลัยหมดแล้ว เนื่องจากตำแหน่งนักการภารโรงเป็นตำแหน่งที่หน่วยงานสามารถจ้างเหมาได้ ขอให้คุณสอบถามหัวหน้าที่ดินของคุณโดยตรง...แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำใหม่ ณ 1 เม.ย. 2553 แล้ว ให้สอบถามว่าจะให้คุณดำเนินการเปลี่ยนได้เมื่อใด...เสียดายโอกาสที่คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้แล้วตั้งแต่แรกก่อนที่จะมีการเปลี่ยนระบบลูกจ้างประจำ...ถ้ามีคำสั่งแล้วคุณปฏิบัติได้จริงตามนั้น คุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานเก็บเอกสารได้...ขอให้ดูหน้าที่ที่แต่งตั้งให้ละเอียด + ศึกษาหน้าที่ (โดยย่อ) ที่ ก.พ. กำหนดให้ ให้ละเอียดชัดเจน จะได้ทำให้ไม่เสียสิทธิ์ที่คุณควรพึงได้รับการแต่งตั้ง...ขอบคุณค่ะ...

 

ชาติชาย กาวสำราญ
IP: xxx.28.181.220
เขียนเมื่อ Mon Apr 19 2010 11:40:09 GMT+0700 (ICT)

กระผมบรรจุเป็นลูกจ้างประจำมา29ปี ตำแหน่งลูกมือช่างช่อมเครื่องมือแพทย์ถ้าเปลื่ยนระบบใหม่แล้วผมจะเป็นตำแหน่งอะไรครับตอบด้วยครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Apr 19 2010 21:08:34 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณชาติชาย...

ถ้าตำแหน่งเดิม คือ ตำแหน่งลูกมือช่าง เมื่อเข้าสู่ตำแหน่งใหม่จะเป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป รหัส 3912 กลุ่มช่าง ค่ะ...สำหรับตำแหน่งที่คุณบอกมา ตำแหน่งลูกมือช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์ นั้น ในตำแหน่งเดิมไม่มีค่ะ...ต้องถามฝ่ายการเจ้าหน้าที่ว่า ตำแหน่งที่ถูกต้องนั้น คือ ตำแหน่งลูกมือช่างใช่หรือไม่ สำหรับซ่อมเครื่องมือแพทย์ เป็นลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติใช่หรือไม่...เพราะที่แจ้งมาไม่ละเอียดค่ะ...และไม่มีในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิมค่ะ...ถ้าอย่างไรแล้วสอบถามเพิ่มเติมใหม่ได้นะค่ะ...ขอบคุณค่ะ...

เทศ
IP: xxx.173.174.149
เขียนเมื่อ Thu Apr 22 2010 21:59:08 GMT+0700 (ICT)

กระผมเป็นลูกจ้างประจำของโรงเรียนประถมตำแหน่งพนักงานบริการได้ปรับตำแหน่งเป็นช่างไม้ 4 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 อยากทราบว่าผลการดำเนินการเป็นอย่างไรบ้างครับ ต่อมามีคำสั่งให้จัดตำแหน่งลูกจ้างตามระบบใหม่ เมษายนนี้ผมสามารถ

ปรับเปลียนตำแหน่งใหม่หรือไม่อย่างไรครับ ส่งเรื่องปรับตำแหน่งใหม่ไปที่สำนักงานกพ. ทำงานช้าจังเลย กำลังรอคอยตำแหน่งใหม่

ตอบด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

ชาติชาย กาวสำราญ
IP: xxx.28.181.220
เขียนเมื่อ Fri Apr 23 2010 11:08:32 GMT+0700 (ICT)

เรียนถามท่านผู้รู้เพิ่มเติม กระผมรับราชการมาปี 2524ตำแห่งเดิมที่บรรจุคือตำแห่นง คนงาน ลูกจ้างประจำงบประมาณและต่อมาปี2546ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ลูกจ้างดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดลและเมื่อปี 2547ได้เข้ารับรางวัลครุฑทองคำในวันข้าราชพลเรือน และหลังจากนั้นได้ทำเรื่องขออนุมัติเปลื่ยนตำแหน่งมาเป็น ลูกมือช่าง โดยทำหน้าที่ซ่อมเครื่องวัดความดันเลือด เสมือนตำแหน่งช่าง เพราะคนที่จะมาทำงานด้านนี้โดยตรงไม่ เพราะต้องทำเกี่ยวกับสารปรอท ผมเลยต้องรับหน้าที่ทั้งช่างและลูกมือช่างตำแหน่งในระบบใหม่คือ ผู้ช่วยช่างทั่วไปรหัส 3912นั้น ตำแหน่งลูกมือช่างเงินเดือนตันแล้ว{14140}ถ้าระบบใหม่จะได้ปรับใหม่หรือไม่และจะได้เท่าใดครับ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ออกนอกระบบไปแล้วแต่ผมออกไม่ได้เพราะไม่มีตำแหน่งรองรับ ขอขอบพระคุณท่านมาก

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Apr 23 2010 21:21:07 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณเทศ...หมายเลข 9...

คุณปรับตำแหน่งเป็นช่างไม้ 4 สงสัยจะเป็นเดือนกรกฎาคม 2552 ใช่หรือไม่ เพราะ กรกฎาคม 2553 ยังไม่ถึงนะค่ะ... ถ้าปรับแล้วคุณจะเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ คือ ตำแหน่งช่างไม้ รหัส 3305 กลุ่มช่าง ระดับ 4 ค่ะ...ตอนนี้ต้องใจเย็น ๆ นะค่ะ รอ กพ.มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนตำแหน่งที่ถูกต้องให้นะค่ะ...เพราะต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ของ ก.พ. ด้วย เขาไม่ได้ทำของเราแห่งเดียว เขาต้องทำและตรวจสอบทั่วประเทศนะค่ะ...ผู้เขียนก็ได้รับการประสานว่า ที่มหาวิทยาลัยของผู้เขียนดำเนินการถูกต้อง เพียงแต่รอหนังสือตอบรับจาก ก.พ. ว่ามีผลใช้ได้เท่านั้นเองค่ะ...จะทำอะไรให้ได้ดั่งใจเราคงไม่ได้...ขอให้รู้ว่าตำแหน่งใหม่เราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนแล้ว...และก็มีผลในเดือนเมษายน 2553 ...สำหรับเพดานค่าจ้างคุณก็ได้รับการขยายเพดานเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่เหมือนกับค่าจ้างในตำแหน่งเก่า...ก็ขอฝาก ขอให้ทำงานเต็มที่ สมกับค่าจ้างที่คุณได้รับ และทำงานเพื่อประเทศชาติ สมกับที่รัฐให้ค่าจ้างกับคุณค่ะ...ขอบคุณค่ะ...

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Apr 23 2010 21:24:47 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณชาติชาย...

ขอให้คุณศึกษาตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้ เพื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ...ขอบคุณค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/350704

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Apr 23 2010 21:33:44 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณชาติชาย...

ตามที่คุณบอกว่าค่าจ้างเต็มขั้นแล้ว คือ 14,140 บาท ถ้าในตำแหน่งใหม่ระดับ 1 จะสามารถปรับได้ถึง 15,260 บาท แต่ถ้าผลการปฏิบัติงานมี สามารถมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยปรับตำแหน่ง (แต่ต้องเป็นไปตามหน้าที่ที่ ก.พ.กำหนด) ต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งมีเพดานขั้นสูงสุด เท่ากับ 18,190 บาท ค่ะ...ขอบคุณค่ะ...

ปาริชาติ
IP: xxx.29.42.130
เขียนเมื่อ Mon Apr 26 2010 15:15:10 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ขอรบกวนด้วยค่ะ

ปัจจุบันเป็นพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 ถ้าแท่งใหม่ จะเป็นพนักงานพิมพ์ บัญชีค่าจ้างที่ 1-2 หมายความว่าอย่างไรคะ

ถ้าผลักเข้าแท่งใหม่ จะใช้บัญชีไหนเทียบเป็นเงินเดือนใหม่กันแน่ 1-2 หมายความว่าอย่างไร

และถ้าอนาคตจะเปลี่ยนเป็นพนักงานการเงินและบัญชี จะได้ไหมคะเพราะว่า เป็นพนักงานพิมพ์ดีด แต่ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินมา 5 ปีแล้ว งานหนักมาก ทำแทบทุกอย่าง เพราะมีแต่ดิฉันกับหัวหน้าอีก 1 คน ซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าหัวหน้าแทบไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะเป็นสถานศึกษา หัวหน้างานก็เลยเป็นครู ต้องทำหน้าที่สอนด้วย

ขอบคุณมากนะคะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Apr 27 2010 08:53:20 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณปาริชาติ...

ขอให้คุณศึกษารายละเอียดตามเว็บไซต์ หัวข้อ ด้านล่างนี้นะค่ะ เพราะผู้เขียนนำเรื่องปัจจุบันลงไว้ให้ทราบแล้วค่ะ...และสามารถดูค่าจ้างเทียบกับปัจจุบันได้เลยค่ะ... สำหรับการเปลี่ยนเป็นพนักงานการเงินและบัญชี ให้คุณดูคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการเปลี่ยนเป็นพนักงานการเงินและบัญชี รหัส 2101 ให้ละเอียดนะค่ะ ว่าคุณมีคุณสมบัติได้หรือไม่ เพราะที่แจ้งมาไม่ละเอียดค่ะ...จึงไม่สามารถบอกได้ว่าได้หรือไม่ อาจจะเกี่ยวเนื่องกับที่คุณต้องไปเริ่มที่ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 1 ใหม่  และปกติคุณก็ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 3 กลุ่มงานสนับสนุนเหมือนกัน จะทำให้ดูเหมือนว่าคุณถอยหลังไป ลองศึกษาตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้นะค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/350704

นายรอเหม เทศอาเส็น
IP: xxx.173.177.197
เขียนเมื่อ Tue Apr 27 2010 20:52:28 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ กระผมพนักงานบริการของโรงเรียนประถม สพท.สตูล มีเรื่องจะเรียนถามท่านดังนี้

1. ทำเรื่องปรับเปลียนตำแหน่งจากพนักงานบริการเปลี่ยนเป็นช่างไม้ 4 ส่งเรื่องเมื่อวันท่ 14 กรกฏาคม 2552จะได้หรือไม่

2.วุฒที่แนบการขอปรับเปลี่ยนตำแหน่ง มี ปวช.ช่างก่อสร้าง ปวส.เกษตรศาสตร์ ป.ตรี เกษตรศาสตร์บัณฑิต(การจัดการผลิตพืช)

เข้าหลักเกณฑ์ปรับเป็นช่างไม้ 4 ได้หรือไม่

3.การปรับเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อ14 กรกฎาคม 2552 จะขัดกับคำสั่งที่ นร 1008ว4 หรือไม่

4.การขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่จะทราบผลเมื่อไหร่ครับ

ด้วยความเคารพและนับถือ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Apr 28 2010 11:47:05 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 16...

ต้องสอบถามไปที่ สพท.สตูล นะค่ะ เพราะเป็นต้นสังกัดของคุณ จนท.จะเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของคุณ และแจ้งให้คุณทราบค่ะ...

นายรอเหม เทศอาเส็น
IP: xxx.173.177.132
เขียนเมื่อ Wed Apr 28 2010 14:34:41 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

กระผมนายรอเหม เทศอาเส็น สพท สตูลได้ส่งเรื่องปรับตำแหน่ง จากพนักงานบริการเป็นช่างไม้ 4 มาที่สำนักงานกพ. แล้วครับ ตอนนี้รอคำสั่งอยู่ครับไม่ทราบคำสั่งเสร็จแล้วหรือยังครับ ขอบคุณมากครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Apr 30 2010 10:00:45 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณรอเหม  เทศอาเส็น...

คุณต้องรอสำนักงาน ก.พ. ตอบแล้วค่ะ...เพราะปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยที่ทำงานอยู่ ทาง ก.พ. แจ้งว่า ให้รอก่อนค่ะ เพราะต้องเห็นใจ สำนักงาน ก.พ. ไม่ได้ทำให้เราหน่วยงานเดียว ทั้งประเทศนะค่ะ...หน่วยงานก็เยอะ ต้องอดใจรอค่ะ...

สเตฟาน
IP: xxx.11.100.21
เขียนเมื่อ Thu May 06 2010 19:27:19 GMT+0700 (ICT)

เงินเดือนหัวหน้าหมวดสถานที่ปรับใหม่ได้เท่าไร

ขอ ตารางเปรียบเทียบด้วย นะครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu May 06 2010 20:57:25 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 20...

ขอให้คุณไปที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้นะค่ะ...จะได้คำตอบที่ชัดเจนค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/350704

IP: xxx.8.232.58
เขียนเมื่อ Fri May 07 2010 19:44:24 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ

แต่อยากได้เป็นตัวเลข เลย ครับ

ผมอยู่กลุ่มที่1

พอโหลดมามันดูไม่ได้อ่าครับ

รบกวนอีกที

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri May 07 2010 21:06:11 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 20,22...

ถ้าตำแหน่งเดิม คุณคือ หัวหน้าหมวดสถานที่ เมื่อปรับตำแหน่งใหม่ คือ ตำแหน่งผู้ดูแลหมวดสถานที่ รหัส 1106 กลุ่มบริการพื้นฐาน ระดับ2/หัวหน้า กลุ่ม 1 ค่าจ้างคือ 7,100 - 18,190 บาท ค่ะ...หรือข้อมูลเพิ่มเติมตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...สามารถ Click ดูได้เลยค่ะ...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/service.pdf

IP: xxx.11.100.99
เขียนเมื่อ Sat May 08 2010 20:24:16 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ ผม

ลจศ.
IP: xxx.28.181.220
เขียนเมื่อ Mon May 10 2010 18:24:42 GMT+0700 (ICT)

เรียนถามท่าน อ.จ. ถ้าตั้งแต่ 1 เมษายน 2553 มีผลบังคับใช้การบริหารตำแหน่งลูกจ้างประจำระบบใหม่ และช่วงเดือนนี้ก็มีการปรับขั้นเงินเดือนประจำปี แต่คนไหนที่เงินเดือนตันก็จะได้เป็น%แทน ดังนั้นกระผมขอรบกวนเรียนถาม อ.จ.ว่าสำหรับคนที่เงินเดือนตันอยู่นะเวลานี้ จะได้ปรับเงินเดือนตามบัญชีโครงอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างประจำตามระบบใหม่เลยหรือไม่ ผมในฐานะคนที่เงินเดือนตันแล้วและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ที่เป็นลูกจ้างประจำงบประมาณทั่วประเทศก็คงต้องการความกระจ่างในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ขอขอบพระคุณอ.จ.เป็นสูง ที่เสียสละเวลามาตอบให้พวกผมทราบ { ขอคุณครับ }

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue May 11 2010 09:22:38 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 25...

จากที่สำนักงาน ก.พ. ให้ปรับลูกจ้างประจำเข้าสู่กลุ่มใหม่แล้วนั้น  สำหรับลูกจ้างประจำที่ค่าจ้างเต็มขั้น (ปกติจะได้รับเงิน 2 % หรือ 4 %) แต่เนื่องจาก ผู้เขียนได้ประสานกับกรมบัญชีกลางแล้ว แจ้งว่า...

1. ให้ทุกหน่วยงานรอหนังสืออนุมัติกรอบอัตรากำลังจากสำนักงาน ก.พ. (ที่ได้ปรับเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ก่อน)

2. ทางกรมบัญชีกลางจะแจ้งหนังสือให้ทุกหน่วยงานทราบและปฏิบัติ คือ ทำหนังสือยกเลิกการให้ 2 % หรือ 4 % แล้วทำการเลื่อนขั้นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำแทนค่ะ

ลูกจ้าง99
IP: xxx.113.116.18
เขียนเมื่อ Thu May 13 2010 15:33:45 GMT+0700 (ICT)

ตามที่สำนักงาน กพ.ปรับลูกจ้างประจำเข้าสู่กลุ่มงานในระบบใหม่แล้วนั้น ใคร่ขอทราบการพัฒนาของลูกจ้างประจำ ดังนี้

1)ในการเลื่อนขั้นเงินค่าจ้างประจำ นั้น การปรับจากระดับ3 เป็นระดับ 4 ต้องรอให้เงินเดือนเต็มขั้น หรือถึงเวลา 2 ปีแล้วทำผลงานเพื่อรับการประเมิน

2)ตาม น.ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/2 14 ลว 31 มีค.53 ลูกจ้างผู้อยู่ในรหัส 2113 พนักงานพิมพ์ ระดับ3 ขอปรับปรุงตำแหน่งเพื่ออยู่ที่รหัส 2108 พนักงานธุรการ ระดับ 3 นั้นได้หรือไม่ ด้วยเหตุผลการปฏิบัติงานจริงและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน

ด้วยความขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu May 13 2010 17:24:43 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 27...

1. การเลื่อนขั้นเงินค่าจ้าง จากระดับ 3 เป็นระดับ 4 นั้น ขอให้คุณศึกษาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เม.ย.2553 เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ ฯ และอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ... ด้วยนะค่ะ เพราะจะกำหนดคุณสมบัติในการเข้าสู่ตำแหน่งไว้ค่ะ...

2. สำหรับจะปรับเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 3 ก็ขอให้คุณศึกษาหนังสือ ตามข้อ 1. และ /ว 14 คู่กันค่ะ...โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ตามนี้ค่ะ...

1.ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม ความเรียบร้อยของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทำการพิมพ์ ตรวจสอบรหัสต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล ตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับแบบฟอร์มต่างๆ พิมพ์และคัดสำเนา หนังสือเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญมากในการรับ

2.ดูแลรักษามิให้ชำรุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ

ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่างๆ ที่ชำรุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจน

3.

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ค่ะ...

ถ้าคุณศึกษาตามที่ผู้เขียนแจ้งไว้ตามข้างต้น ก็สามารถทำได้ค่ะ...แต่ขณะนี้ต้องรอหนังสืออนุมัติกรอบอัตราจาก สำนักงาน ก.พ. เห็นชอบให้เข้าสู่ตำแหน่งใหม่ก่อนนะค่ะ...

คนพิษณุโลก
IP: xxx.180.222.110
เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 23:22:25 GMT+0700 (ICT)

เรียน บุษยมาศ ที่นับถือ พวกกระผมนักการภารโรงสังกัดกรมการปกครองส่วนภูมิภาค(อำเภอ)เงินค่าจ้าง12440 บาท (1 ต.ค.50)

ถ้าเข้าระบบใหม่1 เมษายน 53(พนักงานสถานที่)จะได้ปรับอยู่ที่ขั้นเท่าไรครับ และจะขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ได้หรือไม่ครับ

ท่านช่วยอธิบายหน่อยครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed May 26 2010 08:47:35 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข  29...  

เดิมคุณตำแหน่งนักการภารโรง เงินค่าจ้าง 12,440 บาท ซึ่งถือว่าเต็มขั้นของกลุ่มที่ 1 หมวดแรงงาน (เดิม) เมื่อ 1 ต.ค. 50 แต่คุณจะได้ค่าตอบแทนพิเศษในแต่ละ 6 เดือน โดยอาจได้รับ 2 % หรือ 4 % เมื่อคุณเข้าระบบใหม่ 1 เมษายน 2553 คุณดำรงตำแหน่งพนักงานสถานที่ รหัส 1103 กลุ่มที่ 1 ระดับ 1 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 5,080 ขั้นสูง 14,140 บาท ณ ปัจจุบันเมื่อเทียบกลุ่มใหม่ เงินค่าจ้างของคุณจะเท่ากับ 12,440 บาท ก็เท่ากับว่าเพดานค่าจ้างขยายเพิ่มขึ้นค่ะ...(แต่เมื่อ 1 เมษายน 2553) ไม่ทราบว่าคุณได้ 2 % หรือ 4 % ถ้าได้ 2 % (0.5 ขั้น) คุณก็มีสิทธิ์เลื่อนขั้นขึ้นเป็น 12,670 บาท ถ้าเลื่อนอีก 4 % (1 ขั้น) ก็จะได้เลื่อนขั้น อีก 1 ขั้น เป็นเงิน 13,100 บาท ค่ะ ส่วนราชการบางแห่งไม่เลื่อน 2 % หรือ 4 % ให้กับลูกจ้างที่มีค่าจ้างเต็มขั้น อาจจะรอหนังสือจาก ก.พ. + กรมบัญชีกลาง ครั้งเดียว แล้วก็ทำการเลื่อนขั้นค่าจ้างให้ค่ะ...

 

 

 

 

ppktal
IP: xxx.175.15.42
เขียนเมื่อ Wed May 26 2010 20:57:32 GMT+0700 (ICT)

เรียนถามอ.จ.บุษยมาศ ว่า

ดิฉันบรรจุปี2523ในตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรคอายุราชการได้30ปี เงินเดือนตัน15260บาทได้หลายปีถ้าปรับเงินขั้งสูงจะได้เงินเดือน18190เลยหรือเปล่าค่ะ

ลูกจ้างประจำที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ ที่สำรวจไปนั้นเพื่ออะไรค่ะ

สำหรับลูกจ้างประจำที่จะเกษียณ กย.2553 ปีนี้เงินเดือนจะได้ขั้นสูงเลยหรือเปล่าค่ะเพื่อนร่วมงานฝากเรียนถามมาค่ะ

คำสั่งจะเวียนมาถึงหน่วยงานตอนไหนค่ะ

เพื่อนที่ทำงานเงินเดือนตันเกือบทุกคนๆต่างรอคอยคำสั่งค่ะ

หน่วยงานของดิฉันลูกจ้างประจำแค่ 17 ท่าน กย 2553 ปีนี้เกษียณ 1 ท่าน ปีหน้า เกษียณ อีก 3ท่านจะเหลืออีกแค่ 14ท่าน ทุกท่านอยากได้ขั้นสูงเลยเพราะจะเกษียณกันหมดแล้วดิฉันคิดว่าทุกท่านทั่วประเทศที่รอความหวังคงอยากทราบว่าจะขึ้นอย่างไร

ว่า 1 เมษา 2553 มีผลบังคับใช้ตำแหน่งลูกจ้างประจำระบบใหม่ ทุกคนต่างก็รอ และตั้งคำถามในใจว่าจะได้จริงหรือเปล่าเพราะนี้ก็เดือนพค ปลายเดือนแล้วหน่วยงานยังไม่มีข่าวคราวเลย

ขอขอบคุณอ.จ.เป็นอย่างสูงที่ตอบคำถามของดิฉันค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu May 27 2010 09:19:25 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 31...

1. เมื่อค่าจ้างเต็มขั้นแล้วตอนนี้ เวลาเทียบก็เท่าเดิมก่อนค่ะ แล้วอยู่ที่ว่าเมื่อ 1 เม.ย.53 ได้กี่ % ถ้า 2 % ก็เลื่อนค่าจ้างใหม่ได้อีก 0.5 ขั้นค่ะ ถ้า 4 % ก็เลื่อนค่าจ้างใหม่ได้อีก 1 ขั้นค่ะ แต่ต้องรอหนังสืออนุมัติกรอบจาก ก.พ.และหนังสือแจ้งจากกรมบัญชีกลางสั่งการก่อนค่ะ... ไม่สามารถปรับเทียบให้เท่ากับเพดานใหม่ได้นะค่ะ เพราะที่รัฐทำให้ครั้งนี้ ได้ขยายเพดานค่าจ้างให้มากขึ้นค่ะ...

2. สำหรับที่สำรวจลูกจ้างประจำที่มีลักษณะงานเหมือนข้าราชการนั้น ผู้เขียนก็ไม่ทราบค่ะ ต้องสอบถามที่ ก.พ. ค่ะ...

3. ค่าจ้างจะได้ปรับใหม่ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2553 นี้ แล้วค่ะ ไม่ต้องรอถึง 1 ตุลาคม 2553 ค่ะ อย่างที่บอกในข้อ 1 ไงค่ะ ว่า ต้องรอหนังสือสั่งการจากกรมบัญชีกลางก่อนค่ะ  ช้านิดหนึ่ง อาจได้ตกเบิกนะค่ะ...บางแห่งก็สั่งการให้ได้ 2 %, 4 % ไปแล้วเหมือนเดิม แต่บางแห่งก็ไม่ค่ะรอเลื่อนขั้นค่าจ้างครั้งเดียว...แต่สำหรับ ม.ของผู้เขียน ผู้เขียนทำการเลื่อนเป็น % ให้ไปแล้วค่ะ ถ้าหนังสือสั่งการจากกรมบัญชีกลางมาก็จะทำการยกเลิกคำสั่งเลื่อนเป็น % ให้แล้วทำการเลื่อนขั้นค่าจ้างให้กับลูกจ้างใหม่ ส่วนเงินที่แตกต่างกันก็หักลบกับส่วนที่ได้รับไปแล้วค่ะ...(ซึ่งกรมบัญชีกลางแจ้งว่าสามารถทำได้ค่ะ) หรือไม่ก็รอตกเบิกทีเดียวค่ะ...

4. ตามปฏิทิน สำนักงาน ก.พ. แจ้งเวียนหนังสือให้ทราบเรื่องกรอบอัตรากำลัง ภายในเดือนพฤษภาคม 2553 นี้ค่ะ...

5. ค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะ...ได้แน่ค่ะ...แต่ต้องรอให้กระบวนการเรียบร้อยก่อนนะค่ะ...ของที่ ม. ผู้เขียน ลูกจ้างประจำก็ได้รับทราบกันเรียบร้อยแล้วค่ะ...แต่ขอฝากเรื่องการพัฒนาตนเองด้วยนะค่ะ...ถ้าเราพัฒนาความรู้ พัฒนางานของเราให้ดีขึ้น...รัฐไม่ทิ้งท่านหรอกค่ะ...เพียงแต่บางครั้งต้องรอเวลาค่ะ...จะให้ได้ดังใจเราไม่ได้หรอกค่ะ...

6. สำหรับขั้นค่าจ้างที่เต็มขั้นนั้น คุณไม่สามารถนำมาเทียบกับเพดานที่รัฐเปิดกว้างได้หรอกค่ะ...ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะ...ค่าจ้างจะเพิ่มต้องอาศัยด้วยเวลา + ผลงานที่ปฏิบัติค่ะ...รัฐขยายเพดาน เพื่อให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินในการครองชีพเพื่ออยู่ได้ค่ะ...แต่ทั้งนี้ต้องกำหนดด้วยเงื่อนของผลงานที่เราปฏิบัติให้รัฐ + เวลา ค่ะ...

7. ต้องอดใจรอนิดหนึ่งนะค่ะ...เพราะบางหน่วยงานลูกจ้างประจำมีจำนวนมากค่ะ...เพราะ ก.พ. ทำให้ก็ดูในภาพรวมของหน่วยงาน แล้วก็รวมกันเป็นกรมค่ะ...บางหน่วยงานรวมแต่ละหน่วยงานมาเป็นกรมแล้วมีลูกจ้างประจำมากค่ะ...จึงบอกให้ใจเย็นนิดหนึ่งค่ะ...เพราะที่ ม. เป็นกรม แล้วมีจำนวนลูกจ้างประจำ แค่ 35 คนเองค่ะ....จึงได้รับเรื่องแล้ว...ขอให้ลูกจ้างประจำทุกคนใจเย็นนิดนะค่ะ...คงได้รับกรอบอัตรากำลังเร็ว ๆ นี้แหล่ะค่ะ...และก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ...

Wijit
IP: xxx.113.116.18
เขียนเมื่อ Sat May 29 2010 12:39:29 GMT+0700 (ICT)

ผมเป็นลูกจ้างประจำส่วนราชการ หน่วยงานทางการศึกษา มีความประสงค์ขอเรียนถามเกี่ยวกับการโอนย้ายลูกชายซึ่งเป็นทหารเสนารักษ์ ยศสิบเอก จบปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกชีววิทยาว่า ถ้าจะขอโอนจาก ขรก.ทหารมาเป็น ขรก.ครู จะดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร ด้วยความขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat May 29 2010 13:23:53 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณ Wijit...

ไม่ทราบเหมือนกันว่า โอนมาสังกัด สพท. หรือมหาวิทยาลัยค่ะ...ถ้าเป็น สพท. ต้องสอบถามเขตพื้นที่นะค่ะ...แต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยแล้ว ปัจจุบัน คปร. ไม่ให้รับโอนจากหน่วยงานอื่นค่ะ  นอกจากรับโอนได้จากมหาวิทยาลัยด้วยกัน เช่น มหาวิทยาลัย (เดิม) หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  เท่านั้นค่ะ...

ppktal@hotmail.com
IP: xxx.175.15.42
เขียนเมื่อ Mon May 31 2010 14:43:41 GMT+0700 (ICT)

เรียน ถามอ.จ.บุษยมาศ

ว่าเพื่อนดิฉันทำงานรับราชการลูกจ้างในตำแหน่งคนสวน บรรจุปี พศ.2522 -2532 ไปเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์หลักสูตร1ปี เมือจบมาได้ลาออกจากลูกจ้างประจำมารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์เมื่อ2532จนถึงปัจจุบัน ขอเรียนถามว่าจะนับอายุราชการต่อเนื่องเลยหรือเปล่าค่ะ ถ้านับอายุราชการรวมแล้วออกก่อนเกษียณอายุราชการจะกินบำนาญได้หรือเปล่า เกิด สค 2502 ขอบคุณ อ.จ.เป็นอย่งสูงค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon May 31 2010 21:32:23 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 35...

ในกรณีเพื่อนของคุณเคยเป็นลูกจ้างประจำมาก่อนแล้วลาออก ก็แสดงว่าเพื่อนของคุณ

ได้รับบำเหน็จไปแล้ว และต่อมาบรรจุเป็นข้าราชการเมื่อปี 2532 - ปัจจุบัน  การนับวันบรรจุก็ต้องนับ เมื่อ ปี 2532  เป็นต้นมาค่ะ... (ไม่นับอายุราชการมารวมกันระหว่างลูกจ้างประจำกับข้าราชการ) เพราะเป็นบุคลากรภาครัฐ คนละประเภทกันค่ะ และกฎหมายก็คนละฉบับกันค่ะ...สำหรับการรับเงินบำนาญนั้น ต้องมีอายุราชการในการทำงานมาไม่น้อยกว่า  25  ปีค่ะ...(ลองนับดูสิค่ะ...ว่าบรรจุปี พ.ศ. 2532 - 2553 ปัจจุบันรวมเวลาได้เท่ากับ 21 ปี ถ้าจะออกก่อนเกษียณอายุแล้วต้องการรับบำนาญ ก็ต้องทำงานอีกประมาณ 4 ปี เพื่อให้ครบ 25 ปี ถึงจะได้รับบำนาญได้ค่ะ...)

ppktal@hotmail.com
IP: xxx.175.15.42
เขียนเมื่อ Wed Jun 02 2010 21:35:38 GMT+0700 (ICT)

เรียน ถาม อ.จ.บุษยมาศ

ว่าเพื่อนร่วมงานของดิฉันที่จะเกษียณ กย.ปี2553 มีความข้องใจมากว่าจะขอรับบำนาญได้เลยหรือเปล่า เพราะถามฝ่ายบริหารให้คำตอบไม่ชัด ทำให้ลูกน้องไม่มั่นใจ

วันก่อนประชุม หัวหน้าฝ่ายบริหาร บอกว่าแท่งเงินเดือนของลูกจ้างประจำ ต้องรอไปก่อน เห็นประกาศใน net แต่ไม่ได้ประกาศใช้

แล้วที่ทางกรมบัญชี ประกาศมีผลบังคับใช้ 1 เมษา 2553 นั้น เลยทำให้ลูกจ้างหลายท่านไม่มั่นใจ

เพราะพวกดิฉันต้องค้นหาใน net เอง เพื่อดูความคืบหน้าของตนเอง ดิฉันเคยเรียนถามอาจารย์ครั้งหนึ่งแล้วและก็เข้าใจ พอ อ.จ.ตอบคำถามกลับมาดิฉันเอาไปให้ดู และได้ปริ้น รายละเอียดตำแหน่ง จาก ว38 ไปให้ดูอีกที่เกี่ยวกับเงินขั้นเงินเดือน

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Jun 03 2010 08:29:27 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 37...

ขอได้สิค่ะ...ทำไมขอไม่ได้ละค่ะ...เพราะหนังสือเกี่ยวกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำก็ออกบังคับใช้แล้ว...ตอนนี้ ตำแหน่งใหม่ก็ได้มีผลใช้แล้ว...ของ ม. สำนักงาน ก.พ. ก็แจ้งมาให้ทราบแล้วค่ะ...ดูในเว็บที่ผู้เขียนนำมาเขียนไว้ในบล็อกนะค่ะ...และก็ได้ชี้แจงให้ลูกจ้างประจำในสังกัดทราบไปด้วยแล้ว...และผู้เขียนก็ได้ประสานกับกรมบัญชีกลางแล้วได้รับแจ้งมาว่า...ข้อสำคัญอยู่ที่...ตอนนี้รอหนังสือจากกรมบัญชีกลางเท่านั้น...แจ้งมาว่าให้ดำเนินการยกเลิกคำสั่งกรณี 2 % หรือ 4 % ที่ส่วนราชการบางแห่งได้ดำเนินการเลื่อนขั้นค่าจ้างให้กับค่าจ้างที่เต็มขั้น เมื่อ 1 เมษายน 2553 ไป...แต่บางแห่งก็ยังไม่ได้เลื่อนขั้นค่าจ้าง...ก็ทำการเลื่อนขั้นค่าจ้างให้ต่อไปค่ะ...อาจช้านิดหนึ่งค่ะ...ต้องอดใจรอนะค่ะ...น่าเห็นใจ...ในยุคนี้ข่าวสารเร็วมาก...ทำให้เราทราบข่าวเร็วขึ้น...แต่กระบวนการดำเนินการ...บางครั้งข้าราชการก็ยังปรับตัวไม่ทันกับเหตุการณ์ค่ะ...ต้องยอมรับนะค่ะว่า...สิ่งใดที่เพิ่งเกิดใหม่ ต้องใช้เวลาในการปรับตัวด้วยค่ะ...ดีแล้วค่ะในยุคสมัยนี้ เราต้องหาข่าวเอง เพราะป็นยุคของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์... ต้องปรับตัวให้อยู่ในโลกของการทำงานในปัจจุบันให้ได้นะค่ะ...แต่บางครั้งข่าวสารที่ได้มา  เราต้องใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะค่ะ...ว่าจริงหรือไม่...สำหรับท่านที่เกษียณ 30 ก.ย. 2553 นี้...ก็ได้รับเงินค่าจ้างในอัตราใหม่ด้วยค่ะ...แต่อาจช้านิดหนึ่งนะค่ะ...ตามที่แจ้งตามข้างต้นค่ะ...

ppktal@hotmail.com
IP: xxx.175.15.42
เขียนเมื่อ Sat Jun 05 2010 10:51:17 GMT+0700 (ICT)

เรียน อ.จ.บุษยมาศ

ว่าเกษียณ 30 กย.2553 ขอรับบำนาญแล้ว

1.การศึกษาของบุตรเบิกคืนได้หรือเปล่าค่ะ

2.การรักษาพยาบาลสามารถเบิกได้หรือเปล่าค่ะ

3.รับบำนาญแล้วมีเงินก้อนเพื่อใหทำทุนหรือเปล่าค่ะ

สำหรับเพื่อนร่วมงานที่อายุราชการครบ 25 ปีแล้วนั้นถ้าต้องออกราชการก่อน60ปีสิทธิต่างๆยังคงได้เหมือนเดิมหรือเปล่าค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat Jun 05 2010 17:06:23 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 39...

ที่คุณถามมาทั้งหมด...กฎหมายยังไม่ประกาศใช้ค่ะ...ถ้าบังคับใช้เมื่อใดจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ...สำหรับการรับบำนาญใช้กับของข้าราชการ...ส่วนลูกจ้างประจำ เรียกว่า "บำเหน็จรายเดือน" ค่ะ...

การโอนลูกจ้างประจำ
IP: xxx.26.224.228
เขียนเมื่อ Mon Jun 07 2010 11:24:14 GMT+0700 (ICT)

ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์สามารถโอนไปรับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.)ได้หรือไม่

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Jun 07 2010 11:41:08 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 41...

ขอให้คุณสอบถามไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) นะค่ะ...

ว่าได้หรือไม่...เพราะระเบียบเรื่องการรับโอนในแต่ละส่วนราชการ

จะไม่เหมือนกันค่ะ...

IP: xxx.19.65.224
เขียนเมื่อ Fri Jun 11 2010 14:17:52 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณ บุศยมาศ ขอเรียนถามค่ะ เป็นลูกจ้างประจำ อบต. ทำไมกระทรวงการคลังบอกว่า ลูกจ้างประจำส่วนราชการ หมายรวมถึง ลูกจ้างประจำของ อบต. เทศบาล อบจ. กรุงเทพฯ พัทยา ล่ะคะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Jun 11 2010 21:05:15 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 43...

ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ให้คุณดูระเบียบข้างล่างนี้...http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbb666.pdf ซึ่ง สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้ดูแล...แต่สำหรับลูกจ้างประจำของ อบต. ให้คุณศึกษา ระเบียบและ พระราชบัญญัติขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ...

แสงดาว สมบัตินันท์
IP: xxx.157.191.33
เขียนเมื่อ Thu Jul 01 2010 11:46:48 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณบุษยมาศ ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำสพท. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 แต่ปฏิบัติงานพัสดุตั้งแต่ปลายปี 2548 จนถึงปัจจุบันอยากทราบว่า การกำหนดตำแหน่งใหม่ จะสามารถเปลี่ยนเป็นตำแหน่งพนักงานพัสดุ 3 ได้หรือไม่ ถ้าได้ขอความอนุเคราะห์คุณบุษยมาศแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Jul 01 2010 21:39:47 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณแสงดาว...

คุณลองศึกษาคุณสมบัติของตำแหน่งพนักงานพัสดุก่อนนะค่ะว่าทำได้หรือไม่...ถ้าทำได้  ก็ให้ดูภาระงานที่คุณได้ปฏิบัติ ถ้าได้ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ + หัวหน้าส่วนราชการ และปรึกษาสำนักงาน ก.พ. ค่ะ ว่าได้หรือไม่...ถ้าได้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะ...

IP: xxx.146.119.38
เขียนเมื่อ Wed Jul 21 2010 15:44:41 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบระเบียบการโอนของลูกจ้างประจำส่วนราชการออกมาหรือยังครับลูกทั่วประเทศรอคอยอยู่

จากคนรอคอย สังกัด ศธ.

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Jul 21 2010 16:14:01 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข  47...

ยังไม่มีค่ะ...ถ้ามีจะนำมาแจ้งให้ทราบค่ะ...

ศิริวรรณ จันทรภิรมย์
IP: xxx.31.150.43
เขียนเมื่อ Wed Jul 28 2010 15:33:09 GMT+0700 (ICT)

เรียนถามอ.จ.บุษยมาศ ว่า

ดิฉันเป็นลูกจ้าประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ชั้น ๑ ฯ ของ กองทัพอากาศ จบการศึกษา ป.ตรี คุรุศาสตร์ฯ เอกปฐมวัย สามารถย้ายไปเป็นครูของส่วนราชการท้องถิ่นได้ไหมค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Jul 30 2010 12:48:04 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณศิริวรรณ...

อันดับแรก ต้องเข้าใจก่อนนะค่ะว่า...การย้าย หรือโอน ถ้าเป็นกฎหมายของข้าราชการด้วยกันนั้น ก็สามารถทำได้ค่ะ เพราะเป็นข้าราชการเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดทั้ง 2 แห่ง ตกลงกันค่ะ ว่าจะให้ย้ายกับรับย้ายได้หรือไม่...แต่สำหรับลูกจ้างประจำ...ไม่แน่ใจนะค่ะ ว่าจะโอนไปได้หรือไม่ ถ้าไปก็ต้องไปในกลุ่มของลูกจ้างประจำ เพราะข้ามไปเป็นข้าราชการไม่ได้ค่ะ...จะเกี่ยวกับเรื่องอายุราชการค่ะ...แต่เท่าที่ปฏิบัติมา พี่ไม่เคยเห็นลูกจ้างประจำย้ายข้ามสังกัดนะค่ะ...ลองสอบถามที่ต้นสังกัดคุณดูก่อนนะค่ะ ว่าได้หรือไม่...มีระเบียบการย้าย โอน เหมือนข้าราชการหรือไม่ค่ะ...เพราะเกรงว่าตอบไปแล้วจะไม่ถูกต้องค่ะ...การที่ต้นสังกัดไม่ให้ไป บางครั้งเป็นเหตุผลที่ว่า...ต้นสังกัดเสียอัตรากำลังคนค่ะ...เขาเสียเวลาที่จะไปสรรหาอัตรามาแทนเราใหม่ค่ะ...

ศิริวรรณ
IP: xxx.31.150.43
เขียนเมื่อ Wed Aug 04 2010 09:21:48 GMT+0700 (ICT)

เรียน อ.จ.บุษยมาศ

ขอ[คุณนะคะ สำหรับคำตอบ และดิฉันขอรบกวนถาม อ.จ. เรื่องการย้าย ตอนนี้ดิฉันทำงานอยู่กรุงเทพฯ แต่แฟนเป็นครูอยู่โคราช ฯ แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส เลยอยากย้ายไปอยู่กองบิน 2 ฯ โคราช ไม่ทราบจะย้ายได้หรือเปล่าคะรบกวน อ.จ. ขอบคุณค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Aug 04 2010 11:14:16 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณศิริวรรณ...

เกณฑ์การย้ายของลูกจ้างประจำ พี่ก็ไม่เคยเห็นนะค่ะ...แต่ถ้าเป็นข้าราชการ มีค่ะ...แต่การย้ายถ้าคุณเป็นข้าราชการ การย้ายมีหลายกรณีค่ะ...ย้ายกลับภูมิลำเนา  ย้ายอยู่รวมกับคู่สมรส (ต้องมีใบทะเบียนสมรสค่ะ แนบค่ะ)...ย้ายดูแลบิดามารดา...ฯลฯ...แต่การอนุมัติขึ้นอยู่กับส่วนราชการที่ให้ไป + ส่วนราชการที่รับย้ายค่ะ...

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat Aug 21 2010 09:23:28 GMT+0700 (ICT)

เรียน ลูกจ้างประจำทุกท่าน...

สำหรับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำในตอนนี้...เช่นการเปลี่ยตำแหน่ง เปลี่ยนระดับชั้นให้สูงขึ้น นั้น...เมื่อวานผู้เขียนได้คุยทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง  ท่านแจ้งมาว่า ตามที่สำนักงาน ก.พ. ให้เปลี่ยนตำแหน่งได้นั้น...ขอให้ทุกท่านรอหนังสือจากกระทรวงการคลัง แจ้งมาให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องวิธีการ หลักเกณฑ์ การเข้าสู่ตำแหน่งของลูกจ้างประจำก่อนนะค่ะ...ส่วนราชการต้องชะลอไปก่อน จนกว่าจะมีหนังสือจากกระทรวงการคลัง แจ้งมาให้ทราบอีกครั้งค่ะ...

หมายเหตุ  :  ถ้ามีหนังสือจากกระทรวงการคลังแจ้งมา  ผู้เขียนจะนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ...

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Sep 02 2010 22:19:17 GMT+0700 (ICT)

เรียน  ลูกจ้างประจำทุกท่าน...

ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เรื่อง "การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่" ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 83 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ตามบล็อกด้านล่างนี้ค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/390373

ไพฑูรย์ พนัสสารกุล
IP: xxx.172.250.67
เขียนเมื่อ Tue Sep 07 2010 20:17:32 GMT+0700 (ICT)

เรียน อ.บุษยมาศ ผมเป็นลูกจ้างประจำหน่วยงานสาธารณสุข ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้มีเรื่องรบกวนเรื่องการย้ายของลูกจ้างประจำเนื่องจากผมมาทำงานอยู่ต่างอำเภอ ต้องการย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมสามารถย้ายไปได้หรือไม่ เคยพูดกับหัวหน้าแต่หัวหน้าว่าถ้ามีตำแหน่งมาเปลี่ยนเข้าถึงจะให้ไป แต่ทางหน่วยงานที่เขารับยินดีที่จะรับย้ายผมไปทำงานแต่เขาไม่มีตำแหน่งมาเปลี่ยน ที่ต้องการย้ายเพราะมีมารดาที่ป่วยเป็นอัมพฤตและเบาหวาน ต้องดูแลเพราะเดินไปมาไม่สะดวกและตอนนี้ก็สุขภาพไม่แข็งแรงป่วยตลอด และแม่ต้องอยู่บ้านคนเดียวไม่มีคนดูแลเพราะผมต้องมาทำงานและพักที่บ้านพักเพราะค่าใช้จ่ายสูง ผมเงินเดือนน้อยไม่สะดวกที่จะไปกลับผมมีทางเลือกไหมอาจารย์ช่วยตอบให้ที่ว่าจะทำอย่างไร และผมพึงจะเข้ามาในเว๊ปนี้อ่านเจอว่าลูกจ้างประจำมีบำเหน็จรายเดือนด้วยหรือครับ และเป็นอย่างไรอาจารย์ช่วยส่งข้อมูลให้ด้วยนะครับ ต้องการคำตอบด่วน ขอบพระคุณมากครับ

จุรีรัตน์
IP: xxx.12.97.122
เขียนเมื่อ Wed Sep 08 2010 09:19:11 GMT+0700 (ICT)

เรียน อ.บุษยมาศ

ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 เงินเดือน 9590 บาท จบ ป.ตรี เปลี่ยนตำแหน่งใหม่เป็น พนักงานพิมพ์ ระดับ 2 ตามตำแหน่งใหม่จะได้เงินเดือนใหม่หรือไม่คะ และตอนนี้ที่ทำงานไม่มีข้าราชการแล้ว สามารถเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ได้อีกหรือไม่ เช่น จ.บริหารงานทั่วไปหรือใกล้เคียงมากกว่านี้นะค่ะ เพื่อจะได้เป็นหัวหน้างานสายธุรการได้

ขอบพระคุณมากคะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Sep 08 2010 11:38:19 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณไพฑูรย์...

เรื่องการย้ายนั้น อยู่ที่ส่วนราชการของคุณ กับส่วนราชการที่จะรับโอนค่ะ...แต่ถ้าความเป็นจริง ส่วนราชการที่รับโอนจะไม่เท่าไหร่ เพราะเขาจะไม่เสียกรอบอัตรากำลัง แต่ส่วนราชการต้นสังกัดของคุณสิค่ะ...เขาจะไม่ค่อยยอมปล่อยหรอกค่ะ เพราะถ้าปล่อยคุณไป เขาเสียอัตรากำลังค่ะ...ลองคุยกับหัวหน้าส่วนราชการคุณดูสิค่ะ ว่าขอไปช่วยราชการ ได้หรือเปล่า เพราะการไปช่วย ถ้าเมื่อเสร็จภารกิจก็จะสามารถกลับมาได้...แต่ต้องลองศึกษาดูระเบียบด้วยนะค่ะ ว่ามีที่จะปฏิบัติได้หรือไม่ค่ะ...ถามที่งานบุคคลของส่วนราชการต้นสังกัดคุณดูนะค่ะ...ในกรณีที่คุณบอก...ถ้าไม่ได้ก็คงไม่ได้หรอกค่ะ...เป็นเรื่องที่พูดยากมาก ๆ ค่ะ...เพราะมีเหตุมีผลทั้งคู่ค่ะ...

ปัจจุบันสามารถได้รับบำเหน็จรายเดือนได้แล้วค่ะ ตามไฟล์ด้านล่างนี้นะค่ะ...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/011052.pdf

แล้วพี่ก็ได้เขียนอีกหลายบล็อกค่ะ ซึ่งมีประโยชน์ต่อลูกจ้างประจำด้วย ของค้นหาดูในบล็อกด้านบน แล้วไปคลิกที่เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ... แล้วไปคลิกที่สารบัญด้านข่าวขวามือนะค่ะ...

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Sep 08 2010 11:56:48 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณจุรีรัตน์...

สำหรับค่าจ้างใหม่ ถ้าเทียบเข้าสู่กลุ่มงาน คงยังไม่ได้หรอกค่ะ...จะได้ก็ตอนเลื่อนขั้น 1 ตุลาคม 2553 ค่ะ...สำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งนั้น คุณต้องมีหน้าที่ทำงานตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จะปรับเปลี่ยนด้วยนะค่ะ...ถ้าภาระงานไม่มี ก็ไปตำแหน่งนั้นไม่ได้ค่ะ...คุณลองศึกษาตามบล็อกด้านล่างนี้ด้วยนะค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/toc

ชา
IP: xxx.27.248.132
เขียนเมื่อ Fri Sep 24 2010 23:13:51 GMT+0700 (ICT)

รบกวนเรียนถาม อ.บุษยมาศ

อ.คะ อยากทราบว่าทุก ร.พ. มีการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรคหรือเปล่าคะ เพราะเท่าที่ฟัง ฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่ ชี้แจงก็มีตำแหน่งนี้รวมบรจุอยู่ด้วย แต่พอมีหนังสือการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำมา ทุกตำ แหน่งมีมา แต่ขาดตำพนักงานบัตรรายงานโรค หนูทำงานอยู่ของบัตร อยากให้อ.ให้ลายละเอียดด้วยค่ะจริงๆแล้วมีหรือไม่ ถ้ามีต้องรอหรือเปล่า หรือต้องไปปรับตำแหน่งอื่น ถึงจะได้หรอืเปล่าคะ

ppktal@hotmail.com
IP: xxx.175.15.42
เขียนเมื่อ Tue Sep 28 2010 14:08:32 GMT+0700 (ICT)

เรียน อ.บุษยมาศ ว่า ลูกจ้างประจำที่ได้บำเหน็จรายเดือนแล้ว สามารถเบิกค่าเล่าเรียนและค่ารักษาพยาบาลได้หรือยัง

และขอฝากอาจารย์ด้วยว่า อยากให้ลูกจ้างประจำส่วนราชการเออรี่ได้เช่นเดียวกับข้าราชการและได้ใช้สิทธิพิเศษเหมือนข้าราชการโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ฝากความหวังไว้นะค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Sep 28 2010 15:02:09 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 60...

ตอนนี้ยังเลยนะค่ะ...ต้องร้องเพลงรอก่อนค่ะ...การใช้สิทธิต่าง ๆ ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะ...สืบเนื่องมาจากการร่างกฎหมาย...จะสังเกตเห็นได้จากการเอาใจ ดูแล ข้าราชการมากกว่ากระมังค่ะ...แต่ความเป็นจริงแล้ว เรื่องบุคคล ไม่ว่าประเภทไหน ก็ควรดูแลเหมือน ๆ กัน สิทธิได้ไม่เท่ากัน แต่ก็ควรดูแลบ้างค่ะ...เพราะไม่เช่นนั้น กฎหมายใหม่ เขาจะเรียกว่า "เลือกปฏิบัติ" ค่ะ...เป็นกำลังใจก็แล้วกันนะค่ะ...เพราะบางครั้ง เราไม่ได้เป็นผู้กำหนดระเบียบ + นโยบายค่ะ...จึงทำอะไรให้เป็นไปได้ดั่งใจเรา ค่อนข้างยากค่ะ...

รุจิรา
IP: xxx.173.218.194
เขียนเมื่อ Tue Sep 28 2010 17:33:42 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์

ดิฉันทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ค่ะ ถ้าตามกลุ่มงานที่แก้ไขใหม่จะเข้ากลุ่มไหนค่ะ ทำมานาน 8 ปี แล้วค่ะจนตอนนี้จบป.ตรีแล้ว ยังใช้ขั้นเงินเดือนแบบเก่าอยู่เลยค่ะ กรุณาตอบด้วยนะค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Sep 28 2010 22:08:42 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณรุจิรา...

ตำแหน่งคุณ เดิมตำแหน่งใดกันแน่ค่ะ...ถ้าเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ รู้สึกว่าจะไม่มีในตำแหน่งที่จัดเข้าสู่กลุ่มนะค่ะ...ลองศึกษาในบล็อกที่พี่เขียนไว้ให้อีกครั้งนะค่ะ...เพราะเท่าที่คุณบอกตำแหน่งมานั้น พี่ดูให้หลายรอบไม่มีค่ะ...แต่ ทางสำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งตามหนังสือ ว 35 ว่า ถ้าไม่มีให้ส่วนราชการแจ้งให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ แล้วสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการเทียบตำแหน่งให้ค่ะ...คุณลองถามส่วนราชการที่เป็นคนทำเรื่องให้คุณสิค่ะ...แต่ที่สำนักงาน ก.พ. แจ้งมาใหม่ ก็ไม่มีตำแหน่งของคุณเดิมนะค่ะ...เลยไม่แน่ใจว่าตำแหน่งใดกันแน่...ลองศึกษาตามไฟล์ด้านล่างนี้นะค่ะ...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/doc20100904101201.pdf

http://gotoknow.org/file/bussayamas/letter_35_1.pdf

รุจิรา
IP: xxx.173.221.167
เขียนเมื่อ Wed Sep 29 2010 10:38:16 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

หนูบรรจุในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ค่ะ ลองดูในรายละเอียดที่อาจารย์บอกแล้วค่ะ แต่ก็ไม่สามารถเปรียบเทียบตำแหน่งใหม่ได้เลย แล้วถ้าหากจะเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งอื่นได้ไหมค่ะ อย่างการเงินและบัญชี หรือ พัสดุ แล้วถ้าเราแจ้ง ก.พ.ตอนนี้ยังทันไหมค่ะ

แล้วก็เรื่องตารางเงินเดือนจะต้องดูของปีไหนค่ะ เพราะหนูจะรวบรวมข้อมูลไปคุยกับปลัดค่ะ เดี๋ยวเขาไม่ทำให้

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Sep 29 2010 11:11:16 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณรุจิรา...

ใช่ค่ะ เพราะในหนังสือที่สำนักงาน ก.พ. แจ้งมาไม่มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้...ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ก็ได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือ ในไฟล์ด้านล่างนี้ (ข้อ 2) แต่บัดนี้ล่วงเลยเวลามานานแล้ว...ขอให้คุณติดต่อสำนักงาน ก.พ. ตามเบอร์โทร.ในหนังสือด้านล่างนี้นะค่ะ...ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องนี้ ว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อไป...ถ้าเขาแจ้งให้ทำไปเพิ่มเติม เราก็แจ้งไปได้ค่ะ...ถ้าเขาบอกไม่ได้ ถามเขาว่ามีวิธีใดบ้างที่จะแก้ปัญหา...และเตรียมเหตุผลที่จะตอบเจ้าหน้าที่ด้วยนะค่ะว่า ทำไมไม่ทำในตอนที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้ทำค่ะ...ลองดูนะค่ะ...อย่าลืมถามเจ้าหน้าที่เรื่องเงินเดือนใหม่ด้วยค่ะ เพราะจะพันมาถึงการเลื่อนขั้นค่าจ้างในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 นี้นะค่ะ...

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/letter_35_1.pdf

 

เอก
IP: xxx.173.184.233
เขียนเมื่อ Wed Sep 29 2010 12:20:24 GMT+0700 (ICT)

ผมเป็นลูกจ้างประจำ บรรจุมาแล้ว 15ปี เงินเดือน14700บาท จากการจัดระบบลูกจ้างประจำระบบใหม่ ผมอยู่กลุ่มงานสนับสนุน มี 3ระดับ ผมอยากทราบว่าจากการจัดระบบใหม่ ผมจะอยู่ระดับใด?

รุจิรา
IP: xxx.173.221.167
เขียนเมื่อ Wed Sep 29 2010 13:08:04 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ค่ะ ระบบใหม่ใช้กับลูกจ้างประจำส่วนท้องถิ่นด้วยหรือเปล่าค่ะ ปลัดเขาถามหนูมาเพราะเขายังไม่เคยเห็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะ รบกวนอีกครั้งนะค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Sep 29 2010 13:28:01 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 66...

ต้องทราบตำแหน่งด้วยค่ะ และระดับเดิม ระดับใด จึงจะตอบให้ได้ค่ะ...

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Sep 29 2010 13:29:16 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...รุจิรา...

ที่พูดมาทั้งหมด จะเป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการนะค่ะ...ถ้าเป็นท้องถิ่น ไม่ใช่ค่ะ...

รุจิรา
IP: xxx.173.221.167
เขียนเมื่อ Wed Sep 29 2010 14:12:26 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะที่ตอบ น่าเสียดายจังแล้วมีโอกาศได้บ้างไหมค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Sep 29 2010 14:27:24 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณรุจิรา...

แสดงว่าของคุณเป็นส่วนท้องถิ่นใช่ไหมค่ะ...ถ้าเป็นลูกจ้างประจำของส่วนท้องถิ่น ต้องใช้กฎหมายของท้องถิ่นค่ะ...ไม่สามารถใช้กับลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้ค่ะ...ขึ้นอยู่กับส่วนราชการของคุณนะค่ะ...

รุจนี
IP: xxx.172.182.35
เขียนเมื่อ Tue Oct 12 2010 16:16:32 GMT+0700 (ICT)

ได้อ่านบทความของอาจารย์แล้ว ได้ความรู้มากมายเลยค่ะ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ เนื่องจากทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแต่ยังไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้เท่าที่ควรเพราะเพิ่งย้ายมาแล้วได้รับการมอบหมายงานให้ทำเรื่องลูกจ้างประจำ ดีใจมากที่เห็นบทความให้ความรู้ของอาจารย์ค่ะ  ดิฉันเป็นสมาชิก gotoknow เหมือนกันค่ะ ส่วนใหญ่จะลงบทความเรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เนื่องจากทำงานด้านนั้นอยู่หลายปี  ค่ะ 

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Oct 12 2010 16:21:58 GMT+0700 (ICT)

ตอบ....คุณรุจนี...

ขอบคุณค่ะ...งานในหน้าที่ เราต้องเรียนรู้อีกมากมายค่ะ บางครั้งเป็นเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ที่เราต้องเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุด...บางเรื่องเราไม่เคยทำก็ต้องหมั่นศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเฉพาะระเบียบบางฉบับมีมาตั้งแต่เรายังไม่เกิด เราก็ต้องศึกษาค้นคว้า สอบถามผู้ที่รู้ เพื่อนำมาประกอบและใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการทำงานค่ะ...ค่ะ ต้องขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ...

ชลธิชา
IP: xxx.121.220.58
เขียนเมื่อ Tue Oct 12 2010 16:53:26 GMT+0700 (ICT)

อยากเรียนถามเรื่องเงินเดือนตันตำแหน่งพนักงานตรวจทานข้อมูล 15,260 และได้ค่าตอบแทนพิเศษ 610 บาท รวม 15,870 และตอนนี้เปลี่ยนตำแหน่งใหม่เป็น พนักงานธุรการและได้เงินเดือน 15,850 อยากทราบว่าเงินเดือนตันอีกครั้งอยู่ที่เท่าไหร่คะ ดิฉันบรรจุวันที่ 3/5/2535 ดิฉันจบปวช.สาขาเลขานุการ ปวส.บริหารธุรกิจ และ ป.ตรี บริหารธุรกิจ และตำแหน่งพนักงานธุรการจะมีทั้งหมด 3 กลุ่ม กลุมที่ 1-2 และกลุ่มที่ 2-3 ดิฉันเข้าใจว่า ถ้าตันกลุ่มที่ 1 คือ 18,190 และก็ขึ้นไปสู่กลุ่มที่ 1-2 ก็คือตันที่ 22,220 และถ้าตันอีก ก็ขึ้นกล่ม 2-3 ตันที่ 29,320 ใช่หรือป่าวคะ ช่วยอธิบายนิดหนึ่งคะ ขอบพระคุณมากคะ ที่อาจารย์ให้ความกระจ่างแก่ลูกจ้างประจำทุกท่าน

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Oct 12 2010 21:21:20 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณชลธิชา...

ตำแหน่งพนักงานธุรการ อยู่ที่รหัส 2108

ถ้า ระดับ 1 จะอยู่ในกลุ่มที่ 1 ค่าจ้างขั้นต่ำ =  5,840  ขั้นสูง = 18,190 บาท

  ระดับ 2 จะอยู่ในกลุ่มที่ 1 - 2 ค่าจ้างขั้นต่ำ = 7,100 ขั้นสูง = 22,220 บาท

  ระดับ 3 จะอยู่ในกลุ่มที่ 2 - 3 ค่าจ้างขั้นต่ำ = 7,940 ขั้นสูง = 29,320 บาท

  ระดับ 4 จะอยู่ในกลุ่มที่ 3 ค่าจ้างขั้นต่ำ = 9,700 ขั้นสูง = 31,240 บาท

  ระดับ 4/หัวหน้า จะอยู่ในกลุ่มที่ 3 = 9,700 ขั้นสูง = 33,540 บาท

สำหรับการอยู่ในกลุ่มที่ เช่น กลุ่มที่ 2 - 3 ถ้าปัจจุบันค่าจ้าง อยู่ที่กลุ่มที่ 2 ยังไม่สามารถเลื่อนไปที่ กลุ่มที่ 3 ได้เลย ต้องรอให้ค่าจ้างเต็มขั้นในกลุ่มที่ 2 ก่อนค่ะ จึงจะเลื่อนไปยังกลุ่มที่ 3 ได้ การเลื่อนไปยังกลุ่มที่ 3 จะเลื่อนได้ครั้งเดียว ในกรณีที่เต็มเพดานกลุ่มที่ 2 แล้วค่ะ...

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ด้านล่างนี้ค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/350704

http://gotoknow.org/file/bussayamas/support.pdf

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Oct 12 2010 21:23:36 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณชลธิชา...(เพิ่มเติม)

ศึกษาไฟล์นี้ด้วยค่ะ...http://gotoknow.org/file/bussayamas/group1.pdf

 

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Tue Oct 12 2010 21:24:34 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับอาจารย์บุษยมาศ

สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ก็กำลังทำความเข้ากับลูกจ้างสาธารณสุขอยู่ในเรื่องนี้

ขอบคุณที่ช่วยกันบอกต่อ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Oct 12 2010 22:22:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ...คุณวอญ่า...

Ico32  ยินดีด้วยค่ะ...

ชลธิชา
IP: xxx.121.220.58
เขียนเมื่อ Wed Oct 13 2010 08:58:46 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ให้ความกระจ่างคะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Oct 13 2010 09:53:12 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณชลธิชา...

ยินดีค่ะ...

นายสมมิตร ศิริขันธ์
IP: xxx.49.150.51
เขียนเมื่อ Fri Oct 22 2010 10:56:58 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับอ.บุษยมาศ

อ.ครับ กรณีคุณชลธิชา ลำดับที่ 74 สามารถเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานธุรการ ได้ แล้วทำไม กรมทางหลวง เจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ บอกว่า ของกรมทางหลวง ตำแหน่ง พนักงานธุรการ,บัญชี,พัสดุ ยุบหมด เนื่องจากชื่อซั้ากับข้าราชการ จริงหรื่อเปล่าครับ คุณชลธิชา อยู่หน่วยงานใหนครับ ทำไมถึงเปลี่ยนได้ ช่วยตอบ ถาม ให้หน่อยครับ ขอบพระุคุณมากครับ

ขอแสดงความนับถือ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Oct 22 2010 15:01:39 GMT+0700 (ICT)

 

ตอบ...คุณสมมิตร... 

         ถ้าพูดถึงตามหนังสือของกระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง ตามไฟล์ด้านล่างนี้ ก็ยังถือว่าให้หน่วยงานปฏิบัติอยู่นี่ค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/350704

 

http://gotoknow.org/file/bussayamas/support.pdf

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/390658

ให้ยึดหนังสือ ว 38 ตามไฟล์ด้านบนนี้นะค่ะ...  สำหรับการเปลี่ยนตำแหน่ง ถ้าเป็นตำแหน่งที่เราครองอยู่ แล้วเราได้มีการพัฒนาตนเอง สามารถดำเนินการได้ค่ะ...ไม่ทราบว่าที่คุณถามเจ้าหน้าที่นั้น เขาเข้าใจว่าเป็นตำแหน่งที่ลูกจ้างประจำเกษียณ หรือว่างอยู่หรือเปล่า เพราะถ้าเป็นตำแหน่งที่ว่านี้ ส่วนราชการจะดำเนินการยุบค่ะ...แต่ถ้าเป็นตำแหน่งของตัวเราเอง สามารถเปลี่ยนได้ แต่ก็ต้องดูที่คุณสมบัติของตำแหน่งที่จะไปด้วยนะค่ะ...ว่าเป็นไปตามคุณสมบัติหรือไม่...และเคยปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวหรือไม่ด้วยค่ะ...ถ้าไม่เข้ากรณีดังกล่าว ถือว่าไม่ได้ค่ะ

แต่ถ้าเข้าคุณสมบัติ + เคยปฏิบัติ + เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะ...เพราะเราพัฒนาตัวเราเองให้ตรงกับตำแหน่ง  ลองถามเจ้าหน้าที่ใหม่สิค่ะ เขาอาจเข้าใจว่าเป็นตำแหน่งที่ว่าง เกษียณหรือเปล่า...ให้ถามว่าเป็นตำแหน่งของเราเอง...(เพราะผู้เขียนได้ถามกรมบัญชีกลางแล้ว...รู้จักกับจนท.ที่คุณตอบ เขาอาจเข้าใจไม่ตรง ลองประสานกับ จนท.ใหม่นะค่ะ...) ผู้เขียนยืนยันว่าทำได้ค่ะ ถ้าคุณมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามหนังสือ ว 38 และถ้าได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะเปลี่ยนอยู่แล้ว  ไม่ยุบหรอกค่ะ...เพราะถามที่กรมบัญชีกลางให้แล้วค่ะ... (แต่ต้องถามแบบข้างต้นนะค่ะ เกรงว่าจะเข้าใจไม่ตรงกันค่ะ)...

จิ๊บ ยศ.
IP: xxx.87.130.27
เขียนเมื่อ Fri Oct 22 2010 15:53:34 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำอยู่แผนกการเงินฯของหน่วยงานทหารตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 2 จะเทียบไปตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ในอัตราการจัดใหม่ในชั้น 4 หรือจะอยุ่ในตำแหน่งชั้น 2 เหมือนเดิม เพราะงานที่ทำนั้นเกี่ยวกับการลงบัญชีทั่วไปและจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และจัดทำรายงานประจำเดือน ถ้าได้เลื่อนไปชั้น 4 ได้ต้องให้หน่วยงานเป็นคนรายงานขอเลื่อนชั้นหรือดิฉันเป็นคนทำขึ้นไปหรือหน่วยงานต้นสังกัดกำลังพลของทหารเป็นคนทำ ตอนนี้ก็รอปรับเงินเดือนอยู่เพราะตันมา 15 ปีแล้ว

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Oct 22 2010 16:10:53 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณจิ๊บ ยศ....

 • การเปลี่ยนระดับชั้น ถ้าเดิมอยู่ชั้น 2 ก็ต้องค่อย ๆ เปลี่ยน เป็นชั้น 3 และชั้น 4 ตามลำดับค่ะ ไม่กระโดดข้ามไปนะค่ะ...เพียงแต่เปิดเพดานค่าจ้างให้สูงขึ้นค่ะ ค่อย ๆ ไต่ไปค่ะ...อยู่ที่ส่วนราชการด้วยนะค่ะ ให้ปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการว่าสามารถทำได้ค่ะ... ต้องถามหัวหน้าส่วนราชการด้วยค่ะ...ถ้าเข้าใจตรงกันก็สามารถทำได้ค่ะ เพราะเรา สามารถพัฒนาและมีความก้าวหน้าด้วยตัวของเราเองค่ะ...ต้องเป็นไปตามคุณสมบัติการเปลี่ยนตำแหน่งที่ไปด้วยนะค่ะ...และหน้าที่ที่เราได้ปฏิบัติอยู่ด้วยค่ะ...(ถ้าเปลี่ยนได้แล้ว ก็อยู่ที่ค่าจ้างเราจะPass ไปตรงค่าจ้างชั้น 3 ที่ใกล้เคียงกันกับตำแหน่งเดิม แต่สูงกว่าตำแหน่งเดิม ในกรณีได้ 2 หรือ 4 % ก็สามารถเลื่อนขั้นขึ้นไปได้อีก 0.5 หรือ 1 ขั้น ตามลำดับค่ะ)...
พนิดา
IP: xxx.19.66.90
เขียนเมื่อ Tue Nov 09 2010 09:57:37 GMT+0700 (ICT)

อยากเรียนถามอาจารย์ว่า ดิฉันทำงานมา 12 ปีแล้วค่ะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อบต. และกำลังจะปรับปรุงตำแหน่งเป็นจพง.ธุรการ ทำไมเงินค่าจ้างจึงไม่เปลี่ยนกลุ่มใหม่ค่ะ และเรียนจบ ป.ตรีแล้วค่ะ ไม่เข้าใจเลย การที่แบ่งหมวดต่าง ๆ ไม่เข้าใจเลยอย่างของดิฉันปรับปรุงหรือเปลี่ยนหมวดได้ไหมค่ะ ไม่เข้าใจเลยลูกจ้างประจำเป็นอย่างไรทำไมคนไม่เคยเห็นความสำคัญเลย ทำงานก็เหมือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น แต่กลับถูกมองข้ามความสำคัญ ถูกดูถูกจากพนักงานส่วนตำบลมากจนถึงปลัด อบต.

วรรณภา
IP: xxx.19.66.90
เขียนเมื่อ Tue Nov 09 2010 10:03:15 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างกับลูกจ้างประจำด้วยค่ะ เพราะไม่เข้าใจตำแหน่งตัวเองอยู่เหมือนกัน เจ้าหน้าที่ธุรการ สามารถปรับปรุงตำแหน่งได้เป็นตำแหน่งอะไร และจัดอยู่ในหมวดไหนค่ะ การขึ้นค่าจ้างเป็นอย่างไรไม่เข้าใจเลย ขอความยุติธรรมกับลูกจ้างประจำด้วยค่ะ เพราะถูกข้าราชการข่มเหงมาก ดูถูก ว่าเราตำแหน่งต่ำกว่า เบื่อจริง ๆ ทำไมคนไทยเป็นอย่างนั้

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Nov 09 2010 10:21:33 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณพนิดา...

 • ลูกจ้างประจำของ อบต. ใช้ค่าจ้างของลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือค่ะ
 • ให้สอบถามที่ จนท.ที่ทำเกี่ยวกับค่าจ้างนะค่ะ ว่าใช้กฎหมายใด
 • ไม่น่าจะใช่ฉบับเดียวกันนะค่ะ...
 • ถ้าคนละฉบับ ผู้เขียนไม่สามารถตอบให้ได้นะค่ะ...
 • เพราะจะทราบในส่วนของลูกจ้างประจำของส่วนราชการเท่านั้นค่ะ
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Nov 09 2010 10:27:10 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณวรรณภา...

 • ต้องสอบถามคุณวรรณภาว่า คุณเป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือเปล่า
 • ถ้าเป็นผู้เขียนจะตอบคำถามได้ค่ะ
 • แต่ถ้าเป็นลูกจ้างประจำของ อบต. ผู้เขียนไม่สามารถตอบให้ได้นะค่ะ
 • เพราะกฎหมายก็ไม่ทราบว่าใช้ระเบียบของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 หรือไม่ เกรงว่าไม่ใช่ค่ะ จะทำให้ได้คำตอบที่ไม่ถูกต้อง
 • ถ้าเป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ก็ต้องขอทราบรายละเอียดให้มากกว่านี้ค่ะ
 • สังกัดใด ตำแหน่งใด ค่าจ้างปัจจุบันเท่าใด ทำหน้าที่ใดค่ะ...

 

มนิดา สวัสดิ์วงศ์
IP: xxx.154.16.158
เขียนเมื่อ Tue Nov 09 2010 14:26:17 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์บุศยมาศค่ะ

ดิฉันดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 4 มานานแล้วต้องการที่จะเปลี่ยนเป็น พนักงานธุรการ (หัวหน้างาน) ได้หรือเปล่าค่ะ

ทำงานด้านพิมพ์หนังสือราชการ การเงิน ธุรการ งานเจ้าหน้าที่ มานานเกือบ 20 ปี แล้ว สามารถที่จะเปลี่ยน

พนักงานธุรการ (หัวหน้างาน) ได้หรือไม่ ที่ทำงานมีพนักงานธุรการ 1 คน ค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Nov 09 2010 16:23:19 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณมนิดา...

 • การที่จะเปลี่ยนเป็นตำแหน่งหัวหน้างาน (พนักงานธุรการ) นั้น ให้ศึกษาหน้าที่ของตำแหน่งดังกล่าว คือ ต้องปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล ติดต่อประสานงานและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
 • อีกข้อหนึ่ง ตำแหน่งดังกล่าว ต้องดูที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งค่ะ
 • ให้ปรึกษาที่สำนักงาน ก.พ. ก็ได้ค่ะ เกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างาน เพราะในส่วนราชการของคุณที่พนักงานธุรการ เพียง 1 คน ผู้เขียนก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่ เพราะจากที่ศึกษาในหน้าที่นั้น เหมือนกับว่า ตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นตำแหน่งที่ให้หัวหน้ามีลูกน้องในหน่วยงานด้วยค่ะ ยกตัวอย่างเช่น ในส่วนราชการนั้นมีเจ้าหน้าที่ธุรการ หลายคน จึงจำเป็นต้องมีหัวหน้างาน (พนักงานธุรการ) เพื่อที่จะได้ประสานงานภายในงานธุรการได้ไงค่ะ...ลองสอบถามที่ ก.พ. นะค่ะ...
มนิดา สวัสดิ์วงศ์
IP: xxx.154.16.158
เขียนเมื่อ Wed Nov 10 2010 16:14:00 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์บุญยมาศ ค่ะ

มีข่าวว่าลูกจ้างประจำที่รับบำเหน็จรายเดือน เมื่อตายแล้ว จะได้บำเหน็จตกทอด 15 เท่าจริงหรือเปล่าค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Nov 10 2010 20:22:37 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณมนิดา...

 • ตอนนี้ ก็ได้เพียงแต่ข่าวนะค่ะ ว่าจะได้ประมาณสิ้น ธ.ค.นี้ แต่ก็ยังเป็นเพียงข่าวเท่านั้นค่ะ  ระเบียบที่ประกาศใช้ยังไม่มีนะค่ะ ถ้ามีผู้เขียนจะนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ...
มนิดา
IP: xxx.154.16.158
เขียนเมื่อ Fri Nov 12 2010 14:29:20 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์บุญยมาศค่ะ

ถ้ากรณีลูกจ้างพนักงานพิมพ์ 4 จะปรับเป็นพนักงานธุรการ 4 ที่ไม่ใช่หัวหน้างานจะได้ไหมค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Nov 12 2010 17:05:24 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณมนิดา...

 • ถ้าคุณมีหน้าที่ เช่น ที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานธุรการ ระดับ 4  คือ ปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่เช่นตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นอยู่ ก็สามารถทำได้ค่ะ
 • อาจเป็นเพราะคุณต้องการปรับให้เงินค่าจ้างสูงขึ้น ใช่หรือไม่ เพราะ พนักงานธุรการ ระดับ 4 ค่าจ้างจะเริ่มจาก 9,700 - 31,420 บาท  แต่ พนักงานพิมพ์ ระดับ 4 ค่าจ้างจะเริ่มจาก 16,440 - 29,320 บาท ซึ่งเพดานของพนักงานธุรการ 4 สังเกตุได้ว่าสูงกว่า ประมาณ 2,000 บาท
 • ถ้าคุณได้ทำงานในปัจจุบัน ด้านพนักงานธุรการ ก็ทำได้ค่ะ ให้ดูที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 4 ด้วยนะค่ะ
 • และควรปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการ + จนท. ที่รับผิดชอบด้วยค่ะ...
 • ให้สอบถาม ก.พ. ว่า สามารถไต่ถึงหัวหน้า ได้หรือไม่ ถ้าไต่ได้ เงินค่าจ้างก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะค่ะ  แล้วต้องมีลูกน้องที่เราต้องควบคุมหรือไม่  ถ้ามีมีกี่คน แต่ก็เป็นข้อสังเกตว่าปัจจุบัน ลูกจ้างประจำ เกษียณอายุก็จะถูกตัดอัตรา ถ้ามีลูกจ้างชั่วคราวได้หรือไม่ หรือถ้าเราทำคนเดียว มีสิทธิ์ที่จะปรับเป็นหัวหน้าหรือไม่
 • เพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองนะค่ะ...
 • ถ้าได้ความอย่างไรแล้ว นำมาแจ้งเพื่อน ๆ ในบล็อกให้ทราบบ้างนะค่ะ
 • ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กัน  เพื่อน้อง ๆ ที่ยังไม่ได้ทำจะได้ศึกษาบ้างค่ะ
 • ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ...
ประจำทร.
IP: xxx.46.57.157
เขียนเมื่อ Fri Nov 19 2010 19:12:07 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์บุญยมาศ ผมอยากทราบว่าแล้วลูกจ้างประจำของกองทัพเรือจะได้ปรับตำแหน่งลูกจ้างหรือเปล่าครับคือผมเป็นช่างโลหะแผ่นชั้น 2 จะได้ปรับและจะได้รับแท่งเงินเดือนใหม่เหมือนลูกจ้างประจำตามหน่วยงานอื่นด้วยหรือเปล่าครับเพราะเท่าที่อ่านมายังไม่เจอเรื่องเกี่ยวกับ

ลูกจ้างประจำของกรมอู่ทหารเรือเลยแล้วทางต้นสังกัดก็ไม่เคยให้ข่าวหรือบอกกล่าวอะไรเลยครับผมขอรบกวนแค่นี้ครับขอบคุณครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat Nov 20 2010 11:03:32 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 95...

 • ไม่ทราบว่า คุณเป็นลูกจ้างประจำที่ใช้ระเบียบลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 หรือไม่ค่ะ ถ้าใช่ ตำแหน่งคุณ คือ ช่างโลหะแผ่น ชั้น 2 ซึ่ง ไม่มีในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของลูกจ้างประจำนะค่ะ มีแต่ ตำแหน่งช่างโลหะ...
 • ลองศึกษาในไฟล์ด้านล่างนี้นะค่ะ...
 • ตารางเปรียบเทียบกลุ่มงานช่าง

 •  http://gotoknow.org/file/bussayamas/technic_compare_8.pdf

 • ถ้าใช่ แล้ว สงสัยค่อยสอบถามมาใหม่นะค่ะ...หรือไม่ลองสอบถามเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง ลูกจ้างประจำดูนะค่ะว่า เราใช่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นหรือไม่...แล้วถ้าใช่ การเปลี่ยนตำแหน่งไปถึงไหนแล้ว ทำไมไม่แจ้งให้เราทราบ
 • ลองดูนะค่ะ...ถ้าสงสัยค่อยถามมาใหม่ค่ะ...เพราะเกรงว่าจะไม่ใช่ลูกจ้างประจำตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นค่ะ...
ประจำทร.
IP: xxx.84.166.64
เขียนเมื่อ Sat Nov 20 2010 18:11:27 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์บุญยมาศครับ

ระเบียบลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่พี่ที่เกษียนอายุราชการไปเมื่อปี 52 ก็ได้รับบำนาญเหมือนกับลูกจ้างประจำทั่งประเทศอาจารย์คิดว่าน่าจะใช่หรือเปล่าครับอีกอย่าง กสจ. ก็เล่นไว้ครับแต่ถ้ายังไงแล้วผม

จะลองถามที่หน่วยงานดูก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับแล้วจะเข้ามารบกวนอีกนะครับ

ประจำทร.
IP: xxx.84.166.64
เขียนเมื่อ Sat Nov 20 2010 18:21:39 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์บุญยมาศครับ

พอดีเข้าำไปหามาเลยรีบเอามาลงให้อาจารย์ดูว่าใช่หรือครับ

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม

ว่าด้วยลูกจ้างประจำ

พ.ศ. ๒๕๔๒

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับลูกจ้างประจำของกระทรวง-กลาโหมให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม และเป็นผลดีแก่ทางราชการ โดยความเห็นชอบของกระทรวง-

การคลังและสำนักงบประมาณ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๔๒”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

๓.๑ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๒๘

๓.๒ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓

๓.๓ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อตกลงอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ***ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๔ บรรดาข้อกำหนดอื่นใดซึ่งมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อนุโลมปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๕ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างประจำของกระทรวงกลาโหมที่รับค่าจ้างจาก

เงินงบประมาณรายจ่าย

ข้อ ๖ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมรักษาการตามข้อบังคับนี้

ผมเอามาแค่ตัวอย่างครับถ้าไงก็ขอความกระจ่างด้วยนะครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat Nov 20 2010 21:07:54 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 97-98...

 • ถ้ามี กสจ. ด้วย ก็แสดงว่า เป็น "ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ" และใช้ระเบียบลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537" ค่ะ...
 • สำหรับตำแหน่ง ขอให้บอกให้ชัดด้วยนะค่ะ ว่า ตำแหน่งใดแน่ ลองดูในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ผู้เขียนเขียนไว้สิค่ะ...หรือให้ดูในหมายเลข 96 ก็ได้ ลองศึกษาดูนะค่ะ...ผู้เขียนได้เขียนไว้หลายบล็อกค่ะ...
 • เรื่องการปรับเข้าสู่ตำแหน่งลูกจ้างประจำใหม่นั้น ก.พ. ให้ดำเนินการให้เสร็จตั้งแต่เมื่อ 1 เม.ย.2553 แล้วค่ะ...ตอนนี้ทุกท่านน่าจะเข้าสู่ตำแหน่งใหม่แล้ว
 • ลองถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่อง ลูกจ้างประจำดูนะค่ะ
 • ฝ่ายที่รับผิดชอบหรือหัวหน้าส่วนราชการ น่าจะเรียกเราประชุมให้รับรู้บ้างนะค่ะ
 • เพราะการทำงานถ้าฝ่ายบนไม่แจ้งฝ่ายล่างจะไม่ทราบอะไรเลยค่ะ
 • ถ้าเป็นสมัยก่อน ข้าราชการไม่ค่อยจะสนใจลูกจ้างประจำสักเท่าไหร่ จึงทำให้ลูกจ้างประจำไม่ค่อยได้รับการพัฒนาสักเท่าไหร่  จึงทำให้ความก้าวหน้าในอาชีพไม่มี ได้รับเงินค่าจ้างเท่าไหร่ก็เท่านั้น
 • แต่ปัจจุบัน รัฐได้ดำเนินการให้แล้ว แต่ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละบุคคลนะค่ะที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ค่ะ...
 • ลองศึกษาในบล็อกที่ผู้เขียนได้เขียนไว้นะค่ะ...มีตั้งแต่เริ่มจะปรับเปลี่ยนตำแหน่ง จนถึงการปรับเปลี่ยนในปัจจุบัน เพื่อเป็นความรู้ต่อตัวท่านเองค่ะ...
 • ถ้าต้องการถามเรื่องอะไร ก็ถามมาใหม่ได้ค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ...
ประจำทร.
IP: xxx.46.146.39
เขียนเมื่อ Sun Nov 21 2010 18:17:05 GMT+0700 (ICT)

ผมขอขอบคุณ อาจารย์บุญยมาศครับ ที่แจงได้ละเอียดมากขอให้ทำเพื่อลูกจ้างต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า